Home
Knut Martin Tande's picture

Knut Martin Tande

Associate Professor
 • E-mailKnut.Tande@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 51
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2019. Skadelidtes aksept av risiko som rettslig kriterium i lys av Høyesteretts argumentasjon i HR-2018-403-A (Ridedom II). Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 187-215.
 • Show author(s) 2016. Høyesterett som prejudikatsdomstol innen erstatningsretten - foredling eller friere rettspolitikk? :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 30-68.
 • Show author(s) 2011. Valg og vurderinger i rettsanvendelsesprosessen. Jussens venner. 1-36.
 • Show author(s) 2007. Lessons from the Norwegian ATM system. IEEE Security and Privacy. 25-31.
Report
 • Show author(s) 1996. Foreldelse av krav på personskadeerstatning etter 10 års-regelen i foreldelseslovens § 9, 2 ledd. nr. 62. nr. 62. .
Lecture
 • Show author(s) 2019. Opphavsrett og billedbruk.
 • Show author(s) 2018. Bedre språk, bedre jurister: prosjektpresentasjon .
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Medforfatterskap i forskning.
 • Show author(s) 2014. Forskningsetiske spørsmål knyttet til minnematerialet knyttet til minnematerialet etter 22. juli 2011.
Editorial
 • Show author(s) 2015. Sosiale hensyn ved personskadeerstatning – grunnleggende prinsipp eller moment i særlige tilfeller i utmålingen? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 1-7.
Book review
 • Show author(s) 2018. Morten Kjelland: Erstatningsrett - en lærebok. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 193-212.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2005. Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. § 2, åvl. § 43 eller mfl. § 1.
 • Show author(s) 2004. LENKER TIL ANDRES MATERIALE PÅ WWW SOM SELVSTENDIGE KRENKELSER AV ÅVL. § 2, ÅVL. § 43 ELLER MFL. § 1.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Immaterialrettens europeisering. 24 pages.
 • Show author(s) 2013. Lovtolking i et verdiperspektiv. 16 pages.
 • Show author(s) 1998. Om forfallstidspunkt for erstatningskrav utenfor kontraktforhold. 11 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) 2018. Norway, European Tort Law 2018. European Tort Law. 442-473.
 • Show author(s) 2017. Norway, European Tort Law 2017. European Tort Law. 446-466.
 • Show author(s) 2016. Norway, European Tort Law, 2016. European Tort Law. 418-430.
 • Show author(s) 2015. Norway, European Tort Law, 2015. European Tort Law. 430-444.
 • Show author(s) 2015. Norway, European Tort Law 2014. European Tort Law. 439-455.
Brochure
 • Show author(s) 2016. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.

More information in national current research information system (CRIStin)