Home
Lars Hafting Kvestad's picture

Lars Hafting Kvestad

 • E-mailLars.Kvestad@uib.no
 • Phone+47 984 29 939
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2014. "Indesluttede mine høyst ufuldkomne og i hastværk samlede Strøe-Tanker" - juristen Koren sine tankar om Grunnlova i 1814. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 63-84.
Lecture
 • Show author(s) 2019. Eitt (?) grunnleigeomgrep over 200 år. .
 • Show author(s) 2019. Eit døme på praktisk bruk av rettshistoria; kart- og klarlegging av uklare eigedomsgrenser og avklaring av eigarforholda til eigedommar med daude heimelshavarar. .
 • Show author(s) 2014. Borgaromgrepet i 1814.
 • Show author(s) 2013. Om den historiske samanhengen for ideen om politisk likskap i 1814.
 • Show author(s) 2013. Norske bygdemagasin på 1700- og 1800-talet.
 • Show author(s) 2012. Korleis tidleg statsvitskapleg teori, særskild kameralistisk økonomisk tankegods, påverka dansk-norsk tingsrettslovgjeving på 1700- talet .
 • Show author(s) 2012. Den nordiske renessansen.
Academic lecture
 • Show author(s) 2013. Fekk me eit statsrettsleg borgaromgrep med norske særpreg mot slutten av 1700-talet, og vart dette ein sentral del av Grunnlova i 1814?
 • Show author(s) 2013. Det statsrettslege borgaromgrepet 1750-1850.
Book review
 • Show author(s) 2015. Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København. Historisk Tidsskrift (Norge). 500-506.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. An Introduction to Italian Legal Culture. 58 pages.
 • Show author(s) 2019. Om det å undersøkje ei nemning sitt meiningsinnhald over fleire hundreår - Ei omgrepshistorisk og metodisk undring. . 24 pages.
 • Show author(s) 2014. Frå "Undersaatter" til "Norske Borgere" - Utviklinga av eit statsrettsleg borgaromgrep frå einevelde fram mot konstitusjonelt demokrati i 1814. 19 pages.
Museum exhibition
 • Show author(s) 2014. Grunnlovsutstillingen "Vi 1814-2014".
Website (informational material)
 • Show author(s) 2014. Grunnlova - artikkel på www.allkunne.no - http://www.allkunne.no/framside/samfunn/jus/forvaltningsrett/grunnlova/199/4883/.

More information in national current research information system (CRIStin)