Home
 • E-mailKristin.Stromsnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 14+47 901 18 906
 • Visitor Address
  Christies gate 15
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Kristin Strømsnes is a Professor at the Department of Comparative Politics. Among her main research interests are political participation and mobilization, voluntary organizations and social capital, as well as Sámi indigenous citizenship. 

Teaching Fall 2019: 'Masteroppgåva' (Sampol350)

Teaching Spring 2020: 'Politisk mobilisering' (Sampol107) and 'Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forsking' (Sampol324)

PhD-coordinator (since 2014)

Supervision - BA, MA and PhD level

 

Former teaching responsibillities:

Politisk mobilisering (Sampol107) (2014-2018)

Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forsking (Sampol324) (2017-2018)

Bacheloroppgave i sammenliknende politikk (Sampol260) (2016)

Politisk engasjement: Endringer og utfordringer (Sampol324) (2015-2016)

Samfunnsvitenskapelig metode (Met102) (2008-2014)

Changes and Challenges in Political Engagement (Sampol341) (2013)

Velferd og demokrati: Sametinget og den nye samiske offentligheten (Sampol345) (2012)

Velferd og demokrati: Sivilsamfunnets rolle (Sampol322) (2009-2010)

Rettigheter og representasjon i den skandinaviske velferdsmodellen (Sampol322) (2008)

Prosjektarbeid (Sampol303) (2006)

Forprøven i samfunnsvitenskapelig metode (Mesaf) (1993-1996)

 

Single lectures:

"Norsk og skandinavisk frivillighet i et internasjonalt perspektiv" - Politikk, styring og endring i helse- og velferdssektoren (sa6-409)

"Politikk i Norden" - Examen facultatum: Innføring i sammenliknende politikk (Sampol100)

"Alternative forms of civil society participation" - Political Mobilization: Social Movements, Organizations and Political Parties (Sampol212)

"Social Capital in Scandinavia" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Ethnic minorities" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Sosial kapital og regional utvikling" - Region og regionalisering (GEO327)

"Universelt demokrati: Likestilling" - Stats- og nasjonsbygging: Institusjoner og aktører (Sampol110)

 

PhD-disertations supervised:

Consistent Citizens? Exploring and Explaining Mechanisms of Opinion Change - Åsta Dyrnes Nordø, 2019

Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School - Julie Ane Ødegaard Borge, 2016

Climate Change: Challenging democracies, challenging parties - Sondre Båtstrand, 2015

Non-governmental participation within authoritarian constraints. Twenty years of organizational growth and institutional development around AIDS in China - Hans Jørgen Gåsemyr, 2015

 

Master-theses supervised:

Kjønnsperspektiv i norsk asylforvaltning. En casestudie av UDIs tolkning av kjønnsperspektivet i asylvurderingen - Lena Aastrøm, 2019

Mange politiske mål på få mål jord – ein analyse av partipolitikkens rolle i forvaltninga av norske jordressursar - Lina Hamre, 2017

Bosetting av flyktninger: Kommunene i et krysspress? - Hege Gotteberg Eide, 2017

Changing narratives? An analysis of the Effects of the European Debt Crisis on the European Integration Narratives of the SPD and the CDU/CSU - Marte Utgård Malones, 2016

Miljøpartiet de Grønne på Stortinget: En studie av et partipolitisk gjennomslag - Bjørn Siem Knudsen, 2016

"Balansekunstnerne" - Utforskende casestudie av ideologiske tankesmier i Norge - Maria Dyrhol Sandvik, 2015

Veien til økt kvalitet. Internasjonalisering av norsk høyere utdanning - Belinda Gloppen Helle, 2015

Motiv for fiskeribistand. En kvalitativ analyse av to norske bistandsprosjekt til fiskerisektoren - Amalie Statland Fantoft, 2015

Hva skyldes forskjellene? – En vekstkurveanalyse av politisk representasjon av kvinner i 20 demokratier over tidsperioden 1970-2013 - John Martin Roaldset, 2014

To sider av same sak. Ein kvantitativ casestudie av kommunesamanslåingar og politisk legitimitet - Marius Myklebust, 2013

Det regionale nivåets framtid. En komparativ studie av holdninger til forvaltningsordningen blant fylkestingspolitikere på Vestlandet - Torben Tøsse Blindheim, 2013

The Development of Political trust. A multilevel analysis of cross-curtain differences in State-citizen relationships - Fredrik Herdlevær Sagafos, 2011

The Norwegian Voluntary Sector in Change. The Impact of Changes in Organizational Type, Structure, and Membership on Local Voluntary Associations' Political Involvement - Karoline Garshol, 2011

Explaining Compliance: What makes the polluter turn green? An event history analysis of member state compliance with the Montreal Protocol - Åsta Dyrnes Nordø, 2010

Norske nasjonale ekspertar – ein kanal for innverknad eller gratis arbeidskraft til Brussel? - Marte Nes, 2009 

”Om ikke akkurat grasrot, så nesten litt” Miljøverndepartementets bruk av ’sivilsamfunnsinitiativer’ som virkemidler for økt folkelig miljøengasjement - Ingrid Sælensminde, 2008

Sivilsamfunns demokratiske rolle. Er Norge og Danmark så ulike? - Marit Jacobsen, 2007

Grøn politisk ideologi og den norske miljøvernrørsla - Heidi Kristin Reppen, 1998

 

 • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. 234 pages. ISBN: 978-3-319-98716-3.
 • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context. Chapter 1, pages 1-31. In:
  • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. 234 pages. ISBN: 978-3-319-98716-3.
 • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case. Chapter 9, pages 199-207. In:
  • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. 234 pages. ISBN: 978-3-319-98716-3.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2019. The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State. Kapittel 15, pages 250-268. In:
  • Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O. 2019. Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing. 362 pages. ISBN: 978 1 78897 583 4.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars; Ibsen, Bjarne; Henriksen, Lars Skov. 2019. The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. Chapter 2, pages 33-66. In:
  • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. 234 pages. ISBN: 978-3-319-98716-3.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Sterk velferdsstat fremmer frivillig arbeid. Dagens næringsliv. 30-30. Published 2019-02-16.
 • Strømsnes, Kristin; Skov Henriksen, Lars; Svedberg, Lars. 2019. Forskere: En omfattende stat giver et omfattende civilsamfund. Altinget. Published 2019-01-17.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector. Chapter 5, pages 165-185. In:
  • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 pages. ISBN: 9783319772639.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector. Chapter 1, pages 1-24. In:
  • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 pages. ISBN: 9783319772639.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 pages. ISBN: 9783319772639.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Loga, Jill M. 2018. State and Civil Society: A Regime Change? Chapter 4, pages 117-163. In:
  • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 pages. ISBN: 9783319772639.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Omfattende stat, omfattende sivilsamfunn. Saktuelt. Published 2018-12-13.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Mange hindre for amerikanske velgere. Bergens Tidende. Published 2018-11-05.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Aktivisme før og nå. Saktuelt. Published 2018-05-28.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Lite forpliktende klimastøtte. Saktuelt. Published 2018-01-09.
 • Strømsnes, Kristin; Gjerde, Steinar. 2018. Politiske aksjoner i Norge: Hvilken rolle spiller organisasjonene? Kapittel 2, pages 31-62. In:
  • Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar. 2018. Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk. 302 pages. ISBN: 9788202590420.
 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2017. The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway. 7. In:
  • Coakley, John. 2017. Non-territorial Autonomy in Divided Societies. Comparative Perspectives. Routledge. 190 pages. ISBN: 9781138953956.
 • Nilsen, Heidi Rapp; Strømsnes, Kristin; Schmidt, Ulla. 2017. A broad alliance of civil society organizations on climate change mitigation: political Strength or legitimizing support? Journal of Civil Society. 14: 20-40. doi: 10.1080/17448689.2017.1399596
 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2016. The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway. Ethnopolitics. 15: 125-143. doi: 10.1080/17449057.2015.1101846
 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2015. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-4. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 100 pages.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes. 2015. Den samiske medborgeren. Cappelen Damm Akademisk. 319 pages. ISBN: 978-82-02-41485-6.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2015. Sivilsamfunnet og Sametinget som 'støvsuger'. Kapittel 11, pages 274-308. In:
  • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2015. Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk. 422 pages. ISBN: 978-82-05-48262-3.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Betydelsen av kyrkobesök och medlemskap i religiösa frivilligorganisationer för skapandet av socialt kapital. Ideelt forums skriftserie. 5. 6-15.
 • Eimhjellen, Ivar; Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2014. Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 25: 730-753. doi: 10.1007/s11266-013-9361-x
 • Strømsnes, Kristin. 2014. Christian Albrekt Larsen: The Rise & Fall of Social Cohesion. Tidsskrift for velferdsforskning. 17: 59-61.
 • Strømsnes, Kristin. 2014. En arena for gateslag og sultestreik. Bergens Tidende. Published 2014-10-27.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2014. Aksjoner i det representative demokrati. Kapittel, pages 479-504. In:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 pages. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2013. Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2013. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 104 pages.
 • Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin. 2013. Inequality, Diversity and Social Trust in Norwegian Communities. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties. 23: 322-342. doi: 10.1080/17457289.2013.808643
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2013. Citizenship identity among Norwegian Sami in core Sami areas. Citizenship Studies. 17: 712-727. doi: 10.1080/13621025.2013.834126
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Norsk frivillighetspolitikk - ny och enhetlig? Kapittel 6, pages 89-101. In:
  • Trägårdh, Lars; Selle, Per; Henriksen, Lars Skov; Hallin, Hanna; Halin, Hanna. 2013. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag. 334 pages. ISBN: 978-91-86949-39-6.
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Medlemmene mindre viktige. Bergens Tidende. 146: 17-17. Published 2013-06-19.
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Frivillig arbeid. Bergens Tidende. 146: 16-17. Published 2013-06-19.
 • Loga, Jill; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Trägårdh, Lars. 2012. Klemt mellom staten og markedet. Bergens Tidende. Published 2012-06-03.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Innledning. Kapittel 1, pages 5-7. In:
  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 121 pages.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 121 pages.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Sápmelaččat bellodagain ja válggain. 5, pages 71-101. In:
  • Broderstad, Else Grete; Brustad, Magritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. 2012. Sámi logut muitalit 5. Čielggaduvvon sámi statistihkka 2012. Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu. 116 pages.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Samer i parti og valg. 5, pages 72-103. In:
  • Broderstad, Else Grete; Brustad, Margritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. 2012. Samiske tall forteller 5. Kommentert samisk statistikk 2012. Sámi allaskuvla, Kautokeino. 116 pages.
 • Strømsnes, Kristin. 2012. Sosial kapital og frivillighet. Tidsskrift for velferdsforskning. 15: 122-133.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2012. En ny og helhetlig frivillighetspolitikk? Kapittel 3, pages 23-38. In:
  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 121 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2011. Organisasjonslivet i Hordaland under lupen. Lokalhistorisk magasin. 22: 14-18.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2011. Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-3. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Oslo/Bergen. 100 pages.
 • Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin. 2011. Etnisk mangfold, økonomisk ulikhet og sosial kapital. 8, pages 205-224. In:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 pages. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2011. Sosial kapital blant norske samer. 4, pages 101-128. In:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 pages. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Strømsnes, Kristin; Aars, Jacob. 2011. Pendling og sosial kapital innenfor norske storbyregioner. 9, pages 225-243. In:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 pages. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2010. Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. kapittel, pages 147-160. In:
  • Amnå, Erik. 2010. New Forms of Citizen Participation. Normative Implications. Nomos Verlagsgesellschaft. 211 pages. ISBN: 978-3-8329-5240-2.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2010. Sami Citizenship: Marginalisation or Integration? Acta Borealia. 27: 66-90. doi: 10.1080/08003831.2010.486926
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2010. Sámi citizenship marginalisation or integration? Acta Borealia. 27: 66-90. doi: 10.1080/08003831.2010.486926
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2010. Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. Rokkansenteret Notat. 6. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 20 pages.
 • Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2010. The Strange Coexistence of Passive Memberships and High Social Capital in Scandinavia. Kapittel, pages 151-168. In:
  • Alapuro, Risto; Stenius, Henrik. 2010. Nordic Associations in a European Perspective. Nomos Verlagsgesellschaft. 330 pages. ISBN: 978-3-8329-5422-2.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2010. Is commuting bad for civil life? Evidence from three Norwegian cities. ISTR Conference Working Papers. VII. International Society for Third Sector Research. 15 pages.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Political Consumerism - A Substitute for or Supplement to Conventional Political Participation? Journal of Civil Society. 5: 303-314. doi: 10.1080/17448680903351834
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2009. The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen. ISTR Conference Working Papers. VI. International Society for Third Sector Research. 42 pages.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2009. Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics. 18: 391-407. doi: 10.1080/09644010902823774
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2008. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. Kapittel 7, pages 189-220. In:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 pages. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Strømsnes, Kristin. 2008. The Importance of Church Attendance and Membership of Religious Voluntary Organizations for the Formation of Social Capital. Social Compass. 55: 478-496. doi: 10.1177/0037768608097234
 • Wallace, Claire; Strømsnes, Kristin. 2008. Introduction: European Identities. Perspectives on European Politics and Society. 9: 378-380. doi: 10.1080/15705850802416762
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2008. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. Rapport - Rokkansenteret. 2008: 6. Rokkansenteret, Bergen. 58 pages.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2008. Voluntary associations, trust, and civic engagement: A multilevel approach. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 37: 249-263. doi: 10.1177/0899764007304754
 • Aars, Jacob; Strømsnes, Kristin. 2007. Contacting as a channel of political involvement: Collectively motivated, individually enacted. West European Politics. 30: 93-120. doi: 10.1080/01402380601019704
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2007. IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. Kapitel 6, pages 192-223. In:
  • Tranvik, Tommy. 2007. Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. 223 pages. ISBN: 978-82-450-0663-6.
 • Strømsnes, Kristin. 2007. Politisk forbruk - et alternativ til konvensjonell politisk deltakelse? kapittel 12, pages 305-332. In:
  • Schelderup, Gerhard Emil; Knudsen, Morten William. 2007. Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Cappelen Damm Akademisk. 442 pages. ISBN: 978-82-02-26798-8.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2007. Norwegian Environmentalism Between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. ISTR Conference Working Papers. 5. International Society for Third Sector Research. 36 pages.
 • Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2007. Mapping Voluntarism – Scandinavia in Comparison. ISTR Conference Working Papers. 5. International Society for Third Sector Research. 21 pages.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Bortne, Øystein. 2006. Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Springer Science+Business Media B.V.. 190 pages. ISBN: 0-387-30524-6.
 • Kleppe, Ingeborg Astrid; Strømsnes, Kristin. 2006. Political Consumerism. Roundtable, pages 227-227. In:
  • Ekström, Karin M.; Brembeck, Helene. 2006. European Advances in Consumer Research, Volume 7. 661 pages. ISBN: 0-915552-55-8.
 • Strømsnes, Kristin. 2006. Citizenship: The History of an Idea, by Paul Magnette. West European Politics. 29: 614-615.
 • Strømsnes, Kristin. 2005. Political Consumption in Norway: Who, why - and does it have any effect? Kapittel 8, pages 165-181. In:
  • Boström, Magnus; Føllesdal, Andreas; Klintman, Mikael; Micheletti, Michele; Sørensen, Mads P. 2005. Political Consumerism: Its motivations, power, and conditions in the Nordic countries and elsewhere. Proceedings from the 2nd International Seminar on Political Consumerism, Oslo, August 26-29, 2004. 529 pages.
 • Strømsnes, Kristin. 2004. Kirkegang og medlemskap i religiøse organisasjoner: Den brede vei til sosial kapital? Kapittel 1, pages 11-36. In:
  • Winsnes, Ole Gunnar. 2004. Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke. 159 pages.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2003. Det vanskelige dyrevernet. Stavanger Aftenblad. Published 2003-01-27.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2003. Miljøvern uten grenser. Bergens Tidende. Published 2003-01-03.
 • Strømsnes, Kristin. 2003. Folkets makt. Medborgerskap, demokrati, deltakelse. Gyldendal Akademisk. 233 pages. ISBN: 82-05-32380-1.
 • Strømsnes, Kristin. 2003. "Politikk i aksjonsform". Bergens Tidende. Published 2003-11-21.
 • Strømsnes, Kristin; Bortne, Øystein. 2003. Les boken, Killingland! Nationen.
 • Bortne, Øystein; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2002. Miljøvern uten grenser? Gyldendal Akademisk. 171 pages. ISBN: 82-05-30757-1.
 • Strømsnes, Kristin. 2002. Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon. Rokkansenteret Working Papers. 9. Rokkansenteret, Bergen. 24 pages.
 • Bortne, Øystein; Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2001. Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn. Det Norske Samlaget. 207 pages.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2001. Membership and Democracy. kapittel, pages 134-147. In:
  • Dekker, Paul; Uslaner, Eric M. 2001. Social Capital and Participation in Everyday Life. Routledge. ISBN: 0-415-23273-2.
 • Strømsnes, Kristin. 2001. Demokrati i bevegelse. Universitet i Bergen.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1999. 組織メンバーシップと民主主義 : 受動的なメンバーを深刻に考えなければならないか? Chiba Journal of Law and Politics. 14: 143-166.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1998. Organized Environmentalists: Democracy as a Key Value? VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 9: 319-343.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1997. Medlemskap og demokrati: Må vi ta passivt medlemskap på alvor? Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. 29: 31-48.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1996. Natur og kultur. 183-199. In:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Midtbø, Tor; Strømsnes, Kristin. 1996. Voter turnout in Norway: Time, Space and Causality. Scandinavian Political Studies. 19: 379-400.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1996. Norske miljøvernorganisasjoner: En demokratisk folkebevegelse? Kapittel 19, pages 261-288. In:
  • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Aschehoug & Co. ISBN: 82-518-3510-0.
 • Strømsnes, Kristin. 1996. Preferansedanning og rasjonalitet. Kapittel 7, pages 98-116. In:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Strømsnes, Kristin. 1996. Mario Dianis Green Networks. A Structural Analysis of the Italian Environmental Movement. Acta Sociologica. 39: 332-335.
 • Strømsnes, Kristin; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Miljøvernundersøkelsen 1995. Dokumentasjonsrapport. LOS-senteret, Bergen. 400 pages.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Aschehoug & Co. ISBN: 82-518-3510-0.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering. Kapittel 1, pages 17-33. In:
  • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Aschehoug & Co. ISBN: 82-518-3510-0.
 • Strømsnes, Kristin. 1995. En bedre organisert offentlig sektor. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987 - 1994 innen området 'En bedre organisert offentlig sektor'. LOS-senteret, Bergen. 247 pages.
 • Strømsnes, Kristin. 1995. Kjønn og politisk kunnskap. Kapittel 9, pages 244-275. In:
  • Raaum, Nina C. 1995. Kjønn og politikk. 350 pages. ISBN: 82-518-3360-4.
 • Strømsnes, Kristin. 1994. Rettferdighet som det rasjonelle? En diskusjon av forutsetningenen bak Rawls' teori om rettferdighet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 10: 113-131.
 • Strømsnes, Kristin. 1993. Politisk deltakelse i Norge - variasjoner over et tema. LOS-senteret.
 • Strømsnes, Kristin. 1992. Politikk - fra økonomi til kultur. Nytt Norsk Tidsskrift. 9: 25-267.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 

Sametingsvalgundersøkelsen 2017, 2016-2020, The Sami Parliament.

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging, 2017-2019, Norwegian Research Council.

Centre for research on civil society and voluntary sector, 2018-2020, Ministry of Culture. 

 

Research groups

Twitter