Home
Knut Martin Tande's picture

Knut Martin Tande

Associate Professor
 • E-mailKnut.Tande@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 51
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Journal articles
 • Tande, Knut Martin. 2018. Morten Kjelland: Erstatningsrett - en lærebok. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 193-212.
 • Tande, Knut Martin. 2016. Høyesterett som prejudikatsdomstol innen erstatningsretten - foredling eller friere rettspolitikk? :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 13: 30-68. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2016-01-03
 • Tande, Knut Martin. 2015. Sosiale hensyn ved personskadeerstatning – grunnleggende prinsipp eller moment i særlige tilfeller i utmålingen? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 1-7.
 • Tande, Knut Martin; Askeland, Bjarte. 2015. Norway, European Tort Law 2014. European Tort Law. 439-455.
 • Tande, Knut Martin. 2011. Valg og vurderinger i rettsanvendelsesprosessen. Jussens venner. 1-36.
 • Hole, Kjell Jørgen; Moen, Vebjørn; Klingsheim, Andre Nysæther; Tande, Knut Martin. 2007. Lessons from the Norwegian ATM system. IEEE Security and Privacy. 5: 25-31.
Reports and theses
 • Tande, Knut Martin. 2005. Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. § 2, åvl. § 43 eller mfl. § 1.
 • Tande, Knut Martin. 2004. LENKER TIL ANDRES MATERIALE PÅ WWW SOM SELVSTENDIGE KRENKELSER AV ÅVL. § 2, ÅVL. § 43 ELLER MFL. § 1. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 318 pages.
 • Tande, Knut Martin. 1996. Foreldelse av krav på personskadeerstatning etter 10 års-regelen i foreldelseslovens § 9, 2 ledd. Det juridiske fakultets skriftserie. nr. 62. Det juridiske fakultet. 52 pages.
Book sections
 • Kielland, Torger; Lunde, Tore; Tande, Knut Martin. 2019. Immaterialrettens europeisering. Kapittel 23, pages 395-418. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Mæhle, Synne Sæther; Tande, Knut Martin. 2013. Lovtolking i et verdiperspektiv. kapittel, pages 443-458. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Tande, Knut Martin. 1998. Om forfallstidspunkt for erstatningskrav utenfor kontraktforhold. 845-855. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.

More information in national current research information system (CRIStin)