Home
 • E-mailKathrine.Stene@uib.no
 • Visitor Address
  Haakon Sheteliges plass 10
  Room 
  Tlf.55 58 29 35 / Mobil: 415 68 977
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5007 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2011. Utmarka - en "arena" for samfunnsutvikling i middelalder. Massefangst av villrein og jernproduksjon i Øst-Norge. Utskrift. 225-244.
 • Show author(s) 2007. Lille Børke -boplass fra eldre jernalder med spor etter rituelle praksiser. Varia. 119-135.
 • Show author(s) 2005. Kokegropene på Våle prestegård - klassisk beliggenhet for et kokegropfelt? Varia. 167-177.
 • Show author(s) 1999. Arkeologi og dagspresse - er avisa vår viktigste formidlingskanal? Et eksempel på hvordan arkeologisk kunnskap er formidlet gjennom dagspressen, belyst ut fra de arkeologiske undersøkelsene på Erkebispegården (1952-72 og 1991-98) og avisartikler om prosjektene. Primitive tider. 4-19.
Report
 • Show author(s) 2018. Osensjøen-på vippen? Utgravning av gravanlegg fra eldre jernalder. Skaveren nordre, 78/1, Åmot, Hedmark. .
 • Show author(s) 2011. Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde. Sluttrapport fra DYLAN-prosjektet. 38. 38. .
 • Show author(s) 2006. Årsrapport 2005. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet og ved Rena elv, Åmot kommune, Hedmark. .
 • Show author(s) 2005. Årsrapport 2004. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet og ved Rena elv, Åmot kommune, Hedmark. .
 • Show author(s) 2004. Årsrapport 203. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet, Åmot kommune, Hedmark. .
Lecture
 • Show author(s) 2021. Skavernodden - et hellig sted i eldre jernalder.
 • Show author(s) 2014. Fjellgravene i Grimsdalen, Dovre kommune, Oppland.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2016. Pollen forteller.
 • Show author(s) 2013. Ny kunnskap om utnytting av ressurser og bosetning i forhistorisk tid og middelalder i Grimsdalen. Arkeologiske og vegetasjonshistoriske undersøkelser 2009-2010.
 • Show author(s) 2006. "Siste nytt fra utgravningsfeltet" - "Elg, jern og bønder i Østerdalen i vikingtid og middelalder, resultater fra Gråfjell-undersøkelsene".
 • Show author(s) 2005. Gråfjellprosjektet: Utmarksbruk i vikingtid og middelalder.
 • Show author(s) 2005. Gråfjellprosjektet.
 • Show author(s) 2003. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjell, Åmot kommune, Hedmark.
Academic lecture
 • Show author(s) 2018. Utilization of mountainous areas in the Iron Age – the potential of land-cover reconstructions .
 • Show author(s) 2018. Iron production in mountainous areas in southern Norway - a prerequisite for permanent settlements in the nearby lowlands?
 • Show author(s) 2016. Burials in the mountain valley Grimsdalen, Eastern Norway.
 • Show author(s) 2014. Different forms of resource exploitation and settlement in mountainous areas in Southern Norway during the Iron Age.
 • Show author(s) 2013. Den "regulerte" utmarka. Tilgang og kontroll på utmarksressurser. Et eksempel fra Gråfjellområdet i Østerdalen.
 • Show author(s) 2012. Sesongmessig og/eller fast bosetning i fjell- og skogsområder i jernalder og middelalder.
 • Show author(s) 2012. Mangfoldig ressursutnyttelse i Gråfjellområdet i yngre jernalder og middelalder.
 • Show author(s) 2011. Trapping of wild reindeer and summer farming in Grimsdalen landscape conservation area, southern Norway.
 • Show author(s) 2009. Utmarka - en arena for samfunnsutvikling i middelalder: Massefangst av villrein og jernproduksjon i Øst-Norge.
 • Show author(s) 2006. Similarities and differences in exploiting the outland in Eastern Norway. Opportunities and adaptation, local needs and external markets.
 • Show author(s) 2006. Gråfjellprosjektets utgravningsresultater 2005.
 • Show author(s) 2006. Bosetning og åkerdrift i utmark - arkeologiske utgravninger i seterområder i Gråfjell, Åmot kommune, Hedmark.
 • Show author(s) 2005. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjell 2005, Åmot kommune, Hedmark.
 • Show author(s) 2004. Gråfjellprosjektet. Utgravningsresultater fra feltsesongen 2004.
 • Show author(s) 2004. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjell 2004, Åmot kommune, Hedmark.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2010. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
 • Show author(s) 2009. Liminal landscapes. Beyond the consepts of 'marginality' and 'periphery'. Unipub forlag.
 • Show author(s) 2009. Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.
 • Show author(s) 2005. "Utmarkens grøde" Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Academic monograph
 • Show author(s) 2014. I randen av taigaen - bosetning og ressursutnyttelse i jernalder og middelalder i Østerdalen. Gråfjellprosjektet - bind 4.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2015. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. University Museum, University of Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2019. En grav fra folkevandringstida ved foten av Hallingskarvet. Under Hallingsskarvet. Årbok for Hol Historielag. 26-35.
 • Show author(s) 2012. Ny kunnskap om fangst av villrein, korndyrking og etablering av seterbruket i Grimsdalen landskapsvernområde. Dovrebygde. 34-50.
 • Show author(s) 2006. Arkeologiske spor etter forhistorisk gårdsbosetning på Humlehaugen. Årbok - Ranheim Bydels Museums Historielag. 29-43.
 • Show author(s) 2003. Vassås - en senmiddelaldersk gård i indre Vestfold. Hof-minne : årsskrift for Hof historielag. 40-41.
 • Show author(s) 2000. Jernalderhuset på Huseby. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 32-39.
 • Show author(s) 2000. Jernalderboplassen på Huseby. Blaker og Sørum historielag.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2017. The Uplands. The deepest of forests and the highest of Mountains - Resource exploitation and landscape management in the Viking Age and early Middle Ages in Southern Norway. 28 pages.
 • Show author(s) 2015. Resource exploitation and settlement in mountain areas in Southern Norway during the Early Iron Age - an altered perception of landscape and landscape use? 12 pages.
 • Show author(s) 2015. Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder. 6 pages.
 • Show author(s) 2015. Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk. 32 pages.
 • Show author(s) 2015. Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring. 17 pages.
 • Show author(s) 2015. Fjellets kulturlandskapshistorie. 21 pages.
 • Show author(s) 2015. Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål. 10 pages.
 • Show author(s) 2010. Steinbrukende tid ved Rena elv. 64 pages.
 • Show author(s) 2010. Innledning. 10 pages.
 • Show author(s) 2009. En gårdshaug i Østfold. Undersøkelse av kulturlag fra middelalder på gården Fusk i Askim kommune. 12 pages.
 • Show author(s) 2007. Innledning (Kap.1), Tuft IV og Tuft V (del av Kap.5). 13 pages.
 • Show author(s) 2007. Innledning. 8 pages.
Poster
 • Show author(s) 2008. Poster tittel 1: The Gråfjell Project, Eastern Norway. Investigations of archaeological sites and monuments before the establishment of a regional live firing and training area for The Norwegian Defence Forces. Poster tittel 2: Shielings in the Gråfjell area – a nearly 1000 years old tradition.
 • Show author(s) 2003. The Gråfjell Project.
Introduction
 • Show author(s) 2009. Liminal landscapes - a brief owerview. 9-22.

More information in national current research information system (CRIStin)