Home
Lars August Hafting Kvestad's picture

Lars August Hafting Kvestad

PhD Candidate
Det juridiske fakultet, ekst.
 • E-mailLars.Kvestad@uib.no
 • Phone+47 984 29 939
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Journal articles
 • Kvestad, Lars August. 2015. Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København. Historisk Tidsskrift (Norge). 94: 500-506.
 • Kvestad, Lars August. 2014. "Indesluttede mine høyst ufuldkomne og i hastværk samlede Strøe-Tanker" - juristen Koren sine tankar om Grunnlova i 1814. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 1: 63-84.
Book sections
 • Kvestad, Lars August Hafting. 2019. Om det å undersøkje ei nemning sitt meiningsinnhald over fleire hundreår - Ei omgrepshistorisk og metodisk undring. Artikkel, pages 48-71. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. 185 pages. ISBN: 978-82-8152-055-4.
 • Kvestad, Lars August. 2014. Frå "Undersaatter" til "Norske Borgere" - Utviklinga av eit statsrettsleg borgaromgrep frå einevelde fram mot konstitusjonelt demokrati i 1814. Kapittel 3, pages 59-77. In:
  • Langeland, Nils Rune. 2014. Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag. 416 pages. ISBN: 978-82-530-3635-9.

More information in national current research information system (CRIStin)