Home
Knut Venneslan's picture

Knut Venneslan

Professor
 • E-mailKnut.Venneslan@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 58
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Academic article
 • Korsnes, Olav; Venneslan, Knut. 1998. Jern og Metall. Olav Korsnes og Knut Venneslan i samtale med Replikk. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 2-10.
 • Venneslan, Knut. 1995. "Gruva og dens arbeidere". Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1994. "Konsernfaglig samarbeid over landegrensene". Arbeidsliv i Norden.
Report
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut; Hoftun, Kari Johnsen. 2011. Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. .
 • Venneslan, Knut. 2009. Arbeidsmiljø på et flerkulturelt verft. 4. 4. .
 • Vik, Bjørnar Mortensen; Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut. 2008. Geo Celtic : en rapport om bygging og utrusting av et seismikkskip på Bergen yards/BMV. 1. 1. .
 • Venneslan, Knut. 1997. Søral og spørsmålet om lokal-regional næringsutvikling. 5. 5. .
 • Venneslan, Knut. 1997. Industriutvikling i Sunnhordland 1990-1996/7. 4. 4. .
 • Venneslan, Knut. 1995. Konsernbedrift og næringsutvikling. En rapport om Sør-Norge Aluminium A/S. .
 • Bleiklie, Ivar; Kittang, Atle; Dyvik, Helge Julius; Christensen, Kirsti Koch; Venneslan, Knut. 1992. Kjønn og kunnskap. .
 • Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Byrkjeland, Martin. 1988. Arbeidslivsforskning - forsøk på en nyorientering. i: Industrialisering og arbeidsliv. Rapport fra II. Nordiske arbeidslivskonferanse 30.10-1.11.19 Voss. .
Popular scientific lecture
 • Heiret, Jan; Venneslan, Knut. 2005. Fra livslang læring til arbeid, arbeid og atter arbeid.
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1994. "Konsernfaglig samarbeid".
Academic lecture
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut. 2008. systemteoretisk makt i et maktteoretisk perspektiv.
 • Heiret, Jan; Venneslan, Knut. 1999. Den nordiske modellen for regulering av arbeidslivsrelasjoner.
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1993. Konsernfaglig samarbeid.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger.
Non-fiction book
 • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob; Høvik, Sissel. 1995. Tømrernes fagforening i 100 år. Fagforeningen.
 • Høvik, Sissel; Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1995. Tømrerfaget i forandring. Tømrernes fagforening.
 • Venneslan, Knut. 1995. Arbeid og erfaring (nyutgave). AHS skriftserie, Bergen.
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1994. "Overnasjonalisering og medbestemmelse". Nordisk Ministerråd, København.
 • Venneslan, Knut. 1993. Arbeidsprosessanalyse i norsk arbeidslivsforskning. En problematiserende oversikt. (Arbete, Genus). Fackforening Skrifter från Historiska Institutionen i Gøteber g.
 • Venneslan, Knut. 1993. Arbeidslivsforskning og flerfaglighetens problem i teknologi og museumsforskning. NAVF-rapport, Oslo.
 • Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 1993. "Transnationalization and participation". Nordisk ministerråd, Nord-serien, København.
 • Venneslan, Knut. 1992. Overgangsproblemet hos Kant. En interpretasjon av de to innledningene til "Kritik der Urteilskraft". Filosofisk institutt, UiB.
 • Venneslan, Knut. 1992. Arbeidsdeling, arbeidsorganisering og kjønnsrolleproblematikken. Senter for humanistisk kvinneforskning, Bergen.
Compendium
 • Erlien, Trond; Pedersen, Jørgen; Venneslan, Knut. 2011. Hva er akademisk skriving?
 • Venneslan, Knut. 1995. Søral og spørsmålet om lokal-regional næringsutvikling.
 • Venneslan, Knut. 1995. Industristrukturen i Sunnhordland.
Masters thesis
 • Tanovic, Amir. 2011. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
Feature article
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut. 2007. REDERISKATTEN. Bergens Tidende.
Interview
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut. 2008. Krysser kulturkløften.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Venneslan, Knut. 2013. Kant som systemtenker. 29 pages.
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut. 2010. Solidaransvar i et maktteoretisk perspektiv.
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut. 2008. Interkulturell kommunikasjon. 17 pages.
 • Venneslan, Knut. 2007. Produksjonslogikk, mening og erfaringsforming. 16 pages.
 • Grove, Knut; Meland, Ingmar; Venneslan, Knut. 2006. Johannes Gjerdåker og Vestnorsk Kulturakademi. 7 pages.
 • Ågotnes, Hans-Jakob; Venneslan, Knut. 1994. Transnationalization and Participation.
Introduction
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Indledning. 9-13.

More information in national current research information system (CRIStin)