Home
 • E-mailKarin.Petersen@uib.no
 • Phone+47 55 58 61 60
 • Visitor Address
  Kalfarveien 31
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Theory of Science and Sociology of Science, Praxeology

Research group Praxeology

Textbook
 • Petersen, Karin Anna. 2013. Viden, teori i, for og om sygepleje, sygeplejeforskning og -videnskab i Danmark. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
Academic article
 • Ågotnes, Gudmund; Lea, Kjersti; Petersen, Karin Anna. 2019. Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 207-220.
 • Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna. 2019. Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter. Ein praxeologisk studie frå Noreg. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 67-80.
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2019. Exclusion and inclusion of parents of hospitalized children in Norway in the period 1877–2017. BMC Nursing.
 • Chance, Emmanuel Aoudi; Ågotnes, Gudmund; Petersen, Karin Anna. 2018. The traditional care culture and the Western nursing culture in Cameroon. International Journal of Nursing Practice. 1-9.
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2018. Parents perform most of the care when children have short-term stays in hospitals. Klinisk Sygepleje. 80-93.
 • Olsen, Terje Årsvoll; Kleppe, Elisabeth; Petersen, Karin Anna. 2018. A spouse in the nursing home: The conflicting experience of separation. Nordic journal of nursing research. 38-46.
 • Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Gustave Joseph Marie; Petersen, Karin Anna. 2017. The impact of bathroom design on privacy for users with spesial needs. Ageing International. 1-18.
 • Boge, Jeanne Helene; Høyen, Marianne; Lea, Kjersti; Petersen, Karin Anna; Ågotnes, Gudmund. 2017. Introduction. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 5-6.
 • Højbjerg, Karin; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2017. Clinical didactics in a Profession Perspective. Klinisk Sygepleje. 243-256.
 • Boge, Jeanne Helene; Storum, Hilde; Sundal, Hildegunn; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna. 2016. Muligheter og begrensninger ved analyser av sykepleiepraktikker i et Foucault-perspektiv . Klinisk Sygepleje. 31-44.
 • Sortvik, Wenche Margrethe; Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Gustave Joseph Marie; Petersen, Karin Anna. 2016. How nursing science materializes related to historical origin – knowledge in the field of tension between the clinic and academia . Nordisk tidsskrift for helseforskning. 77-92.
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2016. Fra 1960-tallet har det blitt forventet at foreldre skal være inkludert i pleien av barn på sykehus. Barn. 23-37.
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2016. Crucial dimensions constituting dignity experience in persons living with dementia. Dementia. 578-595.
 • Ågotnes, Gudmund; Jacobsen, Frode F.; Harrington, Charlene; Petersen, Karin Anna. 2016. A critical review of research on hospitalization from nursing homes; what is missing? Ageing International. 3-16.
 • Sortland, Oddrunn Elin; Petersen, Karin Anna. 2015. Transformering av vitenskapsteori og forskningsmetode i sykepleierutdanningen. Klinisk Sygepleje. 27-40.
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2015. Thoughts on the exclusion of parents of hospitalized children in nursing. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 76-85.
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2015. Relational interactions preserving dignity experience: Perceptions of persons living with dementia. Nursing Ethics. 577-593.
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2013. Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis. Nursing Ethics. 861-880.
 • Luke, Robert Dean; Petersen, Karin Anna; Tranvåg, Oscar. 2013. Dementia care supported by memory stimulating surroundings - Caregiver experience with environmental reminiscence approach. Nordisk sygeplejeforskning. 269-286.
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2011. Kari Martinsen, Ridder av 1. klasse. Klinisk Sygepleje. 10-12.
 • Petersen, Karin Anna. 2010. Klinisk betyder empirisk. Gjallerhorn. 30-41.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Dansk-svensk-auto-socioanalyse in spe. In: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Mikael Palme, (2006): Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Ivor Goodson - en introduktion. Gjallerhorn. 12-17.
 • Petersen, Karin Anna. 2003. Sygepleje – sygeplejeforskning – fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 40-63.
 • Petersen, Karin Anna; Lydiksen, Aase; Højbjerg, Christel; Vajhøj, Hanna. 2003. International Master uddannelse i sygepleje, Master of health Science, Nursing. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 14-22.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Udviklingen af sygeplejerskeuddannelsen. NYS, Nyhedsbrev. Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. 04-07.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Sygepleje/kvalificering. Didaktiske overvejelser i et studie om sygepleje. Uddannelsesnyt. 11-15.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Kvalificering av sjuksköterskeutbildningen. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 123-129.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Hvad skal indholdet i sygeplejefaget på studiet være?”,. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 39-50.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. At studere sygepleje – på vej mod en teori om professionsdidaktik. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 37-60.
 • Petersen, Karin Anna. 2000. Om projektet i Viborg. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 12-26.
 • Petersen, Karin Anna; Lundin, Sverker. 2000. Nursing education in Sweden Recruitment from different socio-economic backgrounds. Vård i Norden. 19-23.
 • Petersen, Karin Anna. 2000. Høring om forslagene den 2. Marts 2000 – landstingssalen på Christiansborg. I anledning af lovforslagene om MVU, CVU, DPU. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 78-83.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Årsberetning fra Viborg Amt ´a 10 marts 1999. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 45-56.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Underviserkvalifikationer og stillingsstruktur på Sygeplejeskoler i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 33-40.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Spontane generelle kommentarer om Rapport: kompetenceprofil af en sygeplejerske som grundlag for autorisation, sundhedsstyrelsen Bente Høy. Høringsudgave august 1999! FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 57-63.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Forslag til model for stillingsstruktur på en grunduddannelse i sygepleje/omsorg, der modsvarer bachelorniveau i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 24-32.
 • Petersen, Karin Anna. 1998. Forskningsenhed for pædagogiske og sundhedsvidenskabelige fagfelter i Viborg Amt. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 06-15.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. Offentliggørelse af et forskningsprojekt og publicering. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 98-108.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. At konstruere en teori om sygepleje 1. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 39-73.
 • Petersen, Karin Anna. 1989. Professionalisering - og/eller videnskabelighed? Fokus på Sygeplejen 90. 123-139.
 • Petersen, Karin Anna; Bjørn, Agnes; Stark, Anette; Schmidt, Dorrit. 1987. “Et intensiveret program for pleje og rehablitering i hospital og hjem for mennesker med opereret hoftenær femurfraktur – Demonstration og Evaluering”, Nordic College of Caring Science. nr. 15. 1/87, pp. 2-4.Præsenteret på WHO, World Health Organizations, konference – europakontoret, København. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 02-04.
 • Petersen, Karin Anna. 1987. Ny inspiration til plejen af den tungeste patientgruppe. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 4-7/32.
 • Petersen, Karin Anna. 1987. Er sundheds- og sygeplejens erkendelsesinteresse naturvidenskabelig? Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 20-24/32.
 • Petersen, Karin Anna; Vedel Nielsen, Thorkild. 1983. Uddannelsesreform - sygeplejebehov eller politisk nødvendighed? In: PERSPEKTIV. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker.
 • Petersen, Karin Anna; Møller, Torben. 1983. Derfor er der krise i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for læger. 1822-1824.
 • Petersen, Karin Anna; Møller, Torben. 1983. Anvendelse af systemteori i syge-og sundhedsplejen. Ugeskrift for læger. 1109-1110.
Report
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Viborg amt En arbejdsrapport (2000) Om udvikling af lærerkvalifikationer, og nyt curriculum ved sygeplejestudiet, overvejelser om opbygning af netværksenhed pædagogik og sundhed under center for Videreuddannelse, Viborg Amt,ph.d.-stipendier og studiekreds i samarbejdet med Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet og masteruddannelse i sygepleje i samarbejdet emd Deakin University, Melbourne, Australien. 8. 8. .
 • Petersen, Karin Anna; Engström, Lizbeth; Larson, Lena. 2006. PIVO-programmet 1999-2005. 6. 6. .
 • Petersen, Karin Anna; Beedholm, Kirsten; Gunvik-Grönbladh, Ingegerd. 2006. OBJEKTIVIERINGER En dansk-svensk-norsk antologi om vård, omvårdnad, sygepleje, omsorg og medicin - At tænke med human- og samfundsvidenskab. 7. 7. .
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2005. Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. 1. 1. .
 • Petersen, Karin Anna; Lundin, Sverker. 2005. Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993-2003 OMOM-projektet: Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering. 2. 2. .
 • Petersen, Karin Anna. 2005. PIGG - värdeing av arbetsprocessen. 3. 3. .
 • Petersen, Karin Anna; Lundin, Sverker. 2005. Korrespondanceanalyse -rapportering från en kurs, som bilaga inkluderas texter av Jesper Bruus-Pedersen, Gerd Halskov och lena Larson. 4. 4. .
 • Petersen, Karin Anna; Gunvik-Grönbladh, Ingegerd; Larson, Lena. 2005. Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet – en projektsammanfattning. 5. 5. .
 • Petersen, Karin Anna; Larsen, Kristian; Jespersen, Ditte; Levin, Erna; Eriksen, Ruth; Damkjær, Karin. 1990. Arbejdspapirer. Resumé. Kommentarer og umiddelbare bemærkninger til redegørelse og froslag til klinisk vejledning for sygeplejestuderende og niveau II-elever. udarbejdet af Ulrich Thostrup, Birthe Reindahl, Anders Christian Jensen og Margit Asser. .
 • Petersen, Karin Anna. 1989. Habitusbegrebet hos Bourdieu. Teoretiske overvejelser og indledende metodediskussion til empirisk indkredsning af sygeplejehabitus. .
 • Petersen, Karin Anna; Ramhøj, Pia. 1988. Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 2.(udaf 2) Om det semiprofessionelle sundhedsfaglige teams omsorgsrationale samt omsorgspotentiale. Om sædelighedens mulighed i de hjælpende erhverv. Om alternativ omsorg. Y. Y. .
 • Petersen, Karin Anna; Hundborg, Karsten; Halberg, Ole; Petersen, Niels H.; Hertz, Mette; Sørensen, Nina. 1985. Special reports on: Anenatal care, Mother and Child Health and Implementation System, Primary Health Care project Group, Danish Medical Mission, Gizan project, Sundhedsstyrelsen, Danmark – Konfidentielt. .
Academic lecture
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2010. Hvordan kan omsorg utformes for å ivareta pasienter og pårørende. Verdighet relatert til pasient og pårørende perspektivet i sykehjem.
 • Petersen, Karin Anna; Stark, Anette; Ramhøj, Pia; Bjørn, Agnes. 1987. An intensified programme for Care and Rehabilitation in Hospital and Home for Female 65+ Following Repair of Fracture of the Femur - Demonstration and Evaluation.
Reader opinion piece
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Teori og praksis er to ulike logikkar. Tidsskriftet sykepleien.
 • Petersen, Karin Anna. 2016. Master's degrees in nursing at UIB and HIB are complementary. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Petersen, Karin Anna. 2016. Keep nursing academic at the University of Bergen. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Petersen, Karin Anna; Natvig, Gerd Karin. 2016. It is not necessary to impose Nursing Science to accommodate faculty mandate. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
Book review
 • Petersen, Karin Anna. 2007. Doktorgrad i sygepleje - en grad der ikke findes. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 18-22.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Udkast til en praksisteori – indledt af tre studier i kabylisk etnologi” – anmeldelse af bogen: Pierre Bourdieu. Oversat fra fransk af Peer Bundgård og med forord af Annick Prieur. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 39-40.
 • Petersen, Karin Anna. 1994. ISSN 0900-3002: Anmeldelse: “An Invitation to reflexive Sociology. Pierre Bourdieu og Löic Wacquant. Polity Press, 1992, 332 p”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning (Nedlagt 2014).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2010. Hvorfor dog Bourdieu? Forlaget HEXIS.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf; Munk, Martin; Nørholm, Morten. 2008. PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Frydenlund Academic.
 • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS.
 • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Petersen, Karin Anna; Herman, Leif. 2006. Til kritikken af den pædagogiske teori - en antologi. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic.
 • Petersen, Karin Anna. 2003. Nursing Science - myth or reality. Uppsala universitet.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf; Lindblad, Sverker; Steensen, Jette; Åberg, Annica. 2003. Networksociety and the demand of educational changes. Uppsala universitet.
 • Petersen, Karin Anna; Siegumfeldt, Britta. 2003. Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. Akademisk Forlag.
 • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2003. A study of Life Trajectories at two Nursing Schools. Uppsala universitet.
 • Petersen, Karin Anna; Munk, Martin. 2002. Interview med Staf Callewaert den 23. juni 2001. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Petersen, Karin Anna; Nørholm, Morten. 2002. FORORD: IN:Videnskab & Engagement;Staf Callewaert, 70 år, den 16. juni 2002. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Petersen, Karin Anna; Nørholm, Morten. 2002. Callewaert. Videnskab & Engagement. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Petersen, Karin Anna. 2000. Om Bourdieus praktikteori - som professionsteori. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Petersen, Karin Anna. 1996. Den situationsbundne kundskab- om praktikernes egenlogik, In: Sundhedsvidenskabelige praktikker. Et bud på fagindhold for medicinsk humaniora, Emmy Brandt Jørgensen (Ed.), pp. 321-331. Akademisk Forlag.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Hvorfor Bourdieu? In: Fokus på Sygeplejen, pp. 124-143. Munksgaard Forlag.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf; Munk, Martin; Nørholm, Morten. 1994. PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Akademisk Forlag.
Academic monograph
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2013. Praxeologisk sygeplejevidenskab - hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ.
 • Goodson, Ivor F.; Petersen, Karin Anna; Steensen, Jette. 2007. Professionel Viden, Professionelt liv. Studier af uddannelse og forandring.
 • Petersen, Karin Anna. 1989. Den praktiske sans – sygeplejens skjulte principper. En fremstilling og forslag til et observationsstudie af sygeplejepraksis og en afdækning af principper for sygeplejehandlinger, med Pierre Bourdieus teori om habitus som ledetråd. 4.
 • Petersen, Karin Anna. 1988. Sygeplejen undervejs med at etablere sig som selvstændig videnskabelig disciplin? Et forsvar for teoretisk sygepleje/kritisk videnskabelighed. 1.
 • Petersen, Karin Anna; Ramhøj, Pia. 1987. Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 1.(udaf 2) Om omsorg og rehabilitering af kvinder over 65 år med hoftenær femurfraktur i København og Hvidovre kommuner. x.
Encyclopaedia
 • Petersen, Karin Anna. 2010. Sygeplejeforskning.
Masters thesis
 • Sture, Beate Louise Karlsen. 2019. Young people's use of anabolic androgenic steroids: A praxeological study based on Bourdieu's theory and concepts.
 • Giske Holvik, Marianne. 2018. Relatives in the disicpline of Nursing. «From beeing a disclaimer relative to beeing a Partner» The distinction between paid and unpaid help for elderly residents A document analysis of nursing journals and textbooks from the period 1945-2017 on their mention of relatives' position analyzed by a praxeological optic.
 • Nilsen, Charlotte. 2018. Induced abortion - from criminal practice to a legitimate women's right done by professional agents A praxological study on genesis and structure of induced abortion in Norway in the period 1902-2018, and task shift between health professionals in the field.
 • Osen, Elizabeth Christine Kalsaas. 2017. Person-centered care for People with dementia in Norway in 2016A praxelogical study with Bourdieu's practical theory as a framework. The study describes and explains the background to and how it occurs when health professionals use personally-centered care based on Kitwood's theory and Brooker's model for people with dementia, with a special focus on VIPS practice model.
 • Brokke, Sigrid. 2017. New Public Management" from the hospital corridor - one praxeologisk study of nursing practice at a Norwegian university.
 • Gjertsen, Anna. 2017. From social problems to health problems? A praxological analysis of the development of drug policy in Norway.
 • Tvedt, Anette. 2016. Uniform Practices as distinktion Nurses Uniforms in practice (Haukeland University Hospital) and theory (HiB) .
 • Olsen, Geir. 2016. Symbolic violence and use of force in Norwegian psychiatry. A praxeologisk analysis. A praxeologisk analysis that describes and explains the use of force - with Pierre Bourdieu practice- and field theory as analytical tools.
 • Fæø, Stein Erik. 2016. Home care nurses -In tension between economics and morality A praxeologisk study of homecare development.
 • Aoudi Chance, Emmanuel. 2015. The Practices of the Traditional Caring Culture and Western Nursing Culture in Cameroon.
 • Brandser, Yngvild Eline. 2015. Smart houses, sensors and technology supported care praxeologisk study on the Norwegian welfare technology area.
 • Kleppe, Elisabeth. 2015. Norwegian nutrition consultations A praxeologisk study - with Pierre Bourdieu praktikk- and field theory as an analytical tool. Period 1946-2014.
 • Storum, Hilde Karin. 2014. Nursing documentation - in a political perspective A dispositiv analysis of the norms for Nursing documentation .
 • Myking, Marianne. 2013. Palliation at Nursing Homes What do the Health Personal do in meeting seriously sick and dying patients - and who are theirs actions formed? A praxeological study that describes and explains the Health personals teratment, nursing and care for dying patients using Bourdieus practice - and field theory as analytical tools.
 • Akselberg, Ann Kristin Berge. 2012. Hva gjør helsepersonell når de utfører helsearbeid i hjemmesykepleien - og hvordan formes deres handlinger?
 • Sortland, Oddrunn Elin. 2011. Vitenskapsteori og metodelære i sykepleierutdanningen En studie av tilblivelsen av vitenskapsteori og metodelære i bachelorutdanningen i sykepleie, og fagenes fremtreden ved to sykepleieskoler gjennom fagplaner og intervju i 2010-2011 og studentenes bacheloroppgaver 2010, med avsett i Bourdieus teori- og begrepsgrunnlag som analytiske verktøy.
 • Sortvik, Wenche Margrethe. 2011. Sjukepleiaren som akademisk aktør - kva er sjukepleievitskap?
 • Dybdahl, Kari-Lise V. 2011. Når kroppen endres... En kvalitativ studie av kvinnelige pasienters hverdagserfaring med kroppsendringer ved revmatisk sykdom.
 • Petersen, Karin Anna; Larsen, Kristian. 1991. En begyndende bibliografi om praktisk/teoretisk kundskab. Om rationel logik. Relateret til debatten om tavs/skjult kundskab inden for uddannelses- som social- og sundhedsvæsenets institutioner.
Popular scientific article
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2019. Er RETHOS-varianten av sjukepleieutdanning ei yrkesfagleg utdanning eller ein bachelorgrad? Tidsskriftet sykepleien.
 • Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2017. In the framework plan/curriculae for bachelors in nursing there is no room for theoretical education on nursing as a separate, independent science. Tidsskriftet sykepleien. 12 pages.
 • Holvik Giske, Marianne; Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2017. Helsevesenet detaljstyres utenfra. Sykepleien.
 • Brandser, Yngvild Eline; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2014. Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 66-69.
Feature article
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Dei som ikkje kan seie nei. Tidsskriftet sykepleien.
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Dei som ikkje kan seie nei. Bergens Tidende.
 • Nørholm, Morten; Petersen, Karin Anna. 2013. Standardsituasjoner kun i bøker. Tidsskriftet sykepleien. 82-83.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Mindeord i anledning af Margrethe Lorensens død 30. oktober 2005, 63 år gammel. Vård i Norden. 14-14.
Doctoral dissertation
 • Christoffersen Pawlica, Anja. 2018. Private home as a showcase and covered with compulsion. On resocialization of mental suffering and application of community order.
 • Ågotnes, Gudmund. 2016. The Institutional Practice. Dynamics of practice at nursing homes: An ethnographic study of variation in hospitalization amidst uncertainty and continuity.
 • Horne, Rolf. 2016. Like barn leikar best”. Ein praxeologisk studie om habilitering av hjelpetrengande barn og unge.
 • Frederiksen, Jesper. 2016. Interprofessional Professions of Welfare: Inter-collaboration as a Social Practice for the Professions of the Neoliberal Danish Welfare State .
 • Sidsel, Ellingsen. 2015. TIME OF YOUR LIFE AND LIFE IN TIME Most of the time when long come and incurable disease A phenomenological study.
 • Tranvåg, Oscar. 2015. Dignity-preserving care for persons living with dementia.
 • Sundal, Hildegunn. 2014. Inclusion and exclusion of parents care of children hospitalized The analyzes are historical and contemporary and has basis in Norwegian textbooks in nursing, pictures, literature and other documents from period 1877-2013, and interviews and observations with parents and Nurses at a children's section in 2007 .
 • Sandvoll, Anne Marie. 2013. “Vi berre gjer det”- beskrivingar av skjult pleiepraksis i sjukeheim. .
 • Gerd, Halskov. 2013. The Nursing Education in Denmark:Reform Efforts, Recruitment Patterns and Basic Habitual Orientations. 131.
 • Engström, Lizbeth. 2012. Kliniken flyttar hemSjuksköterskans institutionella praktik inom specialiseradpalliativ hemsjukvård.
 • Ingeborg, Ilkjær. 2012. Difficulties in breathing.
 • Højbjerg, Karin. 2011. Formalisering af professionspædagogiske praksisformer i praktikuddannelse – en undersøgelse af den kliniske vejleders undervisningspraksis i den praktiske del af sygeplejerskeuddannelsen.
 • Carlhed, Carina. 2007. The glow and shadows of the Medicine. Doxa and symbolic power in the area of services to young children with disabilities 19601980. 116.
 • Petersen, Karin Anna; Karlsson, Marie; Pérez Prieto, Héctor. 2006. Parental identities in life stories.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Nursing Science - Myth or reality About the genesis and structure of the field of academich educations and reserach in Nursing in Denmark.
Magister thesis
 • Petersen, Karin Anna. 1993. Den praktiske erkendelse. Forholdet mellem teori og praksis i sygeplejen og sygeplejerskeuddannelsen.
Documentary
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Uverdige forhold.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Petersen, Karin Anna; Halskov, Gerd; Lundin, Sverker. 2008. Homologier. 20 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2008. Dominikaneren og pietisten. 29 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2007. Om erhvervskaldet. Francine Muel-Dreyfus' metodologiske overvejelser. Forholdet mellem felt og habitus fra studiet om folkeskolelærere og socialarbejdere - et tekstnært resume. 17 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Kort præsentation og strukturering af bogens artikler. 8 pages.
 • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Antologiens tilblivelse. 2 pages.
 • Engström, Lizbeth; Petersen, Karin Anna. 2006. Teorier och teoretiska referensramar i patientundervisning, Kunskapssammanställning. 14 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Sygepleje - som selvstændigt fag? 34 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. How to construct nursing theories, concepts and techniques from the empirical nursing practices? 18 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Om teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser hertil. 39 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Kort præsentation af bogens kapitler. 21 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Kort omtale af miljøet omkring Bourdieu-programmet - at udvikle teori om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker. 7 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Ligheder og forskelle i nyere teori om praktikernes erkendelsesgrundlag. 19 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Kort præsentation af de enkelte bidrag. 6 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Indledning: At udforske medicinske praktikker. 14 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. At konstruere en teori om sygepleje. 20 pages.
 • Petersen, Karin Anna. 1988. Subjektivitetens institutionalisering. Om socialisering til omsorg. 39 pages.
Other
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Gustave (Staf) Joséphe Marie (Reginald) Callewaert Professor emeritus i pædagogik ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik,Københavns Universitet. 121-124.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Grundutbildningen uppdrag från Medicinska fakulteten till Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg. 125-127.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Aktuella forskningsprojekt knutna till Sjuksköterskeprogrammet. 128-131.
Abstract
 • Høyen, Marianne; Petersen, Karin Anna. 2019. Social and professional practices in a praxeological perspective. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 5-6.
Poster
 • Tranvåg, Oscar ; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2017. Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis.
Academic literature review
 • Petersen, Karin Anna. 2013. Kari Martinsen og dansk sygepleje, filosofi, forskning og videnskab. 04-07.
Foreword
 • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. Forord. 9-12.
Article in business/trade/industry journal
 • Fæø, Stein Erik; Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Hverdagsrehabilitering byr på lite nytt. Tidsskriftet sykepleien. 58-60.
 • Brandser, Yngvild Eline; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2014. Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 66-69.
 • Sortland, Oddrunn Elin; Petersen, Karin Anna. 2014. Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning. Klinisk Sygepleje. 45-57.
 • Petersen, Karin Anna; Axelsen, Inga; Runge, Ulla. 1990. Sundhedsuddannelse på tværs af faggrænser. Ergoterapeuten (dansk). 08-12.

More information in national current research information system (CRIStin)

Article 2006: Sygepleje - som selvständigt fag? 2006

Article 2005: Ivor Goodson - en kort introduktion til et forfatterskab 2005

Article 2004: Sygeplejeforskning 2004

Article 2003: A study of life trajectories at two nursing shools 2003

Article 2003: Nursing Science 2003

Article 2003: Sygepleje - sygeplejeforskning - fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje 2003

Article 2002: Interview med Staf Callewaert 23. juni 2001 2002

Article 2001: At studere sygepleje -på vej mod en teori om professionsdidaktik 2001

Article 2001: Kvalificering av sjuksköterskeutbildningen 2001

Article 2000: Om Bourdieus praktikteori - som professionsteori 2000

Article 1995: At udforske medicinske praktikker 1995

Article 1995: Ligheder og forskelle i nyere teorier om praktikernes erkendelsesgrundlag 1995

Article : Dominikaneren og pietisten

Book 2008: At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu - æresbog til Staf Callewaert 2008

Book 2004: Praktikker i erhverv og uddannelse 2004

Book 2002: Callewaert, Videnskab & Engagement 2002

Book 2001: Praktikker i erhverv og uddannelse - om pädagogiske og sundhedsfaglige praktikker 2001

Doctoral thesis 1999: Sygeplejevidenskab-myte eller virkelighed? 1999

Report 2006: Objektivieringer. En dansk-svensk-norsk antologi om vård, omvårdnad, sygepleje, omsorg og medicin. -At tænke med human- og samfundsvidenskab 2006

Report 2006: PIVO-programmet 1999-2005 2006

Report 2006: Viborg amt - En arbejdsrapport (2000) 2006

Report 2005: Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet - en projektsammanfattning 2005

Report 2005: PIGG - värdering av arbetsprocessen (2000) 2005

Report 2005: Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993-2003 2005

Report 2003: The network society and the demand of educational changes 2003

 

1970-1974

Nursing School, St. Luke's Hospital, Hellerup
1976-1978

Two-year course in Modern language, Mynstervej, Frederiksberg

1980-1981

One-year course as Teaching Nurse at the School of Advanced Nursing at the University of Aarhus, Vennelystparken, Aarhus
1986

Nursing Science (one module of Master Degree in Public Health), Nordic school of Public Health Education, Göteborg, Sweden
1986-1987

BA Institute of Education, University of Copenhagen, Denmark
1987-1992

Mag.Art./Masters at the University of Philosophy, Education and Rhetoric, University of Copenhagen, Denmark
1989

Health Education (one module of the Master Degree in Public Health), Nordic School of Public Health Education, Göteborg, Sweden
1990 & 1993

Competency declaration for the position of lecturer/Ass. Professor in Nursing Sciences and for PhD education at the Danish School of Advanced Nursing in collaboration with the States Health Care Scientific Council and the University of Aarhus
1991

Colloqium in Epidemiology, Institute of Social Medicine, University of Copenhagen

1999

PhD gained through the Danish School of Avanced Nursing in collaboration with Institute of Philosophy, Education and Rhetoric, University of Copenhagen, and the States Health Care Scientific Council and the University of Aarhus. Thesis: Nursing/Care Science; myth or reality? Genesis or structure of the field of academic education and science in nursing in Denmark.

Employment history

 

1974

Nurse assistant, Medical Unit, St. Luke's Hospital, Hellerup
1975-1976

Nurse assistant, Endocrinology Unit, The State Hospital (Rigs hospitalet), Copenhagen

1976-1978

Nurse assistant, The State Hospital (Rigshospitalet), Copenhagen
1979

Nurse assistant and ward sister, plastic and jaw surgery, The State Hospital (Rigshospitalet), Copenhagen

1980-1985

Nurse teacher, the nursing school at The State Hospital (Rigs hospitalet), Copenhagen

1984-1985

Nurse tutor In-Service training, King Fahd Central Hospital, and Nurse tutor Primary Health Project Group, Danish Medical Mission, Gizan, Saudi Arabia
1985-1990

Research assistant and project leader at the Danish Institute of Health- and Nursing Research, Copenhagen

1990-1992

Deputy Chief Nurse and const. Chief Nurse at Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
1992

Casual staff nurse Sundby Hospital

1992-1995

Adjunct/Lecturer at the Danish School of Advanced Nursing, Aarhus University

1995-1997

Scholarship from the Medical Research Council concerning building research in Denmark

1998-2000

Project Leader, Associate Professor Viborg Amt
1999-

External Associate Professor for PhD supervision with Prof G. Callewaert, Institute for Philosophy, Pedagogic and Rhetoric, University of Copenhagen. Associate Professor, University of Uppsala, Sweden
Adj. professor, School of Nursing, University of Deakin, Australia

 

 

Research groups