Home
Academic article
 • Show author(s) 2008. Religionsvitenskapelig heuristikk. Om emnefinning i religionsvitenskap. Refleksjoner med utgangspunkt i religionsvitenskapens historie ved Universitetet i Bergen (hovedoppgaver) 1971-2003. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 133-151.
 • Show author(s) 2007. Religionsvitenskapelig heuristikk om emnefinning i religionsvitenskap : refleksjoner med utgangspunkt i religionsvitenskapens historie ved Universitetet i Bergen (hovedoppgaver) 1971-2003. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 133-151.
 • Show author(s) 2005. Profet og professor med institusjonell og symbolsk makt. Ole Hallesby som religiøs leder i Norge 1910-1950. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 63-79.
 • Show author(s) 1999. Hans Jonas and the History of �Gnosis and spätantiker Geist�. Temenos. 51-72.
 • Show author(s) 1998. Religion og filosofi - to sider av samme sak? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 29-34.
 • Show author(s) 1997. Kristendom og lidelse - introduksjon til Søren Kierkegaards Kristendomsfilosofi. Kirke og kultur. 251-271.
 • Show author(s) 1996. Anmeldelse av: Svein Christoffersen (red.) Hans Nielsen Hauge og det moderne Norge, Oslo 1996, Norges forskningsråd. Norsk Teologisk Tidsskrift. 49.
 • Show author(s) 1996. "Religiøs universalisme hos Hans Nielsen Hauge". Norsk Teologisk Tidsskrift. 15-34.
 • Show author(s) 1995. FASTE, KROPP OG RASJONALITET. Om askese i kristendommen og det moderne som subjektivitet. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 86-101.
 • Show author(s) 1994. Gud i moderne teologi. Agora. 115-127.
 • Show author(s) 1993. Sosialt nettverk, einsemd og kvardagsplager. Ei epidemiologisk undersøking blant 9. klassinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 74-80.
Lecture
 • Show author(s) 2013. Kierkegaards teser mot Feuerbach. Konturer av Søren Kierkegaards filosofiske posisjon.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2013. Søren Kierkegaard 200 år. Liv og tenkning.
 • Show author(s) 2002. Karismatisk kristendom.
 • Show author(s) 2000. Presten og teologen Carl Konow.
 • Show author(s) 1999. Kristendommen ved årtusenskiftet.
 • Show author(s) 1993. Moderne kristendomsforståelse som religionsvitenskapelig tema.
 • Show author(s) 1993. Kristendommens livssynsmonopol i Norge bryt saman.
 • Show author(s) 1992. Hvordan er bibelen blitt til Bibelen?
 • Show author(s) 1992. Angst for "mit Andet". Herredømme over den indre natur hos Søren Kirkegaard som eksempelpå protestantisk askese.
Academic lecture
 • Show author(s) 2005. "Word of God" as world-construction. The religious-philosophical fundamentalism of Ole Hallesby, Norway,1910-1950.
 • Show author(s) 2004. �Word of God� as world construction: A Norwegian example of religious-philosophical fundamentalism�.
 • Show author(s) 2004. Ole Hallesby. Norsk kjetterdiskurs - retoriske, ideologiske, politiske og sosio-kulturelle aspekter.
 • Show author(s) 2002. Nakenhet og skam. Mytologiske og filosofiske posisjoner.
 • Show author(s) 2002. Kropp, selv og makt. Moderne kristendomsformer.
 • Show author(s) 2000. Protestantisk askese og Søren Kierkegaard.
 • Show author(s) 2000. Askese og ekstase i karismatisk kristendom.
 • Show author(s) 1992. Reason as language and communication. Some observations regarding Kierkegaard's transformation of the idealist idea of rationality.
Book review
 • Show author(s) 2008. Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 60-78.
Academic monograph
 • Show author(s) 2008. Corporeality, consciousness and religion: a study in Søren Kierkegaard's anthropology.
 • Show author(s) 1981. Corporeality, consciousness and religion: a study in Søren Kierkegaard's anthropology.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1995. Innovasjon og modellutvkling i Samlet plan. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr.14. Hemil-senteret.
Compendium
 • Show author(s) 1998. Studiehefte: Studierettleiing for fjernundervisningsstudentar i Religionsvitskap delfag. Modul 2.
 • Show author(s) 1997. Vekselvirkningen mellom religion og filosofi - en introduksjon.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2000. “Det demoniske”. Blant annet litt om Søren Kierkegaards bidrag til syndens psykologi. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 21-26.
Feature article
 • Show author(s) 2013. Fiosofen med det skjeve ganglag. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2008. Søren Kierkegaard: Troens filosof. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 38-39.
 • Show author(s) 2004. Subjektsfilosofen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2000. Kristendommen ved årtusenskiftet. Dagbladet.
 • Show author(s) 1997. Anmeldelse: Dag Kullerud, <I>Hans Nielsen Hauge: Mannen som vekket Norge.</I>. Norsk Teologisk Tidsskrift.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1983. Virkelighet og bevissthet : en studie i Søren Kierkegaards antropologi.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2010. Liberales Christentum in einer neuorthodoxen Zeit: Theologischer Ketzerdiskurs in Norwegen (1920-1957). 28 pages.
 • Show author(s) 2010. 'World of God' as world construction: The religious and philosophical fundamentalism of Ole Hallesby, Norway 1910-1950. 12 pages.
 • Show author(s) 2008. Norsk teologisk kjetterdiskurs (1920-1957): Kristian Schjelderup mot Ole Hallesby. 32 pages.
 • Show author(s) 2004. Nakenhet og skam. Mytisk og filosofisk antropologi. 20 pages.
 • Show author(s) 2004. Karismatisk kristendom mellom askese og ekstase. 26 pages.
 • Show author(s) 2000. Ein bergensk kyrkjestrid. Carl Konow 1906-08. 15 pages.
 • Show author(s) 1998. Teosofi og teologisk kristendom - en strid mellom åndsfrender. 14 pages.
 • Show author(s) 1998. Skjult Visdom - universelt brorskap. 21 pages.
 • Show author(s) 1995. Introduksjon til gnosisbegrepet hos Hans Jonas med oversettelse av "Der Begriff der Gnosis". 1928.

More information in national current research information system (CRIStin)