Home
Kjersti Jorunn Arefjord's picture

Kjersti Jorunn Arefjord

Clinic Secretary, Associate professor
 • E-mailKjersti.Arefjord@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 84+47 995 65 922
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Trauma research, ethical topics, severe disease - consequences for families

Academic article
 • Show author(s) 2021. Associations between Childhood Maltreatment Severity and Adult Interpersonal Problems among Young Patients with Mild Psychiatric Disorders. Scandinavian Journal of Psychology.
 • Show author(s) 2019. Associations between adverse childhood experiences and adversities later in life. Survey data from a high-risk Norwegian sample. International Journal of Child Abuse & Neglect. 1-8.
 • Show author(s) 2018. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorders as compared to substance abuse disorders. Psychiatry Research. 481-487.
 • Show author(s) 2018. Childhood maltreatment trauma: a comparison between patients in treatment for substance use disorders and patients in mental health treatment. European Journal of Psychotraumatology. 1-10.
 • Show author(s) 2016. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health disorders. Psychosis. 48-56.
 • Show author(s) 2016. Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health Disorders. Psychosis.
 • Show author(s) 2013. Psychometric properties of the Norwegian version of the childhood trauma questionnaire in high-risk groups. Scandinavian Journal of Psychology. 286-291.
 • Show author(s) 2009. Klienters erfaringer med e-terapi som tillegg til vanlig psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 348-354.
 • Show author(s) 2009. E-therapy as a follow-up supplementto outpatient treatment of adolescents: a qualitative study of therapist experiences. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 355-361.
 • Show author(s) 2002. Illness understanding and causal attribution in wives of myocardial infarction patients. Psychology and Psychotherapy. 101-114.
 • Show author(s) 2001. Social support and emotional adjustment during and after a severe life event: A study of wives of myocardial infarction patients. Psychology and Health. 343-355.
 • Show author(s) 1998. Myocardial infarction - emotional consequences for the wife. Psychology and Health. 135-146.
 • Show author(s) 1998. Life after a myocardial infarction - the wive's point of view. Psychological Reports. 1203-1216.
 • Show author(s) 1998. Life after a myocardial infarction - the wive's point of view. Psychological Reports. 1203-1216.
 • Show author(s) 1996. Kronisk søvnløshet hos eldre. En oversikt med særlig henblikk på grunnlaget for ikke-farmakologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 623-633.
 • Show author(s) 1994. Psykoterapi med eldre. En undersøkelse med henblikk på behov, tilbud og etterspørsel. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 919-925.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2011. Kommunikasjon i familien ved alvorlig sykdom, Senioruniversitetet i Åsane, 22.03.2011.
Academic lecture
 • Show author(s) 2016. Childhood Trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders as Compared to Other Mental Health Disorders.
 • Show author(s) 2016. An Investigation of the Potential Specificity of Childhood Maltreatment Trauma in Patients With Non-Affective Psychosis as Compared to Other Mental Health Disorders.
 • Show author(s) 2014. Verktøy for kartlegging for bedre hjelp.
 • Show author(s) 2013. Stability of childhood trauma questionnaire-scores before and after therapy.
 • Show author(s) 2013. Childhood trauma, attachment style, psychopathy and underlying biological mechanisms.
 • Show author(s) 2011. The Minimization Scale in Childhood Trauma Questionnaire (CTQ): Additional Information or Unnecessary Addition?
 • Show author(s) 2011. Psychological Correlates of Family and Peer Rejection in the Context of Trauma.
 • Show author(s) 2011. Etikk i veiledningsarbeid.
 • Show author(s) 2011. Childhood Trauma and Symptoms Correlates among Exposed Adolescents and Young Adults.
 • Show author(s) 2011. Childhood Trauma and Correlates: Findings from Screening in Exposed Groups.
 • Show author(s) 2011. Childhood Trauma and Correlates with Adult Attachment Style among Inmates in Bergen Prison.
 • Show author(s) 2010. Traumer som bakgrunn for rusmiddelbruk. Om sammenhenger mellom traumer og rusmiddelbruk.
 • Show author(s) 2009. Traumer, rus og psykisk helse. Foreløpige data fra 37 pasienter ved Hjellestadklinikken.
 • Show author(s) 2009. Traumer og rus.
 • Show author(s) 2009. Screening for PTSD in clinical and non-clinical samples in Norway by using self-report instrument: Impact of Event Scale – R.
 • Show author(s) 2009. Reactions to Research Participation Questionnaire (RRPQ) in clinical samples.
 • Show author(s) 2009. Childhood Trauma Questionnaire: Assessing five types of self reported childhood trauma and minimization in clinical and non-clinical samples.
 • Show author(s) 2009. Childhood Trauma Questionnaire (CTQ): Level of severity: Symptoms of posttraumatic stress and general psychological distress.
 • Show author(s) 2008. Fagetikk i psykologisk arbeid.
 • Show author(s) 2007. Etiske aspekter ved traumekartlegging.
 • Show author(s) 2002. Forsvarsmekanismer ved kronisk sykdom.
 • Show author(s) 1995. The wife of the MI-patient: Does social support moderate depression?
 • Show author(s) 1995. Does a good marital relationship protect against depression during a severe life event?
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2015. Resiliens og betydning av tilknytning.
 • Show author(s) 2015. Hvordan virker mindfulness? En teoretisk undersøkelse av østlig og vestlig perspektiv på virkningsmekanismer i mindfulness.
 • Show author(s) 2015. Det terapeutiske potensialet i å leke sammen - Barnesentrert leketerapi i lys av nevroaffektiv utviklingspsykologi.
 • Show author(s) 2015. Betydning av alkoholmisbruk hos mor for tilknytning til og utviklingstraumer hos barna.
 • Show author(s) 2014. Unnvikende tilknytningsstil og terapeutisk allianse.
 • Show author(s) 2014. Body Dysmorphic Disorder, konsekvenser for fungering og utfordringer i behandling.
 • Show author(s) 2014. Barnemishandling og foreldreatferd i et utvalg norske fosterhjemsbarn.
 • Show author(s) 2013. Ungdom med rus- og traumeproblematikk i et behandlingsperspektiv.
 • Show author(s) 2013. Hindre på veien til målet - Alliansebrudd og reparasjon av brudd og låsninger i psykoterapi.
 • Show author(s) 2013. Fysisk og emosjonell midhandling i barndom. Konsekvenser for tilknytning og romantiske relasjoner i voksen alder.
 • Show author(s) 2013. Dissosiasjon som fenomen. En drøfting av ulike perspektiv.
 • Show author(s) 2012. Yrkeshemming blant terapeuter: Forekomst, konsekvenser og forebygging.
 • Show author(s) 2012. Underliggende mekanismer i posttraumatisk stresslidelse. Rollen til implisitt minne i gjenopplevelsessymptomene.
 • Show author(s) 2012. Selvbebreidelse hos voldtektsofre.
 • Show author(s) 2012. Reviktimisering. Teorier og risikofaktorer.
 • Show author(s) 2012. Parentifisering - konsekvenser i et utviklingsperspektiv.
 • Show author(s) 2012. Child maltreatment and academic functioning.
 • Show author(s) 2012. Arbeidshukommelse og prosessering av Påtrengende Minner.
 • Show author(s) 2011. The Prevalence of Childhood Maltreatment and PTSD in an Inpatient Sample of Substance Abusers.
 • Show author(s) 2010. Skyld og Skam i Kontroll-mestringsteori.
 • Show author(s) 2010. Meningsdannelse etter traumer.
 • Show author(s) 2010. EMDR - behandling av påtrengjande minner ved PTSD.
 • Show author(s) 2010. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans.
 • Show author(s) 2009. Skam og skyld. Sentrale tema i depresjon og terapi.
 • Show author(s) 2009. Seksuelle overgrep og sjølvutvikling: Implikasjonar for behandling.
 • Show author(s) 2009. Hjerne uten beskyttelse? Nevrobiologiske konsekvenser av å vokse opp med vold og omsorgssvikt.
 • Show author(s) 2009. En studie av psykologisk og relasjonell trygghet i kontrollmestrings-teori.
 • Show author(s) 2008. Vold i nære relasjoner. Konsekvenser av vold og behandling av voldsutsatte.
 • Show author(s) 2008. Selvskading hos overgrepsutsatte.
 • Show author(s) 2008. Barn av rusavhengige: En studie av sosial støtte.
 • Show author(s) 2007. Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon.
 • Show author(s) 2007. Effect of Written Disclosure on Symptoms of Trauma: A Systematic Review.
 • Show author(s) 2006. Å bli seg selv gjennom andre; betydningen av affektintegrering.
 • Show author(s) 2006. Fra atferd til emosjoner - En sammenligning av tre retninger innen parterapi.
 • Show author(s) 2005. Når kroppen blir fremmed. En undersøkelse av incestutsattes opplevelser av svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Show author(s) 2005. E-therapy as a supplement to traditional face-to-face therapy. A qualitative study of psychologists' and clients' experiences.
 • Show author(s) 2005. "Folie à deux" En sammenligning av ulike terapiformers tilnærming til terapeutisk allianse i behandling av borderlinepasienter.
 • Show author(s) 2004. Krisemeistring og forsvar.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2003. After the myocardial infarction - the wives' view. Short- and long-term adjustment in wives of myocardial infarction patients. -.
Academic literature review
 • Show author(s) 2012. Traumatic events and posttraumatic reactions among children and adolescents in out-of-home placement: A 25-year systematic literature review. Journal of Child and Adolescent Trauma. 16-32.

More information in national current research information system (CRIStin)

Different consequences of child maltreatment

Cand.psychol: University of Bergen 1981

Dr.psychol: University of Bergen 2003

Specialist in clinical psychology, Norwegian Psychological Association (NPF)