Home
Kristin Holtermann's picture

Kristin Holtermann

Adviser
 • E-mailKristin.Holtermann@uib.no
 • Phone+47 55 58 26 84
 • Visitor Address
  Thormøhlens gate 53 A/B
  5006 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Report
 • Show author(s) (2016). bioCEED Survey 2015. 1. 1. .
Lecture
 • Show author(s) (2022). Praksis i biologiutdanningen (faglig foredrag) Paneldebatt om praksis i utdanninger (paneldebatt).
 • Show author(s) (2022). Poster session for increased student learning.
 • Show author(s) (2022). Læring gjennom autentiske arbeidsoppgaver - eksempel fra yrkes-og forskningspraksis i biologi ved UiB.
 • Show author(s) (2021). Studentaktiv forskning og overførbare ferdigheter i redesign av biologiutdanningen – når studenter er med å utvikle.
 • Show author(s) (2021). Hvordan bruke studentevalueringer av undervisning? Innledning på kurset KUSK5 (Kompetanseutvikling for erfarne studiekonsulenter, modul 5 - Kvalitet i utdanningen).
Academic lecture
 • Show author(s) (2021). Er vi bedre på læringsaktiviteter enn læringsutbyttebeskrivelser?

More information in national current research information system (CRIStin)