Home
Knut Ågotnes's picture

Knut Ågotnes

Pensioner
 • E-mailKnut.Agotnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 06
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12–13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Textbook
 • Show author(s) (2008). Vitenskapens språk: Mening, tolkning og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2007). Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2006). Språk og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2010). Filosofi og filosofihistorie: Et trøblete samliv :. Norsk Filosofisk tidsskrift. 291-303, 306-307.
 • Show author(s) (2008). Socrates knows even less than he claims to do in the Apology. Norsk Filosofisk tidsskrift. 148-161.
 • Show author(s) (2007). Daidalosstatuer verken technê eller diktning : filosofisk diskurs hos Platon. Norsk Filosofisk tidsskrift. 63-79.
 • Show author(s) (2004). "En lykkelig mann trenger dygdige venner" - om Aristoteles og vennskapet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 47-55.
 • Show author(s) (2001). "Jeg sidder rolig som Klintekongen." Refleksjon og pasjon hos Adam Smith, Friedrich Schlegel og Søren Kierkegaard. Norsk Filosofisk tidsskrift Nr. 4 2001, s. 242-255. MANGLER.
 • Show author(s) (1997). Vi må arbeide i hagen. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 7.
 • Show author(s) (1997). Etikken er over oss! Agora. 8.
Academic lecture
 • Show author(s) (2007). Non-Rhetorical Informal Argumentation.
 • Show author(s) (2007). Assessment of an Academic Writing Course at the University of Bergen.
 • Show author(s) (2006). Akademisk skriving ved universitetetene i Norge; førstesemesterkurs og skriveopplæring ved HF-fakultetet; Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2000). Ekspressivismen og konstruksjonen av det romantiske naturbildet.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2007). Tekstens autoritet - tekstanalyse og skriving i akademia. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2004). Språk og argumentasjon i humaniora. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1994). Den retoriske vending? Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (1997). Det besværlige begrepet. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 4.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2017). Historieskrivningens strev .
 • Show author(s) (2015). The Intermediate Being of Socratic Philosophy and its Suppression in Plato's Theaetetus, Sophist, and Statesman.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Philotimia. On Rhetoric, Virtues and Honour in the Symposium.
 • Show author(s) (2017). Socrates'Sophisticated Attack on Protagoras. 20 pages.
 • Show author(s) (2006). Kap. 4: Generelt om argumentasjon Kap. 5: Deskriptiv argumentasjon i humaniora Kap. 6: Normativ argumentasjon. 116 pages.
 • Show author(s) (2004). Kapittel 4. Generelt om argumentasjon. Kapittel 5. Deskriptiv argumentasjon i humaniora. Kapittel 6. Normativ argumentasjon. 103 pages.
 • Show author(s) (2001). Paradoks i konstruksjonen av nasjonal identitet. 17 pages.
 • Show author(s) (2000). Røtter eller ironi: Bataljene i vår romantiske sjel. Om Schlegel, Kinck og postmodernismen.
 • Show author(s) (2000). Anmeldelse av Isak Winkel Holm: "Tanken i billedet. Søren Kierkegaards poetik", Dansk Gyldendal 1998.
 • Show author(s) (2000). "I was lucky enough." Om Michael Polanyis vitenskapsfilosofi. (Etterord). 8 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)