Home
Kristoffer Brodwall's picture

Kristoffer Brodwall

PhD Candidate
Academic article
 • Brodwall, Kristoffer. 2019. Økende alkoholforbruk globalt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-2.
 • Grønning Dale, Maria Teresa; Magnus, Per; Leirgul, Elisabeth; Holmstrøm, Henrik; Gjessing, Håkon K.; Brodwall, Kristoffer; Haugen, Margaretha; Stoltenberg, Camilla; Øyen, Nina. 2019. Intake of sucrose‑sweetened soft beverages during pregnancy and risk of congenital heart defects (CHD) in offspring: A Norwegian pregnancy cohort study. European Journal of Epidemiology (EJE). 383-396.
 • Brodwall, Kristoffer. 2019. Hyppig antibiotikabruk ved diare i Afrika. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2 pages.
 • Brodwall, Kristoffer. 2019. Hurtigtest for sigdcellesykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2 pages.
 • Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Leirgul, Elisabeth; Klungsøyr, Kari; Holmstrøm, Henrik; Vollset, Stein Emil; Øyen, Nina. 2018. The five-year survival of children with Down syndrome in Norway 1994-2009 differed by associated congenital heart defects and extracardiac malformations. Acta Paediatrica. 845-853.
 • Brodwall, Kristoffer. 2018. Misdannelser etter zikavirusinfeksjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-2.
 • Brodwall, Kristoffer. 2018. Massebehandling med azitromycin? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-2.
 • Brodwall, Kristoffer. 2018. Både for mange og for få keisersnitt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-2.
 • Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Leirgul, Elisabeth; Tell, Grethe S.; Vollset, Stein Emil; Øyen, Nina. 2017. Recurrence of congenital heart defects among siblings - a nationwide study. American Journal of Medical Genetics. Part A. 1575-1585.
 • Brodwall, Kristoffer. 2017. De eldste kineserne er blitt skrøpeligere. Tidsskrift for Den norske legeforening. 615.
 • Brodwall, Kristoffer; Leirgul, Elisabeth; Greve, Gottfried; Vollset, Stein Emil; Holmstrøm, Henrik; Tell, Grethe Seppola; Øyen, Nina. 2015. Possible Common Aetiology behind Maternal Preeclampsia and Congenital Heart Defects in the Child: a Cardiovascular Diseases in Norway Project Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 76-85.
 • Leirgul, Elisabeth; Gildestad, Trude; Nilsen, Roy Miodini; Fomina, Tatiana; Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Vollset, Stein Emil; Holmstrøm, Henrik; Tell, Grethe Seppola; Øyen, Nina. 2015. Periconceptional folic acid supplementation and infant risk of congenital heart defects in Norway 1999-2009. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 391-400.
 • Leirgul, Elisabeth; Fomina, Tatiana; Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Holmstrøm, Henrik; Vollset, Stein Emil; Tell, Grethe Seppola; Øyen, Nina. 2014. Birth prevalence of congenital heart defects in Norway 1994-2009 - A nationwide study. American Heart Journal. 956-964.
 • Brodwall, Kristoffer Myrstad; Juliusson, Petur Benedikt; Bjerknes, Robert; Hovland, Randi; Fiskerstrand, Torunn. 2011. Trikorhinofalangealt syndrom - klinisk presentasjon og genetikk. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1420-1423.
Reader opinion piece
 • Brodwall, Kristoffer. 2016. Re: Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 eller 18? Tidsskrift for Den norske legeforening. 892-893.
Short communication
 • Brodwall, Kristoffer. 2018. Nytt legemiddel mot parasittsykdom i lever. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2 pages.
Feature article
 • Engjom, Trond; Brodwall, Kristoffer; Engjom, Hilde Marie; Mørch, Kristine. 2013. Utveksling av helsepersonell mellom Bergen og Zanzibar. Tidsskrift for Den norske legeforening. 187-189.
Letter to the editor
 • Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Øyen, Nina. 2016. Preeclampsia and congenital heart defects. Journal of the American Medical Association (JAMA). 1167-1168.
Doctoral dissertation
 • Brodwall, Kristoffer. 2018. Congenital heart defects in Norway. A nationwide study of Down syndrome, maternal preeclampsia, and sibling recurrence risk, 1994-2009.
Abstract
 • Brodwall, Kristoffer. 2018. Mangelfull behandling av slangebitt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2 pages.
Academic literature review
 • Leirgul, Elisabeth; Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Vollset, Stein Emil; Holmstrøm, Henrik; Tell, Grethe S.; Øyen, Nina. 2016. Maternal Diabetes, Birth Weight, and Neonatal Risk of Congenital Heart Defects in Norway, 1994-2009. 1116-1125.
Article in business/trade/industry journal
 • Brodwall, Kristoffer. 2019. Liten effekt av universell testing og behandling for hiv i Afrika. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2 pages.
 • Brodwall, Kristoffer. 2019. Flere medf?dte hjertefeil etter atomkraftulykke. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2 pages.
 • Brodwall, Kristoffer. 2019. Aktiv smitteoppsporing ved tuberkulose. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups