Home
Kjersti Elisabet Lea's picture

Kjersti Elisabet Lea

Head of Department
 • E-mailkjersti.lea@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 33
 • Visitor Address
  Christies gt. 13, Vektergården
  5015 Bergen
  Room 
  424
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Digital Consumer Health: Negotiating Multiple Voices in the Clinical Consultation. Professions and Professionalism.
 • Show author(s) (2019). Teacher professionalism in changing times. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 81-100.
 • Show author(s) (2019). Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 207-220.
 • Show author(s) (2012). On teachers knowledge, skills, and wisdom - and the inevitability of language. L1-Educational Studies in Language and Literature. 1-29.
Report
 • Show author(s) (2019). Utvikling og gjennomføring av veiledningen i ALIS-Vest. .
Lecture
 • Show author(s) (2020). Variert undervisning for alle.
 • Show author(s) (2020). Fortid og samtid i fremtidens skole: Fagfornyelse i historie og samfunnsfag.
 • Show author(s) (2018). Skriveverksted for tidsskriftene "Praxeologi - et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker" og "Af praktiske grunde".
 • Show author(s) (2018). Profesjonsveiledning for helsepersonell. Fagkultur, (ut)dannelse, fellesskap, dømmekraft og praksis.
 • Show author(s) (2018). Gjennomgang av George Canguilhems "The Normal and the Pathological" og "The Question of Normality in the History of Biological Thought".
 • Show author(s) (2018). Aspekter ved god praksis i helsefagene: mening, menneskelighet, utdanning og fellesskap.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2019). Aktiv undervisning.
 • Show author(s) (2011). Tekstarbeid og tekstvurdering.
 • Show author(s) (2011). Om ordklasser.
 • Show author(s) (2010). Den elektroniske islandsk + norsk/dansk/svenske ordboken ISLEX og mulighetene den åpner i nabospråksutdannelsen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Professional Judgement Formation in Student Teachers’ Discussions of Ethically Themed Case Stories.
 • Show author(s) (2023). Læreryrkets kunnskapsgrunnlag og profesjonalitet.
 • Show author(s) (2023). Discerning phronesis and pedagogical tact in teaching.
 • Show author(s) (2023). Bildung, Place and Authencity. Double Symposium; Bildung: Between the Familiar and the Unknown.
 • Show author(s) (2022). Yrke eller profesjon?
 • Show author(s) (2022). Teachers as companions on the pathway to agency.
 • Show author(s) (2022). Hva er en kyndig lærer?
 • Show author(s) (2021). What hope is there in education?
 • Show author(s) (2021). Kropp, helse og samfunn i sosiologisk perspektiv.
 • Show author(s) (2021). Exemplary Science Teacher Education.
 • Show author(s) (2019). Integrert og eksemplarisk - en suksesshistorie om samarbeid.
 • Show author(s) (2018). Digital consumer health; whose voices, what responsibilities?
 • Show author(s) (2018). Auditorium Activities in Biology Education.
 • Show author(s) (2017). Kropp, helse og sykdom i sosialt perspektiv.
 • Show author(s) (2015). Like mixing monkeys with fridges? On the possibility of combining the theoretical perspectives of Pierre Bourdieu and those of Charles Taylor.
 • Show author(s) (2015). Intellectual Practitioners - possible sociological and philosophical-anthropological understandings of upper secondary school teachers' self-images and of their understandings of their professional practice.
 • Show author(s) (2014). Mellom theoria og praxis; profesjonsidentitet hos lærere i videregående opplæring.
 • Show author(s) (2014). Exploring the practice and professional aims of Icelandic teachers in upper secondary school.
 • Show author(s) (2014). Between Theoria and Praxis.
 • Show author(s) (2013). What are the Aims of Icelandic Teachers in Upper Secondary Shool?
 • Show author(s) (2013). Exploring the practice of Icelandic teachers in upper secondary school and their professional aims.
 • Show author(s) (2013). "Bare foreldrerollen er viktigere enn læreryrket!".
 • Show author(s) (2012). Hvorfor snakker de bare om undervisning? En diskursiv-praxeologisk drøfting av måten islandske morsmålslæreres snakker om fag og yrke.
 • Show author(s) (2012). Hvað felst í starfi íslenskukennarans?
 • Show author(s) (2012). Fagdidaktikk - mer enn fag + didaktikk.
 • Show author(s) (2011). The culture of the mother tongue subject. A study of Icelandic mother tongue teachers' professional knowledge and identity, and of their management of the subject.
 • Show author(s) (2011). Tekstkunnskap i et normativt perspektiv. En kasusstudie fra Island.
 • Show author(s) (2011). Mother Tongue Teachers Need Wisdom - An Aristotelian View on the Professional Knowledge and Identity of L1 Teachers in Upper Secondary School.
 • Show author(s) (2010). Litterær gullalder og postmoderne lesere - om arbeid med norrøn litteratur i islandske klasserom.
 • Show author(s) (2010). Hva har Aristoteles med gymnaslærer Pedersen å gjøre? Noen tanker om læreres profesjonsetikk i et fagdidaktisk perspektiv.
 • Show author(s) (2007). Hvilken virkelighet speiler ordbøkene?
 • Show author(s) (2006). Det islandsk-skandinaviske ordboksprosjektet ISLEX.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2010). NAV som hinder for PhD-fullføring. På Høyden ( UiBs nettavis).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Praxeologiske perspektiver. Professorens habitus og kampen for sykepleievitenskap som autonomt fag. Forlaget HEXIS.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2017). God praksis. Om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2017). God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget.
Compendium
 • Show author(s) (2012). Grammatikk for 7. og 8. klasse.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (1993). Jóhann Sigurjónssons historiske dramaer.
Masters thesis
 • Show author(s) (2023). What are the experiences of pupils with ADHD with the PALS model? A qualitative investigation of the PALS model through teachers and PALS counselors.
 • Show author(s) (2023). Pedagogers erfaringer med barn som viser utagerende atferd En studie om barnehagelærere og læreres erfaringer med utagerende atferd, og hvordan pedagogene erfarer overgangen mellom barnehage og skole for disse barna .
 • Show author(s) (2023). Deviant behaviour - what is it and how do we act in relation to it?
 • Show author(s) (2020). etween the bark and the wood ... A praxeological study of Norwegian GPs' health assessment in driver's license cases.
 • Show author(s) (2020). Spillerom i videregående skole? En diskursanalytisk studie av musikk programfag.
 • Show author(s) (2020). Mot alle odds. En analyse av mannlige sykepleieres habitusdannelse som begrunnelse for å arbeide i medisinsk sengepost over lengre tid.
 • Show author(s) (2019). Development of upper secondary school teachers' professional competency.
 • Show author(s) (2016). Symbolic violence and use of force in Norwegian psychiatry. A praxeologisk analysis. A praxeologisk analysis that describes and explains the use of force - with Pierre Bourdieu practice- and field theory as analytical tools.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Økende byråkratisering er en trussel mot norsk skole. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2016). Når læreren stråler. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2015). Papirarbeid knekker lærerne. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2015). Like mye oppdrager som lærer. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2015). Intellectual Practicians. An Exploration of Professionalism among Upper Secondary School Teachers with Icelandic Mother Tongue Teachers as a Contextualized Empirical Case.
Interview
 • Show author(s) (2011). Usikker framtid.
 • Show author(s) (2007). - Ordbøker ingen objektiv kilde.
 • Show author(s) (2007). - Ordbøker arena for språkpolitikk Når menn skriver ordbøkene, kan dameveskene plutselig bli fulle av ting som ikke eksisterer.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2024). Læreren som følgesvenn.
 • Show author(s) (2023). Spesialpedagogikkens forståelse av atferdsvansker i et historisk perspektiv . 36 pages.
 • Show author(s) (2023). Spesialpedagogikkens formål og kunnskapsbase. 31 pages.
 • Show author(s) (2021). Yrke eller profesjon - hva er forskjellen og hvilken betydning har den? 26 pages.
 • Show author(s) (2021). Lektorutdanningen og striden mellom fakultetene. 39 pages.
 • Show author(s) (2021). Hva må en kyndig lærer kunne? 26 pages.
 • Show author(s) (2020). Fortellinger, forståelse og forandring. 18 pages.
 • Show author(s) (2018). Mismanagement in General Practice. 30 pages.
Poster
 • Show author(s) (2013). PhD-prosjekter ved AL, Høgskolen i Bergen.
Book Translation
 • Show author(s) (2007). Flisen fra Argo.
 • Show author(s) (2000). En stavkirke til Island.
 • Show author(s) (1997). Kirkja ok kirkjuskruð/Kirker og kirkekunst på Island og i Norge i middelalderen.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2010). Hvert stefnir móðurmálskennsla í Noregi? Skima, málgagn móðurmálskennara. 32-35.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups