Home
Kjersti Jorunn Arefjord's picture

Kjersti Jorunn Arefjord

Associate Professor, Associate professor
 • E-mailKjersti.Arefjord@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 84
 • Visitor Address
  Christiesgt. 12
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Trauma research, ethical topics, severe disease - consequences for families

Journal articles
 • Kristiansen, Ingrid; Kahlon, Smithi; Winje, Dagfinn; Arefjord, Kjersti Jorunn; Dovran, Anders. 2019. Associations between Childhood Maltreatment Severity and Adult Interpersonal Problems among Young Patients with Mild Psychiatric Disorders. Scandinavian Journal of Psychology.
 • Mørkved, Nina; Winje, Dagfinn; Dovran, Anders; Arefjord, Kjersti Jorunn; Johnsen, Erik; Kroken, Rune Andreas; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Thimm, Jens; Sinkeviciute, Igne; Rettenbacher, Maria; Løberg, Else-Marie. 2018. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorders as compared to substance abuse disorders. Psychiatry Research. 261: 481-487. doi: 10.1016/j.psychres.2018.01.011
 • Rasmussen, Ingvild; Arefjord, Kjersti Jorunn; Winje, Dagfinn; Dovran, Anders. 2018. Childhood maltreatment trauma: a comparison between patients in treatment for substance use disorders and patients in mental health treatment. European Journal of Psychotraumatology. 9: 1-10. doi: 10.1080/20008198.2018.1492835
 • Mørkved, Nina; Endsjø, Mathilde Paulina; Winje, Dagfinn; Johnsen, Erik; Dovran, Anders; Arefjord, Kjersti; Kroken, Rune Andreas; Helle, Siri; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Rettenbacher, maria; Huber, N; Løberg, Else-Marie. 2016. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health disorders. Psychosis. 9: 48-56. doi: 10.1080/17522439.2016.1201135
 • Mørkved, Nina; Endsjø, Mathilde; Winje, Dagfinn; Johnsen, Espen; Dovran, Anders; Arefjord, Kjersti Jorunn; Kroken, Rune Andreas; Helle, Siri; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Huber, M.; Løberg, Else-Marie. 2016. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health Disorders. Psychosis. doi: DOI: 10.1080/17522439.2016.1201135
 • Dovran, Anders; Winje, Dagfinn; Øverland, Simon; Breivik, Kyrre; Arefjord, Kjersti; Dalsbø, Anita Savita; Jentoft, Mette Borthne; Hansen, Anita Lill; Waage, Leif. 2013. Psychometric properties of the Norwegian version of the childhood trauma questionnaire in high-risk groups. Scandinavian Journal of Psychology. 54: 286-291. doi: 10.1111/sjop.12052
 • Dovran, Anders; Winje, Dagfinn; Arefjord, Kjersti; Haugland, Bente Storm Mowatt. 2012. Traumatic events and posttraumatic reactions among children and adolescents in out-of-home placement: A 25-year systematic literature review. Journal of Child and Adolescent Trauma. 5: 16-32. doi: 10.1080/19361521.2012.644654
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Rimehaug, Tormod; Arefjord, Kjersti; Jøraas, Terje. 2009. Klienters erfaringer med e-terapi som tillegg til vanlig psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 46: 348-354.
 • Jøraas, Eivind; Rimehaug, Tormod; Birkeland, Marianne Skogbrott; Arefjord, Kjersti. 2009. E-terapi som supplement i poliklinisk oppfølging av ungdom – en kvalitativ studie av terapeuterfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 46: 355-361.
 • Arefjord, Kjersti; Hallaråker, Eli; Havik, Odd E.; Mæland, John Gunnar. 2002. Illness understanding and causal attribution in wives of myocardial infarction patients. Psychology and Psychotherapy. 75: 101-114.
 • Hallaråker, Eli; Arefjord, Kjersti; Havik, Odd E.; Mæland, John Gunnar. 2001. Social support and emotional adjustment during and after a severe life event: A study of wives of myocardial infarction patients. Psychology and Health. 16: 343-355.
 • Arefjord, Kjersti; Hallaråker, Eli; Havik, Odd E.; Mæland, John Gunnar. 1998. Life after a myocardial infarction - the wive's point of view. Psychological Reports. 83: 1203-1216.
 • Arefjord, Kjersti; Hallaråker, Eli; Havik, Odd E.; Mæland, John Gunnar. 1998. Life after a myocardial infarction - the wive's point of view. Psychological Reports. 83: 1203-1216.
 • Arefjord, Kjersti; Halleråker, Eli; Havik, Odd E.; Mæland, John Gunnar. 1998. Myocardial infarction - emotional consequences for the wife. Psychology and Health. 13: 135-146.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Kvale, Gerd; Nordhus, Inger Hilde; Arefjord, Kjersti. 1996. Kronisk søvnløshet hos eldre. En oversikt med særlig henblikk på grunnlaget for ikke-farmakologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 33: 623-633.
 • Arefjord, Kjersti. 1994. Psykoterapi med eldre. En undersøkelse med henblikk på behov, tilbud og etterspørsel. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 9: 919-925.
Reports and theses
 • Holager, Per; Nordaker, Sindre; Arefjord, Kjersti. 2012. Arbeidshukommelse og prosessering av Påtrengende Minner. Det psykologiske fakultet - Universitetet i Bergen. 58 pages.
 • Arefjord, Kjersti. 2003. After the myocardial infarction - the wives' view. Short- and long-term adjustment in wives of myocardial infarction patients. Dr.psychol.. -. 104 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Cand.psychol: University of Bergen 1981

Dr.psychol: University of Bergen 2003

Specialist in clinical psychology, Norwegian Psychological Association (NPF)

Different consequences of child maltreatment