Home
Kristian Øen's picture

Kristian Øen

 • E-mailkristian.oen@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2024). Development of inclusive practice – the art of balancing emotional support and constructive feedback. Frontiers in Education.
 • Show author(s) (2023). Inclusion in the heat of the moment: Balancing participation and mastery. Frontiers in Education. 1-14.
 • Show author(s) (2022). En felles spørreundersøkelse skole-PPT som utgangspunkt for samarbeid om inkluderende praksis. Psykologi i kommunen (PIK).
 • Show author(s) (2021). Teachers’ attitudes to inclusion regarding challenging behaviour. European Journal of Special Needs Education. 417-431.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Utfordrende atferd i skolen .
 • Show author(s) (2023). Utfordrende atferd i skolen.
 • Show author(s) (2023). Tiltak for mestring i skolen.
 • Show author(s) (2023). Samarbeidskompetanse - hvorfor det? .
 • Show author(s) (2023). Samarbeid med Osterøy kommune om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
 • Show author(s) (2023). SUKIP og Kompetanseløftet.
 • Show author(s) (2023). Kompetanse for inkluderende praksis?
 • Show author(s) (2023). Inkludering i møte med utfordrende atferd .
 • Show author(s) (2023). Inkluderende skolemiljø og spesialpedagogiske tiltak - en motsetning eller som hånd i hanske?
 • Show author(s) (2023). Inkluderende praksis – i praksis .
 • Show author(s) (2023). Inkluderende praksis i skolen? .
 • Show author(s) (2023). Inkluderende praksis i praksis.
 • Show author(s) (2023). Inkluderende praksis i praksis.
 • Show author(s) (2023). Hvordan skaper vi en felles plattform for lærere i barnehage og skole? .
 • Show author(s) (2023). Hvordan kan ulike måter å forstå «barn som strever» på legge føringer for hvordan vi møter mangfoldet? .
 • Show author(s) (2023). Den tapte læringen.
 • Show author(s) (2022). Samarbeid med Askøy kommune om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
 • Show author(s) (2021). Inkluderende praksis i møte med utfordrende atferd.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Utfordrende atferd i skolen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Inclusion in the heat of the moment.
 • Show author(s) (2021). THE ART OF BALANCING.
 • Show author(s) (2021). Symposium: Collaboration on developing competence for inclusive practices in kindergarten and school (SUKIP)- experiences from a complex innovative project in two Norwegian municipalities. .
 • Show author(s) (2021). A complex innovative project in two Norwegian municipalities. Dilemmas and challenges in the mutual collaboration between researchers and practitioners. .
 • Show author(s) (2020). (Re)connecting communities – (towards a systemic approach on EPS – kindergarten/school interactions), experiences from a Norwegian innovation project. .
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Vurdering av kompetanse for inkluderende praksis. Spesialpedagogikk.
 • Show author(s) (2021). Inkluderende praksis i møte med utfordrende atferd. Bedre Skole. 46-50.
 • Show author(s) (2020). Desentralisert kompetanseutvikling. Bedre Skole. 33-38.
Feature article
 • Show author(s) (2020). NLAs eiere tviholder på retten til å diskriminere. Vårt land.
 • Show author(s) (2020). NLA er bare delvis med. Avisa Vårt land.
 • Show author(s) (2020). NLA Høgskolens skjulte læreplan. Utdanningsnytt.no.
 • Show author(s) (2016). Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2023). Inkludering i møte med utfordrende atferd.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). SUKIP-antologien og aktuelle utdannningspolitiske føringer. 22 pages.
 • Show author(s) (2023). Partnerskap melllom forskere og praktikere som innovasjonsstrategi - et utfordrende mulighetsrom. 22 pages.
 • Show author(s) (2023). Kommunal styring og ledelse av en forskningsstøttet innovasjon for utvikling av inkluderende praksis. 24 pages.
Brochure
 • Show author(s) (2020). Utfordrende atferd og eksplosive raseriutbrudd ved Tourettes syndrom.

More information in national current research information system (CRIStin)