Home
Knut Ågotnes's picture

Knut Ågotnes

Pensjonist
 • E-mailKnut.Agotnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 06
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Textbook
 • Johnsen, Kåre Odd; Slaattelid, Rasmus Tore; Ågotnes, Knut. 2008. Vitenskapens språk: Mening, tolkning og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget.
 • Ågotnes, Knut; Brodersen, Randi Benedikte; Bråten, Fredrik Jebsen; Reiersgaard, Anders; Slethei, Kolbjørn. 2007. Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget.
 • Johnsen, Kåre Odd; Slaattelid, Rasmus Tore; Ågotnes, Knut. 2006. Språk og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Ågotnes, Knut. 2010. Filosofi og filosofihistorie: Et trøblete samliv :. Norsk Filosofisk tidsskrift. 291-303, 306-307.
 • Ågotnes, Knut. 2008. Socrates knows even less than he claims to do in the Apology. Norsk Filosofisk tidsskrift. 148-161.
 • Ågotnes, Knut. 2007. Daidalosstatuer verken technê eller diktning : filosofisk diskurs hos Platon. Norsk Filosofisk tidsskrift. 63-79.
 • Ågotnes, Knut. 2004. "En lykkelig mann trenger dygdige venner" - om Aristoteles og vennskapet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 47-55.
 • Ågotnes, Knut. 2001. "Jeg sidder rolig som Klintekongen." Refleksjon og pasjon hos Adam Smith, Friedrich Schlegel og Søren Kierkegaard. Norsk Filosofisk tidsskrift Nr. 4 2001, s. 242-255. MANGLER.
 • Ågotnes, Knut. 1997. Vi må arbeide i hagen. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 7.
 • Ågotnes, Knut. 1997. Etikken er over oss! Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 8.
Academic lecture
 • Ågotnes, Knut. 2007. Non-Rhetorical Informal Argumentation.
 • Ågotnes, Knut. 2007. Assessment of an Academic Writing Course at the University of Bergen.
 • Ågotnes, Knut. 2006. Akademisk skriving ved universitetetene i Norge; førstesemesterkurs og skriveopplæring ved HF-fakultetet; Universitetet i Bergen.
 • Høystad, Ole Martin; Ågotnes, Knut; Molven, Frode. 2000. Ekspressivismen og konstruksjonen av det romantiske naturbildet.
Non-fiction book
 • Brodersen, Randi Benedikte; Bråten Jebsen, Fredrik; Reiersgaard, Anders; Slethei, Kolbjørn; Ågotnes, Knut. 2007. Tekstens autoritet - tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget.
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Johnsen, Kåre Odd; Ågotnes, Knut. 2004. Språk og argumentasjon i humaniora. Universitetet i Bergen.
 • Meyer, Siri; Ågotnes, Knut. 1994. Den retoriske vending? Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Ågotnes, Knut. 1997. Det besværlige begrepet. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 4.
Doctoral dissertation
 • Molven, Frode. 2017. Historieskrivningens strev .
 • Breidal, Erlend. 2015. The Intermediate Being of Socratic Philosophy and its Suppression in Plato's Theaetetus, Sophist, and Statesman.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Ågotnes, Knut. 2019. Philotimia. On Rhetoric, Virtues and Honour in the Symposium.
 • Ågotnes, Knut. 2017. Socrates'Sophisticated Attack on Protagoras. 20 pages.
 • Ågotnes, Knut. 2006. Kap. 4: Generelt om argumentasjon Kap. 5: Deskriptiv argumentasjon i humaniora Kap. 6: Normativ argumentasjon. 116 pages.
 • Ågotnes, Knut. 2004. Kapittel 4. Generelt om argumentasjon. Kapittel 5. Deskriptiv argumentasjon i humaniora. Kapittel 6. Normativ argumentasjon. 103 pages.
 • Høystad, Ole Martin; Ågotnes, Knut; Molven, Frode. 2001. Paradoks i konstruksjonen av nasjonal identitet.
 • Ågotnes, Knut. 2000. Røtter eller ironi: Bataljene i vår romantiske sjel. Om Schlegel, Kinck og postmodernismen.
 • Ågotnes, Knut. 2000. Anmeldelse av Isak Winkel Holm: "Tanken i billedet. Søren Kierkegaards poetik", Dansk Gyldendal 1998.
 • Ågotnes, Knut. 2000. "I was lucky enough." Om Michael Polanyis vitenskapsfilosofi. (Etterord).

More information in national current research information system (CRIStin)