Home
Knut Venneslan's picture

Knut Venneslan

Professor
 • E-mailKnut.Venneslan@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 58
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Academic article
 • 1998. Jern og Metall. Olav Korsnes og Knut Venneslan i samtale med Replikk. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 2-10.
 • 1995. "Gruva og dens arbeidere". Historisk Tidsskrift (Norge).
 • 1994. "Konsernfaglig samarbeid over landegrensene". Arbeidsliv i Norden.
Report
 • 2011. Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. .
 • 2009. Arbeidsmiljø på et flerkulturelt verft. 4. 4. .
 • 2008. Geo Celtic : en rapport om bygging og utrusting av et seismikkskip på Bergen yards/BMV. 1. 1. .
 • 1997. Søral og spørsmålet om lokal-regional næringsutvikling. 5. 5. .
 • 1997. Industriutvikling i Sunnhordland 1990-1996/7. 4. 4. .
 • 1995. Konsernbedrift og næringsutvikling. En rapport om Sør-Norge Aluminium A/S. .
 • 1992. Kjønn og kunnskap. .
 • 1988. Arbeidslivsforskning - forsøk på en nyorientering. i: Industrialisering og arbeidsliv. Rapport fra II. Nordiske arbeidslivskonferanse 30.10-1.11.19 Voss. .
Popular scientific lecture
 • 2005. Fra livslang læring til arbeid, arbeid og atter arbeid.
 • 1994. "Konsernfaglig samarbeid".
Academic lecture
 • 2008. systemteoretisk makt i et maktteoretisk perspektiv.
 • 1999. Den nordiske modellen for regulering av arbeidslivsrelasjoner.
 • 1993. Konsernfaglig samarbeid.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger.
Non-fiction book
 • 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget.
 • 1995. Tømrernes fagforening i 100 år. Fagforeningen.
 • 1995. Tømrerfaget i forandring. Tømrernes fagforening.
 • 1995. Arbeid og erfaring (nyutgave). AHS skriftserie, Bergen.
 • 1994. "Overnasjonalisering og medbestemmelse". Nordisk Ministerråd, København.
 • 1993. Arbeidsprosessanalyse i norsk arbeidslivsforskning. En problematiserende oversikt. (Arbete, Genus). Fackforening Skrifter från Historiska Institutionen i Gøteber g.
 • 1993. Arbeidslivsforskning og flerfaglighetens problem i teknologi og museumsforskning. NAVF-rapport, Oslo.
 • 1993. "Transnationalization and participation". Nordisk ministerråd, Nord-serien, København.
 • 1992. Overgangsproblemet hos Kant. En interpretasjon av de to innledningene til "Kritik der Urteilskraft". Filosofisk institutt, UiB.
 • 1992. Arbeidsdeling, arbeidsorganisering og kjønnsrolleproblematikken. Senter for humanistisk kvinneforskning, Bergen.
Compendium
 • 2011. Hva er akademisk skriving?
 • 1995. Søral og spørsmålet om lokal-regional næringsutvikling.
 • 1995. Industristrukturen i Sunnhordland.
Masters thesis
 • 2011. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
Feature article
 • 2007. REDERISKATTEN. Bergens Tidende.
Interview
 • 2008. Krysser kulturkløften.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2013. Kant som systemtenker. 29 pages.
 • 2010. Solidaransvar i et maktteoretisk perspektiv.
 • 2008. Interkulturell kommunikasjon. 17 pages.
 • 2007. Produksjonslogikk, mening og erfaringsforming. 16 pages.
 • 2006. Johannes Gjerdåker og Vestnorsk Kulturakademi. 7 pages.
 • 1994. Transnationalization and Participation.
Introduction
 • 2010. Indledning. 9-13.

More information in national current research information system (CRIStin)