Home
Kjell S. Johannessen's picture

Kjell S. Johannessen

Professor
 • E-mailKjell.Johannessen@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 86
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Academic article
 • Johannessen, Kjell S. 2002. Estetisk erfaring og kunst som erkjennelseskilde. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 117-131.
 • Johannessen, Kjell S. 2001. "Tyst kunskap - Et tilbakeblikk". Dialoger. 81-90.
 • Johannessen, Kjell S. 2000. Wittgenstein og det estetiske feltet. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 117-145.
 • Johannessen, Kjell S. 2000. Kunnskapenes ulike artikulasjonsmodi. En skisse av visse grunntrekk ved vårt tause grep på virkeligheten. UNIPED (Tromsø). 23-37.
 • Johannessen, Kjell S. 1999. Tause innslag i kunnskap og forståelse. Noen momenter i Wittgensteins diskusjon av forskjellige former for taus viten i senfilosofien. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 23.
 • Johannessen, Kjell S. 1999. Det analogiska tänkandet. Dialoger. 12.
 • Johannessen, Kjell S. 1998. "Kunst og verdi i Wittgensteins filosofi". Nordisk Estetisk Tidsskrift. 37-60.
 • Johannessen, Kjell S. 1997. Tysta inslag i kunskap och förståelse. Dialoger. 9.
 • Johannessen, Kjell S. 1997. Action Research and Epistemology. Some Remarks Concerning the Activity-Relatedness and Contextuality of Human Language. Concepts and Transformation. 15.
 • Johannessen, Kjell S. 1997. "Teoretisk hybris i de estetiske disipliner". Nordisk Estetisk Tidsskrift. 20.
 • Johannessen, Kjell S. 1995. Konst, filosofi och intransitiv f#"orståelse. Dialoger. 24-35.
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Bryson og kunsthistoriens grunnlagsdebatt". Nordisk Estetisk Tidsskrift. 14.
 • Johannessen, Kjell S. 1993. "Kunnskapsbegrepet i vitenskapsfilosofi og estetikk". Nordisk Estetisk Tidsskrift.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Wittgenstein om filosofi og kunst". Billedkunstneren.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Polyani och den tysta kunskapen". Dialoger.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Den umiddelbare kunstopplevelsen og dens forutsetninger". Nordisk arkitekturforskning.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Billedforståelsens kompleksitet". Nordisk Estetisk Tidsskrift.
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Arbeidsmåte og filosofisyn i Wittgensteins senfilosofi". Uten tittel.
Report
 • Johannessen, Kjell S. 1999. Noen aspekter ved taus kunnskap. .
 • Johannessen, Kjell S.; Habberstad, Dagfinn. 1998. "Kunnskapens ulike artikulasjonsmodi. En skisse av visse grunntrekk ved vårt tause grep på virkeligheten". x. x. .
 • Johannessen, Kjell S. 1998. "Begrepsdannelsens uhåndgripelige mangfold". x. x. .
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes historiografi. .
Academic anthology/Conference proceedings
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1995. Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences. The Austrian Ludwig Wittgenstein Society.
Non-fiction book
 • Johannessen, Kjell S. 1999. Praxis och tyst kunnande. Dialogers bokserie.
 • Johannessen, Kjell S.; Barrett, Cyril; Lewis, Peter; Hertzberg, Lars; Shusterman, Richard; Beardsmore, Richard W.; Wilde, Carolyn; Dilman, Ilham; Sharpe, Robert A. 1998. Wittgenstein and Aesthetics. Filosofisk institutt, UiB.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes his toriografi. Filosofisk institutts skriftserie, UiB.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes his toriografi. Filosofisk institutts skriftserie, UiB.
 • Johannessen, Kjell S.; Gundersen, Karin; Wikshåland, Ståle. 1997. Kunst, verdi og filosofi. Noen kommentarer til Wittgensteins kunstsyn. Norges Forskningsråd, Oslo.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1996. Wittgenstein and the Philosophy of Culture. Holder-Pichler-Tempsky, Wien.
 • Nordenstam, Tore; Johannessen, Kjell S. 1996. Wittgenstein and the Philosophy of Culture. Hölder-Pichler-Tempski (Wien).
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1995. Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences. The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechse l.
 • Johannessen, Kjell S.; Larsen, Rolf O.; Åmås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway. Solum forlag a/s, Oslo.
 • Johannessen, Kjell S.; Larsen, R.; Åmås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway. Solum, Oslo.
 • Johannessen, Kjell S.; Larsen, Rolf O.; Åmås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway. Solum forlag a/s, Oslo.
 • Johannessen, Kjell S.; Larsen, Rolf O.; Almås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway. Solum forlag, Oslo.
 • Johannessen, Kjell S. 1994. Kunst, språk og estetisk praksis (gjenopptrykk). Institutionen for estetik, Uppsala Universitet.
 • Johannessen, Kjell S. 1993. Wittgensteins senfilosofi. Et utkast til fortolkning. Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Gulbrandsen, Arild; Johannessen, Kjell S.; Sortland, Bjørn; Æsøy, Knut Ove. 2009. Hvordan kan universitetene skape gode yrkesutøvere? Del 2. UNIPED.
 • Gulbrandsen, Arild; Johannessen, Kjell S.; Sortland, Bjørn; Æsøy, Knut Ove. 2008. Hvordan kan universitetene skape gode yrkesutøvere? UNIPED.
Doctoral dissertation
 • Johannessen, Kjell S. 1985. Kunstverket som estetisk objekt : en studie av Monroe C. Beardsleys kunstfilosofi og dens positivistiske forutsetninger ; Kunst og kunstforståelse : en analyse av sentrale begreper i estetisk teori.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Johannessen, Kjell S. 2009. Praktiske kunnskaper og epistemologiens arroganse. 14 pages.
 • Johannessen, Kjell S. 2005. Utsagnsforståelse og kunstforståelse. 16 pages.
 • Johannessen, Kjell S. 2005. Rule Following, Intransitive Understanding and Tacit Knowledge: An Investigation of the Wittgensteinian Concept of Practice as Regards Tacit Knowing. 26 pages.
 • Johannessen, Kjell S. 2005. Knowledge and Reflective Practice. 14 pages.
 • Johannessen, Kjell S. 2004. Wittgenstein and the Aesthetic Domain. 26 pages.
 • Johannessen, Kjell S. 2004. Praksis, kunnskapssyn og analogisk tenkning.
 • Johannessen, Kjell S. 2002. Art, philosophy, and intransitive understanding.
 • Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore. 1997. "Vitenskapssyn og vitenskapshistorie".
 • Johannessen, Kjell S. 1997. "Rule Following, Intransitive Understanding and Tacit Knowledge".
 • Johannessen, Kjell S. 1997. "Historie, vitenskap og samfunn".
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Philosophy, Art and Intransitive Understanding".
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Om grunnlagsproblemer i teatervitenskapen".
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Metaphor and Science".
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Metafor og vitenskap".
 • Johannessen, Kjell S. 1994. "Begrepet om praksis - senfilosofiens akse".
 • Johannessen, Kjell S. 1993. "Language, Computer Science and Tacit Knowledge".
 • Johannessen, Kjell S. 1992. "Rule Following, Intransitive Understanding and Tacit Knowledge".
Encyclopedia article
 • Johannessen, Kjell S. 2005. Wittgenstein og Norge.

More information in national current research information system (CRIStin)