Home
Kjartan Vibe Fersum's picture

Kjartan Vibe Fersum

Associate Professor
 • E-mailkjartan.fersum@uib.no
 • Phone+47 55 58 61 87
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
 • Examination and sub classification of low back pain patients
 • Clinical work, research and teaching
 • Teaching and supervising students at the master for manual therapy at the University of Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2024). Pregnant women may exercise both abdominal and pelvic floor muscles during pregnancy without increasing the diastasis recti abdominis: a randomised trial. Journal of Physiotherapy. 142-148.
 • Show author(s) (2023). Get Your Head in the Game: A Replicated Single-Case Experimental Design Evaluating the Effect of a Novel Virtual Reality Intervention in People With Chronic Low Back Pain. Journal of Pain. 1449-1464.
 • Show author(s) (2022). Short-and Long-Term Effectiveness of Low-Level Laser Therapy Combined with Strength Training in Knee Osteoarthritis: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Journal of Clinical Medicine. 13 pages.
 • Show author(s) (2022). Effect of a specific exercise programme during pregnancy on diastasis recti abdominis: study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open.
 • Show author(s) (2021). Effectiveness of low-level laser therapy associated with strength training in knee osteoarthritis: Protocol for a randomized placebo-controlled trial. Methods and Protocols (MP).
 • Show author(s) (2020). Mer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte. Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre. Fysioterapeuten. 30-33.
 • Show author(s) (2019). Jobbrelatert mestringstro ved muskel og skjelettplager - et spørreskjema. Tidsskrift for Den norske legeforening. 8 pages.
 • Show author(s) (2019). Cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain - a randomized controlled trial 3-year follow-up. European Journal of Pain. 1416-1424.
 • Show author(s) (2018). Cognitive functional therapy: An integrated behavioral approach for the targeted management of disabling low back pain. Physical Therapy. 408-423.
 • Show author(s) (2013). Efficacy of classification-based cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain: A randomized controlled trial. European Journal of Pain. 916-928.
 • Show author(s) (2009). Inter-examiner reliability of a classification system for patients with non-specific low back pain. Manual Therapy. 555-561.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Efficacy of cognitive functional therapy (CFT) versus cognitive patient education and active physiotherapy (COPE+PT) in patients with non-specific low back pain – A randomized controlled trial.
Editorial
 • Show author(s) (2017). Better targeting care for individuals with low back pain: Opportunities and obstacles. British Journal of Sports Medicine. 489-490.
Masters thesis
 • Show author(s) (2013). Effekten av en multimodal tilnærming på rehabilitering av hamstringsskader.
 • Show author(s) (2012). Manuellterapi og pasienter med uspesifikke brystsmerter.
 • Show author(s) (2012). GONARTROSE OG MANUELLTERAPI: «VIL MANUELLTERAPEUTISK MOBILISERING REDUSERE SMERTER OG ØKE FUNKSJON HOS EN FYSISK SVÆRT AKTIV PASIENT MED UNILATERAL GONARTROSE?».
 • Show author(s) (2008). Undersøkelse og behandling av korsrygg ogbekkensmerter.En litteraturstudie innen kognitive, manuelle og motorisk kontroll vinklinger tatt fra subklassifiseringssystemerog osteopati.
 • Show author(s) (2008). Kraftfull traksjonsmobilisering av hofteleddet Effekt på selvrapportert funksjon, smerte og passivt bevegelsesutslag.
 • Show author(s) (2008). Kan manuellterapibehandling i kombinasjon med treningsterapi redusere smerte og øke funksjon hos en pasient med unilateral gonartrose? - En single subject design.
 • Show author(s) (2008). Kan manipulasjon av IS-leddet og/eller nedre lumbal gi reduksjon av smerter på baksiden av låret, øke bevegelsesutslag eller gi bedret funksjon? Et Single Subjekt Design.
 • Show author(s) (2008). Effekt av manipulasjon og trening av motorisk kontroll på cervikogen hodepine. En single subject experimental design studie.
 • Show author(s) (2008). EMG activity of paraspinal musculature L5/S1 and Th12/L1 During modified Roman Chair extension exercise of the lumbar spine.
 • Show author(s) (2006). Rehabilitation of Chronic Low Back Pain Syndrome:Synthesis between the Pratices of Susan Klein and the Theories of Magne Nyborg Focus on Didatics as a Method.
 • Show author(s) (2006). Manuell mobilisering ved gonartrose.
 • Show author(s) (2006). Manipulation of the radio lnar and radio humeral joint for Management of Lateral epicondylitis: A Pilot Study.
 • Show author(s) (2006). Manipulasjon kombinert med en kognitiv intervensjon hos ung mann med stivhet og smerter i korsrygg og venstre underekstremitet.
 • Show author(s) (2006). Kan man påvirke cervikogen hodepine ved manipulasjon og/eller mobilisering.
 • Show author(s) (2006). En studie på hvorvidt et kort intensivt treningsprogram med stabiliserende øvelser i Terapimaster kan ha effekt på å øke muskulær utholdenhet i de dype halsfleksorene, reusere smerte og bedre funksjon hos 2 pasienter med kroniske uspesifikke nakkesmerter.
 • Show author(s) (2006). En multimodal tilnærming med kombinasjon av manipulasjon og øvelsesbehandling ved cervicogen hodepine. En singel subject experimental design.
Feature article
 • Show author(s) (2018). Bruk av virtuelle miljø i fysioterapipraksis? Fysioterapeuten. 22-25.
Letter to the editor
 • Show author(s) (2017). RE: "Low back pain misdiagnosis or missed diagnosis: Core principles" (Monie AP, Fazey PJ, Singer KP. Manual Therapy 22 (2016) 68?71). Musculoskeletal Science and Practice. e1-e2.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2011). Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain.
Poster
 • Show author(s) (2011). Classification based "cognitive functional therapy" for the management of non-specific chronic low back pain (NSCLBP) - a RCT.
Academic literature review
 • Show author(s) (2019). Efficacy of low-level laser therapy on pain and disability in knee osteoarthritis: Systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMJ Open. 1-13.
 • Show author(s) (2010). Integration of subclassification strategies in randomised controlled clinical trials evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain: a systematic review. British Journal of Sports Medicine. 1054-1062.
 • Show author(s) (2009). Integration of sub-classification strategies in RCTs evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain (NSCLBP): a systematic review. British Journal of Sports Medicine.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2020). Mer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte: Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre. Fysioterapeuten.

More information in national current research information system (CRIStin)

 • S. J. Edmondston, S. Song, R. V. Bricknell, P. A. Davies, K. Fersum, P. Humphries, D. Wickenden, and K. P. Singer. MRI evaluation of lumbar spine flexion and extension in asymptomatic individuals 2. Man.Ther 5 (3):158-164, 2000.
 • Fersum KV, O'Sullivan, P.B., Kvåle, A., and Skouen, J.S. Inter-examiner reliability of a classification system for patients with non-specific low back pain. Manual Therapy 2009;14:555-61.
 • Fersum KV, Dankaerts W, O`Sullivan P, et al. Integration of sub-classification strategies in RCTs evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain (NSCLBP): a systematic review. British Journal of Sports Medicine 2009.
 • 1999: MRI evaluation of lumbar spine flexion and extension in asymptomatic individuals.
 • 2005 - :Classification and targeted treatment of patients with Non Specific Chronic Low Back Pain.
 • 2005 - PhD candidate, Section for Physiotherapy Science,  Department of Public Health and Primary Health Care, @font-face { font-family: "Times"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } University of Bergen
 • 2001 - Manual Therapy exam, Oslo.
 • 1999 - Curtin University of Technology, Master of Manual Therapy, Perth Australia
 • 1993 - 96 University of Northumbria at Newcastle, BSc Hons Physiotherapy