Home
 • E-mailKnut.Dorum@uib.no
 • Phone+47 918 56 780
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 2016. Lærerveiledning: I ettertid. Historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) 2016. I ettertid. lærebok i historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co.
Academic article
 • Show author(s) 2020. Solid strukturhistorie om kvinner, uten særlig mange menn. Historisk Tidsskrift (Norge). 227-232.
 • Show author(s) 2020. Skandinavismen på 1800-tallet - undervurdert? Vagant. 12 pages.
 • Show author(s) 2017. De rødes kamp mot fascismen i Norge i 1930-årene. Historisk Tidskrift för Finland. 75-113.
 • Show author(s) 2016. Kvinnerollen i Norge 1814–1920 – kontinuitet og endring. Heimen - Lokal og regional historie. 261-276.
 • Show author(s) 2014. Arbeiderne som politiske borgere i Norge på 1800 tallet. Arbeiderhistorie. 33-52.
 • Show author(s) 2013. Et oppgjør med eneveldet og standssamfunnet. Dannelsen av en folkelig offentlighet i norske bygder 1814-1850. Historisk Tidsskrift (Norge). 91-123.
 • Show author(s) 2013. A confrontation of absolutism and the society of orders. The making of a popular public sphere on the Norwegian countryside 1814-1850. Historisk Tidsskrift (Norge). 91-+.
 • Show author(s) 2010. Peasant Politics and Communalism in Norway 1740-1850. Revue d'histoire Nordique.
 • Show author(s) 2007. Aristokratisering av stat og samfunn i Norge ca. 1250-1350 årsaker og virkninger. Heimen - Lokal og regional historie. 277-292.
 • Show author(s) 2006. Materiell basis og den antropologiske vendingen. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) 2006. Hvordan kullbøndene seiret i striden med Bernt Anker. Bondepolitikk og bondeøkonomi rundt Oslofjorden på 1700-tallet. Historisk Tidsskrift (Norge). 403-31.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2013. Byen blir sentrum, bokbad ved lansering av Dørums bok.
Academic lecture
 • Show author(s) 2018. State building from below.
 • Show author(s) 2018. Critisism of government and regime c. 1770-1814.
 • Show author(s) 2018. Conservative fascist sympathies and anti-fascism in 1930s Norway.
 • Show author(s) 2017. State building by integration.
 • Show author(s) 2017. Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv.
 • Show author(s) 2017. Conservative fascist sympathies and anti-fascism in Norway in the 1930s.
 • Show author(s) 2017. Bør kirken ha en politisk stemme i offentligheten.
 • Show author(s) 2017. Almenningen. Historien om norsk offentlighet.
 • Show author(s) 2013. Finding agrarian capitalism in Norway ca. 1500–1800.
 • Show author(s) 2013. Den folkelige offentligheten i Norge 1814–1850.
Book review
 • Show author(s) 2020. Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.) Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814–1914 Pax forlag, Oslo 2019, 492 s. Anders Johansen Å komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814–1913 Universitetsforlaget, Oslo 2019, 951 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 169-178.
 • Show author(s) 2016. Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014. Historisk Tidsskrift (Danmark). 191-203.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2019. Nordic Gender Equality Policy in a Europeanisation Perspective. Routledge.
 • Show author(s) 2017. Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) 2017. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press.
 • Show author(s) 2016. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2014. Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2012. Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus.
Academic monograph
 • Show author(s) 2018. Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723.
 • Show author(s) 2017. Frå høvdingmakt til statsmakt i Noreg ca. 200-1350.
 • Show author(s) 2016. Frå undersått til medborgar. Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884.
 • Show author(s) 2013. Byen blir sentrum. Bodøs historie 1816-1890.
 • Show author(s) 2012. Inn i velstandsnorge. Ås 1940-2010.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2007. Bondestyre, kamp og forsoning : Ås bygdebokverk 1850-2010 ; b. 1. Ås kommune.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2020. antifascisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Feature article
 • Show author(s) 2020. Stengte arkiver i sommer! VG : Verdens gang.
Programme participation
 • Show author(s) 2018. Hans Nielsen Hauge.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. The Odelsrett in Norway c. 1200–1800: Function and Importance. 29 pages.
 • Show author(s) 2019. Perspectives on Nordic gender equality policy and Europeanisation. 20 pages.
 • Show author(s) 2019. Conservative fascist sympathies and anti-fascism in 1930s Norway. 16 pages.
 • Show author(s) 2017. Ut av eneveldet. 22 pages.
 • Show author(s) 2017. Haugianerne i norsk politikk på 1800-tallet. 27 pages.
 • Show author(s) 2017. Hauge, haugianerne og kontrastene. 21 pages.
 • Show author(s) 2017. Før 1814. Styrte og kritiske offentligheter. 57 pages.
 • Show author(s) 2017. En mangesidig politisk kultur. 35 pages.
 • Show author(s) 2017. Borgerlig offentlighet og regimekritikk 1770-1814. 41 pages.
 • Show author(s) 2017. Bondemotstand og folkelig opposisjon. 36 pages.
 • Show author(s) 2016. Tradisjon og fornyelse. 7 pages.
 • Show author(s) 2016. Resisting, Cooperating and Fighting. 15 pages.
 • Show author(s) 2016. Peasants and the Political Culture in Norway (c. 1400–1700). 30 pages.
 • Show author(s) 2016. Haugiansk kapitalisme i Norge på 1800-tallet. 17 pages.
 • Show author(s) 2016. Haraldr Hárfagri and the unification of Norway. 14 pages.
 • Show author(s) 2016. En annerledes kristendomshistorie. 8 pages.
 • Show author(s) 2015. Norsk folkelig ideologi før og etter 1814. 29 pages.
 • Show author(s) 2015. Nordmennenes fortjente frihet i 1814. 25 pages.
 • Show author(s) 2014. Kvinner inntar offentligheten. 18 pages.
 • Show author(s) 2014. Kallsarbeideren og the-self-made-man. Handelskapitalisme og etikk i Norge på 1800-tallet. 20 pages.
 • Show author(s) 2014. Fra istid til ca. 1100. 68 pages.
 • Show author(s) 2014. Bydamer og bygdekvinner i offentligheten i Salten på 1800-tallet. 19 pages.
 • Show author(s) 2012. Thrane-bevegelsen i et nytt lys. 40 pages.
 • Show author(s) 2012. Skatteopptøyer og bondebevegelser 1765-1818. 7 pages.
 • Show author(s) 2012. Oppvakning og overvaking 1848-1851. 5 pages.
 • Show author(s) 2012. Nytt om opptøyer og opprør. 29 pages.
 • Show author(s) 2011. Popular resistance in peasant communities in Norway, c. 1700-1850. 11 pages.
 • Show author(s) 2010. Opprør eller legitim politisk praksis? Kommunalisme og folkelige aksjoner i Norge ca. 1750-1850. 35 pages.
 • Show author(s) 2009. "Den gamle kongetroskab sættes stadig mer paa prøve." Fant det sted et skifte i den norske allmuens syn på konge og regjering i 1807-1814? 21 pages.
Visual Arts
 • Show author(s) 2012. Inn i velstandsnorge. Ås 1940-2010.

More information in national current research information system (CRIStin)