Home
Kjersti Lea's picture

Kjersti Lea

Associate Professor
 • E-mailKjersti.Lea@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 33
 • Visitor Address
  Christies gt. 13, Vektergården
  5015 Bergen
  Room 
  424
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Lea, Kjersti. 2019. Teacher professionalism in changing times. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 81-100.
 • Ågotnes, Gudmund; Lea, Kjersti; Petersen, Karin Anna. 2019. Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 207-220.
 • Lea, Kjersti. 2012. On teachers knowledge, skills, and wisdom - and the inevitability of language. L1-Educational Studies in Language and Literature. 1-29.
Report
 • Lea, Kjersti; Ester, Anette; Hjörleifsson, Stefán. 2019. Utvikling og gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest. .
Lecture
 • Nylehn, Jorun; Lea, Kjersti. 2020. Variert undervisning for alle.
 • Lea, Kjersti. 2018. Skriveverksted for tidsskriftene "Praxeologi - et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker" og "Af praktiske grunde".
 • Lea, Kjersti. 2018. Profesjonsveiledning for helsepersonell. Fagkultur, (ut)dannelse, fellesskap, dømmekraft og praksis.
 • Lea, Kjersti. 2018. Gjennomgang av George Canguilhems "The Normal and the Pathological" og "The Question of Normality in the History of Biological Thought".
 • Lea, Kjersti. 2018. Aspekter ved god praksis i helsefagene: mening, menneskelighet, utdanning og fellesskap.
Popular scientific lecture
 • Lea, Kjersti; Nylehn, Jorun. 2019. Aktiv undervisning.
 • Lea, Kjersti. 2011. Tekstarbeid og tekstvurdering.
 • Lea, Kjersti. 2011. Om ordklasser.
 • Lea, Kjersti. 2010. Den elektroniske islandsk + norsk/dansk/svenske ordboken ISLEX og mulighetene den åpner i nabospråksutdannelsen.
Academic lecture
 • Lea, Kjersti; Nylehn, Jorun. 2019. Integrert og eksemplarisk - en suksesshistorie om samarbeid.
 • Lea, Kjersti. 2018. Digital consumer health; whose voices, what responsibilities?
 • Nylehn, Jorun; Lea, Kjersti. 2018. Auditorium Activities in Biology Education.
 • Lea, Kjersti. 2015. Like mixing monkeys with fridges? On the possibility of combining the theoretical perspectives of Pierre Bourdieu and those of Charles Taylor.
 • Lea, Kjersti. 2015. Intellectual Practitioners - possible sociological and philosophical-anthropological understandings of upper secondary school teachers' self-images and of their understandings of their professional practice.
 • Lea, Kjersti. 2014. Mellom theoria og praxis; profesjonsidentitet hos lærere i videregående opplæring.
 • Lea, Kjersti. 2014. Exploring the practice and professional aims of Icelandic teachers in upper secondary school.
 • Lea, Kjersti. 2014. Between Theoria and Praxis.
 • Lea, Kjersti. 2013. What are the Aims of Icelandic Teachers in Upper Secondary Shool?
 • Lea, Kjersti. 2013. Exploring the practice of Icelandic teachers in upper secondary school and their professional aims.
 • Lea, Kjersti. 2013. "Bare foreldrerollen er viktigere enn læreryrket!".
 • Lea, Kjersti. 2012. Hvorfor snakker de bare om undervisning? En diskursiv-praxeologisk drøfting av måten islandske morsmålslæreres snakker om fag og yrke.
 • Lea, Kjersti. 2012. Hvað felst í starfi íslenskukennarans?
 • Lea, Kjersti. 2012. Fagdidaktikk - mer enn fag + didaktikk.
 • Lea, Kjersti. 2011. The culture of the mother tongue subject. A study of Icelandic mother tongue teachers' professional knowledge and identity, and of their management of the subject.
 • Lea, Kjersti. 2011. Tekstkunnskap i et normativt perspektiv. En kasusstudie fra Island.
 • Lea, Kjersti. 2011. Mother Tongue Teachers Need Wisdom - An Aristotelian View on the Professional Knowledge and Identity of L1 Teachers in Upper Secondary School.
 • Lea, Kjersti. 2010. Litterær gullalder og postmoderne lesere - om arbeid med norrøn litteratur i islandske klasserom.
 • Lea, Kjersti. 2010. Hva har Aristoteles med gymnaslærer Pedersen å gjøre? Noen tanker om læreres profesjonsetikk i et fagdidaktisk perspektiv.
 • Lea, Kjersti. 2007. Hvilken virkelighet speiler ordbøkene?
 • Lea, Kjersti. 2006. Det islandsk-skandinaviske ordboksprosjektet ISLEX.
Reader opinion piece
 • Muftuoglu, Ingrid; Molde, Ann-Kristin; Bøe, Marianne; Hovden, Eirik; Lea, Kjersti; Meland, Ingmar. 2010. NAV som hinder for PhD-fullføring. På Høyden ( UiBs nettavis).
Non-fiction book
 • Hjørleifsson, Stefan; Lea, Kjersti. 2017. God praksis. Om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
 • Hjørleifsson, Stefan; Lea, Kjersti. 2017. God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
Compendium
 • Lea, Kjersti. 2012. Grammatikk for 7. og 8. klasse.
Thesis at a second degree level
 • Lea, Kjersti. 1993. Jóhann Sigurjónssons historiske dramaer.
Masters thesis
 • Stokke, Eva; Stokke, Eva Seljeset. 2019. Development of upper secondary school teachers' professional competency.
 • Olsen, Geir. 2016. Symbolic violence and use of force in Norwegian psychiatry. A praxeologisk analysis. A praxeologisk analysis that describes and explains the use of force - with Pierre Bourdieu practice- and field theory as analytical tools.
Feature article
 • Lea, Kjersti. 2016. Økende byråkratisering er en trussel mot norsk skole. Bergens Tidende.
 • Lea, Kjersti. 2016. Når læreren stråler. Bergens Tidende.
 • Lea, Kjersti. 2015. Papirarbeid knekker lærerne. Bergens Tidende.
 • Lea, Kjersti. 2015. Like mye oppdrager som lærer. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Lea, Kjersti. 2015. Intellectual Practicians. An Exploration of Professionalism among Upper Secondary School Teachers with Icelandic Mother Tongue Teachers as a Contextualized Empirical Case.
Interview
 • Lea, Kjersti; Oppedal, Vilde Grimelid. 2011. Usikker framtid.
 • Lea, Kjersti; Svellingen, Ragnhild; Korsmo, Eli Kristine. 2007. - Ordbøker ingen objektiv kilde.
 • Lea, Kjersti; Bræin, Ingvild. 2007. - Ordbøker arena for språkpolitikk Når menn skriver ordbøkene, kan dameveskene plutselig bli fulle av ting som ikke eksisterer.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Lea, Kjersti; Hjørleifsson, Stefan. 2018. Mismanagement in General Practice. 30 pages.
Poster
 • Lea, Kjersti; Faye, Reidun; Langørgen, Ketil; Tynæs, Arne Kristoffer; Birkeland, Åsta; Lyså, Ida Marie; Borgen, Siv Kristin Yndestad; Aaserud, Geir; Bjørlo, Berit Westergaard; Onsrud, Silje Valde; Grindheim, Liv Torunn; Viig, Tine Grieg. 2013. PhD-prosjekter ved AL, Høgskolen i Bergen.
Book Translation
 • Lea, Kjersti. 2007. Flisen fra Argo.
 • Lea, Kjersti. 2000. En stavkirke til Island.
 • Lea, Kjersti. 1997. Kirkja ok kirkjuskruð/Kirker og kirkekunst på Island og i Norge i middelalderen.
Article in business/trade/industry journal
 • Lea, Kjersti. 2010. Hvert stefnir móðurmálskennsla í Noregi? Skima, málgagn móðurmálskennara. 32-35.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups