Home
Kristin Holtermann's picture

Kristin Holtermann

Adviser
 • E-mailKristin.Holtermann@uib.no
 • Phone+47 55 58 26 84
 • Visitor Address
  Thormøhlens gate 53 A/B
  5006 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Report
 • Show author(s) (2016). bioCEED Survey 2015. .
Lecture
 • Show author(s) (2024). Innovasjon og studentpartnerskap – Hvordan har Senter for fremragende utdanning bioCEED jobbet for å utvikle gode idéer.
 • Show author(s) (2024). Hvordan bruker vi studentevalueringer av emner (workshop).
 • Show author(s) (2024). Centre for excellence in Biology Education – bioCEED.
 • Show author(s) (2024). Bedre praksis gjennom å forstå mentorenes utfordringer, presentasjon av prosjektet DEVELOP - Developing evidence-based mentoring for better STEM work placements.
 • Show author(s) (2023). Studentaktiv forskning og overførbare ferdigheter i redesign av biologiutdanningen - Program for studentaktiv læring 2019-2022(2023).
 • Show author(s) (2023). Research-integrated learning and assessment.
 • Show author(s) (2023). Læringsutbyttebeskrivelser, erfaringer fra BIO/bioCEED.
 • Show author(s) (2023). Hvordan bruke studentevalueringer av undervisning? Innledning på kurset KUSK5 (Kompetanseutvikling for erfarne studiekonsulenter, modul 5 - Kvalitet i utdanningen), .
 • Show author(s) (2023). Creating better work placements by understanding mentor challenges​.
 • Show author(s) (2022). Praksis i biologiutdanningen (faglig foredrag) Paneldebatt om praksis i utdanninger (paneldebatt).
 • Show author(s) (2022). Poster session for increased student learning.
 • Show author(s) (2022). Læring gjennom autentiske arbeidsoppgaver - eksempel fra yrkes-og forskningspraksis i biologi ved UiB.
 • Show author(s) (2022). Hvordan bruke studentevalueringer av undervisning? Gjesteforeleser, Innledning på kurset KUSK5 (Kompetanseutvikling for erfarne studiekonsulenter, modul 5 - Kvalitet i utdanningen), .
 • Show author(s) (2021). Studentaktiv forskning og overførbare ferdigheter i redesign av biologiutdanningen – når studenter er med å utvikle.
 • Show author(s) (2021). Hvordan bruke studentevalueringer av undervisning? Innledning på kurset KUSK5 (Kompetanseutvikling for erfarne studiekonsulenter, modul 5 - Kvalitet i utdanningen).
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Student participation in curriculum redesign – are their voices heard? .
 • Show author(s) (2023). Omlegging fra tradisjonelle forelesninger til studentaktiv læring – eksempel fra et grunnemne i biolog.
 • Show author(s) (2023). Creating better work placements by understanding mentor challenges.
 • Show author(s) (2021). Er vi bedre på læringsaktiviteter enn læringsutbyttebeskrivelser?
Poster
 • Show author(s) (2023). Student posters and assessment that outlives the course.
 • Show author(s) (2023). Student posters and assessment that outlives the course.
 • Show author(s) (2023). STEM Teachers and Heads of Education as partners in change of teaching and learning.
 • Show author(s) (2023). Redesigning a BSc programme in biology – a collaborative systems approach to curriculum development.
 • Show author(s) (2023). Redesign model meets reality – Reflections on change approaches applied when a structured model for change meets reality.
 • Show author(s) (2023). Redesign model meets reality – Reflections on change approaches applied when a structured model for change meets reality.
 • Show author(s) (2023). Poster Sessions as constructive alignment in BIO courses .

More information in national current research information system (CRIStin)