Home
Kjersti Jorunn Arefjord's picture

Kjersti Jorunn Arefjord

Emerita, Associate professor
 • E-mailkjersti.arefjord@uib.no
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Trauma research, ethical topics, severe disease - consequences for families

Academic article
 • Show author(s) (2022). The association between pain-related factors and psychological distress in patients with temporomandibular disorder. Psychology, Health & Medicine. 1-8.
 • Show author(s) (2021). The challenge of being present with yourself: Exploring the lived experience of individuals with complex dissociative disorders. Revue Européenne du Trauma et de la Dissociation.
 • Show author(s) (2019). Associations between adverse childhood experiences and adversities later in life. Survey data from a high-risk Norwegian sample. International Journal of Child Abuse & Neglect. 1-8.
 • Show author(s) (2018). Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorders as compared to substance abuse disorders. Psychiatry Research. 481-487.
 • Show author(s) (2018). Childhood maltreatment trauma: a comparison between patients in treatment for substance use disorders and patients in mental health treatment. European Journal of Psychotraumatology. 1-10.
 • Show author(s) (2016). Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health disorders. Psychosis. 48-56.
 • Show author(s) (2016). Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorder as compared to other mental health Disorders. Psychosis.
 • Show author(s) (2013). Psychometric properties of the Norwegian version of the childhood trauma questionnaire in high-risk groups. Scandinavian Journal of Psychology. 286-291.
 • Show author(s) (2009). Klienters erfaringer med e-terapi som tillegg til vanlig psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 348-354.
 • Show author(s) (2009). Klienters erfaringer med e-terapi som tillegg til vanlig psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 348-354.
 • Show author(s) (2009). E-therapy as a follow-up supplementto outpatient treatment of adolescents: a qualitative study of therapist experiences. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 355-361.
 • Show author(s) (2002). Illness understanding and causal attribution in wives of myocardial infarction patients. Psychology and Psychotherapy. 101-114.
 • Show author(s) (2001). Social support and emotional adjustment during and after a severe life event: A study of wives of myocardial infarction patients. Psychology and Health. 343-355.
 • Show author(s) (1998). Myocardial infarction - emotional consequences for the wife. Psychology and Health. 135-146.
 • Show author(s) (1998). Life after a myocardial infarction - the wive's point of view. Psychological Reports. 1203-1216.
 • Show author(s) (1998). Life after a myocardial infarction - the wive's point of view. Psychological Reports. 1203-1216.
 • Show author(s) (1996). Kronisk søvnløshet hos eldre. En oversikt med særlig henblikk på grunnlaget for ikke-farmakologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 623-633.
 • Show author(s) (1994). Psykoterapi med eldre. En undersøkelse med henblikk på behov, tilbud og etterspørsel. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 919-925.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2011). Kommunikasjon i familien ved alvorlig sykdom, Senioruniversitetet i Åsane, 22.03.2011.
Academic lecture
 • Show author(s) (2016). Childhood Trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders as Compared to Other Mental Health Disorders.
 • Show author(s) (2016). An Investigation of the Potential Specificity of Childhood Maltreatment Trauma in Patients With Non-Affective Psychosis as Compared to Other Mental Health Disorders.
 • Show author(s) (2014). Verktøy for kartlegging for bedre hjelp.
 • Show author(s) (2013). Stability of childhood trauma questionnaire-scores before and after therapy.
 • Show author(s) (2013). Childhood trauma, attachment style, psychopathy and underlying biological mechanisms.
 • Show author(s) (2011). The Minimization Scale in Childhood Trauma Questionnaire (CTQ): Additional Information or Unnecessary Addition?
 • Show author(s) (2011). Psychological Correlates of Family and Peer Rejection in the Context of Trauma.
 • Show author(s) (2011). Etikk i veiledningsarbeid.
 • Show author(s) (2011). Childhood Trauma and Symptoms Correlates among Exposed Adolescents and Young Adults.
 • Show author(s) (2011). Childhood Trauma and Correlates: Findings from Screening in Exposed Groups.
 • Show author(s) (2011). Childhood Trauma and Correlates with Adult Attachment Style among Inmates in Bergen Prison.
 • Show author(s) (2010). Traumer som bakgrunn for rusmiddelbruk. Om sammenhenger mellom traumer og rusmiddelbruk.
 • Show author(s) (2009). Traumer, rus og psykisk helse. Foreløpige data fra 37 pasienter ved Hjellestadklinikken.
 • Show author(s) (2009). Traumer og rus.
 • Show author(s) (2009). Screening for PTSD in clinical and non-clinical samples in Norway by using self-report instrument: Impact of Event Scale – R.
 • Show author(s) (2009). Reactions to Research Participation Questionnaire (RRPQ) in clinical samples.
 • Show author(s) (2009). Childhood Trauma Questionnaire: Assessing five types of self reported childhood trauma and minimization in clinical and non-clinical samples.
 • Show author(s) (2009). Childhood Trauma Questionnaire (CTQ): Level of severity: Symptoms of posttraumatic stress and general psychological distress.
 • Show author(s) (2008). Fagetikk i psykologisk arbeid.
 • Show author(s) (2007). Etiske aspekter ved traumekartlegging.
 • Show author(s) (2002). Forsvarsmekanismer ved kronisk sykdom.
 • Show author(s) (1995). The wife of the MI-patient: Does social support moderate depression?
 • Show author(s) (1995). Does a good marital relationship protect against depression during a severe life event?
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2015). Resiliens og betydning av tilknytning.
 • Show author(s) (2015). Hvordan virker mindfulness? En teoretisk undersøkelse av østlig og vestlig perspektiv på virkningsmekanismer i mindfulness.
 • Show author(s) (2015). Det terapeutiske potensialet i å leke sammen - Barnesentrert leketerapi i lys av nevroaffektiv utviklingspsykologi.
 • Show author(s) (2015). Betydning av alkoholmisbruk hos mor for tilknytning til og utviklingstraumer hos barna.
 • Show author(s) (2014). Unnvikende tilknytningsstil og terapeutisk allianse.
 • Show author(s) (2014). Body Dysmorphic Disorder, konsekvenser for fungering og utfordringer i behandling.
 • Show author(s) (2014). Barnemishandling og foreldreatferd i et utvalg norske fosterhjemsbarn.
 • Show author(s) (2013). Ungdom med rus- og traumeproblematikk i et behandlingsperspektiv.
 • Show author(s) (2013). Hindre på veien til målet - Alliansebrudd og reparasjon av brudd og låsninger i psykoterapi.
 • Show author(s) (2013). Fysisk og emosjonell midhandling i barndom. Konsekvenser for tilknytning og romantiske relasjoner i voksen alder.
 • Show author(s) (2013). Dissosiasjon som fenomen. En drøfting av ulike perspektiv.
 • Show author(s) (2012). Yrkeshemming blant terapeuter: Forekomst, konsekvenser og forebygging.
 • Show author(s) (2012). Underliggende mekanismer i posttraumatisk stresslidelse. Rollen til implisitt minne i gjenopplevelsessymptomene.
 • Show author(s) (2012). Selvbebreidelse hos voldtektsofre.
 • Show author(s) (2012). Reviktimisering. Teorier og risikofaktorer.
 • Show author(s) (2012). Parentifisering - konsekvenser i et utviklingsperspektiv.
 • Show author(s) (2012). Child maltreatment and academic functioning.
 • Show author(s) (2012). Arbeidshukommelse og prosessering av Påtrengende Minner.
 • Show author(s) (2011). The Prevalence of Childhood Maltreatment and PTSD in an Inpatient Sample of Substance Abusers.
 • Show author(s) (2010). Skyld og Skam i Kontroll-mestringsteori.
 • Show author(s) (2010). Meningsdannelse etter traumer.
 • Show author(s) (2010). EMDR - behandling av påtrengjande minner ved PTSD.
 • Show author(s) (2010). Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans.
 • Show author(s) (2009). Skam og skyld. Sentrale tema i depresjon og terapi.
 • Show author(s) (2009). Seksuelle overgrep og sjølvutvikling: Implikasjonar for behandling.
 • Show author(s) (2009). Hjerne uten beskyttelse? Nevrobiologiske konsekvenser av å vokse opp med vold og omsorgssvikt.
 • Show author(s) (2009). En studie av psykologisk og relasjonell trygghet i kontrollmestrings-teori.
 • Show author(s) (2008). Vold i nære relasjoner. Konsekvenser av vold og behandling av voldsutsatte.
 • Show author(s) (2008). Selvskading hos overgrepsutsatte.
 • Show author(s) (2008). Barn av rusavhengige: En studie av sosial støtte.
 • Show author(s) (2007). Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon.
 • Show author(s) (2007). Effect of Written Disclosure on Symptoms of Trauma: A Systematic Review.
 • Show author(s) (2006). Å bli seg selv gjennom andre; betydningen av affektintegrering.
 • Show author(s) (2006). Fra atferd til emosjoner - En sammenligning av tre retninger innen parterapi.
 • Show author(s) (2005). Når kroppen blir fremmed. En undersøkelse av incestutsattes opplevelser av svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Show author(s) (2005). E-therapy as a supplement to traditional face-to-face therapy. A qualitative study of psychologists' and clients' experiences.
 • Show author(s) (2005). "Folie à deux" En sammenligning av ulike terapiformers tilnærming til terapeutisk allianse i behandling av borderlinepasienter.
 • Show author(s) (2004). Krisemeistring og forsvar.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2003). After the myocardial infarction - the wives' view. Short- and long-term adjustment in wives of myocardial infarction patients. -.
Academic literature review
 • Show author(s) (2012). Traumatic events and posttraumatic reactions among children and adolescents in out-of-home placement: A 25-year systematic literature review. Journal of Child and Adolescent Trauma. 16-32.

More information in national current research information system (CRIStin)

Different consequences of child maltreatment

Cand.psychol: University of Bergen 1981

Dr.psychol: University of Bergen 2003

Specialist in clinical psychology, Norwegian Psychological Association (NPF)