Home
Knut Einar Skodvin's picture

Knut Einar Skodvin

Associate Professor
 • E-mailKnut.Skodvin@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 84+47 917 82 658
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

JUS121 Norwegian and international legal institutions

JUS134 Legal history and legal cultures

JUS242 Law of procedure (civil and criminal)

JUS243 General law of property rights and obligations

Academic article
 • Skodvin, Knut Einar. 2017. Politilova § 27 a – militær makt mot innbyggarane. Tidsskrift for strafferett. 213-234.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • Skodvin, Knut Einar. 2007. Folkerettslege grenser for bruk av makt ved oppbringing av skip under framand flagg. Lov og Rett. 471-489.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2006. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
Academic lecture
 • Skodvin, Knut Einar; Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Legal perspectives on marine management.
 • Skodvin, Knut Einar. 2007. Havrett og Nordområdeforsking som rettsvitskapleg utfordring.
 • Skodvin, Knut Einar. 2006. Om tingsrett og juridisk metode.
Reader opinion piece
 • Skodvin, Knut Einar. 2009. Jussen er blitt eit våpen. Bergens Tidende.
Book review
 • Skodvin, Knut Einar. 2009. Stenhammar, Fredrik: Riktade FN-Sanktioner och Rule of Law i Folkrätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 475-488.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2017. Comparing Legal Cultures [Draft version]. Fagbokforlaget.
 • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget.
Doctoral dissertation
 • Skodvin, Knut Einar. 2013. Freedon of Navigation in the Exclusive Economic Zone under the LOS Convention. Balancing coastal and maritime State interest.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Skodvin, Knut Einar. 2016. Arctic Shipping - Still Icy. 15 pages.
 • Skodvin, Knut Einar. 2010. Defying the odds - legal culture and international law. 21 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Country Report Norway. 22 pages.
Foreword
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar; Koch, Søren. 2017. Preface. 2 pages.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Legal Culture in a Europe in Change - a Foreword. 5-6.

More information in national current research information system (CRIStin)