Home
Kristin Rubecksen's picture

Kristin Rubecksen

Associate Professor
 • E-mailKristin.Rubecksen@uib.no
 • Phone+47 55 58 21 66
 • Visitor Address
  Christies gate 17
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2021. Understanding Felt Accountability. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 893-916.
 • Show author(s) 2020. Understanding Felt Accountability. The institutional antecedents of the felt accountability of agency-CEO's to central government. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions.
 • Show author(s) 2014. Decentralization in public sector organizations: Do organizational autonomy and result control lead to decentralization toward lower hierarchical levels? Public Performance and Management Review. 496-520.
 • Show author(s) 2009. Moderne Organisasjonsoppskrifter i norske direktorat. Frå ledelse til styring? Nordiske organisasjonsstudier. 3-25.
 • Show author(s) 2008. Controlling regulatory agencies. Scandinavian Political Studies. 1-26.
 • Show author(s) 2008. Autonomy and regulation of state agencies: Reinforcement, indifference or compensation? Public Organization Review. 155-174.
 • Show author(s) 2007. Modern management tools in state agencies: The case of Norway. International Public Management Journal. 387-413.
 • Show author(s) 2006. Performance Management in Practice: The Norwegian Way. Financial Accountability and Management. 251-270.
Report
 • Show author(s) 2019. Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A). .
 • Show author(s) 2018. Nærpolitireformen - Gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser. Rokkan-rapport 2 - 2018. . .
 • Show author(s) 2017. Rettighetsfesting av BPA - store forventinger, betinget suksess. .
 • Show author(s) 2017. RETTIGHETSFESTING AV BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag. .
 • Show author(s) 2016. Kulturarenaer 2016. Kartlegging av kulturaktivitet og kulturarenaer i norske kommuner. .
 • Show author(s) 2016. Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer. .
 • Show author(s) 2014. Administrative reforms and accountability relations in the welfare states. Comparing Health and Labour Administration in Norway, Denmark and Germany. .
 • Show author(s) 2006. EU i norsk sentralforvaltning. .
 • Show author(s) 2005. Regulating Regulatory organizations: Controlling Norwegian Civil Service Oganizations. 5. 5. .
 • Show author(s) 2005. Performance Management in Practice - the Norwegian Way. 8. 8. .
 • Show author(s) 2005. Autonomy and Control in the Norwegian Civil Service: Does Agency form Matter? 4. 4. .
 • Show author(s) 2004. Civil Service Organizations in Norway: Organizational Features and Tasks. 20. 20. .
 • Show author(s) 2001. Inntekter og omstillinger i statlige organer ved tusenårsskiftet: noen foreløpige observasjoner. 0109. 0109. .
 • Show author(s) 2001. Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: noen foreløpige observasjoner. .
 • Show author(s) 2001. Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: Noen foreløpige observasjoner. .
Lecture
 • Show author(s) 2018. Nærpolitireformen - resultater fra forskning ved Uni Research Rokkansenteret. .
 • Show author(s) 2018. Nærpolitireformen - gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser. Presentasjon av avsluttet forskningsprosjekt. .
 • Show author(s) 2018. Nærpolitireformen - forskningsaktivitet ved Uni Research Rokkan 2017-2019. .
Academic lecture
 • Show author(s) 2018. Administrative accountability and reputation: The Case of Norwegian Central Agencies.
 • Show author(s) 2018. Administrative accountability and reputation. The case of the Norwegian central agencies.
 • Show author(s) 2014. Administrative reforms and accountability relations in the welfare state. comparing health and labour administration in Norway, Denmark and Germany.
 • Show author(s) 2008. Moderne organisasjonsoppskrifter i norske direktorat. Frå ledelse til styring?
 • Show author(s) 2007. Explaining autonomy of public sector agencies in Norway, Ireland and Flanders.
 • Show author(s) 2007. Autonomy and regulation of state agencies: Reinforcement, indifference or compensation?
 • Show author(s) 2006. Regulation inside government: Modern management tools in Norwegian state agencies.
 • Show author(s) 2006. Modern Management Tools in Norwegian State Agencies: Regulation Inside Government or Shopping Basket?
 • Show author(s) 2005. Regulating regulatory Organizations. Controlling Norwegian Civil service Organizations.
 • Show author(s) 2005. Performance Management in Practice - The Norwegian Way.
 • Show author(s) 2005. Autonomy and control in the Norwegian Civil service: Does agency form matter?
 • Show author(s) 2005. Autonomy and control in the Norwegian Civil serice: Does agency form matter?
 • Show author(s) 2004. State organizations and agencies: A description of the Norwegian survey on organizational autonomy, steering and control.
 • Show author(s) 2004. Autonomy and control in Norwegian state organizations: Preliminary results from the Norwegian survey on organizational autonomy, steering and control.
Academic monograph
 • Show author(s) 2010. Autonomy and control of state agencies. Comparing states and agencies.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2003. Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer. - En sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2008. Statlege organisasjonars autonomi: Norge i komparativt perspektiv. Stat og styring. 31-34.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2010. Autonomy, Control and Tasks in state Agencies. Comparisons and Relationships.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2018. Organizing for Societal Security and Crisis Management in Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the UK. 25 pages.
 • Show author(s) 2016. Welfare reforms, accountability and performance. 17 pages.
 • Show author(s) 2012. Norway. 11 pages.
 • Show author(s) 2009. Autonomy of public sector agencies in Norway, Ireland and Flanders: Does politico-administrative culture help us to understand similarities and differences? 26 pages.
 • Show author(s) 2008. Performance Information and Performance Steering: Integrated Systems or Loose Coupling. 16 pages.
 • Show author(s) 2006. Autonomy and Control in the Norwegian Civil Service: Does Agency Form Matter? 32 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)