Home
 • E-mailLeif.Astveit@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 36+47 481 88 748
 • Visitor Address
  J. Frielesgt. 1
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Books
 • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
Journal articles
 • Zinsli, Camilla; Åstveit, Leif Inge. 2015. Arkeologiske utgravinger på Stadheimgarden 2014. Systrendingen. 2. 24-31.
 • Åstveit, Leif Inge. 2015. Ramberafunnet - en historie om et unikt høyfjellsfunn, blodig reinsdyrfangst og storhetsdager i romertid. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Åstveit, Leif Inge. 2014. Svar på kommentarer fra Inger Marie Berg-Hansen, Sigrid Dugstad, Ingrid Fuglestvedt og Frode Svendsen. Primitive tider. 16: 129-135.
 • Åstveit, Leif Inge. 2014. Noen synspunkt på den tidligmesolittiske bosetningen i Sør-Norge. Primitive tider. 16. 27 pages.
 • Åstveit, Leif Inge; Tøssebro, Christine. 2014. En lokalitet fra fangststeinalderens yngste del - foreløpige resultater fra undersøkelsen av en neolittisk fangstboplass i Porsvika utenfor Bergen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 17-29.
 • Åstveit, Leif Inge. 2013. Made in Hong Kong. Samlebåndsarkeologi eller norsk håndsaum? Profitt, kvalitet eller bare et hår i suppen? Primitive tider.
 • Hjelle, Kari Loe; Solem, Thyra Lise; Halvorsen, Lene Synnøve; Åstveit, Leif Inge. 2012. Human impact and landscape utilization from the Mesolithic to medieval time traced by high spatial resolution pollen analysis and numerical methods. Journal of Archaeological Science. 39: 1368-1379. doi: 10.1016/j.jas.2011.12.026
 • Åstveit, Leif Inge. 2011. Faglig program ved Kulturhistorisk museum, UiO Steinalderundersøkelser. Primitive tider. 13: 127-136.
 • Åstveit, Leif Inge. 2010. Mesolittiske tufter fra innland og kyst :. Viking. 73: 7-28.
 • Zinsli, Camilla; Åstveit, Leif Inge. 2009. De arkeologiske utgravningene i Søvika 2009 – Spor etter bosetning fra eldre steinalder til jernalder. Sogelaget for Hamnsund sokn : årsskrift.
 • Åstveit, Leif Inge. 2007. Høyfjellsarkeologi under snø og is. Global oppvarming, fonnjakt og funn fra snøfonner datert til steinalder. Viking. LXX. 7-22.
 • Åstveit, Leif Inge. 2006. Som man leter finner man Røys, boplass og materiell kultur fra mellomneolitikum på Nordvestlandet. Primitive tider. 9. 71-84.
 • Åstveit, Leif Inge. 2005. Første stikk - steinalderen på Mørekysten belyst gjennom et registreringsprosjekt. Viking. LXVII: 263-284.
 • Åstveit, Leif Inge. 2005. Sjø og land, hand i hand? Reinsdyrjegere på kysten av Møre for 10 000 år siden. Spor. 39. 24-26.
 • Tørhaug, Vanja; Åstveit, Leif Inge. 2000. Steinalderboplassene ved Store Fløyrlivatn. Frá haug ok heiðni. 1.
Reports and theses
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkselser Ormen Lange Nyhamna. Tapir, Trondheim. 659 pages.
 • Åstveit, Leif Inge. 2005. Arkeologisk registrering på Gossen/NyhamnaAukra kommuneOrmen Lange-prosjektet. Kulturhistoriske Skrifter og Rapporter, Møre og Romsdal Fylke, Kulturavdelinga. 3. Møre og Romsdal Fylke, Molde. 230 pages.
 • Åstveit, Leif Inge. 2005. Arkeologisk registrering på Baraldsneset, Haram kommune. Kulturhistoriske Skrifter og Rapporter, Møre og Romsdal Fylke, Kulturavdelinga. 1. Centi Media, Møre og Romsdal Fylke Kulturavdelinga, Molde. 240 pages.
 • Åstveit, Leif Inge; Bruen Olsen, Thomas; Vik, Berit; Bjøkli, Birgitte; Aakvik, Jan. 2005. Arkeologisk registrering på StavnesetAverøy kommuneOrmen Lange-prosjektet. Kulturhistoriske Skrifter og Rapporter, Møre og Romsdal Fylke, Kulturavdelinga. 2. Møre og Romsdal fylke, Molde. 120 pages.
Book sections
 • Åstveit, Leif Inge. 2017. The Early Mesolithic of Western Norway. Kapittel 9, pages 231-274. In:
  • Blankholm, Hans Peter. 2017. The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change. Equinox Publishing. 385 pages. ISBN: 9781781796054.
 • Åstveit, Leif Inge. 2009. Different ways of building, different ways of living: Mesolithic house structures in western Norway. Vol 1, kap 63, pages 414-421. In:
  • McCartan, Sinéad B.; Schulting, Rick; Warren, Graeme; Woodman, Peter. 2009. Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Volume I and II. Oxbow Books. 1007 pages. ISBN: 978-1-84217-311-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Lokalitet 50 Søndre Steghaugen - Senmesolittisk lokalitet med hustufter, ildsteder og senneolittisk barnegrav. Kapittel 3: Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna, pages 267-284. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Lokalitet 54 Håsanden - Mellomneolittisk lokalitet med beinmateriale og ildsteder. Kapittel 3: Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna, pages 301-311. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Senmesolittisk tid (SM) 6500-4000 BC. Kapittel 5: Kulturhistorisk syntese, pages 576-587. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Lokalitet 63 Litle Grynnvika - En mellomneolittisk boplass. Kapittel 3: Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna, pages 365-382. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Lokalitet 67 Selneset - En mellomneolittisk lokalitet med ildsteder og mulige gravrøyser. Kapittel 3: Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna, pages 383-392. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Lokalitet 68 Søndre Steghaugen - En senmesolittisk lokalitet med velbevarte tufter og strukturer. Kapittel 3: Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna, pages 393-421. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Mellommesolittisk tid (MM) 8000-6500 BC. Kapittel 5: Kulturhistorisk syntese, pages 571-575. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Lokalitet 30 Fredly - Boplass med mesolittiske tufter og dyrkningsaktivitet i neolitikum/bronsealder. Kapittel 3: Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna, pages 119-168. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Tidligneolittisk tid (TN) 4000-3300 BC. Kapittel 5: Kulturhistorisk syntese, pages 588-591. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Lokalitet 34 Håhaugane - En mellomneolittisk lokalitet med teltringer og ildsteder. Kapittel 3: Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna, pages 187-195. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Mellomneolittisk tid (MN) 3300-2300 BC. Kapittel 5: Kulturhistorisk syntese, pages 592-595. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Lokalitet 29B Fredly - Lokalitet med bosetningsfaser fra MN, SN/EBA og FRJA. Kapittel 3: Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna, pages 113-118. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Lokalitet 29 Fredly - Mellommesolittisk kulturlagslokalitet med bruksfaser fra MN-BA. Kapittel 3: Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna, pages 93-112. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Åstveit, Leif Inge. 2008. Sesongforlengelse og vintergraving. Kapittel 2: Prosjekterfaringer, pages 40-43. In:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 pages. ISBN: 978-82-519-2335-4.

More information in national current research information system (CRIStin)