Home
Katrine Vellesen Løken's picture

Katrine Vellesen Løken

Professor, II
 • E-mailKatrine.Loken@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 31+47 416 61 591
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgate 14
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Journal articles
 • Bhuller, Manudeep; Mogstad, Magne; Dahl, Gordon Boyack; Løken, Katrine Vellesen. 2020. Incarceration, Recidivism, and Employment. Journal of Political Economy. doi: 10.1086/705330
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Lervåg, Arne; Løken, Katrine Vellesen; Ogden, Terje. 2019. Vi vil vite mer om barna. Klassekampen. Published 2019-06-07.
 • Johnsen, Julian Vedeler; Løken, Katrine Vellesen; Harding, Torfinn. 2019. Udokumenterte påstander om innvandring. Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2019. Frykten for det ukjente. Agenda Magasin.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2019. Metoo blant økonomer - tid for tiltak. Dagens næringsliv.
 • Buetikofer, Aline; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar. 2018. Infant health care and long-term outcomes. Review of Economics and Statistics. 101: 341-354. doi: 10.1162/rest_a_00790
 • Løken, Katrine Vellesen. 2018. Med far bak murene. Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2018. Lik tilgang = like muligheter? Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2018. Bedre helse, mindre frafall. Agenda Magasin.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2018. Lærer mer med roboter enn med flere lærere. Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2018. Lykke kan ikke kjøpes for penger. Eller? Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2018. Karriere eller giftemål? Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen; Lommerud, Kjell Erik; Reiso, Katrine Holm. 2018. Single mothers and their children: Evaluating a work-encouraging welfare reform. Journal of Public Economics. 167: 1-20. doi: 10.1016/j.jpubeco.2018.09.003
 • Løken, Katrine Vellesen. 2017. Oppklarer ran ved bruk av IKT. Dagens næringsliv. Published 2017-07-07.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2017. Kriminell av å vente. Dagens næringsliv. Published 2017-05-19.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2017. Kjønnsgapet i utdanning, hva vet vi? Dagens næringsliv. Published 2017-03-10.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2017. Er 6 år tidlig nok? Dagens næringsliv. Published 2017-08-25.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2017. Lyst på høyere lønn? Kverk en kollega. Dagens næringsliv. Published 2017-10-13.
 • Løken, Katrine Vellesen; Lundberg, Shelly J; Riise, Julie. 2017. Lifting the Burden: Formal Care of the Elderly and Labor Supply of Adult Children. The Journal of human resources. 52: 247-271.
 • Dahl, Gordon B.; Løken, Katrine Vellesen; Mogstad, Magne; Salvanes, Kari Vea. 2016. What is the case for paid maternity leave? Review of Economics and Statistics. 98: 655-670. doi: 10.1162/REST_a_00602
 • Johnsen, Julian Vedeler; Løken, Katrine Vellesen. 2016. Nordic family policy and maternal employment. Nordic Economic Policy Review. 2. 115-132. doi: 10.6027/TN2016-503
 • Løken, Katrine Vellesen. 2016. For mye velferd? Dagens næringsliv. Published 2016-04-22.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2016. En politikk for mors karriere. Dagens næringsliv. Published 2016-03-07.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2016. like barn leker best. Dagens næringsliv. Published 2016-10-14.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2016. Må mannen tjene mest? Dagens næringsliv. Published 2016-12-10.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2016. Mer søvn – mer lønn? Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2016. Markedet slår tilbake! Dagens næringsliv. Published 2016-06-03.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2016. Fengsel reduserer tilbakefall. Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2016. Fengselsstraff fungerer. Klassekampen.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2016. Norwegian Prison Rehabilitate Offenders. Forensic Magazine.
 • Løken, Katrine Vellesen; Lundberg, Shelly; Riise, Julie. 2016. Lifting the burden: Formal care of the elderly and labor supply of adult children. The Journal of human resources. 52: 247-271. doi: 10.3368/jhr.52.1.0614-6447R1
 • Carneiro, Pedro; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar. 2015. A flying start? Maternity leave benefits and long-run outcomes of children. Journal of Political Economy. 123: 365-412. doi: 10.1086/679627
 • Løken, Katrine Vellesen. 2015. Trøbbel med guttene. Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2015. Den ukjente helsesuksesen. Dagensnæringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2015. Omstilling rammer bredt. Dagens næringsliv. Published 2015-12-18.
 • Bharadwaj, Prashant; Johnsen, Julian Vedeler; Løken, Katrine Vellesen. 2014. Smoking bans, maternal smoking and birth outcomes. Journal of Public Economics. 115: 72-93. doi: 10.1016/j.jpubeco.2014.04.008
 • Black, Sandra E.; Deveraux, Paul J.; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar. 2014. Care or cash? The effect of child care subsidies on student performance. Review of Economics and Statistics. 96: 824-837. doi: 10.1162/REST_a_00439
 • Dahl, Gordon B.; Løken, Katrine Vellesen; Mogstad, Magne. 2014. Peer effects in program participation. The American Economic Review. 104: 2049-2074. doi: 10.1257/aer.104.7.2049
 • Løken, Katrine Vellesen. 2014. Behold fedrekvoten! Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2014. Hva med barna når skoledagen er over? BT.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2014. Økonomi, forurensning og barns helse. Dagens næringsliv.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2014. Like barn leker best? BT.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2014. Utilsiktede konsekvenser av velmenende politikk. BT.
 • Bharadwaj, Prashant; Løken, Katrine Vellesen; Neilson, Christopher. 2013. Early life health interventions and academic achievement. The American Economic Review. 103: 1862-1891. doi: 10.1257/aer.103.5.1862
 • Johnsen, Julian Vedeler; Løken, Katrine Vellesen. 2013. Ved veis ende: Har familiepolitikken spilt fallitt som likestillingsverktøy? Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Johnsen, Julian Vedeler; Løken, Katrine Vellesen. 2013. Svar til Wærness og Galloway mfl. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2013. Ja til flere barnehageopptak. Bergens Tidende.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2013. 70 års pensjonsalder er mer enn nok. Bergens Tidende.
 • Løken, Katrine Vellesen; Lommerud, Kjell Erik; Lundberg, Shelly J. 2013. Your place or mine? On the residence choice of young couples in Norway. Demography. 50: 285-310. doi: 10.1007/s13524-012-0142-8
 • Sandra, Black; Devereux, Paul J.; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar. 2013. Care or Cash? The Effect of Child Care Subsidies on Student Performance. Review of Economics and Statistics. doi: 10.1162/REST_a_00439
 • Løken, Katrine Vellesen. 2012. Nye, positive effekter av røykeloven. Bergens Tidende.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2012. Den vanskelige forskningsformidlingen. Bergens Tidende.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2012. Familiepolitikken har en pris. Bergens Tidende.
 • Løken, Katrine Vellesen; Mogstad, Magne; Wiswall, Matthew. 2012. What linear estimators miss: the effects of family income on child outcomes. American Economic Journal: Applied Economics. 4: 1-35. doi: 10.1257/app.4.2.1
 • Løken, Katrine Vellesen. 2011. Politikkimplikasjoner fra litteraturen om familieinntekt og effekter på barns utdanning :. Søkelys på arbeidslivet. 28: 56-66.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2010. Family income and children's education: Using the Norwegian oil boom as a natural experiment. Labour Economics. 17: 118-129. doi: 10.1016/j.labeco.2009.06.002
Reports and theses
 • Buetikofer, Aline; Løken, Katrine Vellesen; Willen, Alexander L.P. 2019. Building Bridges and Widening Gaps: Efficiency Gains and Equity Concerns of Labor Market Expansions. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 19/2019. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 31 pages.
 • Bharadwaj, Prashant; Holmås, Tor Helge; Løken, Katrine Vellesen. 2018. The Effects of Health Shocks to the Elderly on Children's Labor Supply. Uni Research Rokkansenteret. 25 pages.
 • Bhuller, Manudeep; Dahl, Gordon B.; Løken, Katrine Vellesen; Mogstad, Magne. 2018. Intergenerational Effects of Incarceration. NBER Working Paper Series. 24227. the National Bureau of Economic Research. 12 pages.
 • Bhuller, Manudeep; Dahl, Gordon B.; Løken, Katrine Vellesen; Mogstad, Magne. 2018. Incarceration Spillovers in Criminal and Family Networks. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 15/2018. Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. 27 pages.
 • Bhuller, Manudeep; Dahl, Gordon B.; Løken, Katrine Vellesen; Mogstad, Magne. 2018. Incarceration, Recidivism and Employment. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 14/2018. Institutt for samfunnsøkonomi. 76 pages.
 • Bhuller, Manudeep; Dahl, Gordon B.; Løken, Katrine Vellesen; Mogstad, Magne. 2018. Incarceration Spillovers in Criminal and Family. NBER Working Paper Series. No. 24878. Institutt for samfunnsøkonomi, Bergen. 28 pages.
 • Bhuller, Manudeep; Løken, Katrine Vellesen. 2017. Sysselsetting i Norge: begrensninger og muligheter. NHO. 35 pages.
 • Johnsen, Julian Vedeler; Løken, Katrine Vellesen. 2016. Likestilling og framtidens familiepolitikk. NHO. 24 pages.
 • Johnsen, Julian Vedeler; Løken, Katrine Vellesen. 2016. Nordisk familjepolitik och jämställdhet på arbetsmarknaden. SNS analys. 19 pages.
 • Løken, Katrine Vellesen; Dahl, Gordon B.; Bhuller, Manudeep; Mogstad, Magne. 2016. Incarceration, Recidvism and Employment. Working Paper in Economics, UiB. 64 pages.
 • Buetikofer, Aline; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar. 2015. Long-Term Consequences of Access to Well-child Visits. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 29. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole. 40 pages.
 • Løken, Katrine Vellesen; Lommerud, Kjell Erik; Reiso, Katrine Holm. 2014. Single Mothers and their children: Evaluating a work-encouraging welfare reform. Working Paper nr 4, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. 41 pages.
 • Løken, Katrine Vellesen; Riise, Julie; Lundberg, Shelly J. 2014. Lifting the Burden: State Care of the Elderly and Labor Supply of Adult Children. Working Paper nr 3, Institutt for økonomi, Universitetet i.
 • Black, Sandra; Devereux, Paul J.; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar. 2012. Care or Cash? The Effect of Child Care Subsidies on Student Performance. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 13. NHH, Institutt for samfunnsøkonomi, Bergen. 52 pages.
 • Løken, Katrine Vellesen; Johnsen, Julian Vedeler; Bharadwaj, Prashant. 2012. Smoking Bans, Maternal Smoking and Birth Outcomes. Institutt for Økonomi Working Paper Series.
 • Løken, Katrine Vellesen; Mogstad, Magne; Dahl, Gordon. 2012. Peer Effects in Program Participation. Institutt for Økonomi Working Paper Series.
 • Johnsen, Julian Vedeler; Løken, Katrine Vellesen. 2011. Økonomisk registerforskning på likestillingseffekter av velferdstiltak og familiepolitikk. Rapport skrevet på oppdrag fra Likestillingsutvalget. Working Papers in Social Insurance, University of Bergen; 111.. 66 pages.
 • Løken, Katrine Vellesen. 2010. Families and children’s development: economic approaches. 200 pages.
 • Salvanes, Kjell G.; Carneiro, Pedro; Løken, Katrine V. 2010. A flying start? Long term consequences of maternal time investments in children during their first year of life. Institutt for samfunnsøkonomi, NHH, Bergen. 67 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)