Home
Kjerstin Nilsen Nøkling's picture

Kjerstin Nilsen Nøkling

Senior Executive Officer
  • E-mailKjerstin.Nilsen@uib.no
  • Phone+47 55 58 33 45+47 938 04 410
  • Visitor Address
    HIB - Thormøhlens gate 55
  • Postal Address
    Postboks 7803
    5020 Bergen