Home
Kristine Ludvigsen's picture

Kristine Ludvigsen

Associate Professor
Academic article
 • Show author(s) (2020). Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 pages.
 • Show author(s) (2020). Behind the scenes: Unpacking student discussion and critical reflection in lectures. British Journal of Educational Technology (BJET). 28 pages.
 • Show author(s) (2019). Writing on the wall: How the use of technology can open dialogical spaces in lectures. Thinking Skills and Creativity. 1-18.
 • Show author(s) (2015). Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education. 48-63.
 • Show author(s) (2013). Theoretical and methodological issues of formative e-assessment in plenary lectures. International Journal of Pedagogies and Learning. 78-92.
 • Show author(s) (2012). Formative e-assessment in plenary lectures :. Nordic Journal of Digital Literacy. 36-54.
 • Show author(s) (2012). Formative assessment and feedback: Making learning visible. Studies in Educational Evaluation. 21-27.
Report
 • Show author(s) (2012). Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsler: en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. .
 • Show author(s) (2011). Roller og rolleforventninger ved bruk av avatarer i en fjernundervisningskontekst. 2011:1. 2011:1. .
Lecture
 • Show author(s) (2020). NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet. .
 • Show author(s) (2019). Bruk av NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet .
 • Show author(s) (2017). Studentaktiv læring i store studentgrupper ved bruk av klikkere og Flinga.
 • Show author(s) (2017). Hvordan bruke NVivo for å analysere og presentere kvalitativet data i masteroppgava?
 • Show author(s) (2017). "variasjon og studentaktivitet i forelesningen ved hjelp av digitale verktøy".
 • Show author(s) (2016). Kvalitativ metode og NvIVO.
Academic lecture
 • Show author(s) (2011). Making learning visible.
 • Show author(s) (2011). Conducting Qualitative Research in Norwegian Multicultural Prisons.
 • Show author(s) (2011). Conducting Qalitative Research in Multuicultural Norwegian Prisons: Approces and Dilemmas.
Academic monograph
 • Show author(s) (2011). Klasseleiing og IKT i vidaregåande opplæring. "Ei evaluering av LanSchool og klasseleiing i teknologitette klasserom".
Masters thesis
 • Show author(s) (2009). Nærver på avstand.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2020). Creating Spaces for Formative Feedback in Lectures.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Clicker Interventions in Large Lectures in Higher Education. 22 pages.
 • Show author(s) (2018). Decision-making supported by virtual-world systems vis-à-vis enterprise systems’ uncertainty and equivocality. 23 pages.
 • Show author(s) (2016). Formativ e-vurdering i høyere utdanning. 18 pages.
 • Show author(s) (2013). Digital didaktikk for lærerstudenter. 37 pages.
 • Show author(s) (2011). Digital kompetanse i lærarutdanningen, 5-10.
 • Show author(s) (2011). Digital kompetanse i lærarutdanningen, 1.-7.

More information in national current research information system (CRIStin)