Home
Karsten Martin Storetvedt's picture

Karsten Martin Storetvedt

Professor Emeritus
Academic article
 • Show author(s) 2000. Om bevegelsene på jordoverflaten. Naturen. 39-49.
 • Show author(s) 1999. Wegeners driftteori vinner løpet. Naturen. 18-28.
 • Show author(s) 1999. On the significance of theories. New Concepts. New Concepts in Global Tectonics Newsletter. 25-27.
 • Show author(s) 1999. Mot et nytt geologisk-geofysisk verdensbilde. Naturen. 312-322.
 • Show author(s) 1999. Kontinentaldriften i et bergensk perspektiv. Bergen Geofysikeres Forening 50 år, jubileumsbok. 51-55.
 • Show author(s) 1999. Global Wrench Tectonics. A replacement Model for Plate Techtonics. Memoir Geological Soc. of India. 521-547.
 • Show author(s) 1999. Da jorden ble dekket med planter. Naturen. 79-90.
 • Show author(s) 1999. Da havet invaderte kontinentene. Naturen. 206-214.
 • Show author(s) 1999. Alpine remagnetization and tectonic rotations in the French Pyrenees. Geologische Rundschau. 658-674.
 • Show author(s) 1998. Wegeners kontinentaldrift-hypotese, teori og fakta på kollisjonskurs. Naturen. 238-248.
 • Show author(s) 1998. S.K. Runcorn; Some personal recollections of the man and the scientist. Physics and Chemistry of the Earth. 841-844.
 • Show author(s) 1997. Theories of the Earth. New Concepts in Global Tectonics Newsletter.
 • Show author(s) 1997. Paradigmets makt. Naturen.
Report
 • Show author(s) 1998. Glimt fra min vitenskapelige hverdag. 4. 4. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2007. Konservativ vitenskapskultur.
 • Show author(s) 1998. Ny platetektonikkteori.
Academic lecture
 • Show author(s) 1999. Global Wrench Tectonics and its consequences for the tectonic evolution of the NW Borneo continental margin.
 • Show author(s) 1999. A new geological/geophysical framework for SE Asia.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1997. Our Evolving Planet. Alma Mater Forlag.
Popular scientific article
 • Show author(s) 1998. Teorier til besvær. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 21.
 • Show author(s) 1997. Naturfattig naturfagundervisning. Programheftet for Skolelaboratoriet, UiB.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2006. Den globale torsjonsteorien. Om jordskorpens tektono-topografiske utvikling. 23 pages.
 • Show author(s) 1999. Kontinentaldriften i et bergensk perspektiv. 5 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)