Home
Kristin Melum Eide's picture

Kristin Melum Eide

Professor, Professor II
 • E-mailKristin.Eide@uib.no
 • Phone+4795700040
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2020). Den herre språkdama på de derre tekstlabben. Oslo Studies in Language (OSLa). 87-97.
 • Show author(s) (2015). "Å framføre et velformulert resonnement" Krav til språkføring og fremstilling i BA nordisk språk og litteratur. UNIPED. 229-246.
 • Show author(s) (2007). Om verbplassering og så-konstruksjonen i to språkmøter. NOA - Norsk som andrespråk.
 • Show author(s) (2003). Modals and Tense. Konstanz Arbeitspapiere des Fachbereits Sprachwissenschaft.
 • Show author(s) (2001). Predication at the Interface. ZAS Papers in Linguistics.
 • Show author(s) (2000). Subject requirement and predication. Nordic Journal of Linguistics. 27-48.
 • Show author(s) (2000). Generativ Lingvist - og humanist. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
 • Show author(s) (1999). The Syntactic Disguises of the Predication Operator. Studia Linguistica. 155-181.
 • Show author(s) (1999). Semantically Charged Syntax and the Construction of Meaning. Proceedings of the 23rd Annual Penn Linguistics Colloquium. Penn Working Papers in Linguistics. 111-126.
 • Show author(s) (1997). Forholdet mellom språkets form og innhold. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
 • Show author(s) (1997). A Predication Operator: Evidence and Effects. Working Papers in Scandinavian Syntax. 39-59.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). On the baseline notion in language acquisition and maintenance: A case study on American Speakers of Heritage Norwegian.
 • Show author(s) (2023). Om språklig repertoar.
 • Show author(s) (2023). Om grammatikkens mulige retur til skolen: Er det i så fall godt nytt?
 • Show author(s) (2023). Mood, modals, modality: A view from the North.
 • Show author(s) (2023). Menneskets magiske evne: Språket som superkraft.
 • Show author(s) (2023). Menneskets magiske evne.
 • Show author(s) (2023). Intra-speaker variation in North-American Heritage Norwegian (NorNAHL): Input and baseline(s).
 • Show author(s) (2023). Grammatikkens retur til skolen (?) er godt nytt.
 • Show author(s) (2023). Er grammatikkundervisning på vei inn i skolen igjen?
 • Show author(s) (2023). Diakron endring og variasjon i ‘input’ og ‘output’ i eit arvespråk med utgangpunkt i amerikanorsk.
 • Show author(s) (2023). A new way of teaching grammar (or not?). Restoring the missing meta-language of grammar. .
 • Show author(s) (2022). Verbs and auxiliaries in Mainland Scandinavian and English.
 • Show author(s) (2022). Variasjon, akkomodering, register: En modell for språklig endring.
 • Show author(s) (2022). Teaching L3 (third language) via L2 (second language).
 • Show author(s) (2022). Syntax via dinosaurs.
 • Show author(s) (2022). Remote and immediate past in Norwegian .
 • Show author(s) (2022). Om dinosaurboka (Språket som superkraft).
 • Show author(s) (2022). Nær og fjern fortid i norsk.
 • Show author(s) (2022). Når metaspråket mangler – og grammatikkens mulige retur til den norske skolen.
 • Show author(s) (2022). Norwegian v. English sentence structure .
 • Show author(s) (2022). Multilingualism as a resource in the classroom – and the missing metalanguage.
 • Show author(s) (2022). Linguistic repertoires: modeling variation in input and production. A case study on American Speakers of Heritage Norwegian. .
 • Show author(s) (2022). Grammatikken: et språk til å snakke om språk.
 • Show author(s) (2022). Flerspråklighet som ressurs i klasserommet – og metaspråket som mangler.
 • Show author(s) (2021). A matter of life and death : The interaction of tense and aspect in Norwegian (a garden variety Germanic language).
 • Show author(s) (2020). Tense, aspect and modality in Norwegian.
 • Show author(s) (2020). Norwegian versus English grammar.
 • Show author(s) (2020). Multilingual Norway.
 • Show author(s) (2020). Learning (to be)Norwegian: Norwegian as a second language.
 • Show author(s) (2019). Syntactic registers and language change – and the role of variation in input.
 • Show author(s) (2019). Intergenerational Transmission of Norwegian as a Heritage Language.
 • Show author(s) (2019). Individuell variasjon i et tospråklig samfunn: Inputdata og forklaringsmodell .
 • Show author(s) (2019). Dialektale demonstrativer i "herre korpusan".
 • Show author(s) (2019). Bruk av korpus i studiet av språkendring i amerikanorsk .
 • Show author(s) (2019). Competition at the left-edge: Left-dislocation vs. V2 in heritage varieties of Germanic.
 • Show author(s) (2018). Tilegnelse av verbale kategorier.
 • Show author(s) (2018). Om skriving og publisering.
 • Show author(s) (2018). Om kunnskap og produksjon i språktilegnelse.
 • Show author(s) (2018). Norwegian bilinguals in America and their language change: real, apparent, attrition?
 • Show author(s) (2018). From properties to predicates; from projections to propositions.
 • Show author(s) (2018). Akademisk skriving og publisering.
 • Show author(s) (2017). Verbflytting i Amerika-norsk.
 • Show author(s) (2017). Verb placement variation as a sociolinguistic variable? Norwegian verb second in three different contact situations.
 • Show author(s) (2017). Topikalisering og ulike typar V2 i Amerika-norsk.
 • Show author(s) (2017). Tilegnelse av kongruens i norsk som tidlig andrespråk.
 • Show author(s) (2017). Teaching the grammar of Norwegian interlanguages.
 • Show author(s) (2017). On finiteness in natural languages.
 • Show author(s) (2017). Om store og små revolusjoner i språkvitenskapen.
 • Show author(s) (2017). Om finittkategorien i naturlige språk.
 • Show author(s) (2017). Modality in Norwegian.
 • Show author(s) (2017). Hva kan grammatikkforskninga gi lektorstudentene — og hva kan lektorstudentene gi grammatikkforskninga?
 • Show author(s) (2017). German vs. Norwegian adjunct small clauses headed by als/som.
 • Show author(s) (2017). Finitthet i norsk som andrespråk.
 • Show author(s) (2017). Effects of Formal Instruction in Adult Language Acquisition .
 • Show author(s) (2017). Chasing the overlap: Heritage language, multiple grammars, selection and convergence.
 • Show author(s) (2016). Tre typer V2 i Amerikanorsk.
 • Show author(s) (2016). Språkutvikling: arv og miljø.
 • Show author(s) (2016). On finiteness. What is it, and what is it for?
 • Show author(s) (2016). ON English-Scandinavian language contact.
 • Show author(s) (2016). Når norsk slipes mot engelsk: gammel og ny språkkontakt.
 • Show author(s) (2016). Modal perfects.
 • Show author(s) (2016). Modal bruk av (presens) perfektum i skandinavisk: nye takter? .
 • Show author(s) (2016). Intergenerational changes in Norwegian heritage language of the American Midwest.
 • Show author(s) (2016). Hvordan teste det du ikke kan spørre om? Om kompetanse og performanse i mellomspråk.
 • Show author(s) (2016). Have-less infinitive perfects in Scandinavian and English.
 • Show author(s) (2016). Finiteness features and reflexive binding in second language acquisition.
 • Show author(s) (2016). Counterfactual present perfects.
 • Show author(s) (2015). «E jifta norsker»: Om strukturell forenkling i Amerika-norsk.
 • Show author(s) (2015). Verbplassering i Amerika-norsk.
 • Show author(s) (2015). Structural Reduction in Heritage Language: Simplification, Transfer, and/or Convergence.
 • Show author(s) (2015). Modal bruk av (presens) perfektum i norsk: nye takter? .
 • Show author(s) (2014). Strukturell reduksjon i arvespråk:forenkling eller konvergens?
 • Show author(s) (2014). Om finittkategorien i tilegnelsen av norsk.
 • Show author(s) (2014). Finittkategorien og språktilegnelse.
 • Show author(s) (2014). Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans.
 • Show author(s) (2013). Verb movement and finiteness in Norwegian varieties of the American Midwest.
 • Show author(s) (2013). V2and verb morphology in Norwegian heritage language of the American Midwest.
 • Show author(s) (2013). V2 and non-V2 in Norwegian varieties spoken in the American Midwest.
 • Show author(s) (2013). Topikalisering og V2 i Amerika-norsk.
 • Show author(s) (2013). Nokre mytar er fort avkledde: partisipp i dialektkorpuset.
 • Show author(s) (2013). Language contact and verb second in Norwegian varieties spoken in the American Midwest.
 • Show author(s) (2013). Germanic tense is compositional: a view from Norwegian.
 • Show author(s) (2013). Features Affecting Topicalization: Norwegian Varieties in the American Midwest.
 • Show author(s) (2013). Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology.
 • Show author(s) (2013). Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology.
 • Show author(s) (2012). Verb second in the Norwegian varieties spoken in the American Midwest.
 • Show author(s) (2012). The Ghost of the Old Norse Subjunctive: Konjunktiv forkledd som supinum.
 • Show author(s) (2012). On topics and the Wackernagel position in Norwegian.
 • Show author(s) (2012). Introduksjon til humanioras kjernevirksomhet.
 • Show author(s) (2011). ”Drøfting vil si å diskutere med seg selv”. Om å finne sin egen stemme i akademia.
 • Show author(s) (2011). Vi va spost te å lær ængelskt, da veit du! Om modalitet i amerikanorsk.
 • Show author(s) (2011). On mood and modality in Norwegian.
 • Show author(s) (2011). On modality in immigrant language: The case of spu:st in spoken Norwegian in the Midwest.
 • Show author(s) (2011). Om tempus, aspekt og modus i norsk.
 • Show author(s) (2011). Om drøfting: Introduksjon til humanioras kjernevirksomhet.
 • Show author(s) (2011). Did we break English?
 • Show author(s) (2011). Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a bilingual's acquisition of finiteness and V2 in Norwegian.
 • Show author(s) (2011). Adverbielle småsetninger i norsk, tysk og japansk.
 • Show author(s) (2010). Syntactic structures as sociolinguistic variables: Norwegian main clause declaratives.
 • Show author(s) (2010). Norwegian is a V3 language.
 • Show author(s) (2010). How (and why?) English is different: On finiteness and V2.
 • Show author(s) (2010). Finittkategorien i germanske språk.
 • Show author(s) (2010). Finiteness is a Primitive.
 • Show author(s) (2010). Ecoll- Ecology for language learning.
 • Show author(s) (2010). Ecoll -- Ecology for language learning.
 • Show author(s) (2010). Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a Mandarin-Norwegian bilingual’s acquisition of finiteness and V2 in Norwegian.
 • Show author(s) (2009). Vi analyserer setningsapposisjoner, noe du absolutt bør få med deg.
 • Show author(s) (2009). The disappearing finiteness distinction in English: An L2 effect?
 • Show author(s) (2009). The disappearing finiteness distinction in English: An L2 effect?
 • Show author(s) (2009). Norwegian is a V3 language.
 • Show author(s) (2009). Norwegian is a V3 language.
 • Show author(s) (2009). Norsk er et V3-språk.
 • Show author(s) (2009). Norsk er et V3 språk.
 • Show author(s) (2009). Language contact and L2 effects: The disappearing finiteness distinction in English.
 • Show author(s) (2009). Altering the English verb phrase: The disappearing finiteness distinction.
 • Show author(s) (2008). The distribution of finiteness in some Germanic languages and dialects.
 • Show author(s) (2008). Prinsipp- og Parameterteori og intraindividuell syntaktisk variasjon.
 • Show author(s) (2008). Norwegian is a V3 language, and expletives are ("V2") particles.
 • Show author(s) (2008). Intraspeaker variation: An integrated approach.
 • Show author(s) (2008). Intraspeaker variation: An integrated approach.
 • Show author(s) (2008). Finittkategorien i skandinavisk versus engelsk.
 • Show author(s) (2008). Finiteness and inflection: The syntax your morphology can afford.
 • Show author(s) (2008). Finiteness and inflection: The syntax your morphology can afford.
 • Show author(s) (2008). Dialect syntax and parallel grammars: A challenge to generative frameworks?
 • Show author(s) (2007). Universal bilingualism - the solution language variation.
 • Show author(s) (2007). Universal Bilingualism – The Missing Link between Sociolinguists and Generativists?
 • Show author(s) (2007). Universal Bilingualism as a Solution to Variation.
 • Show author(s) (2007). The FINISLA network. Opening and overview.
 • Show author(s) (2007). The Decline of V2 in Mainland Scandinavian?
 • Show author(s) (2007). On Finiteness.
 • Show author(s) (2007). Norsk og svensk er mye mer finitt enn engelsk!
 • Show author(s) (2007). Norsk er mye fin(ittere) enn engelsk.
 • Show author(s) (2007). Finiteness. The haves and the have-nots.
 • Show author(s) (2007). Finiteness.
 • Show author(s) (2007). Decline of V2 in Mainland Scandinavian?
 • Show author(s) (2006). Tense and finiteness in Norwegian L2: Three different explanations.
 • Show author(s) (2006). On Norwegian L2: Verb second, transfer and the ”Underspecified CP” hypothesis.
 • Show author(s) (2006). On Norwegian L2: Verb second, transfer and the ?Underspecified CP? hypothesis.
 • Show author(s) (2006). On Finiteness.
 • Show author(s) (2006). Modals and the Present Perfect.
 • Show author(s) (2006). Finiteness: The haves and the have-nots.
 • Show author(s) (2006). Finiteness and the subject.
 • Show author(s) (2006). Ellipse og syntaktisk struktur.
 • Show author(s) (2006). Dialekter og parametrisering.
 • Show author(s) (2005). Verb og subjekt i norsk som andrespråk.
 • Show author(s) (2005). Norwegian Modals.
 • Show author(s) (2005). Norske modalverb.
 • Show author(s) (2005). Argumentstrukturen til norske modalverb.
 • Show author(s) (2004). Verb og subjekt i norsk som andrespråk.
 • Show author(s) (2004). Tense.
 • Show author(s) (2004). Second Language Creation:Verbs and subjects in foreign speakers� varieties of Norwegian.
 • Show author(s) (2004). Om tempus i norsk.
 • Show author(s) (2003). Tempus � komposisjonalitet og parametrisering.
 • Show author(s) (2003). Setningskomplementer og Tempus.
 • Show author(s) (2003). Norwegian Modals.
 • Show author(s) (2003). Non-verbal copulas in German and Norwegian.
 • Show author(s) (2003). Non-verbal Copulas in German and Norwegian.
 • Show author(s) (2003). Multifunctional Structures in Norwegian and German.
 • Show author(s) (2003). Multifunctional Structures in Norwegian and German.
 • Show author(s) (2003). Et komposisjonelt tempussystem.
 • Show author(s) (2003). Dialektspesifikke modalkonstruksjoner.
 • Show author(s) (2002). Tid og Tempus.
 • Show author(s) (2002). Tanker om Tempus.
 • Show author(s) (2002). Modals, Theta-roles and Subject Scope.
 • Show author(s) (2002). Modals and Tense.
 • Show author(s) (2002). Modals and Tense.
 • Show author(s) (2002). Modals and Tense.
 • Show author(s) (2001). Predication at the Interface.
 • Show author(s) (2001). Predication Particles in German and Norwegian.
 • Show author(s) (2000). Norwegian modals.
 • Show author(s) (2000). Norwegian Modals.
 • Show author(s) (2000). Modals and the Syntax/Semantics Interface: The Scandinavian Challenge.
 • Show author(s) (2000). Modals and the Syntax/Semantics Interface: The Scandinavian Challenge.
 • Show author(s) (2000). Modals and the Syntax/Semantics Interface: The Scandinavian Challenge.
 • Show author(s) (1999). Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax.
 • Show author(s) (1999). Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax.
 • Show author(s) (1999). Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax.
 • Show author(s) (1999). Semantically Charged Syntax and the Contruction of Meaning.
 • Show author(s) (1999). Predikasjon, subjektskrav og forholdet syntaks-semantikk.
 • Show author(s) (1999). Norske modalverb: Myter og mysterier.
 • Show author(s) (1999). Lingvist og humanist: Mellom barken og veden?
 • Show author(s) (1999). How Semantic Are Syntactic Representations? The Status of Expletive Subjects in a Grammar Semantics Approach.
 • Show author(s) (1999). Adverbial Small Clauses in Norwegian and German.
 • Show author(s) (1999). Adverbial Small Clauses in Norwegian and German.
 • Show author(s) (1997). Kopulapartikler i norsk.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). The perfect volume: Papers on the perfect. John Benjamins Publishing Company.
 • Show author(s) (2019). Språket som system: Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2016). Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages. John Benjamins Publishing Company.
 • Show author(s) (2015). Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)