Home
 • E-mailKnut.Helland@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 16+47 975 57 120
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Room 
  619
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2011. Sports broadcasting:an accelerator of business integration in the media industry. Nordicom Review. 17-33.
 • Show author(s) 2007. Fotballavtalen, journalistikk og presseetikk. En analyse av TV 2 og fotballproduktet. Norsk Medietidsskrift. 106-125.
 • Show author(s) 2007. Foreword. Nordicom Review. 7-8.
 • Show author(s) 2007. Foreword. Nordicom Information. 7-8.
 • Show author(s) 2007. Changing sports, changing media mass appeal, the sports/media complex and TV sports rights. Nordicom Review. 105-119.
 • Show author(s) 2006. Football, sports rights, marketing and journalism. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. 11-16.
 • Show author(s) 2005. Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
 • Show author(s) 2004. Sport som attraksjon. Symbiosen mellom fotball og medier. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 20 pages.
 • Show author(s) 2004. Da Peder møtte Oscar. Det tidlige forholdet mellom sport og medier i Norge. Moving bodies - menneske i bevegelse. 16 pages.
 • Show author(s) 2002. Sport og medier. En forskningsoversikt. Norsk Medietidsskrift. 7-32.
 • Show author(s) 1996. Increased fatty acid oxidation and polydispersity of rat liver mitochondria and peroxisomes induced by the hypolipidemic agent tetradecylthioacetic acid. Biology of the Cell. 105-112.
 • Show author(s) 1996. A hypolipidemic peroxisome proliferating fatty acid induces polydispersity of rat liver mitochondria. Biology of the Cell. 105-112.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2008. Media på godt og vondt. Toppfotballen i mediene.
 • Show author(s) 2008. "Stengt ute då gullet kom hem". Hindrer fotballforbundets avtaler fri nyhetsformdling?
 • Show author(s) 2007. Sportsrettigheter truer publisistiske idealer.
 • Show author(s) 2007. Sport, attraksjon og journalistikk. Om sportsrettigheter og journalistiske idealer.
 • Show author(s) 2006. ”Er sportsjournalistene redskap for kommersielle interesser, og blir den kritiske og undersøkende sportsjournalistikken mindre viktig?”.
 • Show author(s) 2006. Hvordan drive kritisk og undersøkende sportsjournalistikk.
 • Show author(s) 2004. Ytringsfrihet i digitale tider: Journalistikkens utfordringer.
 • Show author(s) 2002. Hvem skaper virkeligheten? Du eller media? Og til hvilken pris?
 • Show author(s) 2001. Sportsjournalistikk - PR eller underholdning?
 • Show author(s) 2001. Sportsjournalistikk - Kilderelasjoner og symbioser.
 • Show author(s) 2001. Sport og medier - PR, underholdning eller journalistikk?
 • Show author(s) 2001. Den opprinnelige symbiosen mellom sport og massemedier - Den profesjonelle fotballen og pressen på slutten av 1800-tallet i England.
 • Show author(s) 1999. TV-nyheter - først og fremst for å underholde?
 • Show author(s) 1999. TV-nyhetene - fortellinger fra virkeligheten?
 • Show author(s) 1999. Fra filmavis til Vestlandsrevy - nyhetsinstitusjonens regionale ansikt.
 • Show author(s) 1998. TV2-nyhetene og Dagsrevyen som forvaltere av nyhetsinstitusjonen.
 • Show author(s) 1998. Om nyhetsinstitusjonen, Dagsrevyen og TV2-nyhetene.
 • Show author(s) 1998. Om intervjuer og observasjon.
 • Show author(s) 1998. Bak TV-nyhetene.
Academic lecture
 • Show author(s) 2007. TV Sports Broadcasting. The Role of Business Integration.
 • Show author(s) 2007. TV Sports Broadcasting - The role of business integration.
 • Show author(s) 2006. Sports Journalism: Critical Investigation or Promotion of Sporets Rights?
 • Show author(s) 2005. Markedets og massemedienes forhold til sport: Hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser?
 • Show author(s) 2005. Challenging the News Ideals: Sports, Journalism and Media Rights.
 • Show author(s) 2004. The Medium is the Exposure. The Symbiosis between Football and the Media.
 • Show author(s) 2004. Problemer knyttet til observasjon som metode.
 • Show author(s) 2004. Metode i medievitenskap.
 • Show author(s) 2004. Det historiske forholdet mellom sport og medier.
 • Show author(s) 2003. Symbiosen mellom sport og medier.
 • Show author(s) 2003. Symbiosen mellom sport og medier.
 • Show author(s) 2003. Sportsjournalistikken i Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2003. Sport, medier og journalistikk.
 • Show author(s) 2003. Observasjon som journalistisk metode.
 • Show author(s) 2003. Nyhetenes sosiologi.
 • Show author(s) 2003. Intervju som journalistisk metode.
 • Show author(s) 2003. Fjernsynsnyhetenes bilder.
 • Show author(s) 2003. Bak TV-nyhetene.
 • Show author(s) 2002. Sport, medier og journalistikk. Med fotballandslaget til EM.
 • Show author(s) 2002. Samspillet mellom idrett og media. Hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser?
 • Show author(s) 2002. Fotball, medier og journalistikk. Hva, hvorfor og hvordan?
 • Show author(s) 2001. TV-nyhetenes eksponeringsmakt. Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier.
 • Show author(s) 1999. Om intervjuer og observasjon.
 • Show author(s) 1999. News production research, textual claims and the negative reference system of television news.
 • Show author(s) 1998. Hva er en TV-nyhet, og hva er journalistikk? : en re-evaluering.
Book review
 • Show author(s) 2018. Viggo Johansen: Her er Dagsrevyen. Makten og menneskene bak nyhetene. Norsk Medietidsskrift. 3 pages.
 • Show author(s) 2009. Sport i teve. Anmeldelse av Alvin H. Marril: Sports on Television. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Show author(s) 2008. “Sports Journalism. Context and Issues.” Anmeldelse av bok med samme tittel, skrevet av Raymond Boyle (2006): London, Sage. European Journal of Communication. 109-112.
 • Show author(s) 2008. Sports Journalism: Context and Issues. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Show author(s) 2008. Olympic Media: Inside the Biggest Show on Television. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Show author(s) 2005. US and the Other: Global Media Images on "The War of Terror". European Journal of Communication. 417-417.
 • Show author(s) 2005. Sådan taler medier og borgere om politik: En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. European Journal of Communication. 418-418.
 • Show author(s) 2005. News of the Other: Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Sea Region. European Journal of Communication. 417-418.
 • Show author(s) 2005. Femme Fatalities: Representations of Strong Women in the Media. European Journal of Communication. 417-417.
 • Show author(s) 2004. The History of Swedish Television Sport. European Journal of Communication. 132-132.
 • Show author(s) 2004. På langrenn gjennom historien. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Show author(s) 2004. Information, investigation and interpretation. Current affairs journalism in Swedish Radio and Television during the 20th Century. European Journal of Communication. 132-133.
 • Show author(s) 2004. Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten1980-1995. Nordicom Information. 98-100.
 • Show author(s) 2003. Terje Rasmussen "Mediesamfunnets moral". Sosiologi i dag. 77-80.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 1993. Verda sett gjennom fjernsynsskjermen. Det Norske Samlaget.
Feature article
 • Show author(s) 2021. Trodde de at de kunne slippe unna med dette? www.vg.no.
 • Show author(s) 2018. Nye medier og sportens attraksjonskraft. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) 2008. Penger eller prinsipper? Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 32-33.
 • Show author(s) 2005. Sportsjournalisten er ikke som andre. Dagbladet.
 • Show author(s) 2005. Fjellaper mot latinere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 2003. Fra brevduer til tekstreklame. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1998. Vietnam i norsk fjernsyn 1963-1975. Norsk Medietidsskrift. 135-137.
 • Show author(s) 1998. Presseetiker refser Davy (intervju). Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1998. Intervju om boka Bak TV-nyhetene. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 1998. Intervju om boka Bak TV-nyhetene. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1997. Review of Ib Bondebjerg og Francesco Bono (eds): Television in Scandinavia. History, politics and aesthetics. European Journal of Communication. 412-414.
 • Show author(s) 1997. PR i journalistikken undergraver nyhetens status. Journalisten. 1.
 • Show author(s) 1997. Når nyhetene mekles. Bergens Tidende. 1.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2006. Journalistikk som institusjonell praksis. Utviklingshemming og psykisk helse i pressen.
Interview
 • Show author(s) 2009. Tvitrer på Tour.
 • Show author(s) 2009. Taper for håndballjentene.
 • Show author(s) 2009. TV 2-NRK1 1-0.
 • Show author(s) 2009. TV 2 Nyhetskanalen vinner stadig seere.
 • Show author(s) 2009. Søkerstorm til høyere utdanning.
 • Show author(s) 2009. Satser tungt på TV-sport.
 • Show author(s) 2009. Norsk eliteserie dekkes av over 600 pressefolk - hver runde.
 • Show author(s) 2009. Mener sporten redder NRK.
 • Show author(s) 2009. Lar fotballen undergrave journalistikken.
 • Show author(s) 2009. Kan spare 30 mill. for flytting fra Bergen.
 • Show author(s) 2009. Kampen om kampen.
 • Show author(s) 2009. Helland ny dekan.
 • Show author(s) 2009. Hard kritikk mot Lauritzens dobbeltrolle.
 • Show author(s) 2009. Gutta på Tour.
 • Show author(s) 2009. Fotballen ga ingen nye brukere.
 • Show author(s) 2009. Fotballavtalen og publisistiske ideal.
 • Show author(s) 2009. Fakultetsfører med S i valthorn.
 • Show author(s) 2009. Dette er som å sammenlikne meter og kilo.
 • Show author(s) 2009. Comeback på skjermen.
 • Show author(s) 2009. - Mediene gir fra seg redaksjonelt ansvar.
 • Show author(s) 2009. - Lær av Kaggestad.
 • Show author(s) 2008. TV-fotball uten etikk.
 • Show author(s) 2008. TV 2 nekter å bøye seg.
 • Show author(s) 2008. Smått er godt nok - for Nyhetskanalen.
 • Show author(s) 2008. PFU, sportsrettigheter og journalistikk.
 • Show author(s) 2008. Nedskjæringer i mediebransjen.
 • Show author(s) 2008. Mannen og ballen.
 • Show author(s) 2008. Krisetiden vil forandre journalistikken.
 • Show author(s) 2008. Kampen mellom TV og nett hardner til mot sommeren: Fotballen kan avgjøre.
 • Show author(s) 2008. Helland vil ha åpenhet.
 • Show author(s) 2008. Fremtiden er lys.
 • Show author(s) 2008. Fotballforbundet, sportsrettigheter og journalistikk.
 • Show author(s) 2008. Etterlyser åpenhet om TV-avtalene.
 • Show author(s) 2008. Det store pengespillet.
 • Show author(s) 2008. BTV har mistet halvparten av seerne.
 • Show author(s) 2007. Ukens foreleser.
 • Show author(s) 2007. TV 2 skal konkurrere mot VG på nett.
 • Show author(s) 2007. Spår tilspisset kamp om rettigheter.
 • Show author(s) 2007. Sportsjournalistikkens utfordringer.
 • Show author(s) 2007. Sport tar nye veier inn i folks bevissthet.
 • Show author(s) 2007. Rettigheter og kringkastingskonkurranse.
 • Show author(s) 2007. Pressen bryter eget regelverk.
 • Show author(s) 2007. Om fiktive navn i avsienes leserinnlegg.
 • Show author(s) 2007. NRK tar betalt av Stavanger kommune for å dekke volleyballturnering.
 • Show author(s) 2007. Må avdekke falske kampanjer.
 • Show author(s) 2007. Mer av alt (Om TV 2 Nyhetskanalen).
 • Show author(s) 2007. Medie-økningen verdt millioner.
 • Show author(s) 2007. Lyden av nedtur.
 • Show author(s) 2007. Gullmedaljer og sportsrettigheter.
 • Show author(s) 2007. Gammeldags lisensmodell koster seerne 400 kroner årlig.
 • Show author(s) 2007. Frykter økt sportskommers på nettet.
 • Show author(s) 2006. Videnskabsministeriet fifler med uvildig rapport.
 • Show author(s) 2006. Tendens: Forskere skal sælge ministeriers politik.
 • Show author(s) 2006. Rapport-fifleri: Videnskabsministeriet på kant med loven.
 • Show author(s) 2006. Rapport-fifleri.
 • Show author(s) 2006. Medieutviklingen i Norge.
 • Show author(s) 2006. Fiflerier.
 • Show author(s) 2005. The world's best advertising agency: The sports press.
 • Show author(s) 2005. Sportspressen - verdens beste reklamebyrå.
 • Show author(s) 2005. Mener fotballspillere fungerer som eksponeringsroboter.
 • Show author(s) 2005. Markedet kjøper idretts-stjernene.
 • Show author(s) 2005. Farleg fotball.
 • Show author(s) 2005. Dansen rundt håndballen.
 • Show author(s) 2004. Rødt kort. Seerstorm mot Mini og Davys EM-dekning på TV 2.
 • Show author(s) 2004. Media er ukritiske overfor stjernene.
 • Show author(s) 2004. Ikke overrasket over mediestormen.
 • Show author(s) 2004. Hvis det kjennes som at en programleder ser direkte på deg, har vedkommende lykkes.
 • Show author(s) 2004. Fotballen rullar igjen: Fjernsynet -- idrettens pengemaskin?
 • Show author(s) 2004. Den nye ryktesprederen.
 • Show author(s) 2003. Våre beste menn - ved en av dem.
 • Show author(s) 2003. Ukritisk sportsjournalistikk.
 • Show author(s) 2003. Slaget i pressen.
 • Show author(s) 2003. Saddam styrker krigsmotstanden.
 • Show author(s) 2003. Refser sportsjournalister.
 • Show author(s) 2003. Professor sier krangelen er bra.
 • Show author(s) 2003. P.C. Andersens eventyr.
 • Show author(s) 2003. Nysgjerrig på media.
 • Show author(s) 2003. Journalistikk som sport.
 • Show author(s) 2003. Fotball speiler samfunnet.
 • Show author(s) 2003. - Ukritisk sportsjournalistikk.
 • Show author(s) 2003. - Helter, syndebukker og melodrama.
 • Show author(s) 2002. Om hotell Cæsar (TV 2) og kronprinsparet.
 • Show author(s) 2002. Medieforsker: TV 2, ikke skift profil.
 • Show author(s) 2002. Medieforsker: -TV 2må skifte profil.
 • Show author(s) 2001. Universitetet - Nå også for sportsidioter.
 • Show author(s) 2001. Sport på banen.
 • Show author(s) 2001. Sport og medier ved universitetet.
 • Show author(s) 2001. Mediet er eksponeringen.
 • Show author(s) 2001. Betal - eller kom deg på kamp. Om fotballrettigheter.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2008. Nyhetsinstitusjonens tekster. 15 pages.
 • Show author(s) 2008. Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 18 pages.
 • Show author(s) 2008. Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 18 pages.
 • Show author(s) 2008. Integration between broadcasters and transmission companies involved in sports broadcasting. 18 pages.
 • Show author(s) 2007. Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 pages.
 • Show author(s) 2007. Kvalitative intervju og feltobservasjon. 32 pages.
 • Show author(s) 2007. Journalism. An instrument to promote TV sports rights? 33 pages.
 • Show author(s) 2007. Generalisering. 28 pages.
 • Show author(s) 2007. Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 pages.
 • Show author(s) 2006. Kommersialisering. Introduksjon. 3 pages.
 • Show author(s) 2006. Journalism - an instrument to promote TV sports rights? 32 pages.
 • Show author(s) 2006. Introduktion. 2 pages.
 • Show author(s) 2006. Etableringen av forholdet mellom profesjonell fotball og kommersielt fjernsyn. 12 pages.
 • Show author(s) 2004. Kvalitativa intervjuer och fältobservationer. 31 pages.
 • Show author(s) 2004. Generalisering. 26 pages.
 • Show author(s) 2004. Forskningsdesign. 12 pages.
 • Show author(s) 2002. PR i journalistikken. 7 pages.
 • Show author(s) 2002. Kapittel 5: Kvalitative intervju og feltobservasjon. 34 pages.
 • Show author(s) 2002. I troverdighetens navn slettes alle spor. 9 pages.
 • Show author(s) 2002. Generalisering. 26 pages.
 • Show author(s) 2002. Forskningsdesign. 12 pages.
 • Show author(s) 2001. TV-nyhetenes eksponeringsmakt. Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier. 29 pages.
 • Show author(s) 2001. Dokumentarmakt i endring. 17 pages.
 • Show author(s) 1999. Nyhetsinstitusjonens tekster. 17 pages.
 • Show author(s) 1997. Tekstanalyse. 26 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2009. Produktionsstudier. 417-420. In:
  • Show author(s) 2009. Medie- og kommunikationsleksikon.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups