Home
 • E-mailKatrine.Staats@uib.no
 • Phone+47 970 19 717+47 970 19 717
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2021. Healthcare professionals’ perceptions of dignity-preserving care for older home-dwelling women with incurable cancer in Norway. Journal of Women & Aging.
 • Show author(s) 2020. Dignity of older home-dwelling women nearing end-of-life: Informal caregivers’ perception . Nursing Ethics.
 • Show author(s) 2020. Dignity and loss of dignity: Experiences of older women living with incurable cancer at home. Health Care for Women International. 1036-1058.
 • Show author(s) 2019. Framework for Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR): Part 1. Advances in Nursing Science. 13 pages.
 • Show author(s) 2018. Home-Care Nurses' Experience with Medication Kit in Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing. E1-E9.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2019. Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR) Part 1.
 • Show author(s) 2019. Home care nurses' experiences with medication kit as a tool in palliative care.
Feature article
 • Show author(s) 2020. Palliasjon: Forskning i primærhelsetjenesten må til . Dagens medisin.
Poster
 • Show author(s) 2020. Dignity and dignity loss in end-of-life of older women with incurable cancer living at home: Informal caregiver perceptions.
 • Show author(s) 2019. Medikamentskrin i palliativ omsorg: Hjemmesykepleieres erfaringer.
 • Show author(s) 2019. Medication kits as a tool in palliative care: Home care nurses’ experiences.
 • Show author(s) 2019. Dignity-preserving care as perceived by older women living at home with incurable cancer – preliminary results.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2020. Refleksjon og veiledning tilnærmet fraværende der flest dør Kan økt faglig samarbeid være en ressurs? Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
 • Show author(s) 2019. Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme? Sykepleien.
 • Show author(s) 2019. Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet. Tidsskriftet sykepleien.

More information in national current research information system (CRIStin)