Home
Kristin Egset Kjøde's picture

Kristin Egset Kjøde

Senior Adviser
  • E-mailKristin.Kjode@uib.no
  • Phone+47 55 58 49 96+47 924 39 240
  • Visitor Address
    Jekteviksbakken 31 - Juss II
  • Postal Address
    Postboks 7800
    5020 BERGEN