Home
Knut Høivik's picture

Knut Høivik

Associate Professor
 • E-mailknut.hoivik@uib.no
 • Phone+4790522773
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2006). Samarbeidsproblemer som grunnlag for en aksjeeiers krav om oppløsning av selskapet. Lov og Rett. 131-155.
 • Show author(s) (2006). Er koknkurranselovens tosporede sanksjonssystem overfor foretak hensiktsmessig. Lov og Rett. 360-370.
 • Show author(s) (2005). Interkommunalt selskap eller aksjeselskap - Hva oppnås med å organisere interkommunalt samarbeid i et interkommunalt selskap som alternativ til aksjeselskap? Lov og Rett. 531-549.
 • Show author(s) (2005). Foretaksstraff overfor politiske partier. Tidsskrift for strafferett. 106-118.
Report
 • Show author(s) (2021). Foretaksstraff og korrupsjon - En utredning for Justis- og beredskapsdepartementet. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2006). Forholdet mellom overtredelsesgebyr og straff.
 • Show author(s) (2004). INTERKOMMUNALT SELSKAP ELLER AKSJESELSKAP?
Academic lecture
 • Show author(s) (2003). Rettslige problemer knyttet til bruk av selskaper og selskapslignende organisasjonsformer i kommunalforvaltningen.
Book review
 • Show author(s) (2005). Bokanmeldelse av Sverker Jönsson: Straffansvar og modern brottslighet – En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer. Iustus Förlag. Uppsala 2004. Tidsskrift for strafferett. 445-451.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2006). HÅKONARMÅL 2006. Det juridiske fakultet.
 • Show author(s) (2004). Håkonarmål 2004. Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) (2012). Foretaksstraff.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). Foretaksstraff : en analyse av ansvarskonstruksjonen i straffeloven § 48a og dens forutsetninger.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2010). Dolus eventualis i norsk rett - har vi den nå? 12 pages.
 • Show author(s) (2006). Det stedlige virkeområdet for de norske regler om foretaksstraff. 17 pages.
Other
 • Show author(s) (2005). Er det hensiktsmessig med både overtredelsesgebyr og foretaksstraff ved samme brudd på konkurranseloven? 21-28.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2021). The Petroleum Register. 354-356.
 • Show author(s) (2021). Licensee default and insolvency situations. 357-365.
 • Show author(s) (2021). Health, Safety and Environment (HSE). 133-154.

More information in national current research information system (CRIStin)