Home
 • E-mailknut.helland@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 16+47 975 57 120
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Room 
  619
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Medisinsk revolusjon, kunstig intelligens og milliardindustri Dominerende sosiotekniske forestillinger i medieringen av kreftfeltet. Norsk Medietidsskrift.
 • Show author(s) (2011). Sports broadcasting:an accelerator of business integration in the media industry. Nordicom Review. 17-33.
 • Show author(s) (2007). Fotballavtalen, journalistikk og presseetikk. En analyse av TV 2 og fotballproduktet. Norsk Medietidsskrift. 106-125.
 • Show author(s) (2007). Foreword. Nordicom Review. 7-8.
 • Show author(s) (2007). Foreword. Nordicom Information. 7-8.
 • Show author(s) (2007). Changing sports, changing media mass appeal, the sports/media complex and TV sports rights. Nordicom Review. 105-119.
 • Show author(s) (2006). Football, sports rights, marketing and journalism. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. 11-16.
 • Show author(s) (2005). Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
 • Show author(s) (2004). Sport som attraksjon. Symbiosen mellom fotball og medier. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 20 pages.
 • Show author(s) (2004). Da Peder møtte Oscar. Det tidlige forholdet mellom sport og medier i Norge. Moving bodies - menneske i bevegelse. 16 pages.
 • Show author(s) (2002). Sport og medier. En forskningsoversikt. Norsk Medietidsskrift. 7-32.
 • Show author(s) (1996). Increased fatty acid oxidation and polydispersity of rat liver mitochondria and peroxisomes induced by the hypolipidemic agent tetradecylthioacetic acid. Biology of the Cell. 105-112.
 • Show author(s) (1996). A hypolipidemic peroxisome proliferating fatty acid induces polydispersity of rat liver mitochondria. Biology of the Cell. 105-112.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2008). Media på godt og vondt. Toppfotballen i mediene.
 • Show author(s) (2008). "Stengt ute då gullet kom hem". Hindrer fotballforbundets avtaler fri nyhetsformdling?
 • Show author(s) (2007). Sportsrettigheter truer publisistiske idealer.
 • Show author(s) (2007). Sport, attraksjon og journalistikk. Om sportsrettigheter og journalistiske idealer.
 • Show author(s) (2006). ”Er sportsjournalistene redskap for kommersielle interesser, og blir den kritiske og undersøkende sportsjournalistikken mindre viktig?”.
 • Show author(s) (2006). Hvordan drive kritisk og undersøkende sportsjournalistikk.
 • Show author(s) (2004). Ytringsfrihet i digitale tider: Journalistikkens utfordringer.
 • Show author(s) (2002). Hvem skaper virkeligheten? Du eller media? Og til hvilken pris?
 • Show author(s) (2001). Sportsjournalistikk - PR eller underholdning?
 • Show author(s) (2001). Sportsjournalistikk - Kilderelasjoner og symbioser.
 • Show author(s) (2001). Sport og medier - PR, underholdning eller journalistikk?
 • Show author(s) (2001). Den opprinnelige symbiosen mellom sport og massemedier - Den profesjonelle fotballen og pressen på slutten av 1800-tallet i England.
 • Show author(s) (1999). TV-nyheter - først og fremst for å underholde?
 • Show author(s) (1999). TV-nyhetene - fortellinger fra virkeligheten?
 • Show author(s) (1999). Fra filmavis til Vestlandsrevy - nyhetsinstitusjonens regionale ansikt.
 • Show author(s) (1998). TV2-nyhetene og Dagsrevyen som forvaltere av nyhetsinstitusjonen.
 • Show author(s) (1998). Om nyhetsinstitusjonen, Dagsrevyen og TV2-nyhetene.
 • Show author(s) (1998). Om intervjuer og observasjon.
 • Show author(s) (1998). Bak TV-nyhetene.
Academic lecture
 • Show author(s) (2007). TV Sports Broadcasting. The Role of Business Integration.
 • Show author(s) (2007). TV Sports Broadcasting - The role of business integration.
 • Show author(s) (2006). Sports Journalism: Critical Investigation or Promotion of Sporets Rights?
 • Show author(s) (2005). Markedets og massemedienes forhold til sport: Hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser?
 • Show author(s) (2005). Challenging the News Ideals: Sports, Journalism and Media Rights.
 • Show author(s) (2004). The Medium is the Exposure. The Symbiosis between Football and the Media.
 • Show author(s) (2004). Problemer knyttet til observasjon som metode.
 • Show author(s) (2004). Metode i medievitenskap.
 • Show author(s) (2004). Det historiske forholdet mellom sport og medier.
 • Show author(s) (2003). Symbiosen mellom sport og medier.
 • Show author(s) (2003). Symbiosen mellom sport og medier.
 • Show author(s) (2003). Sportsjournalistikken i Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2003). Sport, medier og journalistikk.
 • Show author(s) (2003). Observasjon som journalistisk metode.
 • Show author(s) (2003). Nyhetenes sosiologi.
 • Show author(s) (2003). Intervju som journalistisk metode.
 • Show author(s) (2003). Fjernsynsnyhetenes bilder.
 • Show author(s) (2003). Bak TV-nyhetene.
 • Show author(s) (2002). Sport, medier og journalistikk. Med fotballandslaget til EM.
 • Show author(s) (2002). Samspillet mellom idrett og media. Hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser?
 • Show author(s) (2002). Fotball, medier og journalistikk. Hva, hvorfor og hvordan?
 • Show author(s) (2001). TV-nyhetenes eksponeringsmakt. Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier.
 • Show author(s) (1999). Om intervjuer og observasjon.
 • Show author(s) (1999). News production research, textual claims and the negative reference system of television news.
 • Show author(s) (1998). Hva er en TV-nyhet, og hva er journalistikk? : en re-evaluering.
Book review
 • Show author(s) (2022). Ambisiøs og grundig, men uforløst, systematisering av journalistikk som samfunnsfenomen. Norsk Medietidsskrift.
 • Show author(s) (2018). Viggo Johansen: Her er Dagsrevyen. Makten og menneskene bak nyhetene. Norsk Medietidsskrift. 3 pages.
 • Show author(s) (2009). Sport i teve. Anmeldelse av Alvin H. Marril: Sports on Television. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Show author(s) (2008). “Sports Journalism. Context and Issues.” Anmeldelse av bok med samme tittel, skrevet av Raymond Boyle (2006): London, Sage. European Journal of Communication. 109-112.
 • Show author(s) (2008). Sports Journalism: Context and Issues. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Show author(s) (2008). Olympic Media: Inside the Biggest Show on Television. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Show author(s) (2005). US and the Other: Global Media Images on "The War of Terror". European Journal of Communication. 417-417.
 • Show author(s) (2005). Sådan taler medier og borgere om politik: En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. European Journal of Communication. 418-418.
 • Show author(s) (2005). News of the Other: Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Sea Region. European Journal of Communication. 417-418.
 • Show author(s) (2005). Femme Fatalities: Representations of Strong Women in the Media. European Journal of Communication. 417-417.
 • Show author(s) (2004). The History of Swedish Television Sport. European Journal of Communication. 132-132.
 • Show author(s) (2004). På langrenn gjennom historien. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Show author(s) (2004). Information, investigation and interpretation. Current affairs journalism in Swedish Radio and Television during the 20th Century. European Journal of Communication. 132-133.
 • Show author(s) (2004). Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten1980-1995. Nordicom Information. 98-100.
 • Show author(s) (2003). Terje Rasmussen "Mediesamfunnets moral". Sosiologi i dag. 77-80.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (1993). Verda sett gjennom fjernsynsskjermen. Det Norske Samlaget.
Feature article
 • Show author(s) (2021). Trodde de at de kunne slippe unna med dette? VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2018). Nye medier og sportens attraksjonskraft. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2008). Penger eller prinsipper? Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 32-33.
 • Show author(s) (2005). Sportsjournalisten er ikke som andre. Dagbladet.
 • Show author(s) (2005). Fjellaper mot latinere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2003). Fra brevduer til tekstreklame. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Vietnam i norsk fjernsyn 1963-1975. Norsk Medietidsskrift. 135-137.
 • Show author(s) (1998). Presseetiker refser Davy (intervju). Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Intervju om boka Bak TV-nyhetene. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Intervju om boka Bak TV-nyhetene. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (1997). Review of Ib Bondebjerg og Francesco Bono (eds): Television in Scandinavia. History, politics and aesthetics. European Journal of Communication. 412-414.
 • Show author(s) (1997). PR i journalistikken undergraver nyhetens status. Journalisten. 1.
 • Show author(s) (1997). Når nyhetene mekles. Bergens Tidende. 1.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2006). Journalistikk som institusjonell praksis. Utviklingshemming og psykisk helse i pressen.
Interview
 • Show author(s) (2009). Tvitrer på Tour.
 • Show author(s) (2009). Taper for håndballjentene.
 • Show author(s) (2009). TV 2-NRK1 1-0.
 • Show author(s) (2009). TV 2 Nyhetskanalen vinner stadig seere.
 • Show author(s) (2009). Søkerstorm til høyere utdanning.
 • Show author(s) (2009). Satser tungt på TV-sport.
 • Show author(s) (2009). Norsk eliteserie dekkes av over 600 pressefolk - hver runde.
 • Show author(s) (2009). Mener sporten redder NRK.
 • Show author(s) (2009). Lar fotballen undergrave journalistikken.
 • Show author(s) (2009). Kan spare 30 mill. for flytting fra Bergen.
 • Show author(s) (2009). Kampen om kampen.
 • Show author(s) (2009). Helland ny dekan.
 • Show author(s) (2009). Hard kritikk mot Lauritzens dobbeltrolle.
 • Show author(s) (2009). Gutta på Tour.
 • Show author(s) (2009). Fotballen ga ingen nye brukere.
 • Show author(s) (2009). Fakultetsfører med S i valthorn.
 • Show author(s) (2009). Dette er som å sammenlikne meter og kilo.
 • Show author(s) (2009). Comeback på skjermen.
 • Show author(s) (2009). - Mediene gir fra seg redaksjonelt ansvar.
 • Show author(s) (2008). TV-fotball uten etikk.
 • Show author(s) (2008). TV 2 nekter å bøye seg.
 • Show author(s) (2008). Smått er godt nok - for Nyhetskanalen.
 • Show author(s) (2008). PFU, sportsrettigheter og journalistikk.
 • Show author(s) (2008). Nedskjæringer i mediebransjen.
 • Show author(s) (2008). Mener BT er ondskapsfull.
 • Show author(s) (2008). Mannen og ballen.
 • Show author(s) (2008). Krisetiden vil forandre journalistikken.
 • Show author(s) (2008). Kjør debatt.
 • Show author(s) (2008). Kampen mellom TV og nett hardner til mot sommeren: Fotballen kan avgjøre.
 • Show author(s) (2008). Helland vil ha åpenhet.
 • Show author(s) (2008). Fremtiden er lys.
 • Show author(s) (2008). Fotballforbundet, sportsrettigheter og journalistikk.
 • Show author(s) (2008). Etterlyser åpenhet om TV-avtalene.
 • Show author(s) (2008). Det store pengespillet.
 • Show author(s) (2008). BTV har mistet halvparten av seerne.
 • Show author(s) (2007). Vil bli best på mediedekning.
 • Show author(s) (2007). Ukens foreleser.
 • Show author(s) (2007). TV 2 skal konkurrere mot VG på nett.
 • Show author(s) (2007). TV 2 er ikke uavhengige.
 • Show author(s) (2007). TV 2 Nyhetskanalen.
 • Show author(s) (2007). Spår tilspisset kamp om rettigheter.
 • Show author(s) (2007). Sportsrettigheter og publisistiske idealer.
 • Show author(s) (2007). Sportsjournalistikkens utfordringer.
 • Show author(s) (2007). Sport, rettigheter og journalistikk.
 • Show author(s) (2007). Sport tar nye veier inn i folks bevissthet.
 • Show author(s) (2007). Sport og medierettigheter.
 • Show author(s) (2007). Rettigheter og kringkastingskonkurranse.
 • Show author(s) (2007). Pressen bryter eget regelverk.
 • Show author(s) (2007). Om fiktive navn i avsienes leserinnlegg.
 • Show author(s) (2007). Ofrer journalistikk for kommers.
 • Show author(s) (2007). Nye medier i valgkamp.
 • Show author(s) (2007). NRK tar betalt av Stavanger kommune for å dekke volleyballturnering.
 • Show author(s) (2007). Må avdekke falske kampanjer.
 • Show author(s) (2007). Mer av alt (Om TV 2 Nyhetskanalen).
 • Show author(s) (2007). Mener pressen lar praksis styre etikken.
 • Show author(s) (2007). Medie-økningen verdt millioner.
 • Show author(s) (2007). Lyden av nedtur.
 • Show author(s) (2007). Kritiserer fotballavtalen.
 • Show author(s) (2007). Klubbene tar regien.
 • Show author(s) (2007). Gullmedaljer og sportsrettigheter.
 • Show author(s) (2007). Gammeldags lisensmodell koster seerne 400 kroner årlig.
 • Show author(s) (2007). Frykter økt sportskommers på nettet.
 • Show author(s) (2007). Fotballklubb og avis med samme redaktør.
 • Show author(s) (2007). Boikott av OL i Beijing 2008?
 • Show author(s) (2006). Videnskabsministeriet fifler med uvildig rapport.
 • Show author(s) (2006). Tendens: Forskere skal sælge ministeriers politik.
 • Show author(s) (2006). Rapport-fifleri: Videnskabsministeriet på kant med loven.
 • Show author(s) (2006). Rapport-fifleri.
 • Show author(s) (2006). Nyheter og sladder på Internett.
 • Show author(s) (2006). Medieutviklingen i Norge.
 • Show author(s) (2006). Fiflerier.
 • Show author(s) (2005). Uenighet om Aftenbladets sponsing av kulturbyåret.
 • Show author(s) (2005). Sportsbilag i avisene.
 • Show author(s) (2005). Sport for alle penga.
 • Show author(s) (2005). Måler effekten av sportsreklamen.
 • Show author(s) (2005). Mediedekningen av ski-VM i Oberstdorf.
 • Show author(s) (2005). Mediedekningen av flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia.
 • Show author(s) (2005). Dette bildet er verdt 5299 kroner.
 • Show author(s) (2005). Dansen rundt håndballen.
 • Show author(s) (2005). Aftenbladet, Viking og Roy Hodgson.
 • Show author(s) (2005). "Media ordner lønna til Roy Hodgsen".
 • Show author(s) (2004). Redaktørkritikk mot fotballavtale.
 • Show author(s) (2004). Hvis det kjennes som at en programleder ser direkte på deg, har vedkommende lykkes.
 • Show author(s) (2004). Fotballen rullar igjen: Fjernsynet -- idrettens pengemaskin?
 • Show author(s) (2003). Ukritisk sportsjournalistikk.
 • Show author(s) (2003). P.C. Andersens eventyr.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2008). Nyhetsinstitusjonens tekster. 15 pages.
 • Show author(s) (2008). Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 18 pages.
 • Show author(s) (2008). Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 18 pages.
 • Show author(s) (2008). Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 18 pages.
 • Show author(s) (2007). Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 pages.
 • Show author(s) (2007). Kvalitative intervju og feltobservasjon. 32 pages.
 • Show author(s) (2007). Journalism. An instrument to promote TV sports rights? 33 pages.
 • Show author(s) (2007). Generalisering. 28 pages.
 • Show author(s) (2007). Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 pages.
 • Show author(s) (2006). Kommersialisering. Introduksjon. 3 pages.
 • Show author(s) (2006). Journalism - an instrument to promote TV sports rights? 32 pages.
 • Show author(s) (2006). Introduktion. 2 pages.
 • Show author(s) (2006). Etableringen av forholdet mellom profesjonell fotball og kommersielt fjernsyn. 12 pages.
 • Show author(s) (2004). Kvalitativa intervjuer och fältobservationer. 31 pages.
 • Show author(s) (2004). Generalisering. 26 pages.
 • Show author(s) (2004). Forskningsdesign. 12 pages.
 • Show author(s) (2002). PR i journalistikken. 7 pages.
 • Show author(s) (2002). Kapittel 5: Kvalitative intervju og feltobservasjon. 34 pages.
 • Show author(s) (2002). I troverdighetens navn slettes alle spor. 9 pages.
 • Show author(s) (2002). Generalisering. 26 pages.
 • Show author(s) (2002). Forskningsdesign. 12 pages.
 • Show author(s) (2001). TV-nyhetenes eksponeringsmakt. Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier. 29 pages.
 • Show author(s) (2001). Dokumentarmakt i endring. 17 pages.
 • Show author(s) (1999). Nyhetsinstitusjonens tekster. 17 pages.
 • Show author(s) (1997). Tekstanalyse. 26 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2009). Produktionsstudier. 417-420. In:
  • Show author(s) (2009). Medie- og kommunikationsleksikon.
Interview Journal
 • Show author(s) (2023). Tøffere tider i mediebransjen. Bergens Arbeiderblad (BA).

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups