Home
Knut Einar Skodvin's picture

Knut Einar Skodvin

Professor
 • E-mailKnut.Skodvin@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 84
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

JUS121 Norwegian and international legal institutions

JUS134 Legal history and legal cultures

JUS242 Law of procedure (civil and criminal)

JUS243 General law of property rights and obligations

Academic article
 • Show author(s) (2022). Oppgavefordeling mellom politi og forsvar – konstitusjonelle tillegg og praktiske konsekvenser. Tidsskrift for strafferett. 331-354.
 • Show author(s) (2017). Politilova § 27 a – militær makt mot innbyggarane. Tidsskrift for strafferett. 213-234.
 • Show author(s) (2008). Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • Show author(s) (2007). Folkerettslege grenser for bruk av makt ved oppbringing av skip under framand flagg. Lov og Rett. 471-489.
 • Show author(s) (2006). Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2022). Hvorfor er det krig i Ukraina?
Academic lecture
 • Show author(s) (2017). Legal perspectives on marine management.
 • Show author(s) (2007). Havrett og Nordområdeforsking som rettsvitskapleg utfordring.
 • Show author(s) (2006). Om tingsrett og juridisk metode.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2009). Jussen er blitt eit våpen. Bergens Tidende.
Book review
 • Show author(s) (2009). Stenhammar, Fredrik: Riktade FN-Sanktioner och Rule of Law i Folkrätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 475-488.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar: Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2017). Comparing Legal Cultures [Draft version]. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2017). Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2010). Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget.
Feature article
 • Show author(s) (2022). Vi er ikke part i konflikten. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2022). Norge er ikke medkriger. VG : Verdens gang.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2013). Freedon of Navigation in the Exclusive Economic Zone under the LOS Convention. Balancing coastal and maritime State interest.
Programme management
 • Show author(s) (2022). Rett og Slett #19: Russlands angrepskrig og folkeretten.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Rettslige rammer for maritim myndighetsutøvelse i fred. 32 pages.
 • Show author(s) (2023). Gjelder EØS-avtalen på kontinentalsokkelen? 22 pages.
 • Show author(s) (2021). § 85. 5 pages.
 • Show author(s) (2021). § 26. 14 pages.
 • Show author(s) (2021). § 25. 18 pages.
 • Show author(s) (2021). § 119. 9 pages.
 • Show author(s) (2020). Hot pursuit. 28 pages.
 • Show author(s) (2016). Arctic Shipping - Still Icy. 15 pages.
 • Show author(s) (2010). Defying the odds - legal culture and international law. 21 pages.
 • Show author(s) (2008). Country Report Norway. 22 pages.
Foreword
 • Show author(s) (2017). Preface. 2 pages.
 • Show author(s) (2010). Legal Culture in a Europe in Change - a Foreword. 5-6.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2023). Et nasjonalt punktum – kommentar til HR-2023-491-P (Snøkrabbe II). Tidsskrift for forretningsjus. 116-129.
 • Show author(s) (2022). Eksportkontroll og kunnskapssektoren – to konstitusjonelle spørsmål. Lov og Rett.

More information in national current research information system (CRIStin)