Home
 • E-mailKaritove.Elvbakken@uib.no
 • Phone+47 55 58 20 47+47 951 17 150
 • Visitor Address
  Christiesgt. 17
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Books
 • Elvbakken, Kari Tove; Stenvoll, Dag. 2008. Reisen til helseland. Propaganda i folkehelsens tjeneste. Fagbokforlaget. 206 pages. ISBN: 978-82-450-0758-9.
 • Kildal, Nanna; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Velferdspolitiske utfordringer. Risiko, prioriteringer og rettferdighet. Abstrakt forlag. 220 pages. ISBN: 82-7935-209-0.
 • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 pages. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Elvbakken, K.T.; Hjälmhult, E.; Elvbakken, Kari Tove. 1998. Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 123 pages.
 • Elvbakken, Kari Tove; Hjälmhult, E. 1998. Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 123 pages.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning : tradisjoner, institusjon og po litikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og politikk i forebyggende helsearbeid. 191 pages. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
Journal articles
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2019. Patients participating as co-researchers in health research: A systematic review of outcomes and experiences. Scandinavian Journal of Public Health. 12 pages. doi: 10.1177/1403494819863514
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2018. Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter. Tidsskrift for kjønnsforskning. 42: 67-84. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-05
 • Elvbakken, Kari Tove. 2018. Makt og styring rundt matfatet. Norsk Veterinærtidsskrift.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2018. Nordiske administrative reformer. Nordiske organisasjonsstudier.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2018. Physiology and Hygiene in the History of Nutrition Science: The Norwegian Case 1870-1970. Social history of medicine. 1-21. doi: doi:101093/shm/hky058
 • Elvbakken, Kari Tove; Hansen, Hanne Foss. 2018. Evidence producing organizations: Organizational translation of travelling evaluation ideas. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. 1-16. doi: 10.1177/1356389018803965
 • Elvbakken, Kari Tove; Hansen, Hans-Tore; Kuhnle, Stein. 2018. Velferdsstatens normative spørsmål. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2: 5-7. doi: 10.18261/issn.2535-2512
 • Elvbakken, Kari Tove; Lykknes, Annette. 2018. Vitenskap for politikk - Om bidrag til matkontroll og matforsyning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 34: 155-173. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2018-04-01
 • Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2018. Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems. 16:112: 1-3. doi: 10.1186/s12961-018-0387-9
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2017. Karl Evang og mødrehygienesaken. Om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i helseforvaltningen (1938-1972). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2. 137-154. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-02-03
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Lægreid, Per. 2017. Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 33: 109-113.
 • Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti. 2017. Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 150-163. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-02-04
 • Elvbakken, Kari Tove. 2017. Veterinarians and public health : food control in the professionalization of veterinarians. Professions and Professionalism. 7: 1-15. doi: 10.7577/pp.1806
 • Elvbakken, Kari Tove; Bjelland, Anne Karen; Malterud, Kirsti. 2017. Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier. 19: 47-70.
 • Elvbakken, Kari Tove; Lykknes, Annette. 2017. Relationships between academia, state and Industry in the field of food and nutrition: The Norwegian chemist Sigval Schmidt-Nielsen (1877-1956) and his professional roles, 1900-1950. Centaurus. 58: 257-280. Published 2017-08-24. doi: 10.1111/1600-0498.12138
 • Elvbakken, Kari Tove; Ludvigsen, Kari. 2016. Medical professional practices, university disciplines and the state: A case study from Norwegian hygiene and psychiatry 1800-1940. Hygiea Internationalis: An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health. 12: 7-28. doi: 10.3384/hygiea.1403-8668.161227
 • Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2016. Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems. 14:15. 9 pages. doi: 10.1186/s12961-016-0088-1
 • Elvbakken, Kari Tove. 2015. Katti Anker Møllers tale ""Moderskapes frigjørelse"" : inspirasjonskilder og kontekst. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 306-317.
 • Arianson, Helga; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti. 2008. Hvordan opplevde helsepersonell tilsynet med fødeinstitusjoner? Tidsskrift for Den norske legeforening. 128: 1179-81.
 • Elvbakken, Kari Tove; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2008. Regulation for safe food: A comparison of five European countries. Scandinavian Political Studies. 31: 125-148.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2007. From poor law society to the welfare state: school meals in Norway 1890s-1950s. Journal of Epidemiology and Community Health. 61: 374-377. doi: 10.1136/jech.2006.048132
 • Rykkja, Lise Hellebø; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Norsk matkontroll - konflikter om kontrollhensyn og verdier. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 22: 119-140.
 • Stenvoll, Dag; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti. 2005. Blir norsk forebyggingspolitikk mer individorientert? Tidsskrift for Den norske legeforening. 125: 603-605.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2003. Overvektsnormer og propaganda mot overvekt- konstruksjoner og moral. Sosiologi i dag. 2. 75-96.
 • Kildal, Nanna; Botten, Grete; Elvbakken, Kari Tove. 2003. 'The Norwegian welfare state on the threshold of a new century'. Scandinavian Journal of Public Health. 31: 81-84.
 • Ludvigsen, Kari; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Hygiene og psykiatri- medisinske disipliner i statens tjeneste. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Årgang 29: 3-27.
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Normalvekt eller moralvekt. Bergens Tidende. Published 2003-09-18.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2002. Torghaller – internasjonale hygienetiltak fra 1800-tallet. Bergens Tidende. Published 2002-07-11.
 • Blom, Ida Clara; Elvbakken, Kari Tove. 2001. Linjer i norsk abortlovgivning og abortpolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 30-48.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2001. Korrekt vektkontroll, om kampen mot overvekt. Hordahelse. 1.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2001. Utfordringer for eksternfinansiert forskning. Innsyn UiB-magasinet. 2.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2001. Næringsmiddelkontroll mellom helse og næringshensyn. Tidsskrift for Den norske legeforening. 121: 13-16.
 • Elvbakken, Kari Tove; Blom, Ida. 2001. Linjer i norsk abortpolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 48-62.
 • Elvbakken, Kari Tove; Sirnes, Thorvald. 2001. Frigjering og disiplin. Abortspørsmålets kontekst. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 73-84.
 • Elvbakken, Kari Tove; Mæland, John Gunnar. 1999. Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 34-50.
 • Elvbakken, Kari Tove; Mæland, John Gunnar. 1999. Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 34-50.
Reports and theses
 • Nagel, Anne-Hilde; Nordtveit, Ernst; Bernt, Jan Fridthjof; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. 35 pages.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Ludvigsen, Kari; Elvbakken, Kari Tove. 2005. The Public, the Mother and the Child.Public Health initiatives promoting the strong and happy child - focusing on food and mental health. Rokkansenteret Working Papers. 11. Rokkansenteret, Bergen.
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2005. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Helsekameratenes avslutningsseminar. Rapport - Rokkansenteret. 12. Rokkansenteret, Bergen.
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2005. Helsekameratene. Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv. Rokkansenteret Working Papers. 17. Rokkansenteret, Bergen.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Hubbard, William H. 2004. Public Health and Preventive Medicine 1800-2000 Knowledge, Co-operation and Conflict. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Grimen, Harald; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Cultural Perspectives on Risk, Preventive Medicine and Health Promtion. Rapport - Rokkansenteret. 15-2003. Rokkansenteret, Bergen.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2001. Abortpolitikk og reproduksjonsteknologi. Rapportserie. MANGLER.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1999. Forskning om forebygging av uønskede svangerskap og abort. SEFOS Notat. 2. Senter for samfunnsforskning (SEFOS), Bergen. 36 pages.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1998. Kost- og helsearbeid i Livsmedelsverket. Rammer og innhold. Vurderinger og forslag. SEFOS Notat. 158. SEFOS.
 • Ones, Torunn; Elvbakken, Kari Tove. 1998. Sykehusenes informasjon og tilbud om veiledning i forbindelse med abortinngrep. Delrapport 2 fra prosjektet "Evaluering av rådgivningsvirksomheten i forbindelse med svangerskapsavbrudd". SEFOS Notat. 152. SEFOS.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1997. Offentlig kontroll av næringsmidler : institusjonalisering, apparat og tjenestemenn. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Bergen. 511 pages.
 • Elvbakken, Kari Tove; Mæland, John Gunnar. 1997. Forebyggende arbeid ovenfor barn og unge. HEMIL-rapport. 1. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. 71 pages.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1996. Barselkvinners vurderinger av føde- og barseltilbudet ved Haukeland sykehus. SEFOS Notat. 131. SEFOS.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1995. Hygiene som vitenskap; Fra politikk til teknikk. IAO Notat nr. 23. [Mangler utgivernavn].
 • Elvbakken, Kari Tove. 1995. Noen tall om næringsmiddelkontroll i Norge. Arbeidsnotat. SEFOS Notat. 121. SEFOS.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1994. Hygiene som vitenskap: Fra politikk til teknikk. Instituttet sin notat serie. 23. [Mangler utgivernavn].
Book sections
 • Ludvigsen, Kari; Elvbakken, Kari Tove. 2008. The Public, the Mother and the Child. Public Health Initiatives Promoting the Strong and Happy Child. Part III, Kapittel 21, pages 375-396. In:
  • Abreu, Laurinda; Bourdelais, Patrice. 2008. The Price of Life. Welfare Systems, Social Nets and Economic Growth. Edições Colibri. 427 pages. ISBN: 978-972-772-779-7.
 • Ludvigsen, Kari; Stenvoll, Dag; Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Ravneberg, Bodil. 2008. Variasjoner i forebyggingspolitikk. Kapittel 9, pages 177-203. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Stenvoll, Dag. 2008. Reisen til helseland. Propaganda i folkehelsens tjeneste. Fagbokforlaget. 206 pages. ISBN: 978-82-450-0758-9.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Food, Morals and Medicine in Norwegian Primary Schools, 1860s-1050s. kapittel 3, pages 55-72. In:
  • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 pages.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Introduction. Introduction, pages . In:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2005. Former for propaganda - kostholdsopplysning mellom det sunne, det vakre og det sterke. 7, pages . In:
  • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2005. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Helsekameratenes avslutningsseminar. Rapport - Rokkansenteret. 12. Rokkansenteret, Bergen.
 • Elvbakken, Kari Tove; Ravneberg, Bodil; Stenvoll, Dag. 2005. Prevention Policy and propaganda in Norway - The promotion of Physical Activity from the 1930s to the 1960s and Anti-Smoking Campaignes in the 1970s. 3, pages 39-60. In:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Hubbard, William H. 2004. Introduction - Public health and Preventive medicine 1800-2000. Introduction, pages 5-10. In:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Hubbard, William H. 2004. Public Health and Preventive Medicine 1800-2000 Knowledge, Co-operation and Conflict. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2004. Abortion - Legislation and policy in Norway in the 20th Century. 2.4, pages 161-178. In:
  • Gregorieva, Irina; Kildal, Nanna; Kuhnle, Stein; Minina, Vera. 2004. Welfare State Development in Nordic Countries and Russia (russisk/engelsk). 220 pages. ISBN: 5-98620-001-2.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Skolehelsetjenesten - forme rom, kropp og sinn. Kapittel, pages 81-102. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2003. Risk Prevention- Institutions and Policies in Norway. 35-48. In:
  • Grimen, Harald; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Cultural Perspectives on Risk, Preventive Medicine and Health Promtion. Rapport - Rokkansenteret. 15-2003. Rokkansenteret, Bergen.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2003. Sunnhetskommisjon, matkontroll og slakthus. 121-140. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove; Lindstrøm, Johan. 2003. Skolebespisning. 103-120. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Skolehelsetjenesten- forme rom, kropp og sinn. 57-80. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. 11-16. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove; Skjelbred, Frode. 2003. Torg og torghaller - byvekst og hygiene. 141-156. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Overvekt og slanking - normer, strategier og kjønn. 211-223. In:
  • Berg, Ole Trond; Berg, O; Søgaard, Anne Johanne; Selikowitz, Harry Sam; Selikowitz, HS; Aasland, OG; Aasland, Olaf Gjerløw. 2003. Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag. Unipub forlag. 341 pages. ISBN: 82-7477-140-0.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2002. Hygiene - Historie, vitenskap og politikk. 85-96. In:
  • Hartenstein, Tilman. 2002. P2-Akademiet W. ISBN: 82-7118-280-3.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2002. Korrekt vektkontroll - kampanjer i kampen mot overvekt. 41-66. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 pages. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Innledning. 9-18. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 pages. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1994. Skoletjenesten - tilbake til miljørettet helsearbeid? In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1994. Kontroll med næringsmidler som forebyggende helsearbeid. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Forebygging og politikk: historie, dilemma og grenser. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Kjærnes, U. 1994. Helsestasjonene - tiltak for vanskligstilte eller universell forebygging? In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.

More information in national current research information system (CRIStin)