Home
 • E-mailLars.Vikor@uib.no
 • Phone+47 415 26 836
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • 2011. Samansette preposisjonar i norske dialektar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 191-204.
 • 2011. Den første norske tesaurus: Ivar Aasens Norsk Maalbunad. LexicoNordica. 199-222.
 • 2009. Sigurd Jarlsson på flukt. Collegium Medievale. 13-33.
 • 2009. Behandling av ordsamband i norske einspråklege eittbandsordbøker. LexicoNordica. 241-253.
 • 2009. Begrepet standardtalemål - forsøk på ei opprydding. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 49-65.
 • 2008. Behandling av fraseologi i Norsk Ordbok. Skrifter - Nordisk forening for leksikografi (NLF Skrift). 463-474.
 • 2006. Theoretical Aspects of Corpus Planning in Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 121-145.
 • 2006. Dei diakrone aspekta ved Norsk Riksmålsordbok og Norsk Ordbok. LexicoNordica. 7-23.
 • 2005. Karen Gammelgaard, Gunvor Mejdell og Rune Svarverud (red.): Standardspråk underveis. Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk. Oslo: Unipub, 2004. 221 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 282-286.
 • 2004. Folk og Fanden. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 27-29.
 • 2003. Å definere fargar. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 25-33.
 • 2000. Ordbøker over norske bygdemål frå før 1814. LexicoNordica. 119-132.
 • 1999. Om landsnamnet Noreg/Norge i nynorsk. Nytt om namn. 20-23.
 • 1996. Kommentar til Christian-Emil Ores innlegg om Dokumentasjonsprosjektet, nynorskdelen. Norskrift. 82-85.
 • 1995. Om "etisk" tittelbruk i ordbøker. LexicoNordica. 341-342.
 • 1992. Prinsipielle aspekt ved norsk språknormering. Maal og Minne. 173-184.
 • 1991. Dialects as Written Languages in Norway. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.
Academic lecture
 • 2018. Frå ordbok til korpus - og tilbake?
 • 2014. Alf Prøysen som dialektskribent.
 • 2011. To norske tesaurusar.
 • 2010. "... de rareste Ord og Talemaader". Norske dialektar i 1743.
 • 2009. Uttalemarkeringar i Norsk Ordbok.
 • 2009. Nynorsk ordbokshistorie med særleg vekt på Steinar Schjøtts innsats.
 • 2009. Kjeldekritisk tilnærming til kjeldene for Norsk Ordbok.
 • 2008. Standardtalemål eller talemålsstandard?
 • 2008. Rettskrivingsordlister som normeringsreiskapar i Norden.
 • 2007. Språkplanlegging - prinsipp og praksis.
 • 2007. Samansette preposisjonar i målføra.
 • 2007. Kva er behovet for normering av nynorsken anno 2007?
 • 2007. Grammatikktermane i redigeringsspråket i Norsk Ordbok. Kva slags termar har vi, og korleis skal dei brukast?
 • 2007. Behandling av fraseologi i Norsk Ordbok.
 • 2006. Føring av formvariasjon i ei nasjonal dialektordbok: gråsona mellom predikerbar og ikkje-predikerbar variasjon.
 • 2005. Skandinaviske lærebøker i leksikografi og leksikologi - tverrnasjonalt oversyn og vurdering.
 • 2005. Perspektiv på språkutviklinga i Noreg: internasjonalt, nasjonalt og regionalt.
 • 2005. Language differences, distances, and intercommunication in the Nordic countries.
 • 2003. Språk og verd i Norsk Ordbok.
 • 2003. Haldningar til anglisismar i Noreg og Norden.
 • 2001. Ufullstendig begrepssammenfall i tospråklige ordbøker.
 • 2001. De taalsituatie in Noorwegen.
 • 1999. Vocabulary planning ¿ a tricky business.
 • 1998. Prinsipp for språknormering - med særleg vekt på norske forhold.
 • 1996. Språk som verktøy. Nynorsk - bokmål: forskjell i uttrykksformer?
 • 1995. The Norwegian Language Situation and Norwegian Lexicography.
 • 1995. Basic Principles of Lexicography.
 • 1995. Basic Principles of Language Planning.
 • 1994. Norwegian language policy and planning in an international world.
 • 1994. Norsk Ordbok og SAOB - ei jamføring.
 • 1994. Norsk Ordbok - the crown of Norwegian lexicography?
Book review
 • 2019. Språkmangfaldet. Dag og Tid.
 • 2018. Gløymde dødsmarker. Dag og Tid.
 • 2017. To nye nynorskordlister. Dag og Tid. 36-36.
 • 2015. <Melding av> W. Vandenbussche, E. H. Jahr og P. Trudgill (red.): Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. Maal og Minne. 136-146.
 • 2014. [Melding av] Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.): 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Maal og Minne. 192-198.
 • 2014. Etymologi på ein ny måte. LexicoNordica. 357-371.
 • 2013. (Bokmelding av) Tore Kristiansen og Nikolas Coupland (red.): Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus 2011. 239 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 111-118.
 • 2011. [Melding av] Arnold Dalen o.s.: Trøndersk språkhistorie og Helge Sandøy: Romsdalsk språkhistorie. Maal og Minne. 143-149.
 • 2008. Venneskrift til Tom Schmidt. Nytt om namn. 40-43.
 • 2007. Stóra ordabókin um íslenska málnotkun. Ord og tunga. 151-161.
 • 2007. <Bokmelding av> Annika Johansson: Nederländskans komen och svenskans komma (2006). Tijdschrift voor Skandinavistiek. 242-250.
 • 2006. Festskrift til Tove Bull. Språklig Samling. 3-6.
 • 2005. Ei metaleksikografisk perle. LexicoNordica. 331-346.
 • 2004. Noreg rundt med ord. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 79-80.
 • 2004. Fleire trønderord. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 84-86.
 • 2004. Bustadnamn i Rygge og på Moss. Nytt om namn. 59-60.
 • 2003. Ny namnebok. Nytt om namn. 49-50.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2018. Nynorske nedslag. Ei artikkelsamling. Novus Forlag.
 • 2017. Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.
 • 2016. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.
 • 2016. Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget.
 • 2013. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.
 • 2012. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.
 • 2011. Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag.
 • 2011. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.
 • 2011. Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag.
 • 2011. Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag.
 • 2009. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.
 • 2008. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget.
 • 2007. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget.
 • 2006. Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling. Novus Forlag.
 • 2005. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5. Det Norske Samlaget.
 • 1977. Språkpolitikk på fem kontinent. Det Norske Samlaget.
Popular scientific article
 • 2019. Den som sparer, har - eller? Språknytt. 16-16.
 • 2018. Nynorsk anno 2017? Syn og Segn. 100-105.
 • 2016. Ord frå Fron i Norsk Ordbok. Fronsbygdin. 88-96.
 • 2014. Varemerke som språk - ordmerke som problem. Språknytt. 32-34.
 • 2014. Varemerke og språk. Språklig Samling. 62-68.
 • 2013. Aasens målbunad. Språknytt. 32-34.
 • 2012. Eit pronomen i støypeskeia. Språklig Samling. 89-94.
 • 2011. Kløyvd infinitiv. Språklig Samling. 20-22.
 • 2010. 2000-talet - ein gong til. Språknytt. 28-29.
 • 2008. Ny norsk språkpolitikk? Budstikken (København. 2007). 2-7.
 • 2008. Henrik Wergeland om språket. Språknytt. 1-6.
 • 2007. The Nynorsk Language of Norway Today. Anglo-Norse review. 6-11.
 • 2007. The Nynorsk Language of Norway. Anglo-Norse review. 30-34.
 • 2007. Ikkje fullt så mektige normerarar. Dag og Tid. 27-27.
 • 2006. Talordreform i Tyskland? Språklig Samling. 5-6.
 • 2006. Filleonkel og filletante - kommentar til kommentarar. Språknytt. 27-27.
 • 2005. NS og språkpolitikken: høgnorsk ideologi og bokmålsk praksis. Språklig Samling. 3-6.
 • 2005. Filleonkel og filletante. Språknytt. 32-36.
 • 2004. Scandinavia vs. Norden. Scandinavian Review. 40-45.
 • 2004. Nordiske språkhaldningar i 2002. Ei meiningsmåling. Språknytt. 7-10.
 • 2004. Kven har hatt makt i Norsk språkråd? Språknytt. 18-21.
 • 2002. Utviklinga i nynorsk 1950-2000. Språknytt. 6-9.
 • 2002. Snakkar dei spansk i Spania? Globalisering og språkpolitikk. Eit debatthefte. 9-18.
 • 2002. Norsk Ordbok: Kjelder og ordtilfang frå Telemark. Årbok for Telemark. 42-65.
 • 2001. Støtte til Afghanistan - terror i Aceh. Dag og Tid.
 • 2001. Religionskrig? 3. verden magasinet X.
 • 2001. Manglande rettsoppgjer. 3. verden magasinet X.
 • 2001. Ein nasjonal språkleg kunnskapsbank. Varden : Årstidsskrift for Onsøy Historielag.
 • 2001. Alf Hellevik (1909-2001). Dag og Tid.
 • 2000. Uteblitt oppgjer. 3. verden magasinet X.
 • 2000. Språk, kolonialsme og postkolonialisme. 3. verden magasinet X.
 • 2000. Politisk språkstrid på Aust-Timor. 3. verden magasinet X.
 • 2000. Norsk Ordbok ¿ femtiåring ved ein skiljeveg. Språknytt. 12-14.
 • 2000. Norge i Tryggingsrådet. 3. verden magasinet X.
 • 2000. NFFs ordbokspris og ordbokslandskapet i Noreg. Prosa - tidsskrift for skribenter. 44-48.
 • 2000. Framgang og frustrasjonar på Aust-Timor. 3. verden magasinet X.
 • 2000. Bondeungdomslaget 1940-1960. BUL-stikka. Lagsblad for Bondeungdomslaget i Oslo.
 • 2000. Ambon i brann. 3. verden magasinet X.
 • 1999. Valet i Indonesia og Aust-Timors framtid. Klassekampen.
 • 1999. Sigrande fredsprisvinnar? 3. verden magasinet X.
 • 1999. Realitetar og propaganda. Ny tid.
 • 1999. Nynorsk danning. Mål og makt.
 • 1999. LSS ved tusenårsskiftet. Språklig Samling.
 • 1999. Eit historisk år. 3. verden magasinet X.
 • 1999. Aust-Timor: Siger og blodbad. Dag og Tid.
 • 1999. Aust-Timor mellom siger og katastrofe. 3. verden magasinet X.
 • 1998. Ved årsskiftet. 3. verden magasinet X.
 • 1998. Rettskrivingsreformer i nynorsk i dette hundreåret. Språknytt.
 • 1998. Fire månader med Habibie. 3. verden magasinet X.
 • 1998. Ei røyst frå fortida. 3. verden magasinet X.
 • 1998. Ei ny tid for Indonesia? Dag og Tid.
 • 1998. Autonomi som diktat. 3. verden magasinet X.
 • 1998. Attvald med handklapp. 3. verden magasinet X.
 • 1997. Trønderord. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 100-101.
 • 1997. Radikalt bokmål - ei tapt sak? Språknytt. 3 pages.
 • 1997. Grenser for -het? Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 49-56.
 • 1997. Fredshåp for Aust-Timor? 3. verden magasinet X.
 • 1997. Forhasta dødsattest. Arbeider bladet.
 • 1997. Eitt eller to språk. Rådslag om nytt prinsipprogram. 5 pages.
 • 1997. Det "frie næringsliv" i aksjon. 3. verden magasinet X.
 • 1997. Aust-Timor etter fredsprisen. SAIH perspektiv.
 • 1996. Svar til Rommetveit; Om synonymi og ekvivalens. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 73-73.
 • 1996. Offentleg språkplanlegging og normering - frå Aasen til åssen? Mål og makt. 100-108.
 • 1996. Nederland og Flandern - strid om hønseegg. Språknytt. 11-12.
 • 1996. Meiningsmålingar og språk. Dag og Tid.
 • 1996. Litt ordhistorie - gryte og skjegg. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 59-61.
 • 1996. Ivar Aasen. Nordisk tidskrift.
 • 1996. Fredsprisen - og vegen vidare. Dag og Tid.
 • 1996. Ei ordbok som nasjonalmonument. Norsklæreren. 65-66.
 • 1996. Austnordisk - vestnordisk? Klassekampen.
 • 1995. Underavdeling for nynorsk. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 9-10.
 • 1995. Til Island med ord. Språknytt. 17-18.
 • 1995. Symbolet Noreg. Norsk Tidend. 23-23.
 • 1995. Meir terror, meir håp. 20 år sidan Aust-Timor vart okkupert. Ny tid.
 • 1995. Landsfader og massemordar? Dag og Tid.
 • 1995. Islam i Indonesia - sufisme og ortodoksi. 3. verden magasinet X.
 • 1995. Fem norske ord - eller "norske"? Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 49-53.
 • 1995. Ein verdig fredspriskandidat. Ny tid.
 • 1995. Ein ny milestolpe for Norsk Ordbok. Norsk Tidend. 12-13.
 • 1995. Ein fredspris til besvær. Ny tid.
 • 1995. Bostkast. Språknytt. 15-18.
 • 1994. Terminologiarbeid og terminologiproblem i nynorsk. Mål og makt. 3-18.
 • 1994. Om valfriheita i nynorsk. Norsklæreren. 61-63.
 • 1993. Svar til K. E. Steffens. Språklig Samling. 22-23.
 • 1993. "Norsk" og "islandsk" enda ein gong. Mål og makt.
 • 1992. Språkleg samling i Skandinavia? Språklig Samling. 8-19.
 • 1992. Språkforsking og språkval. Språknytt. 15-16.
 • 1992. Mytar og motmytar. Om "norsk" og "islandsk" i sogetida. Mål og makt.
Feature article
 • 2013. Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne. Maal og Minne. 143-150.
 • 2007. Kva er nynorsk eigentleg? Bergens Tidende. 10-10.
 • 2006. Nynorsk under dobbelpress. Norsk Tidend. 22-23.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2010. Rettskrivingsordbøker som normeringsreiskapar i Norden. 19 pages.
 • 2008. I l, lara - larynx, leopard - lerøyra, m - magdalimesse. 11 pages.
 • 2008. Behandling av fraseologi i Norsk Ordbok. 12 pages.
 • 2007. Tverrkulturell omsetjing belyst med eit indonesisk døme. 26 pages.
 • 2007. Language differences, distances and intercommunication in the Nordic countries. 16 pages.
 • 2007. Føring av formvariasjon i ei nasjonal dialektordbok: gråsona mellom predikerbar og ikkje-predikerbar variasjon. 9 pages.
 • 2007. Eit notat om ei rettskriving. 7 pages.
 • 2006. Skandinaviske lærebøker i leksikografi og leksikologi - tverrnasjonalt oversyn og vurdering. 8 pages.
 • 2006. Scandinavia / Skandinavien. 8 pages.
 • 2006. Perspektiv på språkutviklinga i Noreg: internasjonalt, nasjonalt og regionalt. 20 pages.
 • 2006. Kan ein bli nordmann? 4 pages.
 • 2005. hav, II hava - hawaiisk, hg - hintord, horv - hottut. 68 pages.
 • 2005. Haldningar til anglisismar i Noreg og Norden. 13 pages.
 • 2005. Bilingualism in Schleswig, Finland, North Sweden, Northern Norway, the Faroe Islands, and Greenland. 10 pages.
 • 2005. Attitudes towards English loanwords in Scandinavia. 14 pages.
 • 2004. Scandinavian Languages. 5 pages.
 • 2004. Alphabets and Writing. Scandinavia and Iceland. 4 pages.
Book Translation
 • 2009. Ein liten sjanse.
 • 2005. Bryllaup ved havet.
 • 2003. Evolusjonsteorien og ost.
 • 2001. Bror.
 • 1993. Kvifor sa vi ingenting?
Academic literature review
 • 2010. Language purism in the Nordic countries. 9-30.
 • 2004. Haldningar til importord i Norden. 30-34.
Chapter
 • 2018. The Norwegian language situation. An overview. 15-28. In:
  • 2018. Perspectives on Two Centuries of Norwegian Language Planning and Policy. Theoretical Implications and Lessons Learnt. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • 2016. Norsk Ordbok - om folket - av folket - for folket. Historia om ordboksverket fram til i dag. 15-39. In:
  • 2016. Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget.
 • 2015. O norueguês: Bokmål vs. Nynorsk. 121-150. In:
  • 2015. Quem fala a minha lingua? (vol. 2). Atraves editora.
 • 2014. Qva gjæras skulle. 83-85. In:
  • 2014. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)