Home
 • E-mailLine.Ytrehus@uib.no
 • Phone+47 55 58 43 70
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2019). Making sense of communitarianism: the Bolivian experience. Third World Quarterly. 1089-1106.
 • Show author(s) (2013). Identity, Intersectionality and Capabilities. Indigenous Identity Mobilisation and the Conceptualisations of Gender Equity in Bolivian Andes. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 7-30.
 • Show author(s) (2007). The generalised other: Cultural relativism and ethics in research on ethnic minorities. FF communications. 137-166.
 • Show author(s) (2007). The generalised other : cultural relativism and ethics in research on ethnic minorities. FF communications. 137-166.
 • Show author(s) (2004). Mullahløftet - i et feministisk perspektiv. Kvinneforskning. 20-31.
 • Show author(s) (2004). Describing otherness: ethics in research on ethnic minorities. Times, places passages. Ethnologcal approaches in the new millenium. 7th SIEF Conference. Selected papers. 98-108.
 • Show author(s) (1996). BARN SOM MILJØAKTIVISTER Et folkloristisk blikk på barns naturforståelse. Tradisjon. 3-12.
Report
 • Show author(s) (2001). Mangfold gir muligheter. Handlingsplan for integrering av innvandrere og flyktninger i Bergen 1998-2001. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2005). Intellektuelle menn i eksil. Om arbeid, eksklusjon og verdighet.
 • Show author(s) (2003). Konflikten rundt Irak: "Med kulturvitenskapleg blikk på samfunnet".
 • Show author(s) (2002). Forventninger og skuffelser i møte med det fremmede. Høyt utdannedeflyktninger i norsk eksil.
Academic lecture
 • Show author(s) (2020). Caring for biological and cultural diversity: ​ The epistemic contribution of the Capability Approach in times of anthropogenic climate change​.
 • Show author(s) (2019). Epistemic injustice, racism and hermeneutical domination; - Questioning the capability for antiracism from a “white” position .
 • Show author(s) (2015). Asymmetric Gift Exchange: Challenges, Capabilities and Power in the case of Norwegian and Bolivian partner NGOs in pro-poor development cooperation amongst Aymaras.
 • Show author(s) (2014). Indigenous peoples, social inequality and human development. The indigenous quest for social justice in Bolivia.
 • Show author(s) (2014). Dialogue and consensus”. decolonising development cooperation in Bolivia through communitarian development.
 • Show author(s) (2014). Dialogue and consensus”. decolonising development cooperation in Bolivia through communitarian development.
 • Show author(s) (2013). Interpreting Gender Equality the Andean way(s): How do Bolivian development organisations promote indigenous women´s capabilities?
 • Show author(s) (2005). Intellektuelle i eksil. Integrasjon med verdighet?
 • Show author(s) (2005). Intellectuals in exile and their interpretations of racism.
 • Show author(s) (2003). Kulturforståelse i pasientbehandling.
 • Show author(s) (2003). Flerkulturellforståelse i pasientbehandling.
 • Show author(s) (2003). Avmakt, flyktningers erfaringer og behov i møte med det offentlige.
 • Show author(s) (2002). Intellectuals in exile: reconsideration of identities.
 • Show author(s) (2001). Malinowski. etnografiske tekster i retorisk perspektiv.
 • Show author(s) (2001). Is there a problem with Cultural relativism? A rhetorical approach.
 • Show author(s) (2001). Describing otherness: Ethics and politics in research on ethnic minorities.
 • Show author(s) (2000). Vi og de andre: Etikk og politikk i forskning på etniske minoriteter.
 • Show author(s) (2000). Meeting the unknown, Intellectuals' Networkbuilding and identity formation in exile.
 • Show author(s) (2000). Beskrivelser av de andre. Etikk og politikk i forskning på etniske minoriteter.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2004). Innvandrerkriminalitet og integrering. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2001). Fordomsfulle antirasister? Bergens Tidende. 27.
Book review
 • Show author(s) (2015). Otherness and disease in Reunion. Karine Aasgaard Jansen, Otherness and disease in Reunion, The Politicisation of the 2005-2007 Chinkugunya Epidemic; PhD Dissertation. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 193-195.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2011). Interkulturell forståelse i bistand. Tapir Akademisk Forlag.
 • Show author(s) (2003). Crossing borders, changing minds? Høyskoleforlaget/Senter for kulturstudier.
 • Show author(s) (2002). Etnisk komplexitet. Nordliga länder, Kulturvetenskapliga perspektiv. Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige 38; NNF Publications 15..
 • Show author(s) (2002). Etnisk komplexitet. Nordliga lander. Kulturvetenskapliga perspektiv. Etnologiska foreningen i Vestsverige.
 • Show author(s) (2001). Forestillinger om den andre. Images of Otherness. Høskoleforlaget.
 • Show author(s) (2001). Forestillinger om "den andre". Images of otherness. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Show author(s) (2001). Forestillinger om "den andre!. Images of Otherness. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2001). Forestillinger om "den andre"/ Images of Otherness. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Show author(s) (1997). Kvardagsminne Eidfjord 1900 - 1950. Eidfjord kommune.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (1994). Barn som miljøaktivister. Barns mestring av miljøtrusler i et kulturanalytisk perspektiv.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2004). Menn i eksil. Handlingsrom og tilpasningsstrategier. Tidsskrift for kulturforskning. 23-39.
Feature article
 • Show author(s) (2021). «Akademisk frihet på NLA omtales som en subjektiv opplevelse, ikke som et grunnleggende forskningsetisk prinsipp». Forskerforum.no.
 • Show author(s) (2020). Til tider føler vi på en fryktkultur. Khrono.no.
 • Show author(s) (2020). NLAs eiere tviholder på retten til å diskriminere. Vårt land.
 • Show author(s) (2020). NLA Høgskolens skjulte læreplan. Utdanningsnytt.no.
 • Show author(s) (2020). Bryter Dagen god presseskikk? Dagen.
 • Show author(s) (2018). Muslimer er mer integrerte enn du tror. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2004). Intellektuelle i eksil. Studvest. 18-18.
 • Show author(s) (2001). Er det noen fremmedkulturelle her? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2001). Den andre og hverdagsrasismen. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2000). Farvel til universitetene. Dagbladet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2004). Intellektuelle i eksil. Integrering og ekskludering i et livsverdenperspektiv.
Interview
 • Show author(s) (2002). Forsker for flyktninger.
 • Show author(s) (2001). Flyktninger i klemme.
Programme participation
 • Show author(s) (2002). Det Nye 16.04 og 7.05.02.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Verdigrunnlaget i interkulturell kommunikasjon; Jakten på den gode, profesjonelle samtalen. . 20 pages.
 • Show author(s) (2011). Likeverd og makt i Interkulturell kommunikasjon; Utviklingssamarbeid mellom skandinaviske og bolivianske organisasjoner. 16 pages.
 • Show author(s) (2011). Et skråblikk på utviklingsbegrepets historie. 29 pages.
 • Show author(s) (2006). Processes of inclusion and exclusion and the production of inequality. 1 pages.
 • Show author(s) (2006). Processes of Inclusion and Exclusion and the Production of Inequality. 27 pages.
 • Show author(s) (2003). Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period. 13 pages.
 • Show author(s) (2002). Innledning. 24 pages.
 • Show author(s) (2002). Hva er problemet med kulturrelativismen? Kulturvitenskapelige tekster i et retorisk perspektiv. 18 pages.
 • Show author(s) (2002). Describing otherness. Ethics in research on ethnic minorities. 23 pages.
 • Show author(s) (2001). Innledning: Forestillinger om "den andre". 22 pages.
 • Show author(s) (2001). Framstillinger av ’de andre’: Stereotypier i kategorier. 22 pages.
 • Show author(s) (2001). Beskrivelser av de andre. Etikk og politikk i forskning på etniske minoriteter. 26 pages.
Other
 • Show author(s) (2004). Describing otherness: ethics in research on ethnic minorities. 98-108.
Abstract
 • Show author(s) (2014). GUEST EDITORS’ INTRODUCTION (II). FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 2 pages.
 • Show author(s) (2014). GUEST EDITORS’ INTRODUCTION. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 1-5.

More information in national current research information system (CRIStin)