Home
Lill Haukanes Best's picture

Lill Haukanes Best

PhD Candidate
 • E-mailLill.Haukanes@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 44
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2017. Helsetjenester i barneverninstitusjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 61-77.
 • Show author(s) 2016. Barnet si prosessuelle stilling i barnevernsaker – særleg om omgrepsbruken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 188-200.
Report
 • Show author(s) 2016. Helsetenester i barneverninstitusjonar. .

More information in national current research information system (CRIStin)