Home
Knut Venneslan's picture

Knut Venneslan

Emeritus
 • E-mailknut.venneslan@uib.no
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (1998). Jern og Metall. Olav Korsnes og Knut Venneslan i samtale med Replikk. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 2-10.
 • Show author(s) (1995). "Gruva og dens arbeidere". Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) (1994). "Konsernfaglig samarbeid over landegrensene". Arbeidsliv i Norden.
Report
 • Show author(s) (2011). Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. .
 • Show author(s) (2009). Arbeidsmiljø på et flerkulturelt verft. 4. 4. .
 • Show author(s) (2008). Geo Celtic : en rapport om bygging og utrusting av et seismikkskip på Bergen yards/BMV. 1. 1. .
 • Show author(s) (1997). Søral og spørsmålet om lokal-regional næringsutvikling. 5. 5. .
 • Show author(s) (1997). Industriutvikling i Sunnhordland 1990-1996/7. 4. 4. .
 • Show author(s) (1995). Konsernbedrift og næringsutvikling. En rapport om Sør-Norge Aluminium A/S. .
 • Show author(s) (1992). Kjønn og kunnskap. .
 • Show author(s) (1988). Arbeidslivsforskning - forsøk på en nyorientering. i: Industrialisering og arbeidsliv. Rapport fra II. Nordiske arbeidslivskonferanse 30.10-1.11.19 Voss. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2005). Fra livslang læring til arbeid, arbeid og atter arbeid.
 • Show author(s) (1994). "Konsernfaglig samarbeid".
Academic lecture
 • Show author(s) (2008). systemteoretisk makt i et maktteoretisk perspektiv.
 • Show author(s) (1999). Den nordiske modellen for regulering av arbeidslivsrelasjoner.
 • Show author(s) (1993). Konsernfaglig samarbeid.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2010). Luhmann og magt. Unge Pædagoger.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2003). Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1995). Tømrernes fagforening i 100 år. Fagforeningen.
 • Show author(s) (1995). Tømrerfaget i forandring. Tømrernes fagforening.
 • Show author(s) (1995). Arbeid og erfaring (nyutgave). AHS skriftserie, Bergen.
 • Show author(s) (1994). "Overnasjonalisering og medbestemmelse". Nordisk Ministerråd, København.
 • Show author(s) (1993). Arbeidsprosessanalyse i norsk arbeidslivsforskning. En problematiserende oversikt. (Arbete, Genus). Fackforening Skrifter från Historiska Institutionen i Gøteber g.
 • Show author(s) (1993). Arbeidslivsforskning og flerfaglighetens problem i teknologi og museumsforskning. NAVF-rapport, Oslo.
 • Show author(s) (1993). "Transnationalization and participation". Nordisk ministerråd, Nord-serien, København.
 • Show author(s) (1992). Overgangsproblemet hos Kant. En interpretasjon av de to innledningene til "Kritik der Urteilskraft". Universitetet i Oslo.
 • Show author(s) (1992). Arbeidsdeling, arbeidsorganisering og kjønnsrolleproblematikken. Senter for humanistisk kvinneforskning, Bergen.
Compendium
 • Show author(s) (2011). Hva er akademisk skriving?
 • Show author(s) (1995). Søral og spørsmålet om lokal-regional næringsutvikling.
 • Show author(s) (1995). Industristrukturen i Sunnhordland.
Masters thesis
 • Show author(s) (2011). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
Feature article
 • Show author(s) (2007). REDERISKATTEN. Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) (2008). Krysser kulturkløften.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2013). Kant som systemtenker. 29 pages.
 • Show author(s) (2010). Solidaransvar i et maktteoretisk perspektiv.
 • Show author(s) (2008). Interkulturell kommunikasjon. 17 pages.
 • Show author(s) (2007). Produksjonslogikk, mening og erfaringsforming. 16 pages.
 • Show author(s) (2006). Johannes Gjerdåker og Vestnorsk Kulturakademi. 7 pages.
 • Show author(s) (1994). Transnationalization and Participation.
Introduction
 • Show author(s) (2010). Indledning. 9-13.

More information in national current research information system (CRIStin)