Home
Kristoffer Løkken Økland's picture

Kristoffer Løkken Økland

PhD Candidate , Study of religion
 • E-mailKristoffer.Okland@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 21+47 944 27 891
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lecture
 • 2019. Presentasjon av prosjektet "Skolen som mulighetsarena - Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer", fokusert på underprosjektet "Usynlig minoritet på skolen - Skoleerfaringene til unge jøde og unge med jødisk bakgrunn i Norge (Prosjektbeskrivelse og foreløpige resultater).
 • 2018. Presentasjon av prosjektbeskrivelsen: Usynlig minoritet på skolen? - Skoleerfaringene til unge jøder og unge med jødisk bakgrunn i Norge.
 • 2018. Presentasjon av innledende arbeid med avhandlingen: Usynlig minoritet på skolen? - Skoleerfaringene til unge jøder og unge med jødisk bakgrunn i Norge.
Interview
 • 2018. Nye AHKR stipendiater Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater .

More information in national current research information system (CRIStin)