Home
Lise Øen Jones's picture

Lise Øen Jones

Associate Professor
 • E-mailLise.Jones@uib.no
 • Phone+47 55 58 90 85
 • Visitor Address
  Christiesgt. 12
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
 • Adult Learning
 • Correctional education
 • Reading and writing difficulties among adults
 • Self-efficacy and motivation
 • Digital competence in school
Books
 • Krumsvik, Rune Johan; Egelandsdal, Kjetil; Sarastuen, Nora K.; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole Johan. 2013. Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring. Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring? Sluttrapport. Universitetet i Bergen. 395 pages. ISBN: 978-82-998808-2-4.
Journal articles
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Leer-Salvesen, Kjartan; Høydal, Kjetil L; Røkenes, Fredrik Mørk. 2019. Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course: Using Flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a literature review course. UNIPED. 42: 194-214.
 • Moltudal, Synnøve; Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Johnson, Burke. 2019. The relationship between teachers’ perceived classroom management abilities and their professional digital competence: Experiences from upper secondary classroom. Designs for Learning. 11: 80-98. doi: 10.16993/dfl.128
 • Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil. 2018. Selvrapporterte leseferdigheter blant unge voksne i Norge. Psyke & Logos. 39: 114-132.
 • Krumsvik, Rune Johan; Berrum, Erling; Jones, Lise Øen. 2018. Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the 1st cohort. Nordic Journal of Digital Literacy. 13: 152-178. doi: 10.18261/issn.1891-943x-2018-03-03
 • Helland, Turid; Jones, Lise Øen; Helland, Wenche A. 2017. Detecting Preschool language impairment and risk of develpmental dyslexia. Journal of Research in Childhood Education. 31: 295-311. doi: 10.1080/02568543.2016.1274928
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2017. Utdanningsledelse og digitale læringsformer i høyere utdanning. UNIPED. 40: 18-37. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-03
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Øfstegaard, Marianne; Eikeland, Ole-Johan. 2017. Hvilke lærere har mest digital kompetanse? utdanningsforskning.no. Published 2017-02-15.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole Johan; Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil. 2017. Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD. Bedre Skole. 3. 32-39.
 • Roth, Beate Buanes; Westrheim, Kariane; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2017. Academic self-efficacy, educational motives and aspects of the prison sentence as predictors for participation in prison education. Journal of Correctional Education. 68: 19-40.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2016. Spørreskjema om voksnes lesing (SLV) som screeninginstrument for leseferdigheter : erfaringer fra bruk i en surveyundersøkelse blant norske innsatte. Norsk tidsskrift for logopedi. 62: 14-25.
 • Kobbevik, Annbjørg; Åsmul, Ingvild; Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil. 2016. En undersøkelse av lese- og skriveferdigheter blant unge voksne : skiller innsatte seg fra andre med sammenlignbart utdanningsnivå? Spesialpedagogikk. 81: 53-67.
 • Krumsvik, Rune Johan; Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar; Jones, Lise Øen; Øen, Kristian. 2016. Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35. Published 2016-12-02.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2016. «De beste blant oss» dropper ut. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 53: 1022-2024.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2016. Flipped classroom i naturfag. Finnes det en sammenheng mellom omvendt undervisning (flipped classroom) og elevprestasjoner i naturfag? Norsk pedagogisk tidsskrift. 100: 61-73.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole Johan. 2016. Den digitale ulikskapen. Klassekampen. 16-17. Published 2016-10-17.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Øfstegaard, Marianne; Eikeland, Ole-Johan. 2016. Upper secondary school teachers' digital competence : analysed by demographic, personal and professional characteristics. Nordic Journal of Digital Literacy. 11: 143-164. doi: 10.18261/issn.1891-943x-2016-03-02
 • Krumsvik, Rune Johan; Øfstegaard, Marianne; Jones, Lise Øen. 2016. Retningslinjer og vurderingskriterier for den artikkelbaserte ph.d-avhandlingen. UNIPED. 39: 78-93. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-01-07
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2015. Klasseleiing i teknologirike klasserom i vidaregåande opplæring (Rogalandsstudien). Norsklæreren. 3. 36-50.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2015. Digital Learning Aids for Nynorsk Pupils in School - A Politically Sensitive Area or a Question of a Deeper Scientific Understanding of Learning? Seminar.net : Media, technology and lifelong learning. 11: 194-208.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan. 2014. Digitale distraksjonar. Klassekampen. Published 2014-01-20.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil. 2014. Innsette med lærevanskar ønskjer opplæring under soning. Spesialpedagogikk. 79: 71-78.
 • Jones, Lise Øen; Manger, Terje; Eikeland, Ole Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2013. Participation in prison education: Is it a question of reading and writing self-efficacy and actual skills? Journal of Correctional Education. 64: 41-62.
 • Jones, Lise Øen; Varberg, Jeanette; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2012. Reading and writing self-efficacy of incarcerated adults. Learning and individual differences. 22: 343-349. doi: 10.1016/j.lindif.2012.01.008
 • Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2011. An examination of the relationship between self-reported and measured reading and spelling skills among incarcerated adults in Norway. Journal of Correctional Education. 62: 26-50.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2011. Digital Matteus-Effekt. Klassekampen. Published 2011-07-21.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Munkvold, Linda Helen; Obrzut, John E.; Manger, Terje. 2010. An examination of shared variance in self-report and objective measures of attention in the incarcerated adult population. Journal of Attention Disorders. 14: 182-193. doi: 10.1177/1087054709356395
 • Dalen, Knut; Jones, Lise Øen. 2010. Ethical monitoring: conducting research in a prison setting. Research Ethics Review. 6: 10-16.
 • Jones, Lise Øen; Krumsvik, Rune Johan. 2008. Special needs student in higher education. US-China Education Review. 5: 58-67.
 • Jones, Lise Øen. 2007. Leseferdigheter blant innsatte. Utdanning. Published 2007-07-16.
 • Krumsvik, Rune; Jones, Lise Øen. 2007. Situert læring, digital kompetanse og tilpassa opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift. 91: 316-328.
Reports and theses
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole Johan. 2017. Norske innsatte: Kartlegging av lesevansker og oppmerksomhetsvansker 2015. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 87 pages.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård; Jones, Lise Øen. 2017. "Vi er ganske gode i hverdagen": Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon. Fylkesmannen i Hordaland. 1/2017. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 70 pages.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan. 2014. Norske innsatte: Lesevansker og oppmerksomhetsvansker. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 56 pages.
 • Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 2013. Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringforventningers betydning for deltakelse i utdanning. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 70 pages.
 • Jones, Lise Øen. 2012. Effects of reading skills, spelling skills and accompanying efficacy beliefs on participation in education. A study in Norwegian prisons. University of Bergen, Bergen.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2008. Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 37 pages.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2007. Innsatte i Bergen fengsel:Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 22 pages.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen. 2007. Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 33 pages.
Book sections
 • Jones, Lise Øen. 2019. Kvinner i fengsel. kap 8, pages 167-174. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Krumsvik, Rune Johan; Berrum, Erling; Jones, Lise Øen; Gulbrandsen, Ingrid P. 2019. Implementing tablets in Norwegian primary schools: Examining the outcome measures in the second cohort. 16, pages 166-194. In:
  • Varonis, Evangeline. 2019. The International Conference on Information Communication Technologies in Education 2019 Proceedings. 254 pages. ISBN: 978-1-9996549-1-7.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2019. Kva er kvalitativ forsking i lærarutdanninga? 1, pages 13-42. In:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2019. Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget. 220 pages. ISBN: 9788245027662.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2019. Kvalitativ forskingsdesign i grunnskulelærarutdanninga. 3, pages 67-78. In:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2019. Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget. 220 pages. ISBN: 9788245027662.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Høydal, Kjetil L. 2019. Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study. 7. In:
  • Doff, Sabine; Pfingsthorn, Joanna. 2019. Tagungsband - Abschlusskonferenz der HWK-Fokusgruppe “Media Meets Diversity@School”: Implications and Challenges for Teacher Education. Wissenschaftlicher Verlag Trier. 200 pages. ISBN: 978-3-86821-783-4.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L. 2018. ICT and Digital Divides. 11, pages 98-115. In:
  • Mallia, Ġorġ. 2018. The Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2018. 401 pages. ISBN: 978-1-9996549-1-7.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Øfstegaard, Marianne. 2016. Omvendt undervisning i matematikk - en eksplorativ casestudie om en matematikk-lærers erfaringer med metoden. 8, pages 151-173. In:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. 332 pages. ISBN: 9788215020495.
 • Krumsvik, Rune; Jones, Lise Øen. 2007. Digital kompetanse og tilpassa opplæring. 5, pages 114-137. In:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 pages. ISBN: 978-82-15-00563-8.

More information in national current research information system (CRIStin)