Home
Linn-Heidi Lunde's picture

Linn-Heidi Lunde

Associate Professor, (20 %)

Substance use problems in older adults

Internet based treatment for substance use problems

Mental health in older adults with chronic pain

Sleep and sleep disordersin in older adults with chronic pain

CBT/ACT for chronic pain

 

Academic article
 • Carlsen, Siv-Elin Leirvåg; Lunde, Linn-Heidi; Torsheim, Torbjørn. 2019. Predictors of quality of life of patients in opioid maintenance treatment in the first year in treatment. Cogent Psychology. 1-14.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2017. Risikofylt alkohol-og legemiddelbruk blant eldre - implikasjoner for klinisk praksis. Scandinavian Psychologist. 1-17.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2016. Lever vi i ensomhetens tidsalder? Om ensomhet blant eldre. Scandinavian Psychologist.
 • Lunde, Linn-Heidi; Skjøtskift, Svein. 2015. Combining mindfulness meditation with cognitive behavior therapy and medication taper for hypnotic-dependent insomnia in older adults: A case study. Clinical Case Studies. 307-320.
 • Brunvold, Anette Ræder; Lunde, Linn-Heidi. 2014. Eldre i psykoterapi : en undersøkelse av fastlegers henvisningsrutiner og privatpraktiserende psykologers holdninger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 113-118.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2013. Eldre pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 986-988.
 • Blågestad, Tone Fidje; Pallesen, Ståle; Lunde, Linn-Heidi; Sivertsen, Børge; Nordhus, Inger Hilde; Grønli, Janne. 2012. Sleep in older chronic pain patients: a comparative polysomnographic study. The Clinical Journal of Pain. 277-283.
 • Lunde, Linn-Heidi; Munch, Marianne. 2012. Marte Meo-praktikerutdanning i omsorgen for personer med demens-presentasjon av et evalueringsprosjekt. Demens : tidsskrift om demenssykdommer. 20-24.
 • Lunde, Linn-Heidi; Pallesen, Ståle; Krangnes, Lise; Nordhus, Inger Hilde. 2010. Characteristics of sleep in older persons with chronic pain: A study based on actigraphy and self-reporting. The Clinical Journal of Pain. 132-137.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2009. The effectiveness of cognitive and behavioural treatment of chronic pain in the elderly: A quantitative review. Journal of clinical psychology in medical settings. 254-262.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde. 2009. Combining acceptance and commitment therapy and cognitive behavioral therapy for the treatment of chronic pain in older adults. Clinical Case Studies. 296-308.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Bell, Rae Frances. 2008. Den eldre pasienten med kroniske smerter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1841-1842.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde. 2006. Kognitiv atferdsterapi i gruppe ved kroniske smertetilstander.Erfaringer fra en smerteklinikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1169-1172.
 • Lunde, Linn-Heidi; Hyldmo, Ingrid. 2002. Samspill i fokus. Marte Meo metoden i arbeid med personer med demens. Aldring og livsløp. 8-11.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2002. Familievernkontoret - aktuell støttespiller i omsorgen for demente? Fokus på familien. 181-192.
Report
 • Lunde, Linn-Heidi. 2015. Alkoholvaner og problematisk alkoholbruk blant eldre - kunnskapsstatus. .
Academic lecture
 • Woodfin, Vivian Irena; Lunde, Linn-Heidi. 2014. Tidlig intervensjon ved risikofylt alkoholbruk hos eldre.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2012. Substance use problems in older adults.
 • Nordhus, Inger Hilde; Blågestad, Tone; Pallesen, Ståle; Lunde, Linn-Heidi; Sivertsen, Børge; Grønli, Janne. 2010. Sleep in older patients - A comparative polysomnographic study.
 • Lunde, Linn-Heidi; Pallesen, Ståle; Krangnes, Lise; Nordhus, Inger Hilde. 2010. Characteristics of sleep in older persons with chronic pain.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2008. Aksept og oppmerksomt nærvær ved kroniske smertetilstander hos eldre - presentasjon av en behandlingsstudie.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2007. ” Kronisk smerte hos eldre -presentasjon av en behandlingsstudie”.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2006. Kognitiv atferdsterapi i gruppe ved kroniske smertetilstander hos eldre. En randomisert kontrollert studie.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2006. Den eldre kroniske smertepasienten - data fra en norsk smerteklinikk.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2006. Chronic pain in the elderly. A clinical randomized study.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2002. Marte-Meo metoden i bruk overfor personer med demens.
Editorial
 • Nordhus, Inger Hilde; Lunde, Linn-Heidi; Bystad, Martin Kragnes; Hansen, Fredrik; Hynninen, Kia Minna. 2017. Ny tider - andre eldre. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 4-5.
Short communication
 • Lunde, Linn-Heidi; Skjøtskift, Svein. 2012. Gruppeterapi ved legemiddelavhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 132-133.
Book review
 • Lunde, Linn-Heidi. 2017. Musikkens unike evne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 126-126.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2008. Vanskelig å legge fra seg. Bokessay. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1525-1527.
Non-fiction book
 • Lunde, Linn-Heidi. 2017. Myter om aldring. Et psykologisk perspektiv. Gyldendal Akademisk.
Thesis at a second degree level
 • Nymoen, Marit. 2015. Hva er effektiv behandling ved kroniske smertetilstander hos eldre?
 • Brunvold, Anete Ræder. 2012. Psykologisk behandlingstilbud for eldre. En empirisk undersøkelse av fastlegers henvisningsrutiner og privatpraktiserende psykologers syn på eldre i psykoterapi.
Popular scientific article
 • Lunde, Linn-Heidi. 2013. Eldre skjuler at de drikker. Bergens Tidende.
 • Munch, Marianne; Lunde, Linn-Heidi. 2012. Marte Meo-praktikerutdanning i omsorgen for personer med demens. Demens&Alderspsykiatri. 2024.
Feature article
 • Lunde, Linn-Heidi. 2015. Alkohol er ingen privatsak. Bergens Tidende.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2013. Rusproblemer hos eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening. 318-319.
 • Lunde, Linn-Heidi; Munch, Marianne. 2008. De gode øyeblikkene. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Lunde, Linn-Heidi. 2010. Chronic pain in older adults. Consequences, assessment and treatment.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Lunde, Linn-Heidi; Munch, Marianne; Skram, Marianne. 2012. Marte Meo-praktikerutdanning i omsorgen for personer med demens. 23 pages.
Abstract
 • Blagestad, T.; Pallesen, Ståle; Lunde, Linn-Heidi; Sivertsen, Børge; Nordhus, Inger Hilde; Grønli, Janne. 2012. Medication use and its relation to measures on sleep, pain, depression and anxiety in older chronic pain patients. Journal of Sleep Research. 370-370.
Poster
 • Munch, Marianne; Lunde, Linn-Heidi. 2012. The Marte Meo Method in Dementia care.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2007. Cognitive behavioural treatment for chronic pain in the elderly – a literature review.
Popular scientific book
 • Lunde, Linn-Heidi. 2012. Alder ingen hindring. Vekst og utvikling hele livet. Gyldendal Akademisk.
Academic literature review
 • Bystad, Martin Kragnes; Lunde, Linn-Heidi; Solhaug, Ida. 2015. Kronisk smerte: Kan oppmerksomt nærvær være til hjelp? 658-665.
 • Bystad, Martin Kragnes; Lunde, Linn-Heidi. 2013. Kan fysisk aktivitet forebygge demens? 898-900.
Popular scientific chapter/article
 • Lunde, Linn-Heidi. 2014. Rusmidler og helse. 84-108.
 • Ranhoff, Anette Hylen; Bakken, Marit Stordal; Bogen, Bård Erik; Bruvik, Frøydis Kristine; Flote, Vidar Gordon; Furberg, Anne-Sofie; Hesseberg, Karin; Hynninen, Kia Minna; Ihle-Hansen, Hege Beate; Lunde, Linn-Heidi; Myrstad, Marius; Nordhus, Inger Hilde; Sangnes, Ida; Steihaug, Ole Martin; Tangvik, Randi Julie; Thune, Inger; Øksengård, Anne Rita. 2014. Nyttig informasjon for god helse.
Article in business/trade/industry journal
 • Lunde, Linn-Heidi. 2017. Eldres rusvaner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 98-91.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2014. Er det mulig å forebygge skadelig bruk av alkohol hos eldre? BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri. 13-15.
Chapter
 • Lunde, Linn-Heidi. 2019. Rusproblemer blant eldre. 309-314. In:
  • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina S. 2019. Eldreboken. Fagbokforlaget.
 • Lunde, Linn-Heidi; Fors, Egil Andreas. 2017. Kognitiv atferdsterapi ved smerte. 124-141. In:
  • Fors, Egil Andreas; Stiles, Tore Charles. 2017. Smertepsykologi. Universitetsforlaget.
 • Fors, Egil Andreas; Lunde, Linn-Heidi. 2015. Langvarige smerter. 333-348. In:
  • Berge, Torkil; Repål, Arne. 2015. Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave. Gyldendal Akademisk.
 • Munch, Marianne; Lunde, Linn-Heidi. 2012. Bedre hverdag for personer med demens. 109-133. In:
  • Rokstad, Anne Marie Mork. 2012. Bedre hverdag for personer med demens - utviklingsprogram for miljøbehandling Demensplan 2015. .

More information in national current research information system (CRIStin)

Internet based treatment for substance use problems

Substance use problems in older adults