Home
 • E-mailKjetil.Borhaug@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 79+47 920 93 414
 • Visitor Address
  Christiesgt. 17
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Books
 • Børhaug, Kjetil; Lotsberg, Dag Øyvind. 2016. Barnehageleiing i praksis. 235 pages. ISBN: 978-82521-8803-5.
 • Børhaug, Kjetil; Hunnes, Odd Ragnar; Samnøy, Åshild. 2015. Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Fagbokforlaget. 217 pages. ISBN: 9788245015485.
 • Børhaug, Kjetil; Aarre, Tone; Christophersen, Jonas. 2014. Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk. 3 utgåva. Det Norske Samlaget. 350 pages. ISBN: 978-82-521-8654-3.
 • Børhaug, Kjetil; Moen, Kari Hoås. 2014. Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Universitetsforlaget. 248 pages. ISBN: 978-82-15-02140-9.
 • Børhaug, Kjetil; Christophersen, Jonas. 2012. Autoriserte samfunnsbilder. Kritisk tenkning i samfunnskunnskap. Fagbokforlaget. 203 pages. ISBN: 978-82-450-1225-5.
 • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil. 2012. Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen. Universitetsforlaget. 206 pages. ISBN: 978-82-15-02050-1.
 • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil; Stugu, Ola Svein; Haugaløkken, Ove Kr. 2012. Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag. 191 pages. ISBN: 978-82-519-2916-5.
 • Børhaug, Kjetil; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari. 2011. Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Fagbokforlaget. 237 pages. ISBN: 978-82-450-1007-7.
 • Christophersen, Jonas; Børhaug, Kjetil; Aarre, Tone. 2008. Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk. 2. utgave. Det Norske Samlaget. 229 pages. ISBN: 9788252172133.
 • Børhaug, Kjetil; Fenner, Anne-Brit; Aase, Laila. 2005. Fagenes begrunnelser : skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 8245003395.
 • Aarre, Tone; Christophersen, Jonas; Børhaug, Kjetil. 2003. Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk. Det Norske Samlaget. 225 pages. ISBN: 8252160735.
Journal articles
 • Børhaug, Kjetil. 2019. Watching, assessing, participating. Globalising political education in Norwegian upper secondary education. Nordidactica. 1. 17-35.
 • Børhaug, Kjetil. 2018. Kor mange forventningar kan barnehagelærarane ta ansvar for? Barnehagefolk. 2. 80-81.
 • Børhaug, Kjetil. 2018. Innvandrarborgaren. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 4: 170-183.
 • Børhaug, Kjetil. 2018. Oppseding til medborgarskap - mellom globalisering og elevens livsverd. Nytt Norsk Tidsskrift. 35: 268-278.
 • Børhaug, Kjetil. 2018. Demokrati i den nye læreplanen. Bedre Skole. 3. 18-23.
 • Børhaug, Kjetil; Borgund, Solveig Marie. 2018. Student motivation for social studies. Existential exploration or critical engagement. Journal of Social Science Education. 17: 102-115. doi: 10.4119/jsse-902
 • Børhaug, Kjetil. 2017. Ei endra medborgaroppseding? Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 11: 18. doi: 10.5617/adno.4709
 • Børhaug, Kjetil; Lotsberg, Dag Øyvind. 2015. Autoritetsgrunnlaget for ledelse : en studie av norske barnehagestyrere. Nordiske organisasjonsstudier. 17: 3-24.
 • Børhaug, Kjetil. 2014. Selective critical thinking: A textbook analysis of education for critical thinking in Norwegian social studies. Policy Futures in Education. 12: 431-444. doi: 10.2304/pfie.2014.12.3.431
 • Børhaug, Kjetil; Lotsberg, Dag Øyvind. 2014. Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Nordisk Barnehageforskning. 7: 1-17.
 • Børhaug, Kjetil. 2013. Barnehageleiarens plass i det barnehagepolitiske feltet. Barnehagefolk. 30: 50-53.
 • Børhaug, Kjetil. 2012. Konkurranse mellom barnehager. Barnehagefolk. 28: 36-41.
 • Børhaug, Kjetil; Lotsberg, Dag Øyvind. 2012. Institusjonelle betingelser for konkurranse mellom offentlige og private tjenesteytere i barnehagesektoren. Nordiske organisasjonsstudier. 14: 27-47.
 • Børhaug, Kjetil. 2011. Barnehageorganisasjonen - autonomi eller standardisering? FoU i praksis. 5: 49-66.
 • Børhaug, Kjetil. 2011. Demokratiopplæring. Bergens Tidende. Published 2011-09-28.
 • Børhaug, Kjetil. 2011. Justifying Citizen Political Participation in Norwegian Political Education. Journal of Educational Media, Memory and Society. 3: 23-41. doi: 10.3167/jemms.2011.030202
 • Børhaug, Kjetil. 2010. Making sense of political participation. A qualitative study of Norwegian adolescents. Politics, Culture and Socialization. 2: 123-141.
 • Børhaug, Kjetil. 2010. Medverknad for barn i barnehagen - meir påverknad? FoU i praksis. 4: 9-23.
 • Børhaug, Kjetil. 2010. Norwegian civic education - beyond formalism? Journal of Social Science Education. 9: 66-77.
 • Børhaug, Kjetil; Lotsberg, Dag Øyvind. 2010. Barnehageledelse i endring. Nordisk Barnehageforskning. 3: 79-94.
 • Bakken, Yvonne; Børhaug, Kjetil. 2009. Internasjonal solidaritet i barnehage og på barnetrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 93: 16-27.
 • Bakken, Yvonne; Børhaug, Kjetil. 2009. Internasjonal solidaritet i barnehage og på barnetrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 1. 17-27.
 • Børhaug, Kjetil. 2008. Politisk oppseding i norsk skule. Norsk pedagogisk tidsskrift. 92: 262-274.
 • Børhaug, Kjetil. 2008. Elevrådet som politisk oppseding. FoU i praksis. 2: 7-24.
 • Børhaug, Kjetil. 2008. Educating voters: political education in Norwegian upper-secondary schools. Journal of Curriculum Studies. 40: 579-600.
 • Børhaug, Kjetil. 2007. Theo Koritzinsky (2006). Samfunnskunnskap. Fagdidaktisk innføring. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 23: 105-109.
 • Børhaug, Kjetil. 2006. Samfunnskunnskap på 10 dimensjonar. Bedre Skole. 2. 7.
 • Børhaug, Kjetil. 2006. Mission Impossible? School Level Student Democracy. Citizenship, social and economics education. 7: 15.
 • Børhaug, Kjetil. 2005. Voter Education. The political education of Norwegian lower secondary schools. Utbildning och Demokrati. 3. 51-73.
 • Børhaug, Kjetil. 2004. Ein skule for demokratiet. Norsk pedagogisk tidsskrift. Årg. 88, nr 2/3. 205-219.
 • Børhaug, Kjetil; van der Ros, Janneke. 2003. Femokratar i kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Kvinneforskning. 4: 16-31.
Reports and theses
 • Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit. 2019. Barnehagelærerrollen i dag og i fremtiden. Universitetet i SørØstNorge, Notodden. 26 pages.
 • Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helene Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi. 2019. Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon). Universitetet i Sørøst-Norge. 31 pages.
 • Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit. 2018. Barnehagelæreren i et profesjonsperspektiv. Et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsdepartementet, Oslo. 300 pages.
 • Kunnskapsdepartementet, Utdanning/Forskning; Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helen Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi. 2018. Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsdepartementet, Oslo. 309 pages.
 • Børhaug, Kjetil. 2007. Oppseding til demokrati. Ein studie av politisk oppseding i norsk skule.
 • Børhaug, Kjetil. 2004. Førskulelærarar og barnehagepolitikk. 5. Høgskulen i Bergen, Bergen. 55 pages.
 • Børhaug, Kjetil; van der Ros, Janneke. 2003. Femokratar i kommunal og fylkeskommunal forvaltning : utprøving av ein forståingsmodell for barrierer og gjennomslag for kvinnesensitiv politikk. 101. Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer. 33 pages.
 • Christophersen, Jonas; Dolve, Knut; Knutsen, Ketil; Lotsberg, Dag Øyvind; Børhaug, Kjetil. 2003. Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. Høgskolen i Bergen, Bergen. 173 pages.
 • Christophersen, Jonas; Lotsberg, Dag Øyvind; Knutsen, Ketil; Børhaug, Kjetil. 2003. Synteserapport fra Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning, Bergen. 20 pages.
 • Børhaug, Kjetil; van der Ros, Janneke. 2000. Kvinneinntoget i forvaltninga : kva er vilkåra for at det skal få betydning for den offentlege politikken? Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer.
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Børhaug, Kjetil. 1999. Organisasjon og leiing i skule og barnehage 1999-2000. Kompendium til delemne A "Innføring i leiingsteori og organisasjonsanalyse". Høgskolen i Bergen, Bergen. 150 pages.
Book sections
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Hoem, Toril Frafjord; Torvanger, Dag; Børhaug, Kjetil. 2019. Grunnleggende ferdigheter. 4, pages 86-65. In:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2019. Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. 304 pages. ISBN: 978-82-02-56723-1.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord; Børhaug, Kjetil. 2019. Grunnleggende ferdigheter 5-10. 4, pages 88-163. In:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2019. Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. 322 pages. ISBN: 978-82-02-62201-5.
 • Børhaug, Kjetil. 2018. Norwegian Early Childhood Teachers' Control over Children's Learning. 6, pages 115-132. In:
  • Granrusten, Per Tore; Gotvassli, Kjell Aage; Lillemyr, Ole Fredrik; Moen, Kari Hoås. 2018. Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Information Age Publishing. 293 pages. ISBN: 978-1-64113-160-5.
 • Børhaug, Kjetil. 2018. Governing Children's Learning in Private Early Childhood Centers. 4, pages 63-92. In:
  • Granrusten, Per Tore; Gotvassli, Kjell Aage; Lillemyr, Ole Fredrik; Moen, Kari Hoås. 2018. Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Information Age Publishing. 293 pages. ISBN: 978-1-64113-160-5.
 • Børhaug, Kjetil. 2018. Governing Children's Learning Processes Between Public Responsibility and Private Initiative. A Theoretical Perspective. 3, pages 47-62. In:
  • Granrusten, Per Tore; Gotvassli, Kjell Aage; Lillemyr, Ole Fredrik; Moen, Kari Hoås. 2018. Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Information Age Publishing. 293 pages. ISBN: 978-1-64113-160-5.
 • Børhaug, Kjetil. 2016. Ulike eigarar - ulike læringssyn? Kapittel, pages 107-124. In:
  • Moen, Kari Hoås; Gotvassli, Kjell-Åge; Granrusten, Per Tore. 2016. Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Universitetsforlaget. 329 pages. ISBN: 978-82-15-02582-7.
 • Børhaug, Kjetil. 2016. Barnehageeigarar og pedagogisk leiing i barnehagen. Kapittel, pages 125-144. In:
  • Moen, Kari Hoås; Gotvassli, Kjell-Åge; Granrusten, Per Tore. 2016. Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Universitetsforlaget. 329 pages. ISBN: 978-82-15-02582-7.
 • Børhaug, Kjetil; Borgund, Solveig Marie. 2016. Statleg styring av barnehagesektoren. Kapittel. In:
  • Moen, Kari Hoås; Gotvassli, Kjell-Åge; Granrusten, Per Tore. 2016. Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Universitetsforlaget. 329 pages. ISBN: 978-82-15-02582-7.
 • Børhaug, Kjetil; Gotvassli, Kjell-Åge. 2016. Styring og ledelse i barnehagesektoren. 3, pages 46-64. In:
  • Moen, Kari Hoås; Gotvassli, Kjell-Åge; Granrusten, Per Tore. 2016. Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Universitetsforlaget. 329 pages. ISBN: 978-82-15-02582-7.
 • Børhaug, Kjetil. 2015. Progresjon. Kapittel 8, pages 159-178. In:
  • Børhaug, Kjetil; Hunnes, Odd Ragnar; Samnøy, Åshild. 2015. Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Fagbokforlaget. 217 pages. ISBN: 9788245015485.
 • Børhaug, Kjetil; Hunnes, Odd Ragnar; Samnøy, Åshild. 2015. Innleiing. Innleiingskapittel, pages 11-40. In:
  • Børhaug, Kjetil; Hunnes, Odd Ragnar; Samnøy, Åshild. 2015. Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Fagbokforlaget. 217 pages. ISBN: 9788245015485.
 • Foss, Vigdis; Børhaug, Kjetil. 2014. Barnehageleiing i ein endra politisk kontekst. Kapittel, pages 176-193. In:
  • Eilifsen, Margareth; Dysvik, Anders. 2014. Barnehagelederen. Universitetsforlaget. 202 pages. ISBN: 978-82-15-02282-6.
 • Børhaug, Kjetil. 2013. Democratic Early Childhood Education and Care Management. Te Norwegian Case. Kapittel, pages 145-162. In:
  • Hujala, Eeva; Waniganayake, Manjula; Rodd, Jillian. 2013. Researchin Leadership in Early Childhood Education. Tampere University Press. 270 pages. ISBN: 978-951-44-9172-6.
 • Børhaug, Kjetil. 2012. Samfunnskunnskap - eit nasjonalt fag i ei globalisert verd? Kapittel, pages 71-84. In:
  • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil; Stugu, Ola Svein; Haugaløkken, Ove Kr. 2012. Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag. 191 pages. ISBN: 978-82-519-2916-5.
 • Børhaug, Kjetil. 2008. Norwegian Politics. laerebok, pages 137-152. In:
  • 2008. Norway. Society and Culture. 16 pages.
 • Børhaug, Kjetil. 2008. Norway in a Global Context. laerebok, pages 153-166. In:
  • 2008. Norway. Culture and Society. 14 pages.
 • Børhaug, Kjetil. 2005. Hvorfor samfunnskunnskap? laerebok, pages 171-182. In:
  • Elstad, Eyvind. 2005. Økonomi som danningsfag. Fagbokforlaget. 255 pages. ISBN: 82-450-0339-5.
 • Børhaug, Kjetil. 1998. Lokalmiljø og politikk. Ein introduksjon. faglig_kompendium. In:
  • 1998. NSM Kompendium. Høgskulen i Bergen, Bergen.

More information in national current research information system (CRIStin)