Home
Lisbeth Fullu Skyberg's picture

Lisbeth Fullu Skyberg

Researcher
 • E-mailLisbeth.Skyberg@uib.no
 • Phone+47 55 58 85 46
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2020. Har retten krav på et ansikt? – Bruk av niqab i retten. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Show author(s) 2019. Prinsippet om fri bevisbedømmelse i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv. Tidsskrift for strafferett. 237-257.
 • Show author(s) 2012. Nærværets metode. Samtiden. 74-85.
 • Show author(s) 2006. Bevisteori på dagsorden. Kritisk juss. 259-261.
 • Show author(s) 2004. Iscenesatt retterdighet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 23-53.
Report
 • Show author(s) 2016. "En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov" Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget. vedlegg 2. vedlegg 2. .
Lecture
 • Show author(s) 2013. Muntlighetsprinsippet og straffeloven av 1902.
Academic lecture
 • Show author(s) 2017. Presentation of the Statistical support for the factual premises regarding the need for a New Criminal Procedure Act in Norway.
 • Show author(s) 2011. Bevisforføring.
 • Show author(s) 2007. Muntlighets- og umiddelbarhetsprinsippet som utgangspunkt for bevisførsel og bevisbedømmelse.
 • Show author(s) 2006. bevisteoretisk seminar.
 • Show author(s) 2006. Muntlig og umiddelbar saksgang.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2017. Hvilken rolle skal barns stemmer i offentligheten ha? Periskop.
Book review
 • Show author(s) 2017. Kan skjønnlitteratur gjøre barn til klimakrigere? Periskop.
 • Show author(s) 2017. Børs og festival. Periskop.
 • Show author(s) 2016. Medvirkende medborgere? Periskop.
 • Show author(s) 2015. Når sponsorene overtar regien. Periskop.
 • Show author(s) 2011. Anmeldelse av "Juryen for fall". Kritisk juss. 131-136.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2019. Barnekonvensjonen er 30 år. Hva kan kunsten bidra med? Periskop.
 • Show author(s) 2017. Marina Abramovic åpner for de store spørsmålene. Periskop.
 • Show author(s) 2017. Kunst for barn i følelsenes vold. Periskop.
 • Show author(s) 2016. Teater i dohumor-tradisjon. Periskop.
 • Show author(s) 2016. Publikumsyndling uten kulturdebatt. Periskop.
 • Show author(s) 2016. Psykopati som suksessoppskrift. Periskop.
 • Show author(s) 2016. Miniøyas seier over markedet. Periskop.
 • Show author(s) 2016. Forestillingene som gir oss jula slik hjertet vil ha den. Periskop.
 • Show author(s) 2016. Flyktningeteater som opium for folket. Periskop.
 • Show author(s) 2016. Familieparkenes kulturtilbud bør inkluderes i kunstlivets debatter. Periskop.
 • Show author(s) 2016. Er Julius best i dyreparken eller på kunsthall? Periskop.
 • Show author(s) 2015. Vask som sivilisasjon. Periskop.
 • Show author(s) 2015. Kulturslitet. Periskop.
 • Show author(s) 2015. Hvorfor blir vi aldri kvitt Pinocchio? Periskop.
 • Show author(s) 2015. Hva vi snakker om når vi snakker om barn. Periskop.
Feature article
 • Show author(s) 2012. Rik, attraktiv og mistenkelig. Dagens næringsliv. 28-29.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2019. Rettslige forklaringers troverdighet : |b en teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker. 137.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2014. Det sterke kjønn : muntlighetsprinsippets betydning for straffeloven av 1902. 51 pages.
 • Show author(s) 2012. Staged Justice. 14 pages.
Interview Journal
 • Show author(s) 2017. Også høykulturen trenger å sukre pillen. Periskop.
 • Show author(s) 2017. Man burde kaste tomater om man ikke liker det man ser. Periskop.
 • Show author(s) 2017. Jeg tenker primært på hva som når ut til folk. Periskop.
 • Show author(s) 2012. Hva er et godt spørsmål? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 676-682.
 • Show author(s) 2012. Ansvarlige for justismord. Journalen. 9.
 • Show author(s) 2010. Nye Gulating i rute. Juristkontakt. 20-23.
 • Show author(s) 2009. Juristrollen. Juristkontakt. 22-27.

More information in national current research information system (CRIStin)