Home
Lars Arve Lunde Røssland's picture

Lars Arve Lunde Røssland

Associate Professor
 • E-mailLars.Rossland@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 12
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Room 
  626
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 2012. Norsk pressehistorie. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2002. Norsk pressehistorie. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2002. Norsk Pressehistorie. Det Norske Samlaget.
Academic article
 • Show author(s) 2017. Sport - Nation - Television: The cultural dimension of the listed events history in Norway. International Communication Gazette. 148-161.
 • Show author(s) 2007. The Professionalization of the Intolerable. Popular Crime Journalism in Norway. Journalism Studies. 137-152.
 • Show author(s) 2004. Festskrift II. Bokmelding av Odd Raaums "Dressur i pressen. Selvjustis i internasjonalt perspektiv". Norsk Medietidsskrift. 108-111.
 • Show author(s) 1998. Pressa, dei kriminelle og vanlege folk. Norsk Medietidsskrift. 19-31.
 • Show author(s) 1998. Pressa si identifisering i kriminalsaker : eit bidrag til ei meir nyansert framstilling. Nordicom Information. 87-93.
Report
 • Show author(s) 2006. Rapport om Bergens Tidende og bybanesaken. .
 • Show author(s) 2005. Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. 60. 60. .
 • Show author(s) 2003. Kompiser i krim. Aktører, strategier og relasjoner i mediedekningen av Orderud-saken. (Sammen med Lars Arve Røssland). .
 • Show author(s) 2003. Kompiser i krim. - Aktører, strategier og relasjoner i mediedekningen av Orderudsaken. .
 • Show author(s) 2000. Prosjekt Hedrum: Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Show author(s) 2000. Prosjekt Hedrum: Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Show author(s) 2000. Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Show author(s) 2000. Diskursbegrepet og diskursanalysen sin relevans for studiar av journalistikk og journalistisk etikk. .
 • Show author(s) 2000. "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Show author(s) 2000. "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Show author(s) 2000. "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. .
 • Show author(s) 1995. Brød, sirkus og presseetikk : Pressens faglige utvalg og allmennheten. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2007. Orderudsaka i media.
 • Show author(s) 2007. Ny redaktør-etikk, takk?
 • Show author(s) 2007. Kriminaljournalistikk: Orderudsaka i media.
 • Show author(s) 2004. Påtalemakta og media. Rolle- og funksjonskunnskap i straffeprosessen.
 • Show author(s) 1999. Orderud-saka.
 • Show author(s) 1999. Identifisering i kriminalsaker.
Academic lecture
 • Show author(s) 2009. John Wayne and Bruce Springsteen Staying Home: How Not Going to War Influenced the Careers of two American Popular Icons.
 • Show author(s) 2009. 70 Years But No Ocean Apart. Crime, Culture & Media in the Lindbergh Trial and the Orderud Trial.
 • Show author(s) 2005. Flodbølgja 2004: Då tal var mest og minst viktig for norske journalistar.
 • Show author(s) 2004. "Påtalemakta og media. Rolle- og funksjonskunnskap i straffeprosessen".
 • Show author(s) 2003. Samrøre på Orderud gård.
 • Show author(s) 2003. Samrøre på Orderud gård.
 • Show author(s) 2001. "Det kriminaljournalistiske problemet. Etter Orderud og Baneheia".
 • Show author(s) 2000. Viksveen-saka i pressa.
 • Show author(s) 2000. Hedrum-saka.
 • Show author(s) 2000. Frå politikk til krim. Utfordringar for vurderinga av norsk presseskikk frå 1930 og fram mot i dag.
 • Show author(s) 2000. Frå politikk til krim. Utfordringar for vurderinga av norsk presseskikk frå 1930 og fram mot i dag.
 • Show author(s) 2000. Frå poliltikk til krim. Utfordringar for vurderingar av norsk presseskikk frå 1930 og fram til i dag.
 • Show author(s) 2000. Alt var mye bedre under...
 • Show author(s) 1998. Pressa, dei kriminelle og vanlege folk.
Book review
 • Show author(s) 2017. Ein journalistikk som bryr seg. Roar Osmundsen: Public Journalism. Delakende journalistikk i norsk lokalpresse. Norsk Medietidsskrift. 4 pages.
 • Show author(s) 2011. I nynorskens skog. Norsk Medietidsskrift. 380-382.
 • Show author(s) 2010. Om Henrik P. Thommessens "Fra triumf til tragedie. Avisbedriften Tidens Tegn 1910-1941". Historisk Tidsskrift (Norge). 310-315.
 • Show author(s) 2004. "Festskrift II". Melding av Odd Raaum si bok "Dressur i pressen" (2003). Norsk Medietidsskrift. 108-111.
Academic monograph
 • Show author(s) 2007. Media og det menneskelege. Moralfilosofiske utgangspunkt for journalistisk etikk.
 • Show author(s) 2006. Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken.
 • Show author(s) 2006. Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2019. Norsk kriminaljournalistikk etter 2000. En vegg av krim. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) 2003. Kriminelt. Kriminaljournalistikk i norske populærmedium. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 1998. Tilfeldig gapestokk : pressens identifisering i kriminalsaker. John Grieg forlag, Bergen.
Masters thesis
 • Show author(s) 2006. Journalistikk med reklameverdi? : - Ein analyse av journalistar sine utfordringar knytt til eigenreklame i lys av journalistisk profesjonalisering.
 • Show author(s) 2006. Det sportslige alvor : - strategisk informasjonsarbeid i Norges Fotballforbund.
 • Show author(s) 2006. Blåyød i burkha : om Bokhandleren i Kabul av Åsne Seierstad.
Feature article
 • Show author(s) 2019. Krim ut av journalistikkens skammekrok. journalisten.no.
 • Show author(s) 2005. Sportsjournalisten er ikke som andre. Dagbladet.
 • Show author(s) 2003. Kriminaljournalistikken må bli teken på alvor. Dagbladet.
 • Show author(s) 1999. Sladd over den etiske tenkjinga. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1999. Ein sladd over den etiske tenkjinga. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1999. Best på Fredrikstad. Bokmelding av Jens O. Simensen: Meningsbærer eller meningsløs? Norsk Medietidsskrift. 121-123.
 • Show author(s) 1997. 22 møte om medieombod. Norsk Medietidsskrift. 177-180.
 • Show author(s) 1997. "Get a life!". Bergens Tidende. 1.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1999. Presseskikkens samtale : samtaleposisjonar for Norsk Presseforbund sitt faglege utval 1930-1972.
Interview
 • Show author(s) 2018. Baneheia-saken.
 • Show author(s) 2015. Gjenopptaking av Hedrumsaka.
 • Show author(s) 2011. Dei nære ting.
 • Show author(s) 2009. Suksess for lokalavisene.
 • Show author(s) 2009. Kjendiskriminelle.
 • Show author(s) 2009. Beryktet og berømt.
 • Show author(s) 2009. Berre heilt nøydd til å syngja. KRONIKK.
 • Show author(s) 2008. Syndebukken.
 • Show author(s) 2008. Sant at det er sant, sant?
 • Show author(s) 2008. Medieforsrker advarer mot vill vest på nettet.
 • Show author(s) 2008. Han er Norges dårligst bevarte hemmelighet.
 • Show author(s) 2008. - Rensligere å bruke fullt navn.
 • Show author(s) 2007. Vil ha medieetikk.
 • Show author(s) 2007. Vil bannlyse sjekkheftene.
 • Show author(s) 2007. Tror lokalavisene vil beholde leserne også i fremtiden.
 • Show author(s) 2007. Tidenes kjendiskjeltringer.
 • Show author(s) 2007. Tekstreklame i leiarar i norske vekeblad.
 • Show author(s) 2007. Skeptisk til nikkarane.
 • Show author(s) 2007. Mediers sponsing på sports- og kulturfeltet.
 • Show author(s) 2007. Medieetikk. Ny bok.
 • Show author(s) 2007. Ha det, Hadamar - Hei, hei Heine.
 • Show author(s) 2007. - Lær av grekerne.
 • Show author(s) 2007. - Journalistene jobber mest etter magefølelsen.
 • Show author(s) 2007. - For mye magefølelse.
 • Show author(s) 2006. Om Dagbladets identifisering i trippeldrapssaka på Kalbakken.
 • Show author(s) 2006. Ble det nok om Nokas?
 • Show author(s) 2006. - Lokalavisen er minst like viktig som før.
 • Show author(s) 2006. "NA24-journalist siktet for innsidehandel".
 • Show author(s) 2006. "- Gjengene er skapt av politi og medier".
 • Show author(s) 2005. Media si dekning av flodbølgekatastrofen.
 • Show author(s) 2004. Kriminaljournalistikk og folks oppfatning av kriminalitet.
Programme participation
 • Show author(s) 2017. Underdekning i media.
 • Show author(s) 2017. Overdekning i media.
 • Show author(s) 2001. Kriminaljournalistikk før og no.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2010. Redaktørplakat og selvjustis. 17 pages.
 • Show author(s) 2010. God presseskikk blir til. 13 pages.
 • Show author(s) 2009. Glokalisering som journalistisk strategi. 19 pages.
 • Show author(s) 2005. Accountability Systems and Media Ethics: Landscapes and Limits. 12 pages.
 • Show author(s) 2003. Presseskikkforvaltarane sine utfordringar. 13 pages.
 • Show author(s) 2001. "Alt var mykje betre under...". 14 pages.
Poster
 • Show author(s) 2006. Krim og orden i Oslo sentrum.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups