Home
 • E-mailKarin.Petersen@uib.no
 • Phone+47 55 58 61 60
 • Visitor Address
  Kalfarveien 31
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Theory of Science and Sociology of Science, Praxeology

Research group Praxeology

Books
 • Petersen, Karin Anna. 2013. Viden, teori i, for og om sygepleje, sygeplejeforskning og -videnskab i Danmark. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 14 pages. ISBN: 978-87-17-04228-5.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2013. Praxeologisk sygeplejevidenskab - hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ. Forlaget HEXIS. 276 pages. ISBN: 978-87-992050-7-3.
 • Petersen, Karin Anna. 2010. Sygeplejeforskning. 4 pages. ISBN: 9788712043041.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2010. Hvorfor dog Bourdieu? Forlaget HEXIS. 5 pages. ISBN: 978-87-992050-6-6.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf; Munk, Martin; Nørholm, Morten. 2008. PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Frydenlund Academic. 176 pages. ISBN: 978-87-7887-634-8.
 • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS. 621 pages. ISBN: 978-87-992050-2-8.
 • Goodson, Ivor F.; Petersen, Karin Anna; Steensen, Jette. 2007. Professionel Viden, Professionelt liv. Studier af uddannelse og forandring. Frydenlund Academic. 170 pages. ISBN: 9788778875112.
 • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 384 pages. ISBN: 978-87-915-6219-8.
 • Petersen, Karin Anna; Herman, Leif. 2006. Til kritikken af den pædagogiske teori - en antologi. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 272 pages. ISBN: 87-91562-11-2.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic. 725 pages. ISBN: 87-7887-229-4.
 • Petersen, Karin Anna. 2003. Nursing Science - myth or reality. Uppsala universitet. 10 pages. ISBN: 91-89444-18-3.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf; Lindblad, Sverker; Steensen, Jette; Åberg, Annica. 2003. Networksociety and the demand of educational changes. Uppsala universitet. 335 pages. ISBN: 91-89444-18-3.
 • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2003. A study of Life Trajectories at two Nursing Schools. Uppsala universitet. 15 pages. ISBN: 91-89444-18-3.
 • Petersen, Karin Anna; Siegumfeldt, Britta. 2003. Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. Akademisk Forlag. 436 pages. ISBN: 87-500-3722-6.
 • Petersen, Karin Anna; Munk, Martin. 2002. Interview med Staf Callewaert den 23. juni 2001. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 194 pages. ISBN: 87-988208-5-0.
 • Petersen, Karin Anna; Nørholm, Morten. 2002. Callewaert. Videnskab & Engagement. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 239 pages. ISBN: 87-988208-5-0.
 • Petersen, Karin Anna; Nørholm, Morten. 2002. FORORD: IN:Videnskab & Engagement;Staf Callewaert, 70 år, den 16. juni 2002. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 4 pages. ISBN: 87-988208-5-0.
 • Petersen, Karin Anna. 2000. Om Bourdieus praktikteori - som professionsteori. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 18 pages. ISBN: 87-988208-2-6.
 • Petersen, Karin Anna. 1996. Den situationsbundne kundskab- om praktikernes egenlogik, In: Sundhedsvidenskabelige praktikker. Et bud på fagindhold for medicinsk humaniora, Emmy Brandt Jørgensen (Ed.), pp. 321-331. Akademisk Forlag. 10 pages. ISBN: 8750034405.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Hvorfor Bourdieu? In: Fokus på Sygeplejen, pp. 124-143. Munksgaard Forlag. 29 pages. ISBN: 8716113780.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag. 277 pages. ISBN: 87-500-3296-8.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf; Munk, Martin; Nørholm, Morten. 1994. PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Akademisk Forlag. 176 pages. ISBN: 87-500-3230-5.
 • Petersen, Karin Anna. 1989. Den praktiske sans – sygeplejens skjulte principper. En fremstilling og forslag til et observationsstudie af sygeplejepraksis og en afdækning af principper for sygeplejehandlinger, med Pierre Bourdieus teori om habitus som ledetråd. 95 pages. ISBN: 87-88635-13-9.
 • Petersen, Karin Anna. 1988. Sygeplejen undervejs med at etablere sig som selvstændig videnskabelig disciplin? Et forsvar for teoretisk sygepleje/kritisk videnskabelighed. 115 pages. ISBN: 87-88635-07-4.
 • Petersen, Karin Anna; Ramhøj, Pia. 1987. Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 1.(udaf 2) Om omsorg og rehabilitering af kvinder over 65 år med hoftenær femurfraktur i København og Hvidovre kommuner. 188 pages. ISBN: 87-88635-03-1.
Journal articles
 • Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna. 2019. Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter. Ein praxeologisk studie frå Noreg. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 1-2: 67-80.
 • Høyen, Marianne; Petersen, Karin Anna. 2019. Introduktion: Sociale og professionelle praktikker i praxeologisk perspektiv. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 13. 5-6.
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2019. Exclusion and inclusion of parents of hospitalized children in Norway in the period 1877–2017. BMC Nursing. 18. doi: 10.1186/s12912-019-0330-6
 • Ågotnes, Gudmund; Lea, Kjersti; Petersen, Karin Anna. 2019. Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 13: 207-220.
 • Chance, Emmanuel Aoudi; Ågotnes, Gudmund; Petersen, Karin Anna. 2018. The traditional care culture and the Western nursing culture in Cameroon. International Journal of Nursing Practice. :12712: 1-9. doi: 10.1111/ijn.12712
 • Olsen, Terje Årsvoll; Kleppe, Elisabeth; Petersen, Karin Anna. 2018. A spouse in the nursing home: The conflicting experience of separation. Nordic journal of nursing research. 39: 38-46. Published 2018-06-12. doi: 10.1177/2057158518778648
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2018. Foreldre utfører mesteparten av pleien og omsorgen ved barns korte sykehusopphold. Klinisk Sygepleje. 32: 80-93. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2018-02-02
 • Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Gustave Joseph Marie; Petersen, Karin Anna. 2017. The impact of bathroom design on privacy for users with spesial needs. Ageing International. Published ahead of print: 1-18. Published 2017-11-27. doi: 10.1007/s12126-017-9311-9
 • Boge, Jeanne Helene; Høyen, Marianne; Lea, Kjersti; Petersen, Karin Anna; Ågotnes, Gudmund. 2017. Introduction. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 1-2. 5-6.
 • Holvik Giske, Marianne; Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2017. Helsevesenet detaljstyres utenfra. Sykepleien. Published 2017-11-02. doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.63826
 • Højbjerg, Karin; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2017. Klinikkens didaktik i et professionspædagogisk perspektiv. Klinisk Sygepleje. 31: 243-256. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2017-04-02
 • Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2017. Bachelor i Sykepleie må få ny rammeplan. Tidsskriftet sykepleien. 12 pages. Published 2017-10-13.
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Dei som ikkje kan seie nei. Bergens Tidende. Published 2016-01-18.
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Dei som ikkje kan seie nei. Tidsskriftet sykepleien. Published 2016-01-22.
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Teori og praksis er to ulike logikkar. Tidsskriftet sykepleien.
 • Boge, Jeanne Helene; Storum, Hilde; Sundal, Hildegunn; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna. 2016. Muligheter og begrensninger ved analyser av sykepleiepraktikker i et Foucault-perspektiv. Klinisk Sygepleje. 30: 31-44. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2016-01-04
 • Fæø, Stein Erik; Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Hverdagsrehabilitering byr på lite nytt. Tidsskriftet sykepleien. 1. 58-60.
 • Petersen, Karin Anna. 2016. Bevar sykepleie som vitenskapsfag på Universitetet i Bergen. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Petersen, Karin Anna. 2016. Mastergrader i sykepleie ved UIB og HIB er komplementære. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Petersen, Karin Anna; Natvig, Gerd Karin. 2016. Det er ikke nødvendig å nedlegge Sykepleievitenskap for å imøtekomme fakultetets mandat. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Sortvik, Wenche Margrethe; Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Gustave Joseph Marie; Petersen, Karin Anna. 2016. Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 12: 77-92. doi: 10.7557/14.3777
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2016. Fra 1960-tallet har det blitt forventet at foreldre skal være inkludert i pleien av barn på sykehus. Barn. 34: 23-37.
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2016. Crucial dimensions constituting dignity experience in persons living with dementia. Dementia. 15: 578-595. doi: 10.1177/1471301214529783
 • Ågotnes, Gudmund; Jacobsen, Frode F.; Harrington, Charlene; Petersen, Karin Anna. 2016. A critical review of research on hospitalization from nursing homes; what is missing? Ageing International. 41: 3-16. doi: 10.1007/s12126-015-9232-4
 • Sortland, Oddrunn Elin; Petersen, Karin Anna. 2015. Transformering av vitenskapsteori og forskningsmetode i sykepleierutdanningen. Klinisk Sygepleje. 29: 27-40.
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2015. Tenkning i sykepleie om eksklusjon av foreldre ved barns innleggelse i sykehus. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 11: 76-85. doi: 10.7557/14.3713
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2015. Relational interactions preserving dignity experience: Perceptions of persons living with dementia. Nursing Ethics. 22: 577-593. doi: 10.1177/0969733014549882
 • Brandser, Yngvild Eline; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2014. Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 08. 66-69. doi: 10.4220/sykepleiens.2014.0093
 • Brandser, Yngvild Eline; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2014. Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 08. 66-69.
 • Sortland, Oddrunn Elin; Petersen, Karin Anna. 2014. Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning. Klinisk Sygepleje. 28: 45-57.
 • Luke, Robert Dean; Petersen, Karin Anna; Tranvåg, Oscar. 2013. Dementia care supported by memory stimulating surroundings - Caregiver experience with environmental reminiscence approach. Nordisk sygeplejeforskning. 3: 269-286.
 • Nørholm, Morten; Petersen, Karin Anna. 2013. Standardsituasjoner kun i bøker. Tidsskriftet sykepleien. 82-83.
 • Petersen, Karin Anna. 2013. Kari Martinsen og dansk sygepleje, filosofi, forskning og videnskab. Klinisk Sygepleje. 2. 04-07.
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2013. Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis. Nursing Ethics. 20: 861-880. Published 2013-12-13. doi: 10.1177/0969733013485110
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2011. Kari Martinsen, Ridder av 1. klasse. Klinisk Sygepleje. 4. 10-12.
 • Petersen, Karin Anna. 2010. Klinisk betyder empirisk. Gjallerhorn. 12. 30-41.
 • Petersen, Karin Anna. 2007. Doktorgrad i sygepleje - en grad der ikke findes. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 18-22.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Dansk-svensk-auto-socioanalyse in spe. In: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Mikael Palme, (2006): Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Udkast til en praksisteori – indledt af tre studier i kabylisk etnologi” – anmeldelse af bogen: Pierre Bourdieu. Oversat fra fransk af Peer Bundgård og med forord af Annick Prieur. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2. 39-40.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Mindeord i anledning af Margrethe Lorensens død 30. oktober 2005, 63 år gammel. Vård i Norden. 78: 14-14.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Ivor Goodson - en introduktion. Gjallerhorn. 1. 12-17.
 • Petersen, Karin Anna. 2003. Sygepleje – sygeplejeforskning – fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 7. 40-63.
 • Petersen, Karin Anna; Lydiksen, Aase; Højbjerg, Christel; Vajhøj, Hanna. 2003. International Master uddannelse i sygepleje, Master of health Science, Nursing. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 7. 14-22.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Sygepleje/kvalificering. Didaktiske overvejelser i et studie om sygepleje. Uddannelsesnyt. 2. 11-15.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Udviklingen af sygeplejerskeuddannelsen. NYS, Nyhedsbrev. Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. 04-07.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. At studere sygepleje – på vej mod en teori om professionsdidaktik. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 6. 37-60.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Kvalificering av sjuksköterskeutbildningen. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 5. 123-129.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Hvad skal indholdet i sygeplejefaget på studiet være?”,. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 5. 39-50.
 • Petersen, Karin Anna. 2000. Om projektet i Viborg. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 4. 12-26.
 • Petersen, Karin Anna. 2000. Høring om forslagene den 2. Marts 2000 – landstingssalen på Christiansborg. I anledning af lovforslagene om MVU, CVU, DPU. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 4. 78-83.
 • Petersen, Karin Anna; Lundin, Sverker. 2000. Nursing education in Sweden Recruitment from different socio-economic backgrounds. Vård i Norden. 3. 19-23.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Spontane generelle kommentarer om Rapport: kompetenceprofil af en sygeplejerske som grundlag for autorisation, sundhedsstyrelsen Bente Høy. Høringsudgave august 1999! FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 57-63.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Årsberetning fra Viborg Amt ´a 10 marts 1999. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 45-56.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Underviserkvalifikationer og stillingsstruktur på Sygeplejeskoler i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 33-40.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Forslag til model for stillingsstruktur på en grunduddannelse i sygepleje/omsorg, der modsvarer bachelorniveau i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 24-32.
 • Petersen, Karin Anna. 1998. Forskningsenhed for pædagogiske og sundhedsvidenskabelige fagfelter i Viborg Amt. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 2. 06-15.
 • Petersen, Karin Anna. 1994. ISSN 0900-3002: Anmeldelse: “An Invitation to reflexive Sociology. Pierre Bourdieu og Löic Wacquant. Polity Press, 1992, 332 p”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. Offentliggørelse af et forskningsprojekt og publicering. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 98-108.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. At konstruere en teori om sygepleje 1. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 39-73.
 • Petersen, Karin Anna; Axelsen, Inga; Runge, Ulla. 1990. Sundhedsuddannelse på tværs af faggrænser. Ergoterapeuten (dansk). 6. 08-12.
 • Petersen, Karin Anna. 1989. Professionalisering - og/eller videnskabelighed? Fokus på Sygeplejen 90. 12: 123-139.
 • Petersen, Karin Anna. 1987. Er sundheds- og sygeplejens erkendelsesinteresse naturvidenskabelig? Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 45. 20-24/32.
 • Petersen, Karin Anna. 1987. Ny inspiration til plejen af den tungeste patientgruppe. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 46. 4-7/32.
 • Petersen, Karin Anna; Bjørn, Agnes; Stark, Anette; Schmidt, Dorrit. 1987. “Et intensiveret program for pleje og rehablitering i hospital og hjem for mennesker med opereret hoftenær femurfraktur – Demonstration og Evaluering”, Nordic College of Caring Science. nr. 15. 1/87, pp. 2-4.Præsenteret på WHO, World Health Organizations, konference – europakontoret, København. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 15. 02-04.
 • Petersen, Karin Anna; Møller, Torben. 1983. Anvendelse af systemteori i syge-og sundhedsplejen. Ugeskrift for læger. 1109-1110. Published 1983-04-04.
 • Petersen, Karin Anna; Møller, Torben. 1983. Derfor er der krise i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for læger. 1822-1824. Published 1983-06-06.
 • Petersen, Karin Anna; Vedel Nielsen, Thorkild. 1983. Uddannelsesreform - sygeplejebehov eller politisk nødvendighed? In: PERSPEKTIV. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 17.
Reports and theses
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Viborg amt En arbejdsrapport (2000) Om udvikling af lærerkvalifikationer, og nyt curriculum ved sygeplejestudiet, overvejelser om opbygning af netværksenhed pædagogik og sundhed under center for Videreuddannelse, Viborg Amt,ph.d.-stipendier og studiekreds i samarbejdet med Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet og masteruddannelse i sygepleje i samarbejdet emd Deakin University, Melbourne, Australien. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 8. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 18 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Beedholm, Kirsten; Gunvik-Grönbladh, Ingegerd. 2006. OBJEKTIVIERINGER En dansk-svensk-norsk antologi om vård, omvårdnad, sygepleje, omsorg og medicin - At tænke med human- og samfundsvidenskab. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 7. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 163 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Engström, Lizbeth; Larson, Lena. 2006. PIVO-programmet 1999-2005. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 6. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 55 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Karlsson, Marie; Pérez Prieto, Héctor. 2006. Föräldraidentitter i livsberättelser. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Universitet, Sverige. 306 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. PIGG - värdeing av arbetsprocessen. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 3. PRAXEOLOGI: ESEP-skriftserie, Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 49 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2005. Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 1. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 131 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Gunvik-Grönbladh, Ingegerd; Larson, Lena. 2005. Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet – en projektsammanfattning. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 5. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 32 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Lundin, Sverker. 2005. Korrespondanceanalyse -rapportering från en kurs, som bilaga inkluderas texter av Jesper Bruus-Pedersen, Gerd Halskov och lena Larson. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 4. PRAXEOLOGI: ESEP-skriftserie, Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 46 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Lundin, Sverker. 2005. Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993-2003 OMOM-projektet: Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 2. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 72 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Sygeplejevidenskab - myte eller virkelighed? Om genese og struktur af feltet af akademiske uddannelser og forskning i sygepleje i Danmark. Viborg Amt, Viborg, Danmark.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. Den praktiske erkendelse. Forholdet mellem teori og praksis i sygeplejen og sygeplejerskeuddannelsen. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, Aarhus. 253 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Larsen, Kristian. 1991. En begyndende bibliografi om praktisk/teoretisk kundskab. Om rationel logik. Relateret til debatten om tavs/skjult kundskab inden for uddannelses- som social- og sundhedsvæsenets institutioner. Institut for Pædagogik, København. 10 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Larsen, Kristian; Jespersen, Ditte; Levin, Erna; Eriksen, Ruth; Damkjær, Karin. 1990. Arbejdspapirer. Resumé. Kommentarer og umiddelbare bemærkninger til redegørelse og froslag til klinisk vejledning for sygeplejestuderende og niveau II-elever. udarbejdet af Ulrich Thostrup, Birthe Reindahl, Anders Christian Jensen og Margit Asser. Sygeplejeledelsen ved Diakonissestiftelsens Geriatriske Center, Frederiksberg. 7 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 1989. Habitusbegrebet hos Bourdieu. Teoretiske overvejelser og indledende metodediskussion til empirisk indkredsning af sygeplejehabitus. Institut for Pædagogik, Københavns Universitet. 123 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Ramhøj, Pia. 1988. Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 2.(udaf 2) Om det semiprofessionelle sundhedsfaglige teams omsorgsrationale samt omsorgspotentiale. Om sædelighedens mulighed i de hjælpende erhverv. Om alternativ omsorg. Faglig profil Serie. Y. Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning, København. 213 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Hundborg, Karsten; Halberg, Ole; Petersen, Niels H.; Hertz, Mette; Sørensen, Nina. 1985. Special reports on: Anenatal care, Mother and Child Health and Implementation System, Primary Health Care project Group, Danish Medical Mission, Gizan project, Sundhedsstyrelsen, Danmark – Konfidentielt. Sundhedsstyrelsen, København. 1000 pages.
Book sections
 • Petersen, Karin Anna. 2008. Dominikaneren og pietisten. Glimt af Staf Callewaerts professionelle liv, pages 77-106. In:
  • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS. 621 pages. ISBN: 978-87-992050-2-8.
 • Petersen, Karin Anna; Halskov, Gerd; Lundin, Sverker. 2008. Homologier. Studier af felter, pages 273-293. In:
  • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS. 621 pages. ISBN: 978-87-992050-2-8.
 • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. Forord. Forord, pages 9-12. In:
  • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS. 621 pages. ISBN: 978-87-992050-2-8.
 • Petersen, Karin Anna. 2007. Om erhvervskaldet. Francine Muel-Dreyfus' metodologiske overvejelser. Forholdet mellem felt og habitus fra studiet om folkeskolelærere og socialarbejdere - et tekstnært resume. Om sociogenesens nødvendighed, pages 160-177. In:
  • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 384 pages. ISBN: 978-87-915-6219-8.
 • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Antologiens tilblivelse. Indledning, pages 7-8. In:
  • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 384 pages. ISBN: 978-87-915-6219-8.
 • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Kort præsentation og strukturering af bogens artikler. Indledning, pages 9-17. In:
  • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 384 pages. ISBN: 978-87-915-6219-8.
 • Engström, Lizbeth; Petersen, Karin Anna. 2006. Teorier och teoretiska referensramar i patientundervisning, Kunskapssammanställning. Kunskapssammanställning, pages 31-45. In:
  • Engström, Birgitta; Melander Beijer, Monica; Ekman, Inger; Friberg, Febe; Östlinder, Gerthrud. 2006. Omvårdnad som akademiskt ämne IV: Patientundervisning och patienters lärande. Gothia Förlag AB. 110 pages. ISBN: 978-91-7205-516-2.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. How to construct nursing theories, concepts and techniques from the empirical nursing practices? Nursing theories, pages 43-61. In:
  • Zeitler, Ulli. 2006. Proceedings 5th International reserach and development conference "Interpersonal Relationships in Nursing", The Centre for Innovation in Nursing Education University College Jutland, Denmark. 250 pages. ISBN: 87-991394-4-8.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Sygepleje - som selvstændigt fag? kapitel 7, pages 150-184. In:
  • Frederiksen, Kirsten; Møller-Madsen, Jette; Perregaard, Karin; Zeitler, Ulli; Ølsgaard, Ghita. 2006. Perspektiver på faglighed. 316 pages. ISBN: 87-989918-8-4.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Grundutbildningen uppdrag från Medicinska fakulteten till Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg. Bilaga 2, pages 125-127. In:
  • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2005. Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 1. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 131 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Gustave (Staf) Joséphe Marie (Reginald) Callewaert Professor emeritus i pædagogik ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik,Københavns Universitet. Bilaga 1, pages 121-124. In:
  • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2005. Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 1. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 131 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Aktuella forskningsprojekt knutna till Sjuksköterskeprogrammet. Bilaga 3, pages 128-131. In:
  • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2005. Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 1. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 131 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Om teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser hertil. Professionel handlen, pages 148-187. In:
  • Petersen, Karin Anna. 2004. Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic. 725 pages. ISBN: 87-7887-229-4.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Kort præsentation af bogens kapitler. Indledning, pages 19-42. In:
  • Petersen, Karin Anna. 2004. Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic. 725 pages. ISBN: 87-7887-229-4.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Kort omtale af miljøet omkring Bourdieu-programmet - at udvikle teori om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker. Indledning, pages 11-18. In:
  • Petersen, Karin Anna. 2004. Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic. 725 pages. ISBN: 87-7887-229-4.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Kort præsentation af de enkelte bidrag. Bidrag, pages 7-13. In:
  • Petersen, Karin Anna. 1995. PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag. 277 pages. ISBN: 87-500-3296-8.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Indledning: At udforske medicinske praktikker. Indledning, pages 14-28. In:
  • Petersen, Karin Anna. 1995. PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag. 277 pages. ISBN: 87-500-3296-8.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Ligheder og forskelle i nyere teori om praktikernes erkendelsesgrundlag. Om den erkendelse, der styrer praktikken, pages 81-100. In:
  • Petersen, Karin Anna. 1995. PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag. 277 pages. ISBN: 87-500-3296-8.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. At konstruere en teori om sygepleje. 1. del: Om filosofi og empirisk forskning, pages 35-55. In:
  • Ramhøj, Pia. 1993. Overvejelser og metoder i sundhedsforskningen. Akademisk Forlag. 222 pages. ISBN: 87-500-3173-2.
 • Petersen, Karin Anna. 1988. Subjektivitetens institutionalisering. Om socialisering til omsorg. 4,6, pages 40-79. In:
  • Petersen, Karin Anna; Ramhøj, Pia. 1988. Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 2.(udaf 2) Om det semiprofessionelle sundhedsfaglige teams omsorgsrationale samt omsorgspotentiale. Om sædelighedens mulighed i de hjælpende erhverv. Om alternativ omsorg. Faglig profil Serie. Y. Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning, København. 213 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Article 2006: Sygepleje - som selvständigt fag? 2006

Article 2005: Ivor Goodson - en kort introduktion til et forfatterskab 2005

Article 2004: Sygeplejeforskning 2004

Article 2003: A study of life trajectories at two nursing shools 2003

Article 2003: Nursing Science 2003

Article 2003: Sygepleje - sygeplejeforskning - fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje 2003

Article 2002: Interview med Staf Callewaert 23. juni 2001 2002

Article 2001: At studere sygepleje -på vej mod en teori om professionsdidaktik 2001

Article 2001: Kvalificering av sjuksköterskeutbildningen 2001

Article 2000: Om Bourdieus praktikteori - som professionsteori 2000

Article 1995: At udforske medicinske praktikker 1995

Article 1995: Ligheder og forskelle i nyere teorier om praktikernes erkendelsesgrundlag 1995

Article : Dominikaneren og pietisten

Book 2008: At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu - æresbog til Staf Callewaert 2008

Book 2004: Praktikker i erhverv og uddannelse 2004

Book 2002: Callewaert, Videnskab & Engagement 2002

Book 2001: Praktikker i erhverv og uddannelse - om pädagogiske og sundhedsfaglige praktikker 2001

Doctoral thesis 1999: Sygeplejevidenskab-myte eller virkelighed? 1999

Report 2006: Objektivieringer. En dansk-svensk-norsk antologi om vård, omvårdnad, sygepleje, omsorg og medicin. -At tænke med human- og samfundsvidenskab 2006

Report 2006: PIVO-programmet 1999-2005 2006

Report 2006: Viborg amt - En arbejdsrapport (2000) 2006

Report 2005: Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet - en projektsammanfattning 2005

Report 2005: PIGG - värdering av arbetsprocessen (2000) 2005

Report 2005: Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993-2003 2005

Report 2003: The network society and the demand of educational changes 2003

 

1970-1974

Nursing School, St. Luke's Hospital, Hellerup
1976-1978

Two-year course in Modern language, Mynstervej, Frederiksberg

1980-1981

One-year course as Teaching Nurse at the School of Advanced Nursing at the University of Aarhus, Vennelystparken, Aarhus
1986

Nursing Science (one module of Master Degree in Public Health), Nordic school of Public Health Education, Göteborg, Sweden
1986-1987

BA Institute of Education, University of Copenhagen, Denmark
1987-1992

Mag.Art./Masters at the University of Philosophy, Education and Rhetoric, University of Copenhagen, Denmark
1989

Health Education (one module of the Master Degree in Public Health), Nordic School of Public Health Education, Göteborg, Sweden
1990 & 1993

Competency declaration for the position of lecturer/Ass. Professor in Nursing Sciences and for PhD education at the Danish School of Advanced Nursing in collaboration with the States Health Care Scientific Council and the University of Aarhus
1991

Colloqium in Epidemiology, Institute of Social Medicine, University of Copenhagen

1999

PhD gained through the Danish School of Avanced Nursing in collaboration with Institute of Philosophy, Education and Rhetoric, University of Copenhagen, and the States Health Care Scientific Council and the University of Aarhus. Thesis: Nursing/Care Science; myth or reality? Genesis or structure of the field of academic education and science in nursing in Denmark.

Employment history

 

1974

Nurse assistant, Medical Unit, St. Luke's Hospital, Hellerup
1975-1976

Nurse assistant, Endocrinology Unit, The State Hospital (Rigs hospitalet), Copenhagen

1976-1978

Nurse assistant, The State Hospital (Rigshospitalet), Copenhagen
1979

Nurse assistant and ward sister, plastic and jaw surgery, The State Hospital (Rigshospitalet), Copenhagen

1980-1985

Nurse teacher, the nursing school at The State Hospital (Rigs hospitalet), Copenhagen

1984-1985

Nurse tutor In-Service training, King Fahd Central Hospital, and Nurse tutor Primary Health Project Group, Danish Medical Mission, Gizan, Saudi Arabia
1985-1990

Research assistant and project leader at the Danish Institute of Health- and Nursing Research, Copenhagen

1990-1992

Deputy Chief Nurse and const. Chief Nurse at Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
1992

Casual staff nurse Sundby Hospital

1992-1995

Adjunct/Lecturer at the Danish School of Advanced Nursing, Aarhus University

1995-1997

Scholarship from the Medical Research Council concerning building research in Denmark

1998-2000

Project Leader, Associate Professor Viborg Amt
1999-

External Associate Professor for PhD supervision with Prof G. Callewaert, Institute for Philosophy, Pedagogic and Rhetoric, University of Copenhagen. Associate Professor, University of Uppsala, Sweden
Adj. professor, School of Nursing, University of Deakin, Australia

 

 

Research groups