Home
Lars Arve Røssland's picture

Lars Arve Røssland

Associate Professor
 • E-mailLars.Rossland@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 12
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
  Room 
  626
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Books
 • Røssland, Lars Arve. 2019. Norsk kriminaljournalistikk etter 2000. En vegg av krim. Cappelen Damm Akademisk. 159 pages. ISBN: 978-82-02-58487-0.
 • Røssland, Lars Arve; Østbye, Helge; Ottosen, Rune. 2012. Norsk pressehistorie. 2. utgåva. Det Norske Samlaget. 260 pages. ISBN: 978-82-521-7770-1.
 • Røssland, Lars Arve. 2007. Media og det menneskelege. Moralfilosofiske utgangspunkt for journalistisk etikk. Det Norske Samlaget. 183 pages. ISBN: 978-82-521-7018-4.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve; Østbye, Helge. 2006. Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken. Cappelen Damm Akademisk. 208 pages. ISBN: 8202256623.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein; Østbye, Helge. 2006. Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken. Cappelen Damm Akademisk. 208 pages. ISBN: 978-82-02-25662-3.
 • Røssland, Lars Arve. 2003. Kriminelt. Kriminaljournalistikk i norske populærmedium. Universitetsforlaget. 190 pages. ISBN: 82-15-00333-8.
 • Ottosen, Rune; Røssland, Lars Arve; Østbye, Helge. 2002. Norsk pressehistorie. Det Norske Samlaget. 240 pages. ISBN: 82-521-5750-5.
 • Røssland, Lars Arve; Østbye, Helge; Ottosen, Rune. 2002. Norsk Pressehistorie. Det Norske Samlaget. 240 pages. ISBN: 82-521-5750-5.
 • Røssland, Lars Arve; Kvam, Bjarne. 1998. Tilfeldig gapestokk : pressens identifisering i kriminalsaker. 246 pages. ISBN: 82-533-0285-1.
Journal articles
 • Røssland, Lars Arve. 2019. Krim ut av journalistikkens skammekrok. journalisten.no. Published 2019-02-11.
 • Røssland, Lars Arve. 2017. Sport - Nation - Television: The cultural dimension of the listed events history in Norway. International Communication Gazette. 79: 148-161. doi: 10.1177/1748048516689195
 • Røssland, Lars Arve. 2017. Ein journalistikk som bryr seg. Roar Osmundsen: Public Journalism. Delakende journalistikk i norsk lokalpresse. Norsk Medietidsskrift. 24. 4 pages. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2017-02-08
 • Røssland, Lars Arve. 2011. I nynorskens skog. Norsk Medietidsskrift. 18: 380-382.
 • Røssland, Lars Arve. 2010. Om Henrik P. Thommessens "Fra triumf til tragedie. Avisbedriften Tidens Tegn 1910-1941". Historisk Tidsskrift (Norge). 89: 310-315.
 • Røssland, Lars Arve. 2007. The Professionalization of the Intolerable. Popular Crime Journalism in Norway. Journalism Studies. 8: 137-152. doi: 10.1080/14616700601056908
 • Helland, Knut; Røssland, Lars Arve. 2005. Sportsjournalisten er ikke som andre. Dagbladet. Published 2005-10-15.
 • Røssland, Lars Arve. 2004. "Festskrift II". Melding av Odd Raaum si bok "Dressur i pressen" (2003). Norsk Medietidsskrift. 1: 108-111.
 • Røssland, Lars Arve. 2004. Festskrift II. Bokmelding av Odd Raaums "Dressur i pressen. Selvjustis i internasjonalt perspektiv". Norsk Medietidsskrift. 1. 108-111.
 • Røssland, Lars Arve. 2003. Kriminaljournalistikken må bli teken på alvor. Dagbladet. Published 2003-04-02.
 • Røssland, Lars Arve. 1999. Sladd over den etiske tenkjinga. Bergens Tidende. Published 1999-01-12.
 • Røssland, Lars Arve. 1999. Ein sladd over den etiske tenkjinga. Bergens Tidende. Published 1999-01-12.
 • Røssland, Lars Arve. 1999. Best på Fredrikstad. Bokmelding av Jens O. Simensen: Meningsbærer eller meningsløs? Norsk Medietidsskrift. 2. 121-123.
 • Røssland, Lars Arve. 1998. Pressa si identifisering i kriminalsaker : eit bidrag til ei meir nyansert framstilling. Nordicom Information. 20: 87-93.
 • Røssland, Lars Arve. 1998. Pressa, dei kriminelle og vanlege folk. Norsk Medietidsskrift. 1998: 19-31.
 • Røssland, Lars Arve. 1997. "Get a life!". Bergens Tidende. 1. Published 1997-09-09.
 • Røssland, Lars Arve. 1997. 22 møte om medieombod. Norsk Medietidsskrift. 1. 177-180.
Reports and theses
 • Røssland, Lars Arve; Østbye, Helge. 2006. Rapport om Bergens Tidende og bybanesaken. Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, Bergen. 34 pages.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein. 2005. Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Institutt for informasjons- og medievitenskaps rapportserie. 60. Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, Bergen. 130 pages.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2003. Kompiser i krim. Aktører, strategier og relasjoner i mediedekningen av Orderud-saken. (Sammen med Lars Arve Røssland). Norsk Journalistlag, Oslo. 60 pages.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2003. Kompiser i krim. - Aktører, strategier og relasjoner i mediedekningen av Orderudsaken. Norsk Journalistlag, Oslo. 60 pages.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2000. Prosjekt Hedrum: Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 pages.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2000. Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 pages.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2000. Prosjekt Hedrum: Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 pages.
 • Røssland, Lars Arve. 2000. Diskursbegrepet og diskursanalysen sin relevans for studiar av journalistikk og journalistisk etikk. MANGLER. 21 pages.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein. 2000. "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 pages.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein. 2000. "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 pages.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein. 2000. "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 pages.
 • Røssland, Lars Arve. 1999. Presseskikkens samtale : samtaleposisjonar for Norsk Presseforbund sitt faglege utval 1930-1972. 333 pages.
 • Røssland, Lars Arve. 1995. Brød, sirkus og presseetikk : Pressens faglige utvalg og allmennheten. Rapport 21. Universitetet i Bergen, Institutt for medievitskap. 145 pages.
Book sections
 • Eide, Martin; Røssland, Lars Arve. 2010. Redaktørplakat og selvjustis. 2, pages 149-165. In:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 pages. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Røssland, Lars Arve. 2010. God presseskikk blir til. 5, pages 277-289. In:
  • Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. 462 pages. ISBN: 978-82-15-01565-1.
 • Røssland, Lars Arve. 2009. Glokalisering som journalistisk strategi. Kapittel 10, pages 222-240. In:
  • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press. 315 pages. ISBN: 978-82-304-0046-3.
 • Røssland, Lars Arve. 2005. Accountability Systems and Media Ethics: Landscapes and Limits. 2. kapittel, pages 14-25. In:
  • Bærug, RIchard. 2005. The Baltic Media World. 198 pages. ISBN: 9984-19-683-6.
 • Røssland, Lars Arve. 2003. Presseskikkforvaltarane sine utfordringar. 25-37. In:
  • Ottosen, Rune; Roksvold, Thore. 2003. Presseetisk front. Festskrift til Odd Raaum. ISBN: 82-7147-240-2.
 • Røssland, Lars Arve. 2001. "Alt var mykje betre under...". kapittel, pages 109-123. In:
  • Finslo, Stig. 2001. "En fri og uavhengig ledelse..." Redaktørinstituttets status 2001. ISBN: 82-7147-214-3.

More information in national current research information system (CRIStin)