Home
Kjersti Birkeland Daae's picture

Kjersti Birkeland Daae

Associate Professor
 • E-mailKjersti.Daae@uib.no
 • Phone+47 55 58 43 92
 • Visitor Address
  Allegt. 70
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 BERGEN
Selected publications
 • Daae, Kjersti; Fer, Ilker; Darelius, Elin Maria K. 2019. Variability and Mixing of the Filchner Overflow Plume on the Continental Slope, Weddell Sea. Journal of Physical Oceanography. 49: 3-20. doi: 10.1175/JPO-D-18-0093.1
 • Daae, Kjersti; Darelius, Elin Maria K.; Fer, Ilker; Østerhus, Svein. 2018. Variability and mixing of the Filchner overflow plume on the continental slope, Weddell Sea.
 • Daae, Kjersti; Fer, Ilker; Darelius, Elin Maria K.; Hattermann, Tore; Østerhus, Svein. 2018. Exchange of water masses between the southern Weddell Sea continental shelf and the deep ocean. Universitetet i Bergen.
 • Daae, Kjersti; Darelius, Elin Maria K.; Fer, Ilker; Østerhus, Svein; Ryan, S. 2018. Wind stress mediated variability of the Filchner Trough overflow, Weddell Sea. Journal of Geophysical Research (JGR). 123: 3186-3203. doi: 10.1002/2017JC013579
 • Daae, Kjersti; Darelius, Elin Maria K.; Fer, Ilker; Østerhus, Svein. 2017. Wind-driven control of monthly scale circulation in the southern Weddell Sea.
 • Daae, Kjersti; Hattermann, Tore; Darelius, Elin Maria K.; Fer, Ilker. 2017. On the effect of topography and wind on warm water inflow— An idealized study of the southern Weddell Sea continental shelf system. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. 122: 2622-2641. doi: 10.1002/2016JC012541
 • Daae, Kjersti Birkeland; Hattermann, Tore; Darelius, Elin Maria K.; Fer, Ilker. 2015. Interaction of the Weddell Sea continental shelf, with the Antarctic coastal current and the Antarctic slope front - an idealized model study.
 • Daae, Kjersti Birkeland; Hattermann, Tore; Darelius, Elin Maria K.; Fer, Ilker. 2015. Interaction of the Weddell Sea continental shelf, with the Antarctic coastal current and the Antarctic slope front.
 • Daae, Kjersti Birkeland; Darelius, Elin Maria K.; Fer, Ilker. 2014. Oscillation of the ice shelf water plume on the continental shelf of the southern Weddell Sea.
 • Darelius, Elin Maria K.; Makinson, Keith; Daae, Kjersti Birkeland; Fer, Ilker; Holland, Paul R.; Nicholls, Keith W. 2014. Hydrography and circulation in the Filchner Depression, Weddell Sea, Antarctica. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. 119: 5797-5814. doi: 10.1002/2014JC010225
 • Daae, Kjersti Lundmark; Fer, Ilker; Abrahamsen, Einar Povl. 2009. Mixing on the continental slope of the southern Weddell Sea. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. 114. 13 pages. doi: 10.1029/2008JC005259
 • Daae, Kjersti L.; Fer, Ilker. 2008. Mixing on the Continental Slope of the Southern Weddell Sea. University of Bergen, Bergen. 76 pages.
Journal articles
 • Daae, Kjersti; Fer, Ilker; Darelius, Elin Maria K. 2019. Variability and Mixing of the Filchner Overflow Plume on the Continental Slope, Weddell Sea. Journal of Physical Oceanography. 49: 3-20. doi: 10.1175/JPO-D-18-0093.1
 • Daae, Kjersti; Darelius, Elin Maria K.; Fer, Ilker; Østerhus, Svein; Ryan, S. 2018. Wind stress mediated variability of the Filchner Trough overflow, Weddell Sea. Journal of Geophysical Research (JGR). 123: 3186-3203. doi: 10.1002/2017JC013579
 • Daae, Kjersti; Hattermann, Tore; Darelius, Elin Maria K.; Fer, Ilker. 2017. On the effect of topography and wind on warm water inflow— An idealized study of the southern Weddell Sea continental shelf system. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. 122: 2622-2641. doi: 10.1002/2016JC012541
 • Fer, Ilker; Darelius, Elin Maria K.; Daae, Kjersti Birkeland. 2016. Observations of energetic turbulence on the Weddell Sea continental slope. Geophysical Research Letters. 43: 760-766. doi: 10.1002/2015GL067349
 • Darelius, Elin Maria K.; Makinson, Keith; Daae, Kjersti Birkeland; Fer, Ilker; Holland, Paul R.; Nicholls, Keith W. 2014. Hydrography and circulation in the Filchner Depression, Weddell Sea, Antarctica. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. 119: 5797-5814. doi: 10.1002/2014JC010225
 • Daae, Kjersti Lundmark; Fer, Ilker; Abrahamsen, Einar Povl. 2009. Mixing on the continental slope of the southern Weddell Sea. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans. 114. 13 pages. doi: 10.1029/2008JC005259
Reports and theses
 • Daae, Kjersti. 2018. Exchange of water masses between the southern Weddell Sea continental shelf and the deep ocean. Universitetet i Bergen.
 • Johnsen, Torbjørn M.; Daae, Kjersti Lundmark; Lømsland, Evy Rigmor. 2016. Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane. NIVA-rapport. 6885. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 90 pages.
 • Ulvund, John Birger; Urke, Henning Andre; Daae, Kjersti Birkeland; Alfredsen, Jo Arve; Kristensen, Torstein. 2014. Sjøauren i Lærdalselvi; opphaldstid og djupnepreferansar i sjø 2008-2010. NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie, Trondheim. 37 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)