Home
Lars Tuastad's picture

Lars Tuastad

Associate Professor
 • E-mailLars.Tuastad@uib.no
 • Phone+47 454 88 282(+47) 45488282
 • Visitor Address
  Lars Hilles gate 3
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). En mangesidig recoveryprosess: en metasyntese av evalueringsrapporter om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet . Tidsskriftet Musikkterapi. 8-19.
 • Show author(s) (2022). Being a person who plays in a band rather than being a person with a mental illness playing in a band: A qualitative study of stigma in the context of music therapy in mental health aftercare. Nordic journal of music therapy. 20 pages.
 • Show author(s) (2021). Plassert ved sida av Rolling Stones - ein studie om Harald og musikkoppfølgingstilbodet B15. . Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 295-306.
 • Show author(s) (2020). Long-Term Effects of Short-Term Music Therapy for Prison Inmates: Six-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. International journal of offender therapy and comparative criminology. 1-15.
 • Show author(s) (2018). Music as a way out: How musicking helped a collaborative rock band of ex-inmates. British Journal of Music Therapy (BJMT). 27-37.
 • Show author(s) (2015). The revenge of Me and THE BAND’its: A narrative inquiry of identity constructions in a rock band of ex-inmates. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 252-275.
 • Show author(s) (2015). Paradoks som moglegheitskapande ressurs i kriminalomsorga. Psyke & Logos. 220-241.
 • Show author(s) (2014). Oskeladden og dei gode hjelparane? . Tidsskriftet Musikkterapi. 8-17.
 • Show author(s) (2013). Music therapy inside and outside prison - A freedom practice? Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 210-232.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Gjenklangfestivalen - autoetnografiske historier om ein musikkterapifestival.
 • Show author(s) (2022). It's only rock 'n'roll, but I like it?. Om prosesser i bandfelleskapet Opplett.
 • Show author(s) (2022). Hjem igjen-ruspolitikk i endring. Konsertforedrag ved bandet Opplett.
 • Show author(s) (2019). Tretrinnsmodellen. Hvordan musikkterapi er organisert som et gjennomgående tilbud i Bergen ved spesialisthelsetjenesten (trinn 1 - DPS), i primærhelsetjenesten (trinn 2 - MOT82) og ut i det lokale kulturliv (trinn 3).
 • Show author(s) (2016). Rockens rolle innanfor kriminalomsorg og ettervern.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Konserter av, med og for brukere av musikkterapi - muligheter og utfordringer. .
 • Show author(s) (2022). Fra stigmatisering til involvering? Et forskingsprosjekt om stigma i musikkterapifeltene psykisk helse- og rus.
 • Show author(s) (2019). Tuastad&Sommerbakk: Eit konsertføredrag om personlege endringsprosessar.
 • Show author(s) (2018). Music therapy festival 1-2-3 – an example of music therapy practice in the mental health field.
 • Show author(s) (2018). Kropp og sjel og sånn. Hva vet vi om sammenhengene mellom levd liv, følelser og estetikk på den ene siden, og helse på den andre?
 • Show author(s) (2017). Utan Terapeut – MOT82 UT i lokalsamfunnet. Noen erfaringer fra Bruker Spør Bruker evalueringen.
 • Show author(s) (2015). Paradoxes as a source of resource in Correctional Services.
 • Show author(s) (2015). Innanfor og utanfor - Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern.
 • Show author(s) (2014). ROCK`S ROLE AS MUSIC THERAPEUTIC ARENA IN CORRECTIONAL SERVICES .
Book review
 • Show author(s) (2013). Pop and rock with colours: easy ways of building a pop-rock band using special tunings and colours. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 171-172.
 • Show author(s) (2007). Music and Health. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 180-181.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2014). Innafor og utanfor. Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern.
Poster
 • Show author(s) (2023). Music Truck - musikkterapi i et omreisende studio.
 • Show author(s) (2022). Gjenklang.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2016). Evaluering av prosjektet MOT82 .
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2017). Tause menn som snakker. Erfaringer fra gruppetilbudet "Musikkopplevelser". Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 350.
Chapter
 • Show author(s) (2016). "Til alle som har falt...en gang". Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for konfirmantungdomar. 191-209. In:
  • Show author(s) (2016). I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Norges musikkhøgskole.

More information in national current research information system (CRIStin)