Home
Knut Ågotnes's picture

Knut Ågotnes

Pensioner
 • E-mailKnut.Agotnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 06
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12–13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Textbook
 • Show author(s) 2008. Vitenskapens språk: Mening, tolkning og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2007. Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2006. Språk og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) 2010. Filosofi og filosofihistorie: Et trøblete samliv :. Norsk Filosofisk tidsskrift. 291-303, 306-307.
 • Show author(s) 2008. Socrates knows even less than he claims to do in the Apology. Norsk Filosofisk tidsskrift. 148-161.
 • Show author(s) 2007. Daidalosstatuer verken technê eller diktning : filosofisk diskurs hos Platon. Norsk Filosofisk tidsskrift. 63-79.
 • Show author(s) 2004. "En lykkelig mann trenger dygdige venner" - om Aristoteles og vennskapet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 47-55.
 • Show author(s) 2001. "Jeg sidder rolig som Klintekongen." Refleksjon og pasjon hos Adam Smith, Friedrich Schlegel og Søren Kierkegaard. Norsk Filosofisk tidsskrift Nr. 4 2001, s. 242-255. MANGLER.
 • Show author(s) 1997. Vi må arbeide i hagen. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 7.
 • Show author(s) 1997. Etikken er over oss! Agora. 8.
Academic lecture
 • Show author(s) 2007. Non-Rhetorical Informal Argumentation.
 • Show author(s) 2007. Assessment of an Academic Writing Course at the University of Bergen.
 • Show author(s) 2006. Akademisk skriving ved universitetetene i Norge; førstesemesterkurs og skriveopplæring ved HF-fakultetet; Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2000. Ekspressivismen og konstruksjonen av det romantiske naturbildet.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2007. Tekstens autoritet - tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2004. Språk og argumentasjon i humaniora. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 1994. Den retoriske vending? Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) 1997. Det besværlige begrepet. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 4.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2017. Historieskrivningens strev .
 • Show author(s) 2015. The Intermediate Being of Socratic Philosophy and its Suppression in Plato's Theaetetus, Sophist, and Statesman.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Philotimia. On Rhetoric, Virtues and Honour in the Symposium.
 • Show author(s) 2017. Socrates'Sophisticated Attack on Protagoras. 20 pages.
 • Show author(s) 2006. Kap. 4: Generelt om argumentasjon Kap. 5: Deskriptiv argumentasjon i humaniora Kap. 6: Normativ argumentasjon. 116 pages.
 • Show author(s) 2004. Kapittel 4. Generelt om argumentasjon. Kapittel 5. Deskriptiv argumentasjon i humaniora. Kapittel 6. Normativ argumentasjon. 103 pages.
 • Show author(s) 2001. Paradoks i konstruksjonen av nasjonal identitet. 17 pages.
 • Show author(s) 2000. Røtter eller ironi: Bataljene i vår romantiske sjel. Om Schlegel, Kinck og postmodernismen.
 • Show author(s) 2000. Anmeldelse av Isak Winkel Holm: "Tanken i billedet. Søren Kierkegaards poetik", Dansk Gyldendal 1998.
 • Show author(s) 2000. "I was lucky enough." Om Michael Polanyis vitenskapsfilosofi. (Etterord). 8 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)