Home
Lars Sætre's picture

Lars Sætre

Professor, Comparative Literature
 • E-mailLars.Saetre@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 93+47 958 23 232
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Room 
  282
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Linkis, Sara Tanderup. 2017. Exploring Text, Media, and Memory. Aarhus Universitetsforlag. 540 pages. ISBN: 978 87 7184 387 3.
 • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Tanderup Linkis, Sara. 2017. Exploring Text, Media, and Memory. Aarhus Universitetsforlag. 570 pages. ISBN: 978 87 7184 387 3.
 • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Zanetta, Julien. 2014. Exploring Text and Emotions. Aarhus Universitetsforlag. 449 pages. ISBN: 978 87 7934 558 4.
 • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Gullestad, Anders Marcussen. 2010. Exploring Textual Action. Aarhus Universitetsforlag. 439 pages. ISBN: 9788779344600.
 • Sætre, Lars. 2004. " 'Wie die Dichter es tun'. Formspråk, ideologi og materialitet i Jon Fosses Ein sommars dag", i Drude von der Fehr og Jorunn Hareide (red.), Tendensar i moderne norsk dramatikk, Oslo: Det Norske Samlaget, 2004, ss. 275-292. Det Norske Samlaget. 23 pages. ISBN: 82-521-5973-7.
 • Byrkjeland, Gro; Haaland, Heidi; Jegerstedt, Kari; Kittang, Atle; Larsen, Janike Kampevold; Linneberg, Arild; Lothe, Jakob; Moi, Toril; Mortensen, Ellen; Røskeland, Marianne; Selnes, Gisle; Sætre, Lars; Litteraturvitenskapelig inst., Universitetet i Bergen. 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. 342 pages. ISBN: 82-91553-00-9.
Journal articles
 • Sætre, Lars. 2005. "Kroppens krise - Kunstens kraft. Skapande interpolering i Lene Therese Teigens seinborgarlege familiesørgjespel", i Prosopopeia 3-4/2005, Bergen, 2005, ss. 41-52. Prosopopeia. 3-4. 41-52.
 • Sætre, Lars. 2003. "'A terror glimpsed'?". Norsklæreren. 1. 59-64.
 • Sætre, Lars. 2002. "I staden for død - i staden for guddom: Ande, røyster, lys og ord i Jon Fosses roman *Morgon og kveld*". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2. 217-226.
 • Sætre, Lars. 2001. "Dramaperspektiv: Det moderne som oppgåve hos Erling Kittelsen". Prosopopeia. 1. 36-43.
 • Sætre, Lars. 2001. "On the Terms of Words: Masks of a Christian Life" (on Jon Fosse's novel Morgon og kveld ('Morning and Eve'), 2000). Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies. 40: 285-299.
 • Sætre, Lars. 2000. "På ordas vilkår" (i BT 29.8.00, om Jon Fosses roman Morgon og kveld, Oslo: Samlaget, 2000). Bergens Tidende. 29.8.00. 36.
 • Sætre, Lars. 2000. "Dramaets leikande blikk" (i Klassekampen 18.12.2000, om Erling Kittelsens skodespel På himmelen, Oslo: Aschehoug, 2000). Klassekampen. 18.12.2000. 16.
 • Sætre, Lars. 1996. Fordi det ikkje er noko, kanskje ( om Jon Fosses Melancolia I og II). Dag og Tid. 38. 22. Published 1996-09-19.
 • Sætre, Lars. 1996. Estetikk og historisitet. Moderne og postmoderne nok ein gong. Mosaikker. Festskrift i anledning Hans Erik Aarsets 50-årsdag. Litteratur. 7. 229-234.
 • Sætre, Lars. 1995. Om det estetisk moderne og postmoderne. Studvest. 13. 4-4. Published 1995-04-26.
 • Sætre, Lars. 1994. Highways til litteraturen? Eller Spurv og kanon? (Om Berseth Nilsen et al., "Veier til teksten"). Norsklæreren. 5.
 • Sætre, Lars. 1993. Nordisk forfattarmøte. Vossa Jazz festivalavis - ilegg til "Hordaland". (Red.: Midttun, Sigmund). 23-23.
 • Sætre, Lars. 1993. Heilskap og forsvinning. Lesing og andre kunnskapsteoretiske problem i Michel Foucaults Klinikkens fødsel. Kulturtekster (Nr. 2 i Retorisk Forums serie). 2. 102-135.
 • Sætre, Lars. 1993. Formgitt og fråstøytande. Jazznytt. 2. 46-47.
 • Sætre, Lars. 1993. Tango for tanken. Jazznytt. 2. 44-45.
 • Sætre, Lars. 1993. Mellom ord og bilde. Sigrid Weigels mater/ialistiske tekstteori. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 1. 115-139.
 • Sætre, Lars. 1993. Liv til tekst. Andlet i skaping og oppløysing. Working paper. 1. 85-113.
 • Sætre, Lars. 1992. "Lukket åpen". Stoffliga grepp i Erling Kittelsens f@ørfattarskap. Café Existens. 54: 40-51.
 • Sætre, Lars. 1991. Teksten historie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3. 273-276.
 • Sætre, Lars. 1991. Lukket åpen. Stofflege verkemiddel i Erling Kittelsens forfattarskap. Vagant. 4: 20-24.
Reports and theses
 • Sætre, Lars. 2013. "Commissioned evaluative scholarly report on proposed publication series ”Critical Inquiries and Interventions” at Rowman & Littlefield International, London". Rowman & Littlefield, London, Bergen. 15 pages.
 • Sætre, Lars. 2011. "Tilsynssensors Årsrapport H2009-V2010: Fagområdet Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo". Faglig årsrapport, Bergen. 18 pages.
 • Sætre, Lars; Strand, Anders Kristian. 2008. "Om oversetterens posisjon og lesning av oversettelse", Vitensk.teor. innlegg. 15 pages.
 • Torvanger, Merete Sæbø; Sætre, Lars. 2007. "Psykoanalyse i litteraturvitenskapelig metode", Vitensk.teor. innlegg. Torvanger, UiB, Bergen. 18 pages.
 • Sætre, Lars. 2006. "Tilsynssensors Årsrapport H2005-V2006: Fagområdet Allmenn litteraturvitenskap, UiO". ILOS, UiO, Oslo. 33 pages.
 • Sætre, Lars. 2005. "Tilsynssensors Årsrapport H2004-V2005: Fagområdet Allmenn litteraturvitenskap, UiO". ILOS, Univ. i Oslo, Oslo. 18 pages.
 • Sætre, Lars. 2005. "Referansepanelrapport om H2004 - Allmenn litteraturvitenskap". Universitets- og Høgskolerådet, Oslo. 10 pages.
 • Sætre, Lars. 2003. "Studieforum - Ny på Mastergrad V2003". www.hf.uib.no. -. Lars Sætre, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap, UiB.
 • Sætre, Lars. 2003. "Studieforum - Ny på Mastergrad H2003". www.hf.uib.no. -. Lars Sætre, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap, UiB.
 • Sætre, Lars. 1994. Maurice Blachots essay "From Dread to Language" - ei lesing. Litteraturvitskapleg institutt. 13 pages.
 • Kittang, Atle; Christensen, Otto Martin; Sætre, Lars; Larsen, Tord; Buvik, Per; Meyer, Siri. 1993. Jeg? Refleksjoner over tekst, bilder og individ. Working paper. 1. Senter for europeiske kulturstudier, UiB. 132 pages.
 • Sætre, Lars. 1993. "'-Innbilling har du gjort.' Fuglane (1957) av Tarjei Vesaas som desillusjonsroman.". [Mangler utgivernavn]. 34 pages.
 • Sætre, Lars. 1993. Fallet ut i eksistensen. Ei novelle frå Tarjei Vesaas' Vindane (1952). [Mangler utgivernavn]. 9 pages.
 • Sætre, Lars. 1993. Tre nordiske samtidspoetar om tilværets vilkår - språket, rommet, tida og døden. Ein presentasjon. [Mangler utgivernavn]. 13 pages.
 • Sætre, Lars. 1993. Skriving - den endelause vandringa, det evige eksilet. Maurice Blanchots Kafka-lesing. [Mangler utgivernavn]. 26 pages.
 • Sætre, Lars. 1992. Viktor Sjklovskij, "Minnesmerke over eit vitskapleg mistak". (Oversettelse til norsk). Universitetet i Bergen, Litteraturvitenskapelig institutt. 8 pages.
 • Sætre, Lars. 1991. Epistemologi, semiologi, retorikk. Om Michel Foucaults The Birth of the Clinic. [Mangler utgivernavn]. 25 pages.
 • Sætre, Lars. 1991. Russell A. Berman: Forbrukarsamfunn. Arven etter avantgarden og den falske oppheving av den estetiske autonomien. (Oversettelse til norsk). [Mangler utgivernavn]. 15 pages.
Book sections
 • Sætre, Lars. 2017. "Media, Memory, and Meaning in Narrative Art: Trauma in Renate Dorrestein's Novel A Heart of Stone". 8, pages 195-220. In:
  • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Tanderup Linkis, Sara. 2017. Exploring Text, Media, and Memory. Aarhus Universitetsforlag. 570 pages. ISBN: 978 87 7184 387 3.
 • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Tanderup Linkis, Sara. 2017. "Text, Media, and Memory". 1, pages 9-34. In:
  • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Tanderup Linkis, Sara. 2017. Exploring Text, Media, and Memory. Aarhus Universitetsforlag. 570 pages. ISBN: 978 87 7184 387 3.
 • Sætre, Lars. 2014. ”Topography, Sense and Emotion: The Alterity of Textual Action in Jon Fosse”. 5, pages 119-150. In:
  • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Zanetta, Julien. 2014. Exploring Text and Emotions. Aarhus Universitetsforlag. 449 pages. ISBN: 978 87 7934 558 4.
 • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Zanetta, Julien. 2014. ”Text and Emotions”. 1, pages 9-31. In:
  • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Zanetta, Julien. 2014. Exploring Text and Emotions. Aarhus Universitetsforlag. 449 pages. ISBN: 978 87 7934 558 4.
 • Sætre, Lars. 2010. Powering Textual Action: Duras’ Space in Véra Baxter ou Les Plages de l'Atlantique. 3, pages 83-121. In:
  • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Gullestad, Anders Marcussen. 2010. Exploring Textual Action. Aarhus Universitetsforlag. 439 pages. ISBN: 9788779344600.
 • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Gullestad, Anders Marcussen. 2010. Exploring Textual Action : Preface. Forord, pages 7-21. In:
  • Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia; Gullestad, Anders Marcussen. 2010. Exploring Textual Action. Aarhus Universitetsforlag. 439 pages. ISBN: 9788779344600.
 • Sætre, Lars. 2005. Vendt bort, avventande. Om minnets fascinasjonskritiske 'at' og Savannah Bay av Marguerite Duras. . In:
  • Andersen, Britt; Eliassen, Knut Ove. 2005. Maskepi og maskerade. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 82-519-2033-7.
 • Sætre, Lars. 2005. Dramatic Meaning - And Beyond: Jon Fosse's Late Modernity in Autumn Dream. 177-198. In:
  • Foss, Gunnar. 2005. I skriftas lys og teatersalens mørke. Ein antologi om Ibsen og Fosse. ISBN: 82-7634-604-9.
 • Sætre, Lars. 2004. 'Wie die Dichter es tun'. Formspråk, ideologi og materialitet i Jon Fosses Ein sommars dag. Kapittel, pages 249-272. In:
  • von der Fehr, Drude; Hareide, Jorunn. 2004. Tendensar i moderne norsk dramatikk. Det Norske Samlaget. 332 pages. ISBN: 82-521-5973-7.
 • Sætre, Lars. 2004. Dramaperspektiv. Det moderne som oppgåve i På himmelen av Erling Kittelsen. Kapittel, pages 275-292. In:
  • von der Fehr, Drude; Hareide, Jorunn. 2004. Tendensar i moderne norsk dramatikk. Det Norske Samlaget. 332 pages. ISBN: 82-521-5973-7.
 • Sætre, Lars. 2003. "Paul Ricoeur: 'Hvad er en tekst? Forklare og forstå' (1970)". In:
  • Hagen, Erik Bjerck. 2003. Lesekunst.
 • Sætre, Lars. 2003. "Wolfgang Iser: 'The Reading Process: A Phenomenological Approach' (1972)". In:
  • Hagen, Erik Bjerck. 2003. Lesekunst.
 • Sætre, Lars. 2002. "Språk, angst, innsikt. Novella 'Fall' (1952) av Tarjei Vesaas". 83-101. In:
  • Gimnes, Steinar. 2002. Kunstens fortrolling. Nylesingar av Tarjei Vesaas' forfattarskap. Cappelen Damm Akademisk.
 • Sætre, Lars. 2001. "Dramaets ludiske optikk. 'På himmelen' og Erling Kittelsen". 202-217. In:
  • Helland, Frode. 2001. Agora 2/3.
 • Sætre, Lars. 2001. "Modernitet og heimløyse. Det moderne dramaets ironi: Form og tematikk i Namnet av Jon Fosse". 149-178. In:
  • Skei, Hans H.; Vannebo, Einar. 2001. Norsk Litterær Årbok 2001. Det Norske Samlaget.
 • Sætre, Lars. 2000. "Det serielle univers (Speculum litterale). Novella 'Naken' av Tarjei Vesaas". 251-266. In:
  • Bjørby, Pål; Dvergsdal, Alvhild; Aarseth, Asbjørn. 2000. Eit ord - ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv. ISBN: 82-90359-63-2.
 • Sætre, Lars. 1995. Hermann August Korff og romantikken. 184-208. In:
  • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen.
 • Sætre, Lars. 1995. Meiningsfylde og substitusjon i Jan van Huysums Blomsterstykke av Henrik Wergeland. 241-276. In:
  • Litteraturvit. inst., Universitetet i Bergen. 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og koll eger ved Litteraturvitenskapelig institutt.
 • Sætre, Lars. 1992. Th. W. Adorno, "Forsoning under tvang. Om Georg Luk#/acs: Wider den missverstandenen Realismus." (Oversettelse til norsk). 106-137. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Th. W. Adorno, Notar til litteraturen. (Utval og innleiing ved Linneberg, Arild). Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-3724-5.
 • Sætre, Lars. 1991. Peter Szondi: Det moderne dramaets teori. (Oversettelse til norsk). 149-170. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1991. Moderne litteraturteori. En antologi. (Red.: Kittang, Atle et al.). Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-07732-2.
 • Linneberg, Arild; Sætre, Lars. 1990. Epistemologiske allegorier. Bruddstykker av en ny vitenskapsfilosofisk poetikk (ut fra nyere nordiske forfattere og teoretisk som en videreføring av Umberto Ecos begrep om epistemologiske metaforer i kunsten). Kapittel, pages 141-167. In:
  • Brostrøm, Torben. 1990. Nordisk Fantasi – en essaysamling (på nordiske språk, medredaktører Sigrid Combüchen og Kjartan Fløgstad). J.W. Cappelens Forlag AS. 200 pages. ISBN: 9788202123901.

More information in national current research information system (CRIStin)