Home
Kristoffer Løkken Økland's picture

Kristoffer Løkken Økland

PhD Candidate, Study of religion
Lecture
  • Show author(s) (2019). Presentasjon av prosjektet "Skolen som mulighetsarena - Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer", fokusert på underprosjektet "Usynlig minoritet på skolen - Skoleerfaringene til unge jøde og unge med jødisk bakgrunn i Norge (Prosjektbeskrivelse og foreløpige resultater).
  • Show author(s) (2018). Presentasjon av prosjektbeskrivelsen: Usynlig minoritet på skolen? - Skoleerfaringene til unge jøder og unge med jødisk bakgrunn i Norge.
  • Show author(s) (2018). Presentasjon av innledende arbeid med avhandlingen: Usynlig minoritet på skolen? - Skoleerfaringene til unge jøder og unge med jødisk bakgrunn i Norge.
Popular scientific lecture
  • Show author(s) (2019). Hvordan feirer norske jøder Hanukka?
Academic lecture
  • Show author(s) (2020). The identity negotiation of young Norwegian Jews - Panel-presentation New Studies in Scandinavian Jewish identities .
Interview
  • Show author(s) (2018). Nye AHKR stipendiater Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater .
Academic chapter/article/Conference paper
  • Show author(s) (2021). Medialiserte fordommer? Unge jøders opplevelse av mediedebatten om rituell omskjæring av gutter.
Article in business/trade/industry journal
  • Show author(s) (2020). Høflig des-interesse i koronaens tid. sosiologen.no.

More information in national current research information system (CRIStin)