Home
 • E-mailkarin.petersen@uib.no
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Theory of Science and Sociology of Science, Praxeology

Research group Praxeology

Academic article
 • Show author(s) (2021). To work theoretically and reflexive with empirical data view through the Bourdieu perspective. Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 16 pages.
 • Show author(s) (2021). Emergence and discontinuation of professional nursing science at the University of Bergen (1979-2019). Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 26 pages.
 • Show author(s) (2020). Omsorg som glasur over ein medisinsk logikk i statlege føringar for norsk sjukepleieutdanning . Tidsskrift for omsorgsforskning. 1-16.
 • Show author(s) (2019). Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 207-220.
 • Show author(s) (2019). Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter. Ein praxeologisk studie frå Noreg. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 67-80.
 • Show author(s) (2019). Exclusion and inclusion of parents of hospitalized children in Norway in the period 1877–2017. BMC Nursing.
 • Show author(s) (2018). The traditional care culture and the Western nursing culture in Cameroon. International Journal of Nursing Practice. 1-9.
 • Show author(s) (2018). Parents perform most of the care when children have short-term stays in hospitals. Klinisk Sygepleje. 80-93.
 • Show author(s) (2018). A spouse in the nursing home: The conflicting experience of separation. Nordic journal of nursing research. 38-46.
 • Show author(s) (2017). The impact of bathroom design on privacy for users with spesial needs. Ageing International. 1-18.
 • Show author(s) (2017). Introduction. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 5-6.
 • Show author(s) (2017). Clinical didactics in a Profession Perspective. Klinisk Sygepleje. 243-256.
 • Show author(s) (2016). Muligheter og begrensninger ved analyser av sykepleiepraktikker i et Foucault-perspektiv . Klinisk Sygepleje. 31-44.
 • Show author(s) (2016). How nursing science materializes related to historical origin – knowledge in the field of tension between the clinic and academia . Nordisk tidsskrift for helseforskning. 77-92.
 • Show author(s) (2016). Fra 1960-tallet har det blitt forventet at foreldre skal være inkludert i pleien av barn på sykehus. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. 23-37.
 • Show author(s) (2016). Crucial dimensions constituting dignity experience in persons living with dementia. Dementia. 578-595.
 • Show author(s) (2016). A critical review of research on hospitalization from nursing homes; what is missing? Ageing International. 3-16.
 • Show author(s) (2015). Transformering av vitenskapsteori og forskningsmetode i sykepleierutdanningen. Klinisk Sygepleje. 27-40.
 • Show author(s) (2015). Thoughts on the exclusion of parents of hospitalized children in nursing. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 76-85.
 • Show author(s) (2015). Relational interactions preserving dignity experience: Perceptions of persons living with dementia. Nursing Ethics. 577-593.
 • Show author(s) (2013). Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis. Nursing Ethics. 861-880.
 • Show author(s) (2013). Dementia care supported by memory stimulating surroundings - Caregiver experience with environmental reminiscence approach. Nordisk sygeplejeforskning. 269-286.
 • Show author(s) (2011). Kari Martinsen, Ridder av 1. klasse. Klinisk Sygepleje. 10-12.
 • Show author(s) (2010). Klinisk betyder empirisk. Gjallerhorn. 30-41.
 • Show author(s) (2006). Dansk-svensk-auto-socioanalyse in spe. In: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Mikael Palme, (2006): Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien.
 • Show author(s) (2005). Ivor Goodson - en introduktion. Gjallerhorn. 12-17.
 • Show author(s) (2003). Sygepleje – sygeplejeforskning – fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 40-63.
 • Show author(s) (2003). International Master uddannelse i sygepleje, Master of health Science, Nursing. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 14-22.
 • Show author(s) (2001). Udviklingen af sygeplejerskeuddannelsen. NYS, Nyhedsbrev. Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. 04-07.
 • Show author(s) (2001). Sygepleje/kvalificering. Didaktiske overvejelser i et studie om sygepleje. Uddannelsesnyt. 11-15.
 • Show author(s) (2001). Kvalificering av sjuksköterskeutbildningen. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 123-129.
 • Show author(s) (2001). Hvad skal indholdet i sygeplejefaget på studiet være?”,. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 39-50.
 • Show author(s) (2001). At studere sygepleje – på vej mod en teori om professionsdidaktik. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 37-60.
 • Show author(s) (2000). Om projektet i Viborg. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 12-26.
 • Show author(s) (2000). Nursing education in Sweden Recruitment from different socio-economic backgrounds. Vård i Norden. 19-23.
 • Show author(s) (2000). Høring om forslagene den 2. Marts 2000 – landstingssalen på Christiansborg. I anledning af lovforslagene om MVU, CVU, DPU. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 78-83.
 • Show author(s) (1999). Årsberetning fra Viborg Amt ´a 10 marts 1999. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 45-56.
 • Show author(s) (1999). Underviserkvalifikationer og stillingsstruktur på Sygeplejeskoler i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 33-40.
 • Show author(s) (1999). Spontane generelle kommentarer om Rapport: kompetenceprofil af en sygeplejerske som grundlag for autorisation, sundhedsstyrelsen Bente Høy. Høringsudgave august 1999! FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 57-63.
 • Show author(s) (1999). Forslag til model for stillingsstruktur på en grunduddannelse i sygepleje/omsorg, der modsvarer bachelorniveau i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 24-32.
 • Show author(s) (1998). Forskningsenhed for pædagogiske og sundhedsvidenskabelige fagfelter i Viborg Amt. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 06-15.
 • Show author(s) (1993). Offentliggørelse af et forskningsprojekt og publicering. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 98-108.
 • Show author(s) (1993). At konstruere en teori om sygepleje 1. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 39-73.
 • Show author(s) (1989). Professionalisering - og/eller videnskabelighed? Fokus på Sygeplejen 90. 123-139.
 • Show author(s) (1987). “Et intensiveret program for pleje og rehablitering i hospital og hjem for mennesker med opereret hoftenær femurfraktur – Demonstration og Evaluering”, Nordic College of Caring Science. nr. 15. 1/87, pp. 2-4.Præsenteret på WHO, World Health Organizations, konference – europakontoret, København. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 02-04.
 • Show author(s) (1987). Ny inspiration til plejen af den tungeste patientgruppe. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 4-7/32.
 • Show author(s) (1987). Er sundheds- og sygeplejens erkendelsesinteresse naturvidenskabelig? Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 20-24/32.
 • Show author(s) (1983). Uddannelsesreform - sygeplejebehov eller politisk nødvendighed? In: PERSPEKTIV. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker.
 • Show author(s) (1983). Derfor er der krise i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for Læger. 1822-1824.
 • Show author(s) (1983). Anvendelse af systemteori i syge-og sundhedsplejen. Ugeskrift for Læger. 1109-1110.
Report
 • Show author(s) (2006). PIVO-programmet 1999-2005. 6. 6. .
 • Show author(s) (2005). Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993-2003 OMOM-projektet: Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering. 2. 2. .
 • Show author(s) (2005). Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet – en projektsammanfattning. 5. 5. .
 • Show author(s) (1990). Arbejdspapirer. Resumé. Kommentarer og umiddelbare bemærkninger til redegørelse og froslag til klinisk vejledning for sygeplejestuderende og niveau II-elever. udarbejdet af Ulrich Thostrup, Birthe Reindahl, Anders Christian Jensen og Margit Asser. .
 • Show author(s) (1989). Habitusbegrebet hos Bourdieu. Teoretiske overvejelser og indledende metodediskussion til empirisk indkredsning af sygeplejehabitus. .
Lecture
 • Show author(s) (2016). Obviously-brave-proud.
 • Show author(s) (2010). About Praxeology as a perspective on Research on Nursing Practices.
Academic lecture
 • Show author(s) (2016). Professionnnal and economic Challenges and solutions in European nursing and hospitals: Nursing science - myth or reality? .
 • Show author(s) (2015). Praxeological Nursing (Science) - The thoughts behind Praxeological research design and methodology.
 • Show author(s) (2015). Evidence - Challenges to Today's Health Care - Clarified as Knowledge and Theory I, For and About Nursing.
 • Show author(s) (2014). The transfer University College to become a university education.
 • Show author(s) (2013). What opportunities and constraints do we have for producing knowledge in the professional programs?
 • Show author(s) (2013). Possibilities and constrains in producing knowledge in professions.
 • Show author(s) (2013). Core values in new framework - Danish-Norwegian conference 2013.
 • Show author(s) (2012). What opportunities and constraints do we have for producing knowledge in the professional programs?
 • Show author(s) (2012). To study for a professional bachelor in nursing.
 • Show author(s) (2011). Research in practice -analytical perspectives from Bourdieu, Foucault and Goffman.
 • Show author(s) (2010). Hvordan kan omsorg utformes for å ivareta pasienter og pårørende. Verdighet relatert til pasient og pårørende perspektivet i sykehjem.
 • Show author(s) (2009). what is a scientific subject_.
 • Show author(s) (2009). What is art, practical theory and science?
 • Show author(s) (2009). Practise and the Birth of the clinic.
 • Show author(s) (2009). Nursing Science - Myth or reality? .
 • Show author(s) (2006). What is a Subject? What do we want for the Nursing Profession?
 • Show author(s) (2006). Bourdieu and research in professions.
 • Show author(s) (2003). Objectivering .
 • Show author(s) (2003). Nursing research from a social science perspective.
 • Show author(s) (2003). Nursing from a Social Science Perspective .
 • Show author(s) (2003). Knowledge base in a professional education. Knowledge and Theory I, FOR and OM Nursing in Late Modern Society.
 • Show author(s) (2002). What is a subject?
 • Show author(s) (2002). The many faces of Nursing.
 • Show author(s) (2001). Symposium: Job and identity in the Network Society - MANUEL CASTELL's work.
 • Show author(s) (2001). Samhällsförandring och utbildning -yrkesliv, habitus och identitet i nätverkssamhället/Societal change and education - working life, habitus and identity in the network community.
 • Show author(s) (2001). Educational aspects of the health sector.
 • Show author(s) (2001). Danish-Norwegian conference on learning and professional development in the nursing topic.
 • Show author(s) (2001). Continuing education of health nurses module 2.
 • Show author(s) (2001). Bourdieus theory of practice, and the relation between research and science and practice.
 • Show author(s) (2001). Arts, Practical Theory and Science - Folk University Roskilde.
 • Show author(s) (2001). ART, Practical knowledge and Science.
 • Show author(s) (2000). Pedagogy and philosophy - a basic module for supervisors and educators.
 • Show author(s) (2000). Educational aspects of health care.
 • Show author(s) (1999). What is a subject?
 • Show author(s) (1999). Trainee trainees in the health care Programme regarding the new born child and young kid - training and collaboration with practice; relationship theory and practice.
 • Show author(s) (1999). Theoretical research, art, practice theory and science.
 • Show author(s) (1999). Theme series in Nursing Theories.
 • Show author(s) (1999). Teori/praksis: Et fags identitet og udvikling.
 • Show author(s) (1999). Relationship between theory and practice in nursing, theoretical knowledge versus practical knowledge.
 • Show author(s) (1999). Nursing Science - Myth or Reality?
 • Show author(s) (1999). Lecture on PhD thesis: Nursing Science - Myth or Reality?
 • Show author(s) (1999). Knowledge form in nursing.
 • Show author(s) (1999). How the cultural structures are reflected in our practices in primary school.
 • Show author(s) (1999). How the course subject thinking could be implemented in the nursing school, compared to the current framework, cf. Executive Order No. 143 of 2 March 1990, and the school's dimension of 81.
 • Show author(s) (1999). How do we describe the subject Nursing?
 • Show author(s) (1999). Hospital Fyn Focuses on development in nursing.
 • Show author(s) (1998). Knowledge and will - does it gain the ability to know? Practical relevance of nursing theory. Intensive course in Nordlänk.
 • Show author(s) (1998). From payroll culture to career and development culture in nursing schools. Implications for pedagogy and management.
 • Show author(s) (1996). Clinical rationality and constitution of a new field of knowledge.
 • Show author(s) (1995). Shall we train reflective practitioners or scientific researchers?
 • Show author(s) (1992). How to get started with scientific work.
 • Show author(s) (1992). How do we get started with research .
 • Show author(s) (1992). Discussion with Kari Martinsen, norwegian Philosopher.
 • Show author(s) (1987). An intensified programme for Care and Rehabilitation in Hospital and Home for Female 65+ Following Repair of Fracture of the Femur - Demonstration and Evaluation.
 • Show author(s) (1986). An Intensified Programme for Care and Rehabilitation in Hospital and Home for female 65+ following surgical repair of fracture of the femur - Demonstration and Evaluation.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2023). Memorial — Staf Callewaert died on May 13, 2023, aged 90. Uniavisen Københavns Universitet.
 • Show author(s) (2016). Teori og praksis er to ulike logikkar. Tidsskriftet sykepleien.
 • Show author(s) (2016). Master's degrees in nursing at UIB and HIB are complementary. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2016). Keep nursing academic at the University of Bergen. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2016). It is not necessary to impose Nursing Science to accommodate faculty mandate. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
Book review
 • Show author(s) (2007). Doktorgrad i sygepleje - en grad der ikke findes. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 18-22.
 • Show author(s) (2006). Udkast til en praksisteori – indledt af tre studier i kabylisk etnologi” – anmeldelse af bogen: Pierre Bourdieu. Oversat fra fransk af Peer Bundgård og med forord af Annick Prieur. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 39-40.
 • Show author(s) (1994). ISSN 0900-3002: Anmeldelse: “An Invitation to reflexive Sociology. Pierre Bourdieu og Löic Wacquant. Polity Press, 1992, 332 p”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning (Nedlagt 2014).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2010). Hvorfor dog Bourdieu? Forlaget HEXIS.
 • Show author(s) (2008). PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Frydenlund Academic.
 • Show author(s) (2008). At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS.
 • Show author(s) (2007). Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Show author(s) (2006). Til kritikken af den pædagogiske teori - en antologi. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Show author(s) (2004). Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic.
 • Show author(s) (2003). Nursing Science - myth or reality. Uppsala universitet.
 • Show author(s) (2003). Networksociety and the demand of educational changes. Uppsala universitet.
 • Show author(s) (2003). Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. Akademisk Forlag.
 • Show author(s) (2003). A study of Life Trajectories at two Nursing Schools. Uppsala universitet.
 • Show author(s) (2002). Interview med Staf Callewaert den 23. juni 2001. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Show author(s) (2002). FORORD: IN:Videnskab & Engagement;Staf Callewaert, 70 år, den 16. juni 2002. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Show author(s) (2002). Callewaert. Videnskab & Engagement. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Show author(s) (2000). Om Bourdieus praktikteori - som professionsteori. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Show author(s) (1996). Den situationsbundne kundskab- om praktikernes egenlogik, In: Sundhedsvidenskabelige praktikker. Et bud på fagindhold for medicinsk humaniora, Emmy Brandt Jørgensen (Ed.), pp. 321-331. Akademisk Forlag.
 • Show author(s) (1995). PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag.
 • Show author(s) (1995). Hvorfor Bourdieu? In: Fokus på Sygeplejen, pp. 124-143. Munksgaard Forlag.
 • Show author(s) (1994). PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Akademisk Forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) (2013). Praxeologisk sygeplejevidenskab - hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ.
 • Show author(s) (2007). Professionel Viden, Professionelt liv. Studier af uddannelse og forandring.
 • Show author(s) (1989). Den praktiske sans – sygeplejens skjulte principper. En fremstilling og forslag til et observationsstudie af sygeplejepraksis og en afdækning af principper for sygeplejehandlinger, med Pierre Bourdieus teori om habitus som ledetråd. 4.
 • Show author(s) (1988). Sygeplejen undervejs med at etablere sig som selvstændig videnskabelig disciplin? Et forsvar for teoretisk sygepleje/kritisk videnskabelighed. 1.
 • Show author(s) (1987). Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 1.(udaf 2) Om omsorg og rehabilitering af kvinder over 65 år med hoftenær femurfraktur i København og Hvidovre kommuner. x.
Encyclopaedia
 • Show author(s) (2010). Sygeplejeforskning.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2019). Er RETHOS-varianten av sjukepleieutdanning ei yrkesfagleg utdanning eller ein bachelorgrad? Tidsskriftet sykepleien.
 • Show author(s) (2017). In the framework plan/curriculae for bachelors in nursing there is no room for theoretical education on nursing as a separate, independent science. Tidsskriftet sykepleien. 12 pages.
 • Show author(s) (2017). Helsevesenet detaljstyres utenfra. Sykepleien.
 • Show author(s) (2014). Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 66-69.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Dei som ikkje kan seie nei. Tidsskriftet sykepleien.
 • Show author(s) (2016). Dei som ikkje kan seie nei. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Standardsituasjoner kun i bøker. Tidsskriftet sykepleien. 82-83.
 • Show author(s) (2005). Mindeord i anledning af Margrethe Lorensens død 30. oktober 2005, 63 år gammel. Vård i Norden. 14-14.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2020). Distribution of gifts and tasks. A praxeological study of help and exchange practices between the elderly with help needs, the family and employees in the community.
 • Show author(s) (2018). Private homes as a showcase and covered misconduct? About re-educating the mentally ill and applying the order of society.
 • Show author(s) (2018). Private home as a showcase and covered with compulsion. On resocialization of mental suffering and application of community order.
 • Show author(s) (2016). The Institutional Practice. Dynamics of practice at nursing homes: An ethnographic study of variation in hospitalization amidst uncertainty and continuity.Hva kjennetegner sykehjem med høy og lav sykehusinnleggelse?
 • Show author(s) (2016). The Institutional Practice. Dynamics of practice at nursing homes: An ethnographic study of variation in hospitalization amidst uncertainty and continuity.
 • Show author(s) (2016). Like barn leikar best”. Ein praxeologisk studie om habilitering av hjelpetrengande barn og unge.
 • Show author(s) (2016). Interprofessional Professions of Welfare: Inter-collaboration as a Social Practice for the Professions of the Neoliberal Danish Welfare State .
 • Show author(s) (2015). TIME OF YOUR LIFE AND LIFE IN TIME Most of the time when long come and incurable disease A phenomenological study.
 • Show author(s) (2015). Dignity-preserving care for persons living with dementia.
 • Show author(s) (2014). To be treated and to respond A study on merit in the appointment of lecturers at Uppsala University. 136.
 • Show author(s) (2014). Inclusion and exclusion of parents care of children hospitalized The analyzes are historical and contemporary and has basis in Norwegian textbooks in nursing, pictures, literature and other documents from period 1877-2013, and interviews and observations with parents and Nurses at a children's section in 2007 .
 • Show author(s) (2013). “Vi berre gjer det”- beskrivingar av skjult pleiepraksis i sjukeheim. .
 • Show author(s) (2013). The Nursing Education in Denmark:Reform Efforts, Recruitment Patterns and Basic Habitual Orientations. 131.
 • Show author(s) (2012). Kliniken flyttar hemSjuksköterskans institutionella praktik inom specialiseradpalliativ hemsjukvård.
 • Show author(s) (2012). Difficulties in breathing.
 • Show author(s) (2011). Formalisering af professionspædagogiske praksisformer i praktikuddannelse – en undersøgelse af den kliniske vejleders undervisningspraksis i den praktiske del af sygeplejerskeuddannelsen.
 • Show author(s) (2007). The glow and shadows of the Medicine. Doxa and symbolic power in the area of services to young children with disabilities 19601980. 116.
 • Show author(s) (2006). Parental identities in life stories.
 • Show author(s) (1999). Nursing Science - Myth or reality About the genesis and structure of the field of academich educations and reserach in Nursing in Denmark.
Documentary
 • Show author(s) (2016). Uverdige forhold.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2008). Homologier. 20 pages.
 • Show author(s) (2008). Dominikaneren og pietisten. 29 pages.
 • Show author(s) (2007). Om erhvervskaldet. Francine Muel-Dreyfus' metodologiske overvejelser. Forholdet mellem felt og habitus fra studiet om folkeskolelærere og socialarbejdere - et tekstnært resume. 17 pages.
 • Show author(s) (2007). Kort præsentation og strukturering af bogens artikler. 8 pages.
 • Show author(s) (2007). Antologiens tilblivelse. 2 pages.
 • Show author(s) (2006). Teorier och teoretiska referensramar i patientundervisning, Kunskapssammanställning. 14 pages.
 • Show author(s) (2006). Sygepleje - som selvstændigt fag? 34 pages.
 • Show author(s) (2006). How to construct nursing theories, concepts and techniques from the empirical nursing practices? 18 pages.
 • Show author(s) (2004). Om teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser hertil. 39 pages.
 • Show author(s) (2004). Kort præsentation af bogens kapitler. 21 pages.
 • Show author(s) (2004). Kort omtale af miljøet omkring Bourdieu-programmet - at udvikle teori om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker. 7 pages.
 • Show author(s) (1995). Ligheder og forskelle i nyere teori om praktikernes erkendelsesgrundlag. 19 pages.
 • Show author(s) (1995). Kort præsentation af de enkelte bidrag. 6 pages.
 • Show author(s) (1995). Indledning: At udforske medicinske praktikker. 14 pages.
 • Show author(s) (1993). At konstruere en teori om sygepleje. 20 pages.
 • Show author(s) (1988). Subjektivitetens institutionalisering. Om socialisering til omsorg. 39 pages.
Other
 • Show author(s) (2005). Gustave (Staf) Joséphe Marie (Reginald) Callewaert Professor emeritus i pædagogik ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik,Københavns Universitet. 121-124.
 • Show author(s) (2005). Grundutbildningen uppdrag från Medicinska fakulteten till Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg. 125-127.
 • Show author(s) (2005). Aktuella forskningsprojekt knutna till Sjuksköterskeprogrammet. 128-131.
Abstract
 • Show author(s) (2019). Social and professional practices in a praxeological perspective. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 5-6.
Poster
 • Show author(s) (2017). Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis.
Academic literature review
 • Show author(s) (2013). Kari Martinsen og dansk sygepleje, filosofi, forskning og videnskab. Klinisk Sygepleje. 04-07.
Foreword
 • Show author(s) (2008). Forord. 9-12.
Briefs
 • Show author(s) (2017). Ulla Qvarnström - a pioneer has died .
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2016). Hverdagsrehabilitering byr på lite nytt. Tidsskriftet sykepleien. 58-60.
 • Show author(s) (2014). Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 66-69.
 • Show author(s) (2014). Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning. Klinisk Sygepleje. 45-57.
 • Show author(s) (1990). Sundhedsuddannelse på tværs af faggrænser. Ergoterapeuten (dansk). 08-12.

More information in national current research information system (CRIStin)

Article 2006: Sygepleje - som selvständigt fag? 2006

Article 2005: Ivor Goodson - en kort introduktion til et forfatterskab 2005

Article 2004: Sygeplejeforskning 2004

Article 2003: A study of life trajectories at two nursing shools 2003

Article 2003: Nursing Science 2003

Article 2003: Sygepleje - sygeplejeforskning - fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje 2003

Article 2002: Interview med Staf Callewaert 23. juni 2001 2002

Article 2001: At studere sygepleje -på vej mod en teori om professionsdidaktik 2001

Article 2001: Kvalificering av sjuksköterskeutbildningen 2001

Article 2000: Om Bourdieus praktikteori - som professionsteori 2000

Article 1995: At udforske medicinske praktikker 1995

Article 1995: Ligheder og forskelle i nyere teorier om praktikernes erkendelsesgrundlag 1995

Article : Dominikaneren og pietisten

Book 2008: At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu - æresbog til Staf Callewaert 2008

Book 2004: Praktikker i erhverv og uddannelse 2004

Book 2002: Callewaert, Videnskab & Engagement 2002

Book 2001: Praktikker i erhverv og uddannelse - om pädagogiske og sundhedsfaglige praktikker 2001

Doctoral thesis 1999: Sygeplejevidenskab-myte eller virkelighed? 1999

Report 2006: Objektivieringer. En dansk-svensk-norsk antologi om vård, omvårdnad, sygepleje, omsorg og medicin. -At tænke med human- og samfundsvidenskab 2006

Report 2006: PIVO-programmet 1999-2005 2006

Report 2006: Viborg amt - En arbejdsrapport (2000) 2006

Report 2005: Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet - en projektsammanfattning 2005

Report 2005: PIGG - värdering av arbetsprocessen (2000) 2005

Report 2005: Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993-2003 2005

Report 2003: The network society and the demand of educational changes 2003

 

1970-1974

Nursing School, St. Luke's Hospital, Hellerup
1976-1978

Two-year course in Modern language, Mynstervej, Frederiksberg

1980-1981

One-year course as Teaching Nurse at the School of Advanced Nursing at the University of Aarhus, Vennelystparken, Aarhus
1986

Nursing Science (one module of Master Degree in Public Health), Nordic school of Public Health Education, Göteborg, Sweden
1986-1987

BA Institute of Education, University of Copenhagen, Denmark
1987-1992

Mag.Art./Masters at the University of Philosophy, Education and Rhetoric, University of Copenhagen, Denmark
1989

Health Education (one module of the Master Degree in Public Health), Nordic School of Public Health Education, Göteborg, Sweden
1990 & 1993

Competency declaration for the position of lecturer/Ass. Professor in Nursing Sciences and for PhD education at the Danish School of Advanced Nursing in collaboration with the States Health Care Scientific Council and the University of Aarhus
1991

Colloqium in Epidemiology, Institute of Social Medicine, University of Copenhagen

1999

PhD gained through the Danish School of Avanced Nursing in collaboration with Institute of Philosophy, Education and Rhetoric, University of Copenhagen, and the States Health Care Scientific Council and the University of Aarhus. Thesis: Nursing/Care Science; myth or reality? Genesis or structure of the field of academic education and science in nursing in Denmark.

Employment history

 

1974

Nurse assistant, Medical Unit, St. Luke's Hospital, Hellerup
1975-1976

Nurse assistant, Endocrinology Unit, The State Hospital (Rigs hospitalet), Copenhagen

1976-1978

Nurse assistant, The State Hospital (Rigshospitalet), Copenhagen
1979

Nurse assistant and ward sister, plastic and jaw surgery, The State Hospital (Rigshospitalet), Copenhagen

1980-1985

Nurse teacher, the nursing school at The State Hospital (Rigs hospitalet), Copenhagen

1984-1985

Nurse tutor In-Service training, King Fahd Central Hospital, and Nurse tutor Primary Health Project Group, Danish Medical Mission, Gizan, Saudi Arabia
1985-1990

Research assistant and project leader at the Danish Institute of Health- and Nursing Research, Copenhagen

1990-1992

Deputy Chief Nurse and const. Chief Nurse at Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
1992

Casual staff nurse Sundby Hospital

1992-1995

Adjunct/Lecturer at the Danish School of Advanced Nursing, Aarhus University

1995-1997

Scholarship from the Medical Research Council concerning building research in Denmark

1998-2000

Project Leader, Associate Professor Viborg Amt
1999-

External Associate Professor for PhD supervision with Prof G. Callewaert, Institute for Philosophy, Pedagogic and Rhetoric, University of Copenhagen. Associate Professor, University of Uppsala, Sweden
Adj. professor, School of Nursing, University of Deakin, Australia