Home
Knut Einar Skodvin's picture

Knut Einar Skodvin

Professor
 • E-mailKnut.Skodvin@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 84+47 917 82 658
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

JUS121 Norwegian and international legal institutions

JUS134 Legal history and legal cultures

JUS242 Law of procedure (civil and criminal)

JUS243 General law of property rights and obligations

Academic article
 • 2017. Politilova § 27 a – militær makt mot innbyggarane. Tidsskrift for strafferett. 213-234.
 • 2008. Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • 2007. Folkerettslege grenser for bruk av makt ved oppbringing av skip under framand flagg. Lov og Rett. 471-489.
 • 2006. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
Academic lecture
 • 2017. Legal perspectives on marine management.
 • 2007. Havrett og Nordområdeforsking som rettsvitskapleg utfordring.
 • 2006. Om tingsrett og juridisk metode.
Reader opinion piece
 • 2009. Jussen er blitt eit våpen. Bergens Tidende.
Book review
 • 2009. Stenhammar, Fredrik: Riktade FN-Sanktioner och Rule of Law i Folkrätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 475-488.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2017. Comparing Legal Cultures [Draft version]. Fagbokforlaget.
 • 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget.
 • 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget.
Doctoral dissertation
 • 2013. Freedon of Navigation in the Exclusive Economic Zone under the LOS Convention. Balancing coastal and maritime State interest.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Hot pursuit. 28 pages.
 • 2016. Arctic Shipping - Still Icy. 15 pages.
 • 2010. Defying the odds - legal culture and international law. 21 pages.
 • 2008. Country Report Norway. 22 pages.
Foreword
 • 2017. Preface. 2 pages.
 • 2010. Legal Culture in a Europe in Change - a Foreword. 5-6.

More information in national current research information system (CRIStin)