Home
 • E-mailKnut.Helland@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 16+47 975 57 120
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
  Room 
  619
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Books
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl; Moe, Hallvard. 2013. Metodebok for mediefag, 4. utgave. Fagbokforlaget. 319 pages. ISBN: 978-82-450-1455-6.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Helland, Knut. 2003. Sport, medier og journalistikk: Med fotballandslaget til EM. Fagbokforlaget. 251 pages. ISBN: 8276747957.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Helland, Knut; Sand, Gunnar. 1998. Bak TV-nyhetene : produksjon og presentasjon i NRK og TV2. Fagbokforlaget. 256 pages. ISBN: 82-7674-357-9.
 • Helland, Knut; Hagen, Ingunn. 1993. Verda sett gjennom fjernsynsskjermen. Det Norske Samlaget. 239 pages. ISBN: 82-521-4107-2.
 • Helland, Knut; Løvlie, Roger; Kannas, Lasse; Nordmark, A.; Berstad, A.; Hagen, Ingunn; Helland, Knut; Talle, A. 1993. Verda på skjermen : om nyheiter og fjernsyn. Det Norske Samlaget. 1410 pages. ISBN: 82-456-0580-8.
Journal articles
 • Helland, Knut. 2018. Nye medier og sportens attraksjonskraft. Dagens næringsliv. Published 2018-11-27.
 • Helland, Knut. 2018. Viggo Johansen: Her er Dagsrevyen. Makten og menneskene bak nyhetene. Norsk Medietidsskrift. 25. 3 pages.
 • Solberg, Harry Arne; Helland, Knut. 2011. Sports broadcasting:an accelerator of business integration in the media industry. Nordicom Review. 32: 17-33.
 • Helland, Knut. 2009. Sport i teve. Anmeldelse av Alvin H. Marril: Sports on Television. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. Published 2009-10-07.
 • Helland, Knut. 2008. Penger eller prinsipper? Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 15: 32-33.
 • Helland, Knut. 2008. “Sports Journalism. Context and Issues.” Anmeldelse av bok med samme tittel, skrevet av Raymond Boyle (2006): London, Sage. European Journal of Communication. 23: 109-112.
 • Helland, Knut. 2008. Olympic Media: Inside the Biggest Show on Television. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 95. Published 2008-06-06.
 • Helland, Knut. 2008. Sports Journalism: Context and Issues. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. Published 2008-05-02.
 • Helland, Knut. 2007. Changing sports, changing media mass appeal, the sports/media complex and TV sports rights. Nordicom Review. 28: 105-119.
 • Helland, Knut. 2007. Foreword. Nordicom Information. 29: 7-8.
 • Helland, Knut. 2007. In memorian: Professor Emeritus James D. Halloran (1927--2007). Nordicom Review. 2. 131-133.
 • Helland, Knut. 2007. Professor Emeritus James D. Halloran (1927--2007). Nordicom Information. 29: 95-97.
 • Helland, Knut; Carlsson, Ulla. 2007. Foreword. Nordicom Review. 28: 7-8.
 • Ytre-Arne, Brita; Helland, Knut. 2007. Fotballavtalen, journalistikk og presseetikk. En analyse av TV 2 og fotballproduktet. Norsk Medietidsskrift. 2. 106-125.
 • Helland, Knut. 2006. Football, sports rights, marketing and journalism. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. 8: 11-16.
 • Helland, Knut. 2005. Fjellaper mot latinere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2005-06-04.
 • Helland, Knut. 2005. US and the Other: Global Media Images on "The War of Terror". European Journal of Communication. 23: 417-417.
 • Helland, Knut. 2005. Femme Fatalities: Representations of Strong Women in the Media. European Journal of Communication. 23: 417-417.
 • Helland, Knut. 2005. News of the Other: Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Sea Region. European Journal of Communication. 23: 417-418.
 • Helland, Knut. 2005. Sådan taler medier og borgere om politik: En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. European Journal of Communication. 23: 418-418.
 • Helland, Knut; Røssland, Lars Arve. 2005. Sportsjournalisten er ikke som andre. Dagbladet. Published 2005-10-15.
 • Helland, Knut; Østbye, Helge; Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl Atle. 2005. Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 2. 8-9.
 • Helland, Knut. 2004. Da Peder møtte Oscar. Det tidlige forholdet mellom sport og medier i Norge. Moving bodies - menneske i bevegelse. 2. 16 pages.
 • Helland, Knut. 2004. På langrenn gjennom historien. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. Published 2004-05-03.
 • Helland, Knut. 2004. The History of Swedish Television Sport. European Journal of Communication. 19: 132-132.
 • Helland, Knut. 2004. Information, investigation and interpretation. Current affairs journalism in Swedish Radio and Television during the 20th Century. European Journal of Communication. 19: 132-133.
 • Helland, Knut. 2004. Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten1980-1995. Nordicom Information. 26: 98-100.
 • Helland, Knut. 2004. Sport som attraksjon. Symbiosen mellom fotball og medier. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 20 pages.
 • Helland, Knut. 2003. Fra brevduer til tekstreklame. Bergens Tidende. Published 2003-06-15.
 • Helland, Knut. 2003. Terje Rasmussen "Mediesamfunnets moral". Sosiologi i dag. 33: 77-80.
 • Dahlen, Peter; Helland, Knut. 2002. Sport og medier. En forskningsoversikt. Norsk Medietidsskrift. 9: 7-32.
 • Helland, Knut. 1998. Presseetiker refser Davy (intervju). Bergens Tidende. Published 1998-01-09.
 • Helland, Knut. 1998. Intervju om boka Bak TV-nyhetene. Bergens Tidende. Published 1998-03-26.
 • Helland, Knut. 1998. Intervju om boka Bak TV-nyhetene. Stavanger Aftenblad. Published 1998-03-26.
 • Helland, Knut. 1998. Vietnam i norsk fjernsyn 1963-1975. Norsk Medietidsskrift. 1998: 135-137.
 • Helland, Knut. 1997. PR i journalistikken undergraver nyhetens status. Journalisten. 1. Published 1997-03-21.
 • Helland, Knut. 1997. Når nyhetene mekles. Bergens Tidende. 1. Published 1997-03-08.
 • Helland, Knut. 1997. Review of Ib Bondebjerg og Francesco Bono (eds): Television in Scandinavia. History, politics and aesthetics. European Journal of Communication. 3. 412-414.
 • Frøyland, Livar; Helland, Knut; Kryvi, Harald; Totland, Geir Kåre; Berge, R.K. 1996. Increased fatty acid oxidation and polydispersity of rat liver mitochondria and peroxisomes induced by the hypolipidemic agent tetradecylthioacetic acid. Biology of the Cell. 87: 105-112.
 • Frøyland, Livar; Helland, Knut; Totland, Geir Kåre; Kryvi, Harald; Berge, Rolf Kristian. 1996. A hypolipidemic peroxisome proliferating fatty acid induces polydispersity of rat liver mitochondria. Biology of the Cell. 87: 105-112.
Reports and theses
 • Helland, Knut; Ytre-Arne, Brita. 2007. Sport, attraksjon og journalistikk. Om sportsrettigheter og publisistiske idealer. Norsk journalistlag, Oslo. 32 pages.
 • Hjeltnes, Guri; Fikse, Astrid; Helland, Knut; Minke, Kim. 2007. Høgskolen i Volda. Revidering av akkreditering av bachelorstudium i journalistikk. Norgesnettrådets rapporter. 1. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning), Oslo. 34 pages.
 • Helland, Knut. 2002. "Den opprinnelige symbiosen mellom fotball og presse". Rokkansenteret Working Papers. 11. Rokkansenteret, Bergen. 26 pages.
 • Helland, Knut. 1995. Effects of 3-THIA fatty acid analogues and a 3-selenio fatty acid on fatty acid oxidation and triacylglycerol secretion in cultured rat hepatocytes. Hovedoppgave (cand.scient.).
 • Helland, Knut. 1995. Effects of 3-thia fatty acid analogues and a 3-selenio fatty acid on fatty acid oxidation and triacylglycerol secretion in cultured rat hepatocytes (cand.scient.). UiB.
Book sections
 • Helland, Knut. 2010. Presseforbundets dobbeltmoral. Kptl 9, pages 76-81. In:
  • Kokkvold, Per Edgar. 2010. Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-års jubileum. IJ-forlaget. 160 pages. ISBN: 978-82-7147-337-2.
 • Helland, Knut. 2009. Publisistiske idealer til salgs? Om sportsrettigheter og medieetikk. Kptl 6, pages 124-144. In:
  • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press. 315 pages. ISBN: 978-82-304-0046-3.
 • Helland, Knut; Schultz, Ida. 2009. Produktionsstudier. Produktionsstudier, pages 417-420. In:
  • Kolstrup, Søren; Agger, Gunhild; Jauert, Per; Schrøder, Kim. 2009. Medie- og kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur. 644 pages. ISBN: 978-87-593-0997-1.
 • Helland, Knut. 2008. Nyhetsinstitusjonens tekster. Kapittel 8, pages 157-171. In:
  • Larsen, Peter. 2008. Medievitenskap 2. Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. 214 pages. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Solberg, Harry Arne; Helland, Knut; Ytre-Arne, Brita. 2008. Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 299-316. In:
  • Chadwick, Simon; Arthur, Dave. 2008. International Cases in the Business of Sport. Elsevier. 454 pages. ISBN: 978-0-7506-8543-6.
 • Solberg, Harry Arne; Helland, Knut; Ytre-Arne, Brita. 2008. Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. -, pages 299-316. In:
  • Chadwick, Simon; Arthur, Dave. 2008. International Cases in the Business of Sport. Elsevier. 454 pages. ISBN: 978-0-7506-8543-6.
 • Solberg, Harry Arne; Helland, Knut; Ytre-Arne, Brita. 2008. Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. Chapter 21, pages 299-317. In:
  • Chadwick, Simon; Arthur, Dave. 2008. International Cases in the Business of Sport. Elsevier. 454 pages. ISBN: 978-0-7506-8543-6.
 • Helland, Knut. 2007. Kvalitative intervju og feltobservasjon. kapittel 4, pages 96-127. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Helland, Knut; Solberg, Harry Arne. 2007. Journalism. An instrument to promote TV sports rights? Chapter 2, pages 51-83. In:
  • Desbordes, Michel. 2007. Marketing and football. An international perspective. Elsevier. 545 pages. ISBN: 978-0-7506-8204-6.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2007. Generalisering. Kapittel 8, pages 232-259. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2007. Forskningsdesign og forskningsrapportering. kapittel 9, pages 260-278. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2007. Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. Kapittel 1, pages 11-36. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Dahlen, Peter; Helland, Knut. 2006. Introduktion. -, pages 64-65. In:
  • Edling, Rolf; Hammer, Anders; Lindroth, Jan; Norberg, Johan R.; Tönnheim, Hanserik. 2006. Idrottshistoriskt symposium 2005. Idrottens attraktivitet: idealism, kommersialism, politik. ISBN: 91-89236-03-3.
 • Helland, Knut. 2006. Etableringen av forholdet mellom profesjonell fotball og kommersielt fjernsyn. Kapittel, pages 66-77. In:
  • Edling, Rolf; Hammer, Anders; Lindroth, Jan; Norberg, Johan R.; Tönnheim, Hanserik. 2006. Idrottshistoriskt symposium 2005. Idrottens attraktivitet: idealism, kommersialism, politik. ISBN: 91-89236-03-3.
 • Helland, Knut; Dahlen, Peter. 2006. Kommersialisering. Introduksjon. Introduksjon til egen del om kommersialisering av idretten, pages 64-66. In:
  • Edling, Rolf; Hammer, Anders; Lindroth, Jan; Norberg, Johan R.; Tönnheim, Hanserik. 2006. Idrottshistoriskt symposium 2005. Idrottens attraktivitet: idealism, kommersialism, politik. ISBN: 91-89236-03-3.
 • Solberg, Harry Arne; Helland, Knut. 2006. Journalism - an instrument to promote TV sports rights? 51-82. In:
  • 2006. Marketing and football - an international perspective / ed. Michel Desbordes. Elsevier. 32 pages.
 • Helland, Knut. 2004. Kvalitativa intervjuer och fältobservationer. kapittel 5, pages 99-129. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Generalisering. kapittel 9, pages 235-260. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Forskningsdesign. kapittel 10, pages 261-272. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Helland, Knut. 2002. PR i journalistikken. 109-115. In:
  • Eide, Martin. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. ISBN: 82-8033-012-7.
 • Helland, Knut. 2002. Kapittel 5: Kvalitative intervju og feltobservasjon. 98-131. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Helland, Knut. 2002. I troverdighetens navn slettes alle spor. 101-109. In:
  • Eide, Martin. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. ISBN: 82-8033-012-7.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Forskningsdesign. Kapittel, pages 265-276. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Generalisering. Kapittel, pages 239-264. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Eide, Martin; Raaum, Odd; Hovden, Jan Fredrik; Knapskog, Karl Atle; Slaatta, Tore; Johansen, Anders; Ottosen, Rune; Helland, Knut; Allern, Sigurd; Ihlen, Øyvind; Eide, Elisabeth; Rasmussen, Terje; Mølster, Ragnhild. 2001. Dokumentarmakt i endring. Kapittel, pages 256-272. In:
  • Eide, Martin. 2001. Til Dagsorden! Journalistikk, Makt og demokrati. Gyldendal Akademisk.
 • Helland, Knut. 2001. TV-nyhetenes eksponeringsmakt. Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier. 228-256. In:
  • Eide, Martin. 2001. Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-28120-3.
 • Helland, Knut. 1999. Nyhetsinstitusjonens tekster. 189-205. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-448-6.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Hillesund, Terje. 1997. Tekstanalyse. faglig_bok_institusjon, pages 55-80. In:
  • 1997. Metodebok for mediefag. 26 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups