Home
Linn-Heidi Lunde's picture

Linn-Heidi Lunde

Associate Professor, (20 %)

Substance use problems in older adults

Internet based treatment for substance use problems

Mental health in older adults with chronic pain

Sleep and sleep disordersin in older adults with chronic pain

CBT/ACT for chronic pain

 

Books
 • Lunde, Linn-Heidi. 2017. Myter om aldring. Et psykologisk perspektiv. 151 pages. ISBN: 978-82-05-49836-5.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2012. Alder ingen hindring. Vekst og utvikling hele livet. Gyldendal Akademisk. 200 pages. ISBN: 978-82-05-42391-6.
Journal articles
 • Carlsen, Siv-Elin Leirvåg; Lunde, Linn-Heidi; Torsheim, Torbjørn. 2019. Predictors of quality of life of patients in opioid maintenance treatment in the first year in treatment. Cogent Psychology. 6: 1-14. doi: 10.1080/23311908.2019.1565624
 • Lunde, Linn-Heidi. 2017. Eldres rusvaner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 54: 98-91.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2017. Risikofylt alkohol-og legemiddelbruk blant eldre - implikasjoner for klinisk praksis. Scandinavian Psychologist. 4:e7: 1-17. doi: 10.15714/scandpsychol.4.e7
 • Lunde, Linn-Heidi. 2017. Musikkens unike evne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 54: 126-126.
 • Nordhus, Inger Hilde; Lunde, Linn-Heidi; Bystad, Martin Kragnes; Hansen, Fredrik; Hynninen, Kia Minna. 2017. Ny tider - andre eldre. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 54: 4-5.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2016. Lever vi i ensomhetens tidsalder? Om ensomhet blant eldre. Scandinavian Psychologist. 3:e4. doi: 10.15714/scandpsychol.3.e4
 • Bystad, Martin Kragnes; Lunde, Linn-Heidi; Solhaug, Ida. 2015. Kronisk smerte: Kan oppmerksomt nærvær være til hjelp? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 52: 658-665.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2015. Alkohol er ingen privatsak. Bergens Tidende. Published 2015-11-29.
 • Lunde, Linn-Heidi; Skjøtskift, Svein. 2015. Combining mindfulness meditation with cognitive behavior therapy and medication taper for hypnotic-dependent insomnia in older adults: A case study. Clinical Case Studies. 14: 307-320. doi: 10.1177/1534650114557566
 • Brunvold, Anette Ræder; Lunde, Linn-Heidi. 2014. Eldre i psykoterapi : en undersøkelse av fastlegers henvisningsrutiner og privatpraktiserende psykologers holdninger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 51: 113-118.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2014. Er det mulig å forebygge skadelig bruk av alkohol hos eldre? BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri. 17: 13-15.
 • Bystad, Martin Kragnes; Lunde, Linn-Heidi. 2013. Kan fysisk aktivitet forebygge demens? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 50: 898-900.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2013. Eldre pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 50: 986-988.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2013. Eldre skjuler at de drikker. Bergens Tidende. Published 2013-12-22.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2013. Rusproblemer hos eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening. 133: 318-319. doi: 10.4045/tidsskr.12.1189
 • Blagestad, T.; Pallesen, Ståle; Lunde, Linn-Heidi; Sivertsen, Børge; Nordhus, Inger Hilde; Grønli, Janne. 2012. Medication use and its relation to measures on sleep, pain, depression and anxiety in older chronic pain patients. Journal of Sleep Research. 21: 370-370.
 • Blågestad, Tone Fidje; Pallesen, Ståle; Lunde, Linn-Heidi; Sivertsen, Børge; Nordhus, Inger Hilde; Grønli, Janne. 2012. Sleep in older chronic pain patients: a comparative polysomnographic study. The Clinical Journal of Pain. 28: 277-283. doi: 10.1097/AJP.0b013e3182313899
 • Lunde, Linn-Heidi; Munch, Marianne. 2012. Marte Meo-praktikerutdanning i omsorgen for personer med demens-presentasjon av et evalueringsprosjekt. Demens : tidsskrift om demenssykdommer. 16: 20-24.
 • Lunde, Linn-Heidi; Skjøtskift, Svein. 2012. Gruppeterapi ved legemiddelavhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 132: 132-133. doi: 10.4045/tidsskr.11.1254
 • Munch, Marianne; Lunde, Linn-Heidi. 2012. Marte Meo-praktikerutdanning i omsorgen for personer med demens. Demens&Alderspsykiatri. 16: 2024.
 • Lunde, Linn-Heidi; Pallesen, Ståle; Krangnes, Lise; Nordhus, Inger Hilde. 2010. Characteristics of sleep in older persons with chronic pain: A study based on actigraphy and self-reporting. The Clinical Journal of Pain. 26: 132-137. doi: 10.1097/AJP.0b013e3181b61923
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde. 2009. Combining acceptance and commitment therapy and cognitive behavioral therapy for the treatment of chronic pain in older adults. Clinical Case Studies. 8: 296-308. doi: 10.1177/1534650109337527
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2009. The effectiveness of cognitive and behavioural treatment of chronic pain in the elderly: A quantitative review. Journal of clinical psychology in medical settings. 16: 254-262. doi: 10.1007/s10880-009-9162-y
 • Lunde, Linn-Heidi. 2008. Vanskelig å legge fra seg. Bokessay. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 45: 1525-1527.
 • Lunde, Linn-Heidi; Munch, Marianne. 2008. De gode øyeblikkene. Bergens Tidende. Published 2008-09-16.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Bell, Rae Frances. 2008. Den eldre pasienten med kroniske smerter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 128: 1841-1842.
 • Lunde, Linn-Heidi; Nordhus, Inger Hilde. 2006. Kognitiv atferdsterapi i gruppe ved kroniske smertetilstander.Erfaringer fra en smerteklinikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 11. 1169-1172.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2002. Familievernkontoret - aktuell støttespiller i omsorgen for demente? Fokus på familien. 3. 181-192.
 • Lunde, Linn-Heidi; Hyldmo, Ingrid. 2002. Samspill i fokus. Marte Meo metoden i arbeid med personer med demens. Aldring og livsløp. 4. 8-11.
Reports and theses
 • Lunde, Linn-Heidi. 2015. Alkoholvaner og problematisk alkoholbruk blant eldre - kunnskapsstatus. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse-vest.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2010. Chronic pain in older adults. Consequences, assessment and treatment. 108 pages.
Book sections
 • Lunde, Linn-Heidi; Fors, Egil Andreas. 2017. Kognitiv atferdsterapi ved smerte. kapittel 10, pages 124-141. In:
  • Fors, Egil Andreas; Stiles, Tore Charles. 2017. Smertepsykologi. Universitetsforlaget. 256 pages. ISBN: 9788215024028.
 • Fors, Egil Andreas; Lunde, Linn-Heidi. 2015. Langvarige smerter. kapittel 22, pages 333-348. In:
  • Berge, Torkil; Repål, Arne. 2015. Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave. Gyldendal Akademisk. 488 pages. ISBN: 9788205458437.
 • Lunde, Linn-Heidi. 2014. Rusmidler og helse. Kapittel 5, pages 84-108. In:
  • Ranhoff, Anette Hylen. 2014. God helse. Hva du selv kan gjøre. 352 pages. ISBN: 978-82-93191-07-0.
 • Ranhoff, Anette Hylen; Bakken, Marit Stordal; Bogen, Bård Erik; Bruvik, Frøydis Kristine; Flote, Vidar Gordon; Furberg, Anne-Sofie; Hesseberg, Karin; Hynninen, Kia Minna; Ihle-Hansen, Hege Beate; Lunde, Linn-Heidi; Myrstad, Marius; Nordhus, Inger Hilde; Sangnes, Ida; Steihaug, Ole Martin; Tangvik, Randi Julie; Thune, Inger; Øksengård, Anne Rita. 2014. Nyttig informasjon for god helse. Nyttig informasjon for god helse.. In:
  • Ranhoff, Anette Hylen. 2014. God helse. Hva du selv kan gjøre. 352 pages. ISBN: 978-82-93191-07-0.
 • Lunde, Linn-Heidi; Munch, Marianne; Skram, Marianne. 2012. Marte Meo-praktikerutdanning i omsorgen for personer med demens. Kapittel 7, pages 109-131. In:
  • Rokstad, Anne Marie Mork. 2012. Bedre hverdag for personer med demens - utviklingsprogram for miljøbehandling Demensplan 2015. 197 pages.
 • Munch, Marianne; Lunde, Linn-Heidi. 2012. Bedre hverdag for personer med demens. Marte Meo - praktikerutdanning i omsorgen for personer med demens, pages 109-133. In:
  • Rokstad, Anne Marie Mork. 2012. Bedre hverdag for personer med demens - utviklingsprogram for miljøbehandling Demensplan 2015. 197 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Internet based treatment for substance use problems

Substance use problems in older adults