Home
 • E-mailLeidulf.Melve@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 41
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Melve, Leidulf. 2017. Hva er middelalderen? Universitetsforlaget. 148 pages. ISBN: 978-82-15-02359-5.
 • Melve, Leidulf. 2016. Hva er middelalderen. Universitetsforlaget. 148 pages. ISBN: 978-82-15-02359-5.
 • Melve, Leidulf. 2014. Globalhistoriografi - Historie og historieskriving frå dei eldste tider til i dag. Dreyer Forlag A/S. 466 pages. ISBN: 978-82-8265-118-9.
 • Melve, Leidulf; Sønnesyn, Sigbjørn. 2012. The Creation of Medieval Northern Europe. Essays in honour of Sverre Bagge. Dreyer Forlag A/S. 401 pages. ISBN: 978-82-8265-062-5.
 • Rankovic, Slavica; Budal, Ingvil Brugger; Conti, Aidan Keally; Melve, Leidulf; Mundal, Else. 2012. Modes of Authorship in the Middle Ages. 427 pages. ISBN: 978-0888448224.
 • Melve, Leidulf. 2010. Historie. Historieskriving frå antikken til i dag. Dreyer Forlag A/S. 302 pages. ISBN: 978-82-8265-006-9.
 • Rankovic, Slavica; Melve, Leidulf; Mundal, Else. 2010. Along the oral-written continuum : types of texts, relations and their implications. Brepols. 488 pages. ISBN: 978-2-503-53407-7.
 • Melve, Leidulf. 2009. Europeisk politisk historie 400-1750: frå førstatleg samband til einskapsstat. Cappelen Damm Akademisk. 306 pages. ISBN: 978-82-02-24315-9.
 • Melve, Leidulf. 2007. Inventing the Public Sphere. The Public Debate During the Investiture Contest (c. 1030-1122). Vol. II. Brill Academic Publishers. 421 pages. ISBN: 9789004160712.
 • Melve, Leidulf. 2007. Inventing the Public Sphere. The Public Debate During the Investiture Contest (c. 1030-1122). Vol 1. Brill Academic Publishers. 346 pages. ISBN: 9789004160705.
 • Melve, Leidulf. 2001. Med ordet som våpen. Tale og skrift i vestleg historie. Det Norske Samlaget. 192 pages. ISBN: 82-521-5766-1.
Journal articles
 • Melve, Leidulf. 2018. Public Debate, Propaganda, and Public Opinion in the Becket Controversy. Viator: Medieval and Renaissance Studies. 48: 79-102. doi: 10.1484/J.VIATOR.5.116349
 • Melve, Leidulf. 2015. Ecclesiastical reform in historiographical context. History Compass. 13: 213-221.
 • Melve, Leidulf. 2013. “Even the very laymen are chattering about it” The Politicisation of Public Opinion, 800-1200. Viator: Medieval and Renaissance Studies.
 • Melve, Leidulf. 2012. Vitskapsfilosofi, historieteori og metode hjå P.A. Munch. Historisk Tidsskrift (Norge). 91: 9-36.
 • Melve, Leidulf. 2012. Kriston R. Rennie, Law and practice in the age of reform: the legatine work of Hugh of Die (1073-1106) (1073–1106). Turnhout: Brepols, 2010. Pp. xiii, 246. ISBN: 9782503531908. Speculum. 87: 602-604. doi: 10.1017/S0038713412001601
 • Melve, Leidulf. 2012. European and Scandinavian research on literacy: some methodological aspects. NOWELE. North-Western European Language Evolution. 64: 181-225. doi: 10.1075/nowele.64-65.10mel
 • Melve, Leidulf. 2012. Kriston R. Rennie, Law and practice in the age of reform: the legatine work of Hugh of Die (1073-1106). Brepols. Speculum. 82: 602-604. doi: 10.1017/S0038713412001601
 • Melve, Leidulf. 2012. Sverre Bagge - 70 år. Seniors perspektiv. Historikeren. 2-3. 42-51.
 • Melve, Leidulf. 2011. Louis I. Hamilton, A Sacred City. Consecrating Churches and Reforming Society in Eleventh-Century Italy. Manchester. Reviews in History (2011). Reviews in History.
 • Melve, Leidulf. 2011. Simon Larsson, Intelligensaristokrater och arkivmartyrer. Normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900-1945. Gidlunds förlag. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Melve, Leidulf. 2010. The Public Debate on Clerical Marriage in the Late Eleventh Century. The Journal of Ecclesiastical History. 61: 688-706. doi: 10.1017/S0022046909992727
 • Melve, Leidulf. 2010. Charlemagne The Formation of a European Identity. Historisk Tidsskrift (Norge). 89: 131-136.
 • Melve, Leidulf. 2010. Assembly Politics and the “Rules-of-the-Game” (c. 650 – c. 1150). Viator: Medieval and Renaissance Studies. 41: 69-90.
 • Melve, Leidulf. 2010. Rosamond McKitterick, Charlemagne. The Formation of a European Identity Cambridge: Cambridge University Press 2008. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Melve, Leidulf. 2010. Kampen om fortida. Bergens Tidende.
 • Melve, Leidulf. 2009. Ideen om Europa i mellomalderen. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Melve, Leidulf. 2009. Intentional ethics and hermeneutics in the Libellus de symoniacis: Bruno of Segni as a papal polemicist. Journal of Medieval History. 35: 77-96. doi: 10.1016/j.jmedhist.2008.09.004
 • Melve, Leidulf. 2009. Debattkulturar i den europeiske mellomalderen: eldre standpunkt og nye perspektiv. HIFO-nytt.
 • Melve, Leidulf. 2009. Thomas N. Bisson The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Melve, Leidulf. 2009. Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget? Historisk Tidsskrift (Norge). 88: 61-77.
 • Melve, Leidulf. 2006. 'The revolt of the medievalists'. Directions in recent research on the twelfth-century renaissance. Journal of Medieval History. 32: 231-252.
 • Melve, Leidulf. 2006. offentleg debatt, politisk diskurs og strukturendringar i ålmenta. Nytt Norsk Tidsskrift. 23: 135-149.
 • Melve, Leidulf. 2006. Anne Irene Riisøy: Stat og kirke. rettsutøvelsen i kristenrettssaker mellom Sættargjerden og reformasjonen (State or church. Discharge rights or Christian rights matters between fences and reforms). Historisk Tidsskrift (Norge). 85: 117-120.
 • Melve, Leidulf. 2006. Har staten vendt attende, og i tilfellet: kvar er den? Utfordringar for studiet av stat og statsdanning i mellomalderen ot tidleg moderne tid (Has the state been brought back in - if so, where is it? Challenges to the study of the state and state formation in the Middle Ages and the Early Modern Period). Historisk Tidsskrift (Norge). 85: 193-230.
 • Melve, Leidulf. 2006. Intentions, concepts and reception: An attempt to come to terms with the materialistic and diachronic aspects of the history of ideas. History of Political Thought. 2006: 377-406.
 • Melve, Leidulf. 2005. Literacy - eit omgrep til bry eller eit brysamt omgrep? Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. 56: 127-137.
 • Melve, Leidulf. 2005. Pernille Hermann (red.): Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavia (2005). Collegium Medievale. 18: 164-167.
 • Melve, Leidulf. 2004. Writing peasants. Studies on peasant literacy in early modern northern Europe. Scandinavian Journal of History. 28: 60-63.
 • Melve, Leidulf. 2004. The science of reading: Design for a new philology. Scandinavian Journal of History. 28: 316-318.
 • Melve, Leidulf. 2004. Review of Antti Kujala, The Crown, the Nobility and the Peasants 1630-1713: Tax, rent and relations of power. Scandinavian Journal of History. 29: 304-306.
 • Melve, Leidulf. 2004. Anmeldelse av: Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt and Bjørn Poulsen (eds.): Writing Peasants. Studies on Peasant Literacy in Early Modern Northern Europe. Scandinavian Journal of History. 28: 60-63.
 • Melve, Leidulf. 2003. På sporet av historiefaget? Ingar Kaldal: Historisk forsking, forståing og forteljing. HIFO-nytt. 6. 16-20.
 • Melve, Leidulf. 2003. Helge Jorheim: Lesningens vitenskap. Utkast til en ny filologi. Scandinavian Journal of History. 28.
 • Melve, Leidulf. 2003. Charlotte Appel: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen.
 • Melve, Leidulf. 2003. Literacy - Aurality - Orality: A Survey of Recent Research into the Orality/Literacy Complex of the Latin Middle Ages (600-1500). Symbolae Osloenses. 78: 143-198.
 • Melve, Leidulf. 2002. Knut Helle, Gulatinget og Gulatingslova. HIFO-nytt. 2. 25-28.
 • Melve, Leidulf. 2002. Madeleine Hurd, Public Spheres, Public Mores, and Democracy: Hamburg and Stockholm 1870-1914. Scandinavian Journal of History. 27: 47-50.
 • Melve, Leidulf. 2002. Sebastian Olden-Jørgensen, Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. Scandinavian Journal of History. 27.
 • Melve, Leidulf. 2002. Jan Helldén, Minna Skafte Jensen, Thomas Pettitt (ed.), Inclinate Aurem. Oral Perspectives on Early European Verbal Culture. Middelalderforum. 2: 124-130.
 • Melve, Leidulf. 2002. Ingar Kaldal, Frå sosialhistorie til nyare kulturhistorie. Dag og Tid. 20-21. Published 2002-11-16.
 • Melve, Leidulf. 2002. Steinar Imsen, Noregs nedgang. Dag og Tid. 20-21. Published 2002-11-16.
 • Melve, Leidulf. 2002. Historisk tidsskrift 1997-2002. Dag og Tid. 20-21. Published 2002-06-29.
 • Melve, Leidulf. 2002. Vitskapsfilosofi: historiefagleg eller tverrfagleg? Paul Knutsen, Analytisk narrasjon. En innføring i Historiefagets vitenskapsfilosofi. HIFO-nytt. 5. 20-27.
 • Melve, Leidulf. 2002. Ein "reflektert historiefagleg identitet"? Tankar om tilhøvet mellom historie og sosiologi før og etter den språklege vendinga. Historisk Tidsskrift (Norge). 81: 443-488.
 • Melve, Leidulf. 2001. Review article: Det 'mørke' tusenåret. Nyare tekstbøker om den fyrste tida av vår tidsrekning med særleg vekt på Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø, Tusen års europahistorie: romere, germanere og nordboere (Oslo: Pax, 2001). Middelalderforum. høst. 52-64.
 • Melve, Leidulf. 2001. Steinar Imsen: Europa 1300-1550, Universitetsforlaget, Oslo 2000, 247 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 80: 140-143.
 • Melve, Leidulf. 2001. Mellomaldersoga inn i eit nytt tusenår. Nokre refleksjonar kring The New Cambridge Medieval History. Historisk Tidsskrift (Norge). 80: 101-117.
 • Melve, Leidulf. 2001. Krosstogstalen til Urban II. Om bruken av literacy-teori i analysa av mellomalderretorikk. Rhetorica Scandinavica. 19. 52-66.
 • Melve, Leidulf. 2000. Ein ny norsk mellomalder? Melding: O. G. Moseng, E. Opsahl, G. I. Pettersen, E. Sandmo, Norsk Historie I. 750-1537 (Tano Forlag, 1999), J. V. Sigurdsson, Norsk historie 800-1300. Frå høvdingmakt til konge- og kyrkjemakt (Samlaget, 1999), G. A. Ersland, H. Sandvik,Norsk historie 1300-1625. Eit rike tek form (Samlaget, 1999). REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 6: 98-108.
Reports and theses
 • Melve, Leidulf. 2005. The Medieval Public Sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the Investiture Contest.
 • Melve, Leidulf. 2004. The Medieval Public Sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the Investiture Contest. Historisk Institutt. 834 pages.
Book sections
 • Melve, Leidulf. 2018. Kildekritikk - en kort historikk. 4, pages 34-43. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Melve, Leidulf. 2018. Å arbeide komparativt. 6, pages 70-91. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Melve, Leidulf. 2018. Kilder, kildekritikk og historieskrivingens vitenskapelighet - noen historiske eksempler. 11. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Valg av kildematerialer, arbeidsmåte og tilnærming. Kapittel 3, pages 26-33. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ryymin, Teemu; Melve, Leidulf. 2018. Hvordan komme frem til de gode spørsmålene? Kapittel 2, pages 16-25. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ryymin, Teemu; Melve, Leidulf. 2018. Hvordan få fortiden til å fortelle? Kapittel 1, pages 10-15. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ryymin, Teemu; Melve, Leidulf. 2018. Avslutning: historikerens rolle i dagens kunnskapssamfunn. Kapittel 12, pages 216-221. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Melve, Leidulf. 2017. Historikarar og historie i politikken. Noregs offentlege utgreiingar 1995-2015. 12, pages 250-276. In:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Melve, Leidulf. 2015. The Speech Against the Bishops and its European Context. 8. In:
  • Mundal, Else. 2015. MEDIEVAL NORDIC LITERATURE IN ITS EUROPEAN CONTEXT. Dreyer Forlag A/S. 288 pages. ISBN: 9788282650724.
 • Melve, Leidulf. 2015. Middelalderen. Demokrati i teori og praksis. 5. In:
  • Malnes, Raino Sverre; Thorsen, Dag Einar. 2015. Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. 606 pages. ISBN: 9788282651219.
 • Melve, Leidulf. 2014. Propagating constitutional reform in the Middle Ages: The Baronial Rebellion. 4, pages 78-94. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Constitutionalism Before 1789 - Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution. Pax Forlag. 288 pages. ISBN: 978-82-530-3636-6.
 • Melve, Leidulf. 2013. Mellomalderen i dei nasjonale forteljingane. 1. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Melve, Leidulf. 2013. Folkeopinionen i mellomalderen. Frå ide til realitet (800-1200). 6. In:
  • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S. 221 pages. ISBN: 978-82-8265-058-8.
 • Melve, Leidulf. 2013. Folkeopinionen i mellomalderen. Kapittel 6, pages 85-105. In:
  • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S. 221 pages. ISBN: 978-82-8265-058-8.
 • Melve, Leidulf. 2012. Historiografi og tanken om nyrydding. 13. In:
  • Bagge, Sverre H.; Collet, John Peter; Kjus, Audun. 2012. P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S. 283 pages. ISBN: 978 82 8265 038 0.
 • Melve, Leidulf. 2012. Sverre Bagge's Professional Career. Introduction, pages 7-26. In:
  • Melve, Leidulf; Sønnesyn, Sigbjørn. 2012. The Creation of Medieval Northern Europe. Essays in honour of Sverre Bagge. Dreyer Forlag A/S. 401 pages. ISBN: 978-82-8265-062-5.
 • Melve, Leidulf. 2012. "...to destil the excellence of their genius": Conceptions of Authorship in Eleventh- and Twelfth-Century Polemical Literature. Artikkel, pages 133-150. In:
  • Rankovic, Slavica; Budal, Ingvil Brugger; Conti, Aidan Keally; Melve, Leidulf; Mundal, Else. 2012. Modes of Authorship in the Middle Ages. 427 pages. ISBN: 978-0888448224.
 • Melve, Leidulf. 2010. Oratio contra clerum Norvegiae. 1. In:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 pages. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Melve, Leidulf. 2010. Performance, argument, and assembly politics (ca. 1080–ca. 1160). 1. In:
  • Laureys, Marc; Simons, Roswitha. 2010. Die Kunst des Streitens. Vandenhoeck & Ruprecht. 441 pages. ISBN: 978-3-89971-793-8.
 • Melve, Leidulf. 2010. Mapping Public Debates along the Oral-Literate Continuum (1000-1300). 3. In:
  • Rankovic, Slavica; Melve, Leidulf; Mundal, Else. 2010. Along the oral-written continuum : types of texts, relations and their implications. Brepols. 488 pages. ISBN: 978-2-503-53407-7.
 • Melve, Leidulf. 2009. The Public Debate during the Baronial Rebellion. 4. In:
  • Weiler, Björn; Burton, Janet E.; Schofield, Philipp. 2009. Thirteenth Century England XII. Boydell & Brewer. 205 pages. ISBN: 9781843834472.
 • Melve, Leidulf. 2004. Skriftkultur - kva er det? 2, pages 15-43. In:
  • Berge, Kjell lars; Gedde Dahl, Trine; Walton, Stephen. 2004. Skriftkultur. 129 pages. ISBN: 8290954255.
 • Melve, Leidulf. 2002. "Men då som turen kom til skriftteikna" - Skriftkultur og den historiske forståinga av tekstkultur. 21-73. In:
  • Berge, Kjell Lars. 2002. Teksthistorie - tekstvitenskapelige bidrag. ISBN: 82-90954-21-2.

More information in national current research information system (CRIStin)