Home
Kristin Edith Abrahamsen Kjærås's picture

Kristin Edith Abrahamsen Kjærås

Academic article
  • Show author(s) 2021. Kampen om en tredje boligsektor i Oslo: De kommersielle og ikke-kommersielle alternativene. Tidsskrift for boligforskning. 28-45.
  • Show author(s) 2020. Towards a relational conception of the compact city. Urban Studies. 1-17.
  • Show author(s) 2018. Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research & Social Science. 197 pages.
Feature article
  • Show author(s) 2018. Fra plast i hval til plasthval. NRK - www.nrk.no.
  • Show author(s) 2017. Når politikken tar over. Bergens Tidende. 42-43.
  • Show author(s) 2017. Byen vår er gjort om til et levende laboratorium. Bergens Tidende. 56-57.
  • Show author(s) 2016. Retten til framtidens Bergen. Bergens Tidende.
Academic literature review
  • Show author(s) 2018. The politics of rapid urban transformation. Current Opinion in Environmental Sustainability. 16-22.

More information in national current research information system (CRIStin)