Home
Kristina Sundell's picture

Kristina Sundell

Professor
Academic article
  • Sundh, Henrik; Finne-Fridell, Frode; Ellis, Timothy A.; Taranger, Geir Lasse; Niklasson, Lars G.; Pettersen, Eirin Fausa; Wergeland, Heidrun Inger; Sundell, Kristina. 2019. Reduced water quality associated with higher stocking density disturbs the intestinal barrier functions of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture. 1-11.
  • Niklasson, Lars; Sundh, Henrik; Olsen, Rolf Erik; Jutfelt, Fredrik; Skjødt, Karsten; Nilsen, Tom Ole; Sundell, Kristina. 2014. Effects of cortisol on the intestinal mucosal immune response during cohabitant challenge with IPNV in Atlantic salmon (Salmo salar). PLOS ONE.
Academic lecture
  • Kolarevic, Jelena; Sveen, Lene; Nilsen, Tom Ole; Sundh, Henrik; Aerts, Johan; Sundell, Kristina; Ebbesson, Lars O.E.; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn. 2016. Welfare and performance of Atlantic salmon post-smolts during exposure to mild chronic stress in closed-containment systems. In Aquaculture Europe 2016 Abstracts, pp 533-534.
  • Nilsen, Tom Ole; Andersson, Eva; Sundh, Henrik; Sundell, Kristina; Taranger, Geir Lasse; Schulz, RW; Norberg, Birgitta; Fjelldal, Per Gunnar; Ebbesson, Lars O.E.; Stefansson, Sigurd Olav. 2014. Tidlig kjønnsmodning påvirker laksens evne til å regulere vann- og salt balansen i sjø - et velferdsproblem?
  • Sundh, Henrik; Nilsen, Tom Ole; Jönsson Bergman, Elisabeth; Stefansson, Sigurd Olav; Sundell, Kristina. 2014. Nutrient transport in the Atlantic salmon (Salmo salar) is affected by environmental salinity.
  • Nilsen, Tom Ole; Andersson, Eva; Sundh, Henrik; Taranger, Geir Lasse; Schulz, RW; Sundell, Kristina; Norberg, Birgitta; Ebbesson, Lars O.E.; Handeland, S.O.; Stefansson, Sigurd Olav. 2014. Effects of androgens and cortisol on gill ion transporters and osmoregulatory capacity in atlantic salmon.
Poster
  • Tang, Patrik; Nilsen, Tom Ole; Sundh, Henrik; Sundell, Kristina; Gharbi, Naouel; Osberg, Camilla; Handeland, Sigurd O; Ebbesson, Lars O.E.; Käkelä, Reijo; Tronci, Valentina; Pedrosa, Cindy; Balseiro, Pablo; Stefansson, Sigurd Olav. 2019. The effect of temperature on stress disturbance and skin barrier functions in Atlantic salmon (Salmo salar L. ) post- smolts.

More information in national current research information system (CRIStin)