Home
Lisbeth Fullu Skyberg's picture

Lisbeth Fullu Skyberg

 • E-mailLisbeth.Skyberg@uib.no
 • Phone+47 55 58 85 46
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2020). Har retten krav på et ansikt? – Bruk av niqab i retten. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Show author(s) (2019). Prinsippet om fri bevisbedømmelse i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv. Tidsskrift for strafferett. 237-257.
 • Show author(s) (2012). Nærværets metode. Samtiden. 74-85.
 • Show author(s) (2006). Bevisteori på dagsorden. Kritisk juss. 259-261.
 • Show author(s) (2004). Iscenesatt retterdighet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 23-53.
Report
 • Show author(s) (2016). "En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov" Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget. vedlegg 2. vedlegg 2. .
Lecture
 • Show author(s) (2013). Muntlighetsprinsippet og straffeloven av 1902.
Academic lecture
 • Show author(s) (2017). Presentation of the Statistical support for the factual premises regarding the need for a New Criminal Procedure Act in Norway.
 • Show author(s) (2011). Bevisforføring.
 • Show author(s) (2007). Muntlighets- og umiddelbarhetsprinsippet som utgangspunkt for bevisførsel og bevisbedømmelse.
 • Show author(s) (2006). bevisteoretisk seminar.
 • Show author(s) (2006). Muntlig og umiddelbar saksgang.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2017). Hvilken rolle skal barns stemmer i offentligheten ha? Periskop.
Book review
 • Show author(s) (2017). Kan skjønnlitteratur gjøre barn til klimakrigere? Periskop.
 • Show author(s) (2017). Børs og festival. Periskop.
 • Show author(s) (2016). Medvirkende medborgere? Periskop.
 • Show author(s) (2015). Når sponsorene overtar regien. Periskop.
 • Show author(s) (2011). Anmeldelse av "Juryen for fall". Kritisk juss. 131-136.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2019). Barnekonvensjonen er 30 år. Hva kan kunsten bidra med? Periskop.
 • Show author(s) (2017). Marina Abramovic åpner for de store spørsmålene. Periskop.
 • Show author(s) (2017). Kunst for barn i følelsenes vold. Periskop.
 • Show author(s) (2016). Teater i dohumor-tradisjon. Periskop.
 • Show author(s) (2016). Publikumsyndling uten kulturdebatt. Periskop.
 • Show author(s) (2016). Psykopati som suksessoppskrift. Periskop.
 • Show author(s) (2016). Miniøyas seier over markedet. Periskop.
 • Show author(s) (2016). Forestillingene som gir oss jula slik hjertet vil ha den. Periskop.
 • Show author(s) (2016). Flyktningeteater som opium for folket. Periskop.
 • Show author(s) (2016). Familieparkenes kulturtilbud bør inkluderes i kunstlivets debatter. Periskop.
 • Show author(s) (2016). Er Julius best i dyreparken eller på kunsthall? Periskop.
 • Show author(s) (2015). Vask som sivilisasjon. Periskop.
 • Show author(s) (2015). Kulturslitet. Periskop.
 • Show author(s) (2015). Hvorfor blir vi aldri kvitt Pinocchio? Periskop.
 • Show author(s) (2015). Hva vi snakker om når vi snakker om barn. Periskop.
Feature article
 • Show author(s) (2012). Rik, attraktiv og mistenkelig. Dagens næringsliv. 28-29.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). Rettslige forklaringers troverdighet : |b en teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker. 137.
Programme management
 • Show author(s) (2023). Rett og Slett #57: Orderud-saken del II: Kampen om sannheten.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2014). Det sterke kjønn : muntlighetsprinsippets betydning for straffeloven av 1902. 51 pages.
 • Show author(s) (2012). Staged Justice. 14 pages.
Interview Journal
 • Show author(s) (2017). Også høykulturen trenger å sukre pillen. Periskop.
 • Show author(s) (2017). Man burde kaste tomater om man ikke liker det man ser. Periskop.
 • Show author(s) (2017). Jeg tenker primært på hva som når ut til folk. Periskop.
 • Show author(s) (2012). Hva er et godt spørsmål? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 676-682.
 • Show author(s) (2012). Ansvarlige for justismord. Journalen. 9.
 • Show author(s) (2010). Nye Gulating i rute. Juristkontakt. 20-23.
 • Show author(s) (2009). Juristrollen. Juristkontakt. 22-27.

More information in national current research information system (CRIStin)