Home
Katherine Berrios Duarte's picture

Katherine Berrios Duarte

PhD Candidate
 • E-mailkatherine.duarte@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Room 
  516
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Currently working on a Ph.D. thesis with the title: “Communicating climate science in the media: The challenges of dealing with controversies and uncertainties in the coverage of climate change in Norwegian media.” The focus of the thesis is Norwegian media coverage of climate change, climate reports and climate science between 2009-2014, with quantitative analysis, survey data and expert interviews. Supervisors are Elisabeth Eide (OsloMet) and Jan Fredrik Hovden (UiB).

Selected publications
 • Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto; Kumpu, Ville. 2010. Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur. 354 pages. ISBN: 978-3-89733-226-3.
 • NRK Alltid Nyheter, ekspertkommentator om EU toppmøte om klima, 09.05.2019
 • Jakten på bedre klimajournalistikk, kronikk i BT 24.02.2019
 • “Fra klimaskepsis til tiltak og muligheter”, kronikk i forskning.no 12.12.2016
 • “Å velge side i klimadebatten”, debattinnlegg i Dag og tid, 6.11.2015
 • Klimaskeptikere er overrepresentert i media, Nrk.no 14.08.2014
 • Blogginnlegg i Innsiktbloggen til BT (bloggen ble lagt ned nov 2016): http://innsikt.bt.no/author/katherined/
 • “Unge er mer bekymret for klimaet enn eldre”
 • “Trenger vi en norsk klimakjendis?”
 • “Norges dilemma: Petrostat eller miljøforkjemper?”
 • “Den vanskelige forskningsjournalistikken”
 • Gjest på snapchatkontoen «Grønnere» (januar 2019)

Bachelor course mevi102: Media use: Theories and methods

Master course MEVI317 Det journalistiske feltet: forskningsjournalistikk, ekspertise og kilder

Duarte, K. & Eide, E. (2018). Når vitenskapen skal «ut». Fra klimarapport til klimajournalistikk. Norsk medietidsskrift, 25(3), 1-18.

Touileb, S., & Duarte, K. (2016). Getting to know large newsflows: Automatically induced information structures as keyphrases for news content analysis. Conference proceedings at the Natural Language Processing Meets Journalism, New York, USA.

Duarte, K. (2014). Koblingsutfordringer. Ekstremvær, mediedekning og ekspertise. In E. Eide, D. Elgesem, S. Gloppen, & L. Rakner (Eds.), Klima, medier og politikk (pp. 299-316). Oslo: Abstrakt forlag.

Duarte, K., & Yagodin, D. (2012). Scientific Leaks. Uncertainty and skepticism in climate change journalism. In E. Eide & R. Kunelius (Eds.), Media meets climate: the global challenge for journalism (pp. 163-178). Göteborg: NORDICOM.

Duarte, K. (2010a). Chile: Double standards, climate-friendly on paper. In E. Eide & R. Kunelius (Eds.), Global Climate, Local Journalisms: A Transnational Study of how Media Make Sense of Climate Summits. Dortmund: Project Verlag.

Duarte, K. (2010b). En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning: hvilke stemmer og holdninger blir representert i norsk pressedekning av klimaendringer? (Masteroppgave), Universitetet i Bergen, Bergen.

 • Show author(s) (2021). Kode rød for klimajournalistikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2019). Slik er de norske klimaskeptikerne– Forskerne skiller mellom tre typer klimaskepsis, og én av dem står særlig sterkt i Norge.
 • Show author(s) (2019). Oljeindustrien og velstanden får skylda for klimaskepsis: - Mange går inn i en dyp fornektelse.
 • Show author(s) (2019). Norge er blant landene med flest klimaskeptikere.
 • Show author(s) (2019). Klimaskepsis: Hva er det og bør vi forske på det? .
 • Show author(s) (2019). Jakten på bedre klimajournalistikk.
 • Show author(s) (2019). Hvorfor er Norge det tredje mest klimaskeptiske landet i verden?
 • Show author(s) (2019). Gjest på snapchatkontoen: "Grønnere- bittelitt grønnere hverdag". Jeg ble invitert for å vise min hverdag som medieforsker med grønne verdier.
 • Show author(s) (2019). Gjest på snap "Grønnere"- grønnere løsninger for en bittelittgrønnere hverdag. En dag som medieforsker med grønne verdier.
 • Show author(s) (2019). EU toppmøte om klima- Klima seiler opp som et av de vanskeligste sakene når europeiske land skal legge frem planer om EUs framtid. .

More information in national current research information system (CRIStin)

Affiliated with the Center for Climate and Energy transition: https://www.uib.no/en/cet

Part of the Climate and environmental group at the Norwegian Citizen Panel, DIGGSCORE https://www.uib.no/en/digsscore

 

Part of the Media Climate project: 

The MediaClimate project looks into global climate change coverage in appr. twenty countries.  It sets out to analyze climate change in journalism both (1) as a manifestation of the rapidly changing context wherein contemporary journalism takes place and develops and (2) as an illustration of the political re-formation of the issue of climate change in the post-Paris (COP21) era https://mediaclimate.net

 

Prior member of Climate Crossroads, Towards Precautionary Practices https://www.uib.no/en/node/42012