Home
 • E-mailTenfjord@uib.no
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • 2003. Prisme-håndboka 2004. Nordisk institutt, UiB.
 • 2001. Ta ordet 2 lærerveildening. Cappelen forlag AS.
 • 2001. Ta ordet 2 arbeidsbok. Cappelen forlag AS.
 • 2001. Ta ordet 2 arbeidsbok. Cappelen forlag AS.
 • 2001. Ta ordet 2. Cappelen forlag AS.
 • 2001. Ta ordet 2. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • 2001. Ta ordet 1 lærerveiledning. Cappelen forlag AS.
 • 2001. Ta ordet 1 arbeidsbok. Cappelen forlag AS.
 • 2001. Ta ordet 1. Cappelen forlag AS.
 • 1999. Andrespråksundervisning:Teori og praksis. Ad Notam Gyldendal.
 • 1999. Andrespråksundervisning. Teori og praksis. ad Notam Gyldendal.
 • 1999. Andrespråksundervisning. Teori og praksis. Ad Notam Gyldendal.
 • 1999. Andrespråkslæring. Ad Notam Gyldendal.
 • 1999. Andrespråkslæring. Ad Notam Gyldendal.
 • 1999. Andrespråkslæring. Ad Notam Gyldendal.
Academic article
 • 2014. Møte mellom polsk og norsk i Norge. NOA - Norsk som andrespråk. 5-9.
 • 2009. Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske foutsetninger. NOA - Norsk som andrespråk. 52-81.
 • 2009. Grammatikalisering og andrespråkstilegnelse. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 7-30.
 • 2007. Norsk andrespråksforskning : utviklingslinjer fra 1980 til 2005. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 5-41.
 • 2007. Norsk andrespråksforskning - utviklingslinjer fra 1980 til 2005. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 5-41.
 • 2006. The hows and whys of coding categories in a learner corpus(or How and why an error-tagged learner corpus is not ipso facto one big comparative fallacy). Rivista di Psicolinguistica Applicata ( RiPLA ) VI.3.2006. 93-108.
 • 2006. Innledning i Noa 2 - 2006. NOA - Norsk som andrespråk. 6 pages.
 • 2006. Innledning. NOA - Norsk som andrespråk. 3-6.
 • 1998. Metodiske problemer i studiet av morsmålspåvirkning i andrespråkstilegnelse. Nordica Bergensia. 27-49.
Report
 • 1999. Prisme-håndboka. .
Lecture
 • 2014. Raw data is not enough: a case study with ASK.
Popular scientific lecture
 • 2009. Presentasjon av ASKeladden og prosjektets relevans for skolen.
 • 2009. Grammatikalisering i innlærerspråk.
 • 2003. Samtalen som grunnlag for læring og evaluering i norsk som andrespråk.
 • 2003. Dialogen og klasseromsundervisninngen.
Academic lecture
 • 2018. På spor av en tapt hund – Om samarbeid, dyr og andrespråksskriving .
 • 2018. Lange tekster, lange setninger og lange ord – en suksessoppskrift for språkprøver?
 • 2017. The ASK learner corpus.
 • 2017. Metadata in the ASK-corpus .
 • 2014. The ASK corpus - a learner corpus of Norwegian as a second language; design annotation and search interface.
 • 2013. The long and windy road of ASKeladden. A corpus-based approach to L1 transfer in Norwegian learner language,.
 • 2013. Tekst i tester. Identitets- og etoskonstruksjoner.
 • 2013. Tekst i test.
 • 2013. Missing prepositions - a report from an explorative corpus-based study.
 • 2013. Korpusbasert andrespråksforsking. Preposisjonsbruk i innlærerspråk.
 • 2013. Ethos construction in learners’ text: a subject for transfer.
 • 2011. Complexity in texts written by Vietnamese learners of Norwegian.
 • 2011. ASK - a Norwegian learner corpus.
 • 2011. 'Øyer' i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere.
 • 2010. Innlærerkorpuset ASK - en møteplass for andrespråksforskning og språktesting.
 • 2009. Transfer from L1-Vietnamese into L2 Norwegian as a second language: A corpus based study.
 • 2009. SLA and bilingualism under the Northern light.
 • 2009. Grammatikalisering i innlærerspråk.
 • 2008. Språktypologi og det sammenlignende perspektivet i det flerspråklige klasserommet.
 • 2008. Elektronisk korpus i andrespråksforskning–korpusdesign og 'the comparative fallacy'.
 • 2008. Andrespråkskorpus i forskning og undervisning.
 • 2008. ASKeladden–prosjektet - morsmålstransfer i norsk innlærerspråk.
 • 2008. ASKeladden-prosjektet - morsmålstransfer i norsk innlærerspråk.
 • 2007. Tielgnelse av norsk som andrespråk i et typologisk perspektiv.
 • 2007. Presentasjon det elektroniske andrespråkskorpuset ASK som database og forskningsverktøy.
 • 2007. Presentasjon av det elektroniske andrespråkskorpuset ASK som database og forskningsverktøy.
 • 2006. Korpuslingvistikk i norsk som andrespråk.
 • 2006. ASK: a learner corpus as a research tool.
 • 2006. ASK-korpuset, en eneste stor "comparative fallacy"?
 • 2006. ASK-korpuset.
 • 2006. ASK - norsk andrespråkskorpus - database og forskningsverktøy.
 • 2005. Språklæringsteori og den nye læreplanen.
 • 2005. Norsk som andrespråk 25 år - fra spredte tak til felles løft.
 • 2005. Norsk andrespråksforskning 25 år - fra spredte tak til felles løft.
 • 2005. Norsk andrespråksforskning 25 år - fra spredte tak til felles løft.
 • 2005. ASK-et elektronisk innlærerkorpus.
 • 2005. ASK - Norsk andrespråkskorpus.
 • 2004. Presentasjon av PRISME - et fjernundervisningsopplegg.
 • 2004. PRISME - et stillas for læring?
 • 2004. Norsk som andrespråk - en faghistorisk studie.
 • 2004. Norsk andrespråkskorpus.
 • 2004. Hvordan kan vi tilrettelegge etter- og videreutdanning med nettstøtte slik at denne støtten gir bedre / mer effektiv læring?
 • 2004. Framveksten av fagområdet ”Norsk som andrespråk” – utviklingslinjer 1980-2004.
 • 2004. Framveksten av fagområdet Norsk som andrespråk � utviklingslinjer 1980-2004.
 • 2004. Fra full frihet til studentforpliktelser - utvikling av et nettbasert fjernstudium.
 • 2004. En presentasjon av forslaget til ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
 • 2003. Presentasjon av PRISME - et nettbasert fjernundervisningstilbud.
 • 2003. Presentasjon av ASK (Norsk andrespråkskorpus).
 • 2003. Hva er godt nok? Dugnadsgruppe:Prosjektledere og studenter med innlegg og diskusjon.
 • 2003. Fokus på innhold - men formen da? Struktur og ord i et andrespråksperspektiv.
 • 2003. Andrespråkskorpus.
 • 2002. Utfordringar i møtet med innvandrarspråk i Noreg.
 • 2002. On Transfer, Functional Load and Fossilization in Interlanguage.
 • 2002. Fortidsreferanse i vietnameseres mellomspråk.
 • 2002. En presentasjon av PRISME - norsk som andrespråk som fjernundervisning.
 • 2001. Å ha en fortid på vietnamesisk.
 • 2001. Samtalen som grunnlag for evaluering av språklig ferdighet.
 • 2001. Fjernundervisningstilbudet Prisme "Norsk som andrespråk".
Other product
 • 2013. Andrespråksanalyse-teoretisk grunnlag for metodisk tilnærming.
Reader opinion piece
 • 2012. Gje dei ein trygg og god start. Bergens Tidende. 29-29.
Book review
 • 2006. Omtale av Rambøll Management, november 2006: Evaluering av praktiseringen av norsk som andrespråk for språklige minoriteter i grunnskolen. NOA - Norsk som andrespråk. 90-96.
 • 2006. Omtale Rambøll Management: Evaluering av norsk som andrespråk for språklige minoriteter i grunnskolen. Endelig rapport, november 2006. NOA - Norsk som andrespråk. 91-97.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2017. Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus. Multilingual Matters.
 • 2008. Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. Novus Forlag.
 • 2008. Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. Novus Forlag.
 • 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag.
 • 2003. I Mannes Minne:Minneskrift til Gerd Manne. Fag og Kultur.
 • 2003. I Mannes Minne. Forlaget Fag og Kultur.
Non-fiction book
 • 2004. Den fleirspråklege utfordringa. Nova Science Publishers, Inc..
 • 1998. Norsk grammatikk for andrespråkslærere. AdNotam Gyldendal.
Thesis at a second degree level
 • 2004. Med italiensk som morsmål og norsk som målspråk: ein typologisk basert studie av italienske informantar sitt tileigningsmønster av norsk subjektstvang og inversjon.
Popular scientific article
 • 2003. Forhandlinger og tilpasset innputt i elev-lærersamtaler. http://noa.cappelen.no (noa nett).
Feature article
 • 2004. Morsmålsundervisning - en ressurs. Bergens Tidende. 1 pages.
 • 2004. Morsmålsopplæring � en ressurs. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • 2017. Genus og transfer når norsk er andrespråk. Tre korpusbaserte studier.
 • 1998. Å ha en fortid på vietnamesisk : en kasusstudie av fire vietnamesiske språkinnlæreres utvikling av grammatisk fortidsreferanse og perfektum. -.
Interview
 • 2008. Morsmålsforsking i minefelt.
 • 2008. Askeladd i skolens tjeneste.
 • 2005. Språkteigen.
 • 2003. Lar lærere lære norsk på ny måte.
Programme participation
 • 2007. Kveldsåpent NRK1.
 • 2004. Nyhetsinnslag i NRK-Hordaland,.
 • 2000. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 3.
 • 2000. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 2.
 • 2000. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 17.
 • 2000. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 16.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 7.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 6.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 5.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 4.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 3.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 20.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 2.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 19.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 17.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 16.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 14.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 13.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 12.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk-Program 11.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 6.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 6.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 5.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 4.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 20.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 19.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 14.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 12.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 12.
 • 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 11.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2018. Interoperability of Second Language Resources and Tools. 5 pages.
 • 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. 33 pages.
 • 2017. Evaluation of Texts in Tests, or: Where is the Dog Buried? 41 pages.
 • 2015. Tverrspråklig innflytelse i skriftlige innlærertekster. 17 pages.
 • 2008. Språktypologi, grammatikkundervisning og det sammenlignende perspektivet i det flerspråklige klasserommet. 12 pages.
 • 2007. "ASK and you will find what you seek". 11 pages.
 • 2006. Kva er "god nok norsk" for å delta i det norske samfunnet? 27 pages.
 • 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. 12 pages.
 • 2005. Andrespråkslæring og den nye læreplanen - teoretisk grunnlag for metodisk tilnærming. 6 pages.
 • 2004. ASK - A Computer Learner Corpus. 12 pages.
 • 2003. Utfordringer i møtet med innvandrerspråk i Norge. 14 pages.
 • 2003. Læringsteoretiske brytninger gjennom PRISME. 17 pages.
 • 1999. Norsk for språklige minoriteter i grunnskolen. 67 pages.
 • 1994. Historisk presens' i norrønt - tom anafori? 9 pages.
 • 1994. Andrespråkslingvistikken - en prepardiagmatisk forskningsdisiplin? 10 pages.
 • 1993. Når dialogen er data. 13 pages.
 • 1993. Anything Goes i jakten på paradigme i andrespråksforskningen. 30 pages.
Other
 • 2005. Kva er godt nok? 277-288.
Poster
 • 2017. The ASK corpus – a learner corpus of Norwegian as a second language .
 • 2013. Norsk andrespråkskorpus – A corpus of Norwegian as a second language.
 • 2006. The ASK Corpus–a Language Learner Corpus of Norwegian as a Second Language.
 • 2005. The ASK corpus - a language learner corpus of Norwegian as a second language.
 • 2004. The ASK corpus - a language learner corpus of Norwegian as a second language.
Introduction
 • 2017. Introduction. 1-11.
 • 2013. Mellom grammatikk og språkpolitikk. 12-15.

More information in national current research information system (CRIStin)