Home
 • E-mailKyrre.Kverndokk@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 58+47 938 90 729
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • 2020. Portrait of a climate city: How climate change is emerging as a risk in Bergen, Norway. Climate Risk Management.
 • 2019. The Past as a Mirror: Deep Time Climate Change Exemplarity in the Anthropocene. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 330-352.
 • 2019. Risk Perception through Exemplarity:Hurricanes as Climate Change Examples and Counterexamples in Norwegian News Media . Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 306-329.
 • 2017. Klimakrisens tid. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 33-36, 38-47.
 • 2016. Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. Tidsskrift for kulturforskning. 83-102.
 • 2014. Mediating the Morals of Disasters: Hurricane Katrina in Norwegian News Media. Nordic Journal of Science and Technology Studies. 78-87.
 • 2011. «De sidste Dages Nærmelse» : Jordskjelvet i Lisboa som fokalpunkt for fremtidsforestillinger. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 18-31.
 • 2010. ”Ach! Hvilken Domme-Dag, min GUD! Ach! Hvilken Dag!” – om eksemplaritet og jærtegn i dansk-norsk resepsjon av Lisboa-jordskjelvet i 1755 55. Tidsskrift for kulturforskning. 55-71.
 • 2005. ’Jeg vil leve fort og farlig’ På jakt etter mening i norske rocketekster. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 113-129.
 • 2005. ’Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin jo.’ Skoleelevers møte med Auschwitz; mellom forventninger og erfaringer. Tidsskrift for kulturforskning. 21-36.
 • 2002. 'Jeg satte mine føtter ned der millioner har gått før meg ’ – Auschwitz som erindringssted og i erindringspraksis. Tidsskrift for kulturforskning. 117-127.
 • 2000. Holocaust som erindringssted – en introduksjon. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 5-18.
Lecture
 • 2016. Telemarken revisited: Om immateriell kulturarv i 1890 og i dag.
 • 2015. Hva vil etnologene? Eller: Kulturvitenskap - en tilstandsrapport.
 • 2014. 16 BA-studenter i møte med minnematerialet.
Popular scientific lecture
 • 2020. Katrina, katastrofeforestillinger og krigsmetaforer.
 • 2019. Vær, tegn og eksempler.
 • 2018. Boksamtale: Kollaps.
 • 2017. Svarteboka - Innblikk i en magisk verden.
 • 2016. Syndestraff og sparkepiker: Naturkatastrofer som kulturhistorie.
 • 2016. Svartebøker: Innblikk i en magisk verden.
 • 2016. Jordskjelv: 1700-tallets ekstremvær.
 • 2013. Jordskjelvet i Lisboa 1755 og dommedag på norsk.
 • 2011. Natur, mennesker og medierNaturkatastrofer som kulturhistorie.
 • 2010. The earthquake and the royal family. The Lisbon earthquake as a Danish-Norwegian example. The Power of Example.
 • 2010. Naturkatastrofenes kulturhistorie: Natursyn, mediering og subjektsforståelse.
 • 2010. Fra dommedag til askefnatt. Naturkatastrofenes kulturhistorie fra 1755 til 2010.
 • 2007. ’Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin jo.’ Skoleelever i Auschwitz – mellom forventninger og erfaringer.
Academic lecture
 • 2020. Kommentar til:Ingar M. Gundersen: Nypositivisme og determinisme.
 • 2020. Greta Thunberg, ”the child”, and the polyphonic Vorbild.
 • 2019. Norwegian Folklore archives online.
 • 2019. Hurricane Katrina: Legends and Rumors Across the Atlantic 2.
 • 2019. Hurricane Katrina: Legends and Rumors Across the Atlantic 1.
 • 2019. Greta Thunberg, "the child", and the apocalypse.
 • 2019. Greta Thunberg and the School Strike for the Climate: “The Child” as a Position of Enunciation in Climate Activism.
 • 2019. Fortiden som speil: Om hvordan eksempler fra geologisk dyptid brukes i dagens klimadebatt.
 • 2019. About the project The Future is Now: Temporality and Exemplarity in Climate Change Discourses.
 • 2018. Om "Oslo Plaza - Massekultur og eventyrslott".
 • 2018. Holocaust - an everlasting frame: A commemorative perspective.
 • 2018. "The Child" and Climate Change: Family Time in the Anthropocene.
 • 2017. ”Je suis sick of this shit”. Digitale sorgriter etter terroraksjoner.
 • 2017. The Future is Now: Temporality and exemplarity in three climate change discourses.
 • 2017. Naturtid och kulturtid: Klimatkrisens temporaliteter.
 • 2017. Klimakrisens tid.
 • 2017. Collapse – human beings in an unpredictable world.
 • 2016. “Je suis sick of this shit.” Performing public grief in spreadable media.
 • 2016. Kvalitet i kulturhistorie.
 • 2015. Offentlig sorg og sosiale medier etter 22. juli 2011.
 • 2015. Naturkatastrofer som kulturhistorie.
 • 2015. Klima og katastrofer.
 • 2015. Fremtidens fortid: Sosiale medier og offentlig sorg etter 22. juli.
 • 2015. Folkloristic Contingency - Folklore and Disaster Studies.
 • 2015. Ekstremvær: retorikk og katastrofeforestillinger.
 • 2015. Comments to Line Gjermshusengen and Ingeborg Hjorth.
 • 2014. System i galenskapen. Om vitenskapeliggjøring av folkeminnene i mellomkrigstiden.
 • 2014. Stifinner – på sporet av Moltke Moes Telemarken.
 • 2013. The foundation of the Norwegian Folklore Archive and the scientification of folklore in Norway.
 • 2013. The Lisbon Earthquake as Geological Universal History.
 • 2013. The Bride of Frankenstorm: The Rhetorics of Weather Extremes.
 • 2013. The Bride of Frankenstorm: The Rhetorics of Hurricanes and the Semiotics of Weather Extremes.
 • 2013. The Bride of Frankenstorm! Orkaner som retorisk figur i klimadebatten.
 • 2013. Sosiale medier, rosetog og spontane minnesteder: Minnekulturelle sammenfiltringer etter terrortragedien den 22. juli 2011.
 • 2013. Sosiale medier og kollektiv sorg etter 22. juli 2011.
 • 2013. På skoletur til fortiden.
 • 2013. Hvorfor folkloristikk? Hva med folkeminne?
 • 2013. Disciplining the polyphonic herbarium: The order of folklore in The Norwegian Folklore archives.
 • 2012. ”Frankenstorm! Orkaner som sendebud fra en varm fremtid”.
 • 2012. The Feeling of Being Norwegian: Public grief, Communitas and Social Media in Oslo after July 22, 2011.
 • 2012. Norsk Folkeminnesamling og etableringen av "folkeminne" som vitenskapelig kunnskapsfelt.
 • 2012. Neste stopp Auschwitz: På skoletur til fortiden.
 • 2012. Negotiating Terror, Negotiating Love: Public Grief and Social Media after the Terrorist Attack July 22, 2011.
 • 2012. Natural Evil and Hobbes in the Streets: Hurricane Katrina in Norwegian Mass Media.
 • 2012. Kollektiv sorg og sosiale medier etter 22. juli 2011.
 • 2012. Debating Theodicy: The Scandinavian Media Response to Hurricane Katrina.
 • 2011. Piety, looting and global warming: Catastrophe narratives from Lisbon to New Orleans.
 • 2011. Negotiating Cosmology, Conceptualizing the Globe. The Danish-Norwegian Reception of the 1755 Lisbon Earthquake.
 • 2011. Naturkatstrofenes kulturhistorie.
 • 2011. Katastrofedramaturgier: medieringer av naturkatastrofer. Innledning.
 • 2011. Fra Lisboa til Haiti: Natur, mennesker og medier i naturkatastrofenes kulturhistorie.
 • 2011. Folklore and Disaster, some remarks, kommentarinnlegg.
 • 2011. Exemplary Disasters in the 18th and 21st Centuries: The Scandinavian Response to the Lisbon Earthquake and Hurricane Katrina.
 • 2010. Naturkatastrofenes kulturhistorie: Natursyn, mediering og subjektoppfatninger.
 • 2010. Earthquake, Exemplarity and Piety. Danish-Norwegian Understandings of the 1755 Lisbon Earthquake.
 • 2009. Negotiating Cosmology. Danish-Norwegian understandings of the Lisboan Eathquake in 1755.
 • 2009. Between experiences and expectations: Negotiating Holocaust memory in Norwegain school-trip reports.
 • 2008. Skoleelever i Auschwitz – mellom renselse og skuffelse.
 • 2008. Neste stopp Auschwitz. Bussen som liminalt rom.
Editorial
 • 2019. Introduction: Exemplifying Climate Change. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 298-305.
 • 2015. Introduction: Cultures of Disaster. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 356-362.
 • 2014. Redaksjonelt: Katastrofekultur. Tidsskrift for kulturforskning. 3-5.
Short communication
 • 2017. Inger Christiansen 1937-2017. Tidsskrift for kulturforskning. 118-119.
Book review
 • 2017. Maryam Adjam: Minnespår: Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Höör 2017, 304 s., ill. RIG: Kulturhistorisk tidskrift. 220-223.
 • 2014. Affected. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 205-207.
 • 2011. Historieskriving som minnekultur. Anmeldelse av Synne Corell: Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker. Scandinavian Academic Press, 2011. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • 2010. Living with Burnout. - Mia-Marie Hammarlin, Att leva som utbränd. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 112-113.
 • 2010. Andreas Hellerstedt: Ödets teater: Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början. Historisk Tidsskrift (Norge). 657-662.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2018. Kollaps. På randen av fremtiden. Dreyer Forlag A/S.
 • 2011. Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag.
Academic monograph
 • 2015. Naturkatastrofer: En kulturhistorie.
Database
 • 2012. Trolldom i Norge.
Popular scientific article
 • 2019. Tradisjonsdominant. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 42-42.
 • 2019. Rykter. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 48-49.
 • 2019. Barnet og ungdomsopprøret: Om Greta Thunsbergs retorikk i anledning Fritt Ords pris 2019. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. 6 pages.
 • 2016. Telemarken revisited - om immarteriell kulturarv i 1890 og i dag. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 10-19.
 • 2016. Jordskjelv - 1700-tallets ekstremvær. Årbok / Romsdalsmuseet. 166-187.
 • 2014. Troen på trolldom og magiske krefter. Aftenposten Historie. 74-79.
Doctoral dissertation
 • 2007. Pilgrim, Tourist and Pupil: Norwegian School Journeys to Death and Concentration Camps.
Interview
 • 2020. Svaret på om Gud skapte korona.
 • 2019. ”Reis bakover, tenk fremover”.
 • 2019. Så förändrar sociala medier vårt sätt att sörja.
 • 2017. ”Jag var ganska bitter på Facebook den kvällen” – så sörjer vi på sociala medier.
 • 2017. Kollaps.
 • 2017. Digitala sorgriter föder en rädslans gemenskap.
 • 2016. Jul i gamle dager.
 • 2016. I spora til ei avfotografert fortid.
 • 2016. Der Terror aus unserer Mitte.
 • 2015. Svarteboka.
 • 2015. Om internettarkivet "Trolldom i Norge".
 • 2015. Mørk turisme.
 • 2015. Er det et monument?
 • 2013. Norge har verdens største trolldomsbase.
 • 2012. Trolldom i norsk kulturhistorie.
 • 2012. Trolldom.
 • 2012. Troll i eske.
 • 2012. Svartebøker og trollformler.
 • 2012. Svartebøker og trolldom.
 • 2012. Fra frykt til forsoning.
 • 2011. Om naturkatastrofenes kulturhistorie.
 • 2011. Meningen med naturkatastrofer.
 • 2011. Intervju om naturkatastrofenes meningsdimensjon.
 • 2011. Forsker på meningen med naturkatastrofer.
 • 2009. Resa ger kunskapen liv.
 • 2009. Om trolldom.
 • 2009. Om frigjøringsdagen.
 • 2009. Om Norsk Folkeminnesamlings trolldomsdatabase.
 • 2009. Om Norsk Folkeminnesamlings database over sagn og eventyr, intervjuet av Marianne Moe.
 • 2009. Nå kan du gå på heksejakt.
 • 2009. Har du en heks i familien?
 • 2009. Har det vært en heks der du bor?
 • 2008. Verdibørsen.
 • 2008. Skumma Kultur.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. The End of the World: From the Lisbon Earthquake to the Last Days. 14 pages.
 • 2018. Kollaps: På randen av fremtiden. 9 pages.
 • 2018. Discipining the Polyphony of the Herbarium: The order of Folklore in the Norwegian Folklore Archives. 19 pages.
 • 2018. Da Superdome ble Thunderdome: Katastrofeforestillinger og postapokalyptiske fantasier. 13 pages.
 • 2013. Nästa stopp Auschwitz: Bussen som omkopplingsstation på norska skolresor till Förintelsens minnesplatser. 23 pages.
 • 2013. Norsk Folkeminnesamling. 14 pages.
 • 2013. Negotiating Terror, Negotiating Love. Commemorative Convergence in Norway after the Terrorist Attack on 22 July 2011. 24 pages.
 • 2013. Monumentalt og usynlig. Minnesmerkers vei inn og ut av glemselen. 21 pages.
 • 2013. Et nettverk av sorg. Sosiale medier og minnekultur etter 22. juli. 21 pages.
 • 2012. "I kveld er gatene fylt av kjærlighet": Om spontane minnesteder, communitas og rituell renselse ette 22. juli 2011. 7 pages.
 • 2011. Tegn i tiden. naturkatastrofer som kulturhistorie. 24 pages.
 • 2011. Krigens helter og ofre. Akershus festning som krigsminnelandskap. 25 pages.
 • 2011. Kapittel 1: Innleiing. 5 pages.
 • 2011. "Han ligner litt på nissen igrunn". Folkloristiske forestillinger om folketro. 26 pages.
 • 2011. "Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin jo". På skoletur til Auschwitz. 18 pages.
 • 2009. Resan till ondskan. Skolelever på bussresa till Auschwitz. 45 pages.
 • 2009. Negotiatin Holocaust Memory in School-trip Reports. 26 pages.
 • 2007. Minne, monument och jubileum. Fredsmotivets uttrycksformer under hundraårsfirandet av unionsupplösningen. 14 pages.
 • 2006. ’För människovärde och demokrati’ – en riteanalytisk lesning av Förintelsens minnesdag. 20 pages.
Museum exhibition
 • 2019. Tidens natur.
Academic literature review
 • 2017. Traditional folk beliefs on epilepsy in Norway and Sweden. 104-107.
Popular scientific chapter/article
 • 2020. Klimatförändringarnas tid: Kulturella perspektiv på krismedvetande. 164-181.
Website (informational material)
 • 2017. Sosiale medier og kjærlighetsfortellingen om 22. juli.
Article in business/trade/industry journal
 • 2017. Androids, cyborgs and connectivity. Cultural Analysis. 134-139.
Chapter
 • 2019. Sammen i sorgen: Spontane minnesteder, sosiale medier og minnefellesskap. 90-97. In:
  • 2019. Dona eis requiem. Gje dei kvile.

More information in national current research information system (CRIStin)

I am currently leading the project The Future is Now.