Home
Kjersti Elisabet Lea's picture

Kjersti Elisabet Lea

Head of Department
 • E-mailkjersti.lea@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 33
 • Visitor Address
  Christies gt. 13, Vektergården
  5015 Bergen
  Room 
  424
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Digital Consumer Health: Negotiating Multiple Voices in the Clinical Consultation. Professions and Professionalism.
 • Show author(s) (2019). Teacher professionalism in changing times. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 81-100.
 • Show author(s) (2019). Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 207-220.
 • Show author(s) (2012). On teachers knowledge, skills, and wisdom - and the inevitability of language. L1-Educational Studies in Language and Literature. 1-29.
Report
 • Show author(s) (2019). Utvikling og gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest. .
Lecture
 • Show author(s) (2020). Variert undervisning for alle.
 • Show author(s) (2020). Fortid og samtid i fremtidens skole: Fagfornyelse i historie og samfunnsfag.
 • Show author(s) (2018). Skriveverksted for tidsskriftene "Praxeologi - et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker" og "Af praktiske grunde".
 • Show author(s) (2018). Profesjonsveiledning for helsepersonell. Fagkultur, (ut)dannelse, fellesskap, dømmekraft og praksis.
 • Show author(s) (2018). Gjennomgang av George Canguilhems "The Normal and the Pathological" og "The Question of Normality in the History of Biological Thought".
 • Show author(s) (2018). Aspekter ved god praksis i helsefagene: mening, menneskelighet, utdanning og fellesskap.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2019). Aktiv undervisning.
 • Show author(s) (2011). Tekstarbeid og tekstvurdering.
 • Show author(s) (2011). Om ordklasser.
 • Show author(s) (2010). Den elektroniske islandsk + norsk/dansk/svenske ordboken ISLEX og mulighetene den åpner i nabospråksutdannelsen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Yrke eller profesjon?
 • Show author(s) (2022). Teachers as companions on the pathway to agency.
 • Show author(s) (2022). Hva er en kyndig lærer?
 • Show author(s) (2021). What hope is there in education?
 • Show author(s) (2021). Kropp, helse og samfunn i sosiologisk perspektiv.
 • Show author(s) (2021). Exemplary Science Teacher Education.
 • Show author(s) (2019). Integrert og eksemplarisk - en suksesshistorie om samarbeid.
 • Show author(s) (2018). Digital consumer health; whose voices, what responsibilities?
 • Show author(s) (2018). Auditorium Activities in Biology Education.
 • Show author(s) (2017). Kropp, helse og sykdom i sosialt perspektiv.
 • Show author(s) (2015). Like mixing monkeys with fridges? On the possibility of combining the theoretical perspectives of Pierre Bourdieu and those of Charles Taylor.
 • Show author(s) (2015). Intellectual Practitioners - possible sociological and philosophical-anthropological understandings of upper secondary school teachers' self-images and of their understandings of their professional practice.
 • Show author(s) (2014). Mellom theoria og praxis; profesjonsidentitet hos lærere i videregående opplæring.
 • Show author(s) (2014). Exploring the practice and professional aims of Icelandic teachers in upper secondary school.
 • Show author(s) (2014). Between Theoria and Praxis.
 • Show author(s) (2013). What are the Aims of Icelandic Teachers in Upper Secondary Shool?
 • Show author(s) (2013). Exploring the practice of Icelandic teachers in upper secondary school and their professional aims.
 • Show author(s) (2013). "Bare foreldrerollen er viktigere enn læreryrket!".
 • Show author(s) (2012). Hvorfor snakker de bare om undervisning? En diskursiv-praxeologisk drøfting av måten islandske morsmålslæreres snakker om fag og yrke.
 • Show author(s) (2012). Hvað felst í starfi íslenskukennarans?
 • Show author(s) (2012). Fagdidaktikk - mer enn fag + didaktikk.
 • Show author(s) (2011). The culture of the mother tongue subject. A study of Icelandic mother tongue teachers' professional knowledge and identity, and of their management of the subject.
 • Show author(s) (2011). Tekstkunnskap i et normativt perspektiv. En kasusstudie fra Island.
 • Show author(s) (2011). Mother Tongue Teachers Need Wisdom - An Aristotelian View on the Professional Knowledge and Identity of L1 Teachers in Upper Secondary School.
 • Show author(s) (2010). Litterær gullalder og postmoderne lesere - om arbeid med norrøn litteratur i islandske klasserom.
 • Show author(s) (2010). Hva har Aristoteles med gymnaslærer Pedersen å gjøre? Noen tanker om læreres profesjonsetikk i et fagdidaktisk perspektiv.
 • Show author(s) (2007). Hvilken virkelighet speiler ordbøkene?
 • Show author(s) (2006). Det islandsk-skandinaviske ordboksprosjektet ISLEX.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2010). NAV som hinder for PhD-fullføring. På Høyden ( UiBs nettavis).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Praxeologiske perspektiver. Professorens habitus og kampen for sykepleievitenskap som autonomt fag. Forlaget HEXIS.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2017). God praksis. Om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2017). God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
Compendium
 • Show author(s) (2012). Grammatikk for 7. og 8. klasse.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (1993). Jóhann Sigurjónssons historiske dramaer.
Masters thesis
 • Show author(s) (2020). etween the bark and the wood ... A praxeological study of Norwegian GPs' health assessment in driver's license cases.
 • Show author(s) (2020). Spillerom i videregående skole? En diskursanalytisk studie av musikk programfag.
 • Show author(s) (2020). Mot alle odds. En analyse av mannlige sykepleieres habitusdannelse som begrunnelse for å arbeide i medisinsk sengepost over lengre tid.
 • Show author(s) (2019). Development of upper secondary school teachers' professional competency.
 • Show author(s) (2016). Symbolic violence and use of force in Norwegian psychiatry. A praxeologisk analysis. A praxeologisk analysis that describes and explains the use of force - with Pierre Bourdieu practice- and field theory as analytical tools.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Økende byråkratisering er en trussel mot norsk skole. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2016). Når læreren stråler. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2015). Papirarbeid knekker lærerne. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2015). Like mye oppdrager som lærer. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2015). Intellectual Practicians. An Exploration of Professionalism among Upper Secondary School Teachers with Icelandic Mother Tongue Teachers as a Contextualized Empirical Case.
Interview
 • Show author(s) (2011). Usikker framtid.
 • Show author(s) (2007). - Ordbøker ingen objektiv kilde.
 • Show author(s) (2007). - Ordbøker arena for språkpolitikk Når menn skriver ordbøkene, kan dameveskene plutselig bli fulle av ting som ikke eksisterer.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Yrke eller profesjon - hva er forskjellen og hvilken betydning har den? 26 pages.
 • Show author(s) (2021). Lektorutdanningen og striden mellom fakultetene. 39 pages.
 • Show author(s) (2021). Hva må en kyndig lærer kunne? 26 pages.
 • Show author(s) (2020). Fortellinger, forståelse og forandring. 18 pages.
 • Show author(s) (2018). Mismanagement in General Practice. 30 pages.
Poster
 • Show author(s) (2013). PhD-prosjekter ved AL, Høgskolen i Bergen.
Book Translation
 • Show author(s) (2007). Flisen fra Argo.
 • Show author(s) (2000). En stavkirke til Island.
 • Show author(s) (1997). Kirkja ok kirkjuskruð/Kirker og kirkekunst på Island og i Norge i middelalderen.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2010). Hvert stefnir móðurmálskennsla í Noregi? Skima, málgagn móðurmálskennara. 32-35.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups